eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargiOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-24
2020-03-03
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dzierżawa i serwis urządzeń do oczyszczania i dozowania wody.
2020-02-24
2020-03-10
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Tłoczni Gazu Maćkowice
2020-02-21
2020-03-25
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji Korabniki
2020-02-21
2020-02-28
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Rozbudowa środowiska WSA/ESA/SMA
2020-02-21
2020-03-23
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Organizacja wydarzeń korporacyjnych 2020-2021
2020-02-19
2020-02-26
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Świadczenie usług przeprowadzek na terenie Oddziału w Tarnowie
2020-02-19
2020-03-30
Kuźnica Folwark usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Oddział w Świerklanach Remont gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa DN 250 w m. Kuźnica Folwark, gmina Poraj - opracowanie dokumentacji projektowej.
2020-02-19
2020-02-28
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. WYKONYWANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OBSŁUDZE GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, EKSPLOATACYJNEJ, REMONTOWEJ I AWARYJNEJ ODDZIAŁU ZAMAWIAJĄCEGO W POZNANIU.
2020-02-18
2020-03-24
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Likwidacja wypłycenia gazociągu DN300 PN 6,3MPa na przekroczeniu rzeki Odry". Inwestycja objęta jest Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zwaną dalej Specustawą (Dz.U.2019.1554. t.j. z późn. zm.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia.
2020-02-17
2020-02-25
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych oraz wody w ramach BHP dla Spółki.
2020-02-17
2020-03-10
Rembelszczyzna Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa oraz montaż instalacji klimatyzacji w Budynku ,,D" na terenie siedziby Oddziału w Rembelszczyźnie
2020-02-14
2020-02-28
Świerklany Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Przyłączenie do sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnej PSG sp.z o.o. zasilajacej w paliwa gazowe odbiorców na obszarze m. Lubliniec"
2020-02-14
2020-03-25
Dębowiec usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa; OperatorGazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu DN 200 Skoczów-Cieszyn odg. do SRP Dębowiec wraz z ZZU
2020-02-13
2020-03-24
Prudnik usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa; OperatorGazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu relacji Obrowiec-Racibórz odg. od Szonowa do granicy państwa w Głuchołazach, odg. DN100 do SRP Prudnik Towarowa
2020-02-13
2020-03-24
Mszana usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa; OperatorGazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 3 odcinków gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa relacji Oświęcim- Radlin odg. do Godowa w miejscowości Mszana
2020-02-13
2020-03-03
Poznań Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych dla Zadania pn.: ,,Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 Wałcz-Stargard".
2020-02-13
2020-02-25
Wrocław Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie przeglądów instalacji wykrywania i gaszenia pożaru, zainstalowanych na tłoczniach gazu Jeleniów i Jeleniów II.
2020-02-12
2020-02-28
Wrocław Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonaie rob. bud. mont. w zakresie wyłączenia z eksploatacji gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 250 PN 1,6MPa relacji Jeleniów - Dziwiszów na odcinku węzeł Jeleniów - SRP Jelenia Góra Sobieskiego wraz z odgałęzieniami - Etap 1
2020-02-11
2020-02-25
Świerklany Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowalnych w zakresie naprawy i konserwacji kontenerów, orurowania zewnętrznego i ogrodzenia na SRP Skoczów ul. Wiślicka.
2020-02-07
2020-03-16
Gdańsk usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Świadczenie usług sprzątania w budynkach OGP GAZ-SYSTEM SA Oddział w Gdańsku w podziale na części, Gdańsk, Grudziądz, Gustorzyn w okresie od 01.07.2020 - 30.06.2022r. Numer postępowania: ZP/2020/01/0001/PW

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-14
2020-02-24
Świerklany Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa 2 filtrów gazu.
2020-02-12
2020-02-20
Świerklany Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Usługa badań nieniszczących/niszczących złączy spawanych i stref przyspoinowych oraz rekontroli wykonanych badań radiograficznych na terenie działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
2020-02-12
2020-02-21
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa i wdrożenie ściany audiowizualnej w pomieszczeniu KDG
2020-02-07
2020-02-17
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ,,Utrzymanie w ruchu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Przetwarzania Danych (CPD)"
2020-02-07
2020-02-18
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa iPadów na potrzeby Spółki
2020-02-06
2020-02-18
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostarczenie wraz z wdrożeniem systemu wideokonferencji Cisco
2020-02-06
2020-02-18
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie operatów szacunkowych na terenie działalności Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, tj. województwo mazowieckie, łódzkie, lubelskie i podlaskie.
2020-02-06
2020-02-17
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup usług wsparcia technicznego dla oprogramowania AUTOCAD MAP 3D
2020-02-06
2020-02-14
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostarczenie i wdrożenie ściany graficznej na potrzeby Centrali Spółki
2020-02-05
2020-02-19
Wrocław Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji drenażu polaryzacyjnego w m. Kotowice
2020-02-03
2020-02-11
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Kompleksowe wykonanie prac projektowych branży drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.:,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 Racibórz - Oświęcim"
2020-01-30
2020-02-07
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Świadczenie usług cateringowych na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu przy ul. Grobla 15
2020-01-29
2020-02-06
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Świadczenie usług cateringowych
2020-01-27
2020-02-03
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Kompleksowe wykonanie prac projektowych systemu ochrony katodowej gazociagów dla zadania inwestycyjnego pn.:,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 Racibórz - Oświęcim"
2020-01-24
2020-02-03
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie usługi w zakresie dotyczącym wycinki drzew i krzewów dla zadania pn.: ,,Przebudowa gazociągu DN500 Goleniów - Police w rejonie Rezerwatu Olszanki i Roztoki Odrzańskiej".
2020-01-24
2020-02-03
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przegląd, konserwacja i naprawa dźwigu osobowego w budynku F1 we Wrocławiu przy ul. Gazowej 3
2020-01-23
2020-02-03
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa iskrobezpiecznych smartfonów z systemem Android.
2020-01-23
2020-02-12
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przeglądy i naprawy agregatów prądotwórczych
2020-01-22
2020-02-06
Gdańsk Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inw. pn. ,,Przyłączenie do sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o. zasilającej w paliwo gazowe odbiorców z obszaru miasta Rumia, Reda, Wejherowo, Gdynia" oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2020-01-21
2020-01-31
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa detektorów strefowych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.