eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargiOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-18
2019-01-28
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup licencji oprogramowania SNOW oraz wdrożenie systemu do optymalizacji procesu zarządzania zgodnościa licencyjną podzielony na 2 części
2019-01-16
2019-01-31
Rembelszczyzna Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. DOSTAWA ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH DO NAPĘDÓW ZAWORÓW
2019-01-16
2019-02-21
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa; Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział we Wrocławiu ,,Wykonanie przeglądów agregatów sprężarkowych TG Jeleniów II"
2019-01-16
2019-01-29
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Odtworzenie zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 odboczka Trzcianka w dnie cieku Kanał Łomnica w miejscowości Wrząca dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. Oddział w Poznaniu
2019-01-16
2019-01-24
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Modernizacja Systemu Centralnego Zarządzania Hasłami (SCZH) oraz Systemu Zarządzania Sesjami Uprzywilejowanymi (SZSU) w oparciu o Sprzęt i Oprogramowanie One Identity Safeguard
2019-01-16
2019-02-06
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Diagnostyka i naprawa wałów korbowych agregatów sprężarkowych Halberstadt nr 5,7- Tłocznia Hołowczyce I.
2019-01-15
2019-02-07
Rembelszczyzna Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Remont instalacji elektrycznych i oświetlenia z strefie zagrożenia wybuchem w budynkach technologicznych w Tłoczni Gazu Wronów
2019-01-15
2019-02-15
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu Przybyszówka - Boguchwała"
2019-01-14
2019-01-25
Tarnów Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Części zamienne do agregatów sprężających w tłoczniach gazu
2019-01-14
2019-01-29
Tarnów Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. SRP EC Nowa Sarzyna - wymiana chromatografu procesowego
2019-01-10
2019-01-22
Gdańsk Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zamówienie na dostawę GDI - agregat prądotwórczy dla GDG, 1 sztuka
2019-01-09
2019-01-29
Gdańsk Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przegl.,kons.,napr.,wymiany urządzeń i inst.oraz inne czynności mające na celu zapewnienie pełnej sprawności funkc. systemów oddymiania grawit.klatki schod., syst. sygn. pożaru oraz syst.automat.gaszenia zainst.w bud.[...]GAZ-SYSTEM S.A.Oddział w Gdańsku
2019-01-09
2019-02-07
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie gazociągu i przeprowadzenie tłokowania gazociągu DN 700 Rozwadów - Końskowola - na odcinku Wierzbica - Poniatowa o długości ok. 18.5 km i Poniatowa - Końskowola o długości ok. 29,15 km
2019-01-09
2019-01-24
Wrocław Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wewnętrznej linii zasilającej wraz z likwidacją przyłącza elektroenergetycznego na SRP Jędrzychów
2019-01-09
2019-01-20
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dialog techniczny dotyczący wynajmu oraz usługi prania i konserwacji odzieży specjalistycznej.
2019-01-07
2019-01-31
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa; Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział we Wrocławiu Przedmiotem Zamówienia jest ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: a. Przebudowa SOK Bytnik (Przedmoście), b. Przebudowa SOK Słone, c. Przebudowa SOK Sucha Dolna, d .Przebudowa SOK Komorniki, e. Przebudowa SOK Kaczyce, f. Przebudowa SOK Bobrzany, g. Przebudowa SOK Ulesie, h. Przebudowa SOK Przybyłowice" 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt Umowy
2019-01-04
2019-02-05
Poznań usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Usługi polegające na czyszczeniu i inspekcji za pomocą tłoków oraz wykonywaniu odkrywek gazociągów wysokiego ciśnienia Odolanów - Komorzno (Szopienice) DN 500 i Odolanów - Komorzno (Tworóg) DN500
2019-01-04
2019-02-26
Pogórska Wola - Tworzeń roboty budowlane Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Budowa gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w podziale na 3 części
2019-01-03
2019-01-21
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. WYWÓZ I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TŁOCZNI HOŁOWCZYCE
2019-01-02
2019-01-24
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu dwóch stacji ochrony katodowej w m. Stobiera i Strażów na gazociągu w/c DN700 relacji Głuchów - Sędziszów (zamówienie podzielone na 2 części), postępowanie nr - ZP/2018/12/0113/TAR

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-28
2019-01-16
Warszawa Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa instalacji odzysku ciepła odpadowego na potrzeby CO na Tłoczni Maćkowice
2018-12-28
2019-01-15
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Sukcesywna naprawa napędów elektrohydraulicznych, gazowych i elektrycznych zabudowanych na terenie O/Poznań
2018-12-27
2019-01-15
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup systemu do wideokonferencji z pakietem licencji oraz montażem.
2018-12-21
2019-01-16
Gdańsk dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych koparko-ładowarek, Numer referencyjny: ZP/2018/10/0100/GDA
2018-12-21
2019-01-18
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Sukcesywna dostawa zaworów wodnych i gazowych (postępowanie podzielone na 5 części)
2018-12-21
2019-01-14
Poznań Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych dla kompleksowej modernizacji SRP Góra
2018-12-21
2019-01-17
Wrocław Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót bud-montażowych -gazociąg Żukowice - Żary przełożenie odcinka gazociagu w miejscu skrzyzowania z rz. Szprotawa
2018-12-21
2019-01-11
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. WYKONYWANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OBSŁUDZE GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, EKSPLOATACYJNEJ I REMONTOWEJ ODDZIAŁU ZAMAWIAJĄCEGO W POZNANIU.
2018-12-21
2019-01-11
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Sukcesywne dostawy czujników temperatury i czujników indukcyjnych.
2018-12-21
2019-01-11
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa przenośnych mierników wielogazowych. Postępowanie będzie podzielone na 2 części. 1. Ochrona osobista. 2. Detekcja wycieków (III warianty w ramach części).
2018-12-21
2019-01-14
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup energii elektrycznej dla trzech podmiotów: GAZ-SYSTEM, PLNG, PSE na okres 01.03.2019 r. - 29.02.2020 r.
2018-12-21
2019-01-08
Wrocław Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytworzonych u Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu.
2018-12-20
2019-01-14
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Sukcesywna dostawa balonów i korków zaporowych
2018-12-20
2019-01-17
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Roboty budowlane w zakresie modernizacji kotłowni SRP Lubaczów ul. Handlowa
2018-12-19
2019-01-11
Świerklany Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przyłączenie PSG Olesno Grottgera
2018-12-19
2019-01-11
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. PRZEGLĄD URZĄDZEŃ W SYSTEMACH ZASILANIA GWARANTOWANEGO W TŁOCZNIACH GAZU ODDZIAŁU W REMBELSZCZYŹNIE
2018-12-18
2019-01-15
Świerklany Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy układu AKP i zasilania na Węźle Tworzeń
2018-12-18
2019-01-15
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Świadczenie usłagi transmisji danych po łaczu punkt-punkt EPG-CEN
2018-12-18
2019-01-04
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Usługi serwisowe samochodów marki Skoda.
2018-12-17
2019-01-03
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badanie metodą Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM-BMD) gazociągu DN500 Poznań-Rogoźno, a także odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia, na obszarze działania Oddziału Zamawiającego wraz z wykonaniem odkrywek

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.