eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargiOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-18
2019-11-12
Rembelszczyzna Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Remont instalacji oświetlenia w budynku Tłoczni Gazu Hołowczyce I
2019-10-18
2019-11-04
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania "Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o. zasilającej w paliwo gazowe odbiorców na obszarze miasta i gminy Żyrardów""
2019-10-18
2019-11-06
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji ogrodzenia Węzła Rozwadów
2019-10-18
2019-10-29
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa latarek dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
2019-10-17
2019-10-28
Świerklany Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa stalowej obudowy kontenerowej
2019-10-17
2019-11-04
Tarnów Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Uporządkowanie pozostałości po wycince drzew i krzewów na trasie inwest. pn."Budowa międzysys. gaz. stanowiącego połączenie systemów przesył. RP i Rep.Słowackiej wraz z infrastr. niezbędną do jego obsługi tj. gaz. Strachocina-Granica RP (Polska-Słowacja)"
2019-10-17
2019-11-04
Poznań Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa tymczasowej przystani przeładunkowej na wschodnim brzegu Roztoki Odrzańskiej w ramach inwestycji pn. Przebudowa gazociągu DN500 Goleniów - Police w rejonie Rezerwatu Olszanki i Roztoki Odrzańskiej
2019-10-17
2019-11-08
Rembelszczyzna Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Roboty budowlane w zakresie "Budowy gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska - przebudowa istniejącego Węzła i stacji Mory wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi"
2019-10-16
2019-10-28
Tarnów Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa urządzeń do obsługi i eksploatacji światłowodów
2019-10-15
2019-10-24
Tarnów Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Specjalistyczna zabudowa warsztatowa samochodów
2019-10-15
2019-10-23
Świerklany Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wypełnienie rury osłonowej o długości ok.35m syntetyczną masą izolacyjną na gazociągu DN400 MOP5,5 Tworóg-Kędzierzyn
2019-10-15
2019-10-25
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przeglądy i naprawy agregatów prądotworczych w tłoczniach Rembelszczyzna i Sekocin
2019-10-14
2019-10-22
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa urządzeń do pomiaru środowiska pracy (postępowanie podzielone na 2 części)
2019-10-14
2019-10-24
Tarnów Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawy sprężarek
2019-10-14
2019-10-21
Tarnów Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa i montaż depozytorów kluczy w TJE Jarosław
2019-10-11
2019-11-18
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 1. Przedmiotem Zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa gazociągu DN500 MOP 8,4 MPa Załęcze - Aleksandrowice w ramach budowy gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi Numer postępowania: ZP/2019/10/0119/WRO Inwestycja objęta jest Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zwaną dalej Specustawą (Dz.U.2019.1554. t.j.z późn. zm.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt Umowy.
2019-10-11
2019-11-15
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 1.Przedmiotem Zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Nowe Tłoki - Sulechów w ramach budowy gazociągu Kotowo - Zielona Góra wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi Numer postępowania: ZP/2019/10/0118/WRO Inwestycja objęta jest Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zwaną dalej Specustawą (Dz.U.2019.1554. t.j.z późn. zm.). 2.Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt Umowy.
2019-10-11
2019-10-21
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Usługi odśnieżania siedziby Oddziału w Świerklanach i obiektu wynajętego w Marklowicach
2019-10-11
2019-10-21
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ZAKUP SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA JAVA SE Platform: Java SE Desktop Subscription i Java SE Subscription
2019-10-11
2019-10-23
Wrocław Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. Remont budynku - Placówki Terenowej w Zielonej Górze

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-10
2019-10-18
Wrocław Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup narzędzi ręcznych na potrzeby służb elektrycznych oddziału Wrocław.
2019-10-10
2019-10-18
Tarnów Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa przyczep niskopodwoziowych typu tridem i tandem na potrzeby Gazowego Pogotowia Technicznego w Pogórskiej Woli (zamówienie podzielone na 2 części)
2019-10-09
2019-10-17
Tarnów Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przegląd agregatów prądotwórczych
2019-10-08
2019-10-16
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup obuwia zimowego dla pracowników Spółki
2019-10-03
2019-10-08
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dialog techniczny - realizacja nadzoru nad produkcją i dostawami rur, armatury i elementów dla gazociągów lądowych GAZ-SYSTEM
2019-10-03
2019-10-17
Poznań Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie montażu napędów na 3 zaworach wylotowych z ciągów pomiarowych na WPG Lwówek
2019-10-03
2019-10-11
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonywanie usług badań i pomiarów na terenie Tłoczni Gazu w Goleniowie, Tłoczni Gazu w Kotowie oraz Węzła Przesyłowego w Odolanowie
2019-10-03
2019-10-18
Warszawa dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Aktualizacja istniejącego zasobu danych o działkach ewidencyjnych w pasie gazociągów przesyłowych GS
2019-10-03
2019-10-11
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa bonów na posiłki profilaktyczne dla pracowników sezon 2019/2020
2019-10-03
2019-10-17
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie systemu detekcji gazu (zamówienie podzielone na 7 części)
2019-10-02
2019-10-10
Tarnów Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego napowietrznego przekroczenia rz.San w m. Karnaty gazociągami wysokiego ciśnienia DN500 relacji Rozwadów-Końskowola
2019-10-02
2019-10-11
Świerklany Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa piecyka kalibracyjnego
2019-10-02
2019-10-17
Świerklany Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wymiana gazociągu DN 100 MOP 5,5 MPa relacji Obrowiec - Racibórz - odgałęzienie do SP Krapkowice Prudnicka, przekroczenie rzeki Osobłoga - opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych
2019-10-02
2019-10-15
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. SUKCESYWNE DOSTAWY BALONÓW ZAPOROWYCH, KORKÓW ZAPOROWYCH ORAZ MANOMETRÓW DO BALONÓW ZAPOROWYCH
2019-10-01
2019-10-15
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Usługi serwisowe 54 sztuk samochodów marki Hyundai na okres 2 lat.
2019-10-01
2019-10-11
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Usługa utrzymania czystości w budynku magazynowym wraz z zapleczem biurowym w Świerklanach
2019-09-26
2019-10-10
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Usługa wykonania badania olejów w sprężarkach gazu
2019-09-25
2019-10-10
Świerklany Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji zasilania i systemu klimatyzacji w budynku administracyjnym w TJE Katowice
2019-09-25
2019-10-10
Świerklany Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji zasilania i systemu klimatyzacji w budynku administracyjnym w ODG Świerklany
2019-09-24
2019-10-01
Tarnów Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa tymczasowego by-passu zasilającego.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.