eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargiOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-20
2018-10-08
Wrocław Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonywanie przeglądów i napraw systemów detekcji metanu zainstalowanych na tłoczniach Jeleniów i Jeleniów II.
2018-09-20
2018-10-08
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych dla Spółki.
2018-09-19
2018-10-29
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup 19 pojazdów typu "Furgon" z napędem 4x4
2018-09-19
2018-10-30
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie przeglądów, konserwacji i usuwanie awarii elementów systemu elektronicznej ochrony obiektów Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu
2018-09-19
2018-10-01
Wrocław Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa wraz montażem opasek kompozytowych (bez świadectwa dopuszczenia UDT)
2018-09-19
2018-10-05
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Sukcesywna dostawa kłódek, kluczy i zamków systemowych
2018-09-18
2018-09-28
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa kalendarzy książkowych dla Spółki GAZ-SYSTEM
2018-09-18
2018-09-28
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa kalendarzy ściennych dla Spółki GAZ-SYSTEM
2018-09-18
2018-09-26
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Sukcesywna dostawa gazomierzy (postępowanie podzielone na 3 części)
2018-09-18
2018-10-04
Poznań Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla modernizacji SP Nowe Tłoki oraz instalacji impulsowej do chromatografu Daniel 700 na WP Odolanów
2018-09-14
2018-10-01
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie remontu instalacji oświetlenia w budynku tłoczni gazu Hołowczyce I
2018-09-14
2018-09-28
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badanie i konserwacja napowietrznych przekroczeń cieków wodnych gazociągu w miejscowościach : Garwolin, Ryki, Kośmin, Kobiałka.
2018-09-14
2018-10-03
Tarnów Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Świadczenie usług geodezyjnych dla inwestycji pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych RP i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg Strachocina - Granica RP
2018-09-14
2018-09-26
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup bluz termoaktywnych, na długi rękaw, dla pracowników GAZ-SYSTEM S.A.
2018-09-14
2018-09-26
Tarnów Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa mebli biurowych do budynków administracyjnych na Pogórskiej Woli (zamówienie podzielone na 5 części)
2018-09-14
2018-09-27
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przegląd wraz z czyszczeniem przewodów spalinowych oraz przeglądu wraz z czyszczeniem przewodów wentylacyjnych w budynkach i kontenerach stacji gazowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.
2018-09-14
2018-10-15
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku administracyjnego w Pogórskiej Woli na potrzeby zaplecza i administracji Oddziału Tarnów (Budynek B)
2018-09-14
2018-10-03
Gdańsk Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opr. kompl. dok. proj. wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji adm. oraz real. robót objętych przedm. dok. dla zad.inwest. pn.: ,,Wykonanie izolacji termicznej oraz ogrzewania elektrycznego ciągu pomiarowego i filtrów na stacji pomiarowej w Garczu"
2018-09-14
2018-09-26
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. SUKCESYWNE DOSTAWY AKUMULATORÓW
2018-09-13
2018-09-26
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Kompleksowe specjalistyczne usługi żurawiem samojezdnym i podnośnikiem koszowym dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-13
2018-09-20
Świerklany Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa zestawów szalunków aluminiowych.
2018-09-11
2018-09-20
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup spodni termoaktywnych dla pracowników GAZ-SYSTEM S.A.
2018-09-11
2018-09-20
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup bluz termoaktywnych, na krótki rękaw, dla pracowników GAZ-SYSTEM S.A.
2018-09-11
2018-09-20
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup alkomatów Alcoquant 6020 plus dla pracowników Gaz-System S.A.
2018-09-10
2018-09-17
Warszawa dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup usługi serwisowej i rozwojowej dla E-shop
2018-09-07
2018-09-17
Warszawa dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa pojedynczych balonów zaporowych DN 1400.
2018-09-05
2018-09-19
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu budynku warsztatu mechanicznego TJE Jarosław
2018-09-04
2018-09-20
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Budowa ogrodzenia zespołów zaporowo-upustowych wraz z zagospodarowaniem terenu węzła gazu Maćkowice I
2018-09-03
2018-09-18
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu na budynku rozdzielni elektrycznej TG Jarosław II
2018-08-31
2018-09-20
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przyłączenie do sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnej zasilającej w paliwo gazowe odbiorców na obszarze Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
2018-08-31
2018-09-12
Poznań usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Usługa azotowania dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu
2018-08-30
2018-09-12
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej montażu grzałek elektrycznych Ex i osuszaczy powietrza w komorach silnikowych TG Pogórska Wola
2018-08-30
2018-09-11
Gdańsk Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa SG Wiczlino - sieć cieplna oraz nadzór autorski
2018-08-30
2018-09-18
Gdańsk usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wyk.prac bud.-mont.w ramach realiz.zadania inwest.pn.:a)"Przebudowa stacji gaz. Chełmża",b),,Budowa ogrodzenia SG Chełmża",c),,Wym. kontenera kotłowni na SG Chełmża" pol. na wyk.robót bud. zgodnie z dok. proj. ,decyzjami,warunkami szczeg. oraz uzgodnieniami
2018-08-29
2018-09-06
Poznań Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa mebli metalowych-regałów specjalistycznych i stołów warsztatowych do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
2018-08-29
2018-09-12
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Usługa konserwacji odcinka gazociągu DN150 relacji Pruchnik-Mirocin wraz z wyizolowaniem od konstrukcji wsporczej oraz elementów nośnych lin odciągowych na napowietrznym przekroczeniu cieku w m.Zarzecze
2018-08-28
2018-09-10
Świerklany Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie badań czynnego gazociągu metodą Bezkontaktowej Magnetycznej Diagnostyki (BMD) na terenie OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddz. w Świerklanach gaz. Oświęcim-Komorowice i Tworóg-Komorzno n.II
2018-08-27
2018-09-18
Rembelszczyzna usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy nowej stacji pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia Q=6300 m3/h w miejsc. Dębe, gm. Serock
2018-08-27
2018-09-18
Tarnów dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Części zamienne do agregatów sprężających w tłoczniach gazu (zamówienie podzielone na 4 części)
2018-08-27
2018-09-11
Świerklany Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu gazociągu DN250 MOP 5,5 MPa wraz z rozbiórką elementów istniejącego gazociągu relacji Trzebiesławice - Częstochowa w rejonie przekroczenia rzeki Kamieniczka w miejscowości Kamienica Polska

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.