eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargiOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-16
2018-01-25
Gdańsk Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Świadczenie usług porządkowych na obiektach Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku: Część nr I - TJE Grudziądz, Część nr II- TJE Gustorzyn
2017-12-15
2018-01-02
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Certyfikacja urządzeń pomiarowych z podziałem na cztery części zamówienia
2017-12-15
2018-01-03
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Roboty budowlane w zakresie wymiany ZZU i odwadniacza na gazociągu do SRP Bochnia Stalprodukt
2017-12-15
2018-01-08
Tarnów Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy stacji drenażu wzmocnionego na gazociągu DN500 Łukanowice-Tworzeń (Zederman)
2017-12-14
2018-01-15
Wrocław Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zagospodarowanie odpadów z terenu pasa montażowego realizowanego gazociągu DN 1000,zalegających pod powierzchnią terenu,na nieruchomości położonej w gm.Długołęka,obr.Dobroszów w ramach realizacji Inwestycji pn.:,,Budowa gaz. wc DN1000 MOP 8,4 MPa na odc.od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów(...)
2017-12-14
2018-01-03
Tarnów Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa i montaż baterii akumulatorowych wraz z osprzętem w Tłoczniach Gazu Lubaczów i Mirocin
2017-12-14
2018-01-12
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Usługi rozwojowe i serwisowe systemu T-REX
2017-12-13
2017-12-28
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Napełnienie dwóch butli środkiem gaśniczym FM200, wykonanie przeglądu i regeneracji dwóch zaworów oraz wykonanie testu szczelności zaworów oraz dwóch butli po napełnieniu - Sękocin
2017-12-13
2018-01-08
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Obsługa serwisowa samochodów marki Mercedes eksploatowanych w Oddziale Gdańsk, TJE Grudziądz, TJE Gustorzyn na okres 12 miesięcy.
2017-12-12
2017-12-21
Poznań Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup i dostawa części zamiennych do turbokompresora SOLAR typ Centaur 40 do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu
2017-12-12
2018-01-18
Gdańsk Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dok. proj. dla zad. inwest. pn: "Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Kruszwica, sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. zasilającej odbiorców na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego, w tym m. Bydgoszcz"
2017-12-12
2017-12-20
Tarnów Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji magazynowania olejów przepracowanych dla TG Jarosław I i II
2017-12-12
2017-12-20
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonywanie usług z zakresu szacowania szkód rolniczych, związanych z działalnością prowadzoną przez Oddział Zamawiającego w Poznaniu.
2017-12-12
2018-01-03
Gdańsk Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń w budynku Wałowa 47 w Gdańsku pok. 103, 104, 105, 122 oraz od 110 do 118
2017-12-08
2017-12-27
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badania, przeglądy konserwacyjne i naprawy urządzeń transportu bliskiego (UTB)
2017-12-08
2017-12-29
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wycinka drzew,karczowanie krzewów i podszycia,usunięcie karpin,zrywka drewna,nadzór przyrodniczy w zad: Przyłączenie do sieci przesyłowej planowanych do wybudowania urządzeń i instalacji gazowych bloku parowo - gazowego w obiekcie Elektrociepłowni Żerań
2017-12-08
2018-01-18
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup wdrożenia i rozwoju systemu WLAN
2017-12-07
2017-12-19
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Usługi specjalistyczne związane z zapewnieniem ciągłości dostaw gazu
2017-12-07
2018-01-02
Tarnów Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wycinka drzew i krzewów oraz zapewnienie sprawowania nadzoru przyrodniczego na terenie projektowanej tłoczni gazu Strachocina
2017-12-06
2017-12-20
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Roboty budowlane w zakresie wymiany ZZU na odgałęzieniu do SRP Sobolów

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-07
2017-12-15
Wrocław Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa prasy codziennej i czasopism
2017-12-06
2017-12-14
Tarnów Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Sprzedaż i dostarczanie prasy codziennej, czasopism oraz magazynów dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Tarnowie oraz Terenowych Jednostek Eksploatacyjnych
2017-11-30
2017-12-08
Świerklany Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa kompletu odbiornika GNSS z kontrolerem do precyzyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych i lokalizacyjnych tras przebiegu gazociągów wraz z osprzętem i oprogramowaniem.
2017-11-30
2017-12-11
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. NAPRAWA I PRZEGLĄD MASZYN DO PRAC HERMETYCZNYCH, MASZYNY NAWIERCAJĄCE I JEDNOSTKI NAPĘDOWE. firmy T.D.Williamson
2017-11-30
2017-12-08
Świerklany Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie projektu zamiennego wraz z zamiennymi pozwoleniami na budowę dla zadania Budowa budynku TJE w Częstochowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2017-11-30
2017-12-14
Świerklany Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przyłączenie PSG w m.Obrowiec
2017-11-29
2017-12-13
Tarnów Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przeprowadzenie oceny stanu technicznego obiektów systemu przesyłowego na terenie Oddziału w Tarnowie w latach 2018 - 2019
2017-11-29
2017-12-07
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Prenumerata prasy na rok 2018 dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu wraz z Terenowymi Jednostkami Eksploatacji
2017-11-29
2017-12-08
Świerklany Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa mobilnego miernika laserowego
2017-11-28
2017-12-08
Tarnów Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dwustronnego kątowego zespołu zaporowo-upustowego DN300/100, MOP = 5,5 MPa na gazociągu DN300 relacji Strachocina-Warzyce w miejscowości Krosno wraz z likwidacją podziemnego kurka kulowego
2017-11-28
2017-12-08
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup odzieży termoaktywnej dla pracownikow GAZ-SYSTEM S.A.
2017-11-28
2017-12-07
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Sukcesywna dostawa zaworów wielodrogowych
2017-11-24
2017-12-05
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Najem kontenerów biurowych i magazynowych na potrzeby Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział w Poznaniu
2017-11-23
2017-12-01
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Świadczenie usług wsparcia technicznego IBM
2017-11-22
2017-11-29
Tarnów Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa zabudowy specjalistycznej samochodu
2017-11-22
2017-12-15
Rembelszczyzna Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlano - montażowych dot. ZZU Wólczyńska w ramach zadania pn. remont kątowego dwustronnego przyłączeniowego zespołu zaporowo - upustowego DN 500 MOP 5.5 MPa Wólczyńska
2017-11-22
2017-12-06
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przegląd agregatów prądotwórczych, agregatów sprężających, pomp, sprężarek
2017-11-21
2017-12-05
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup dodatkowych licencji dla systemu TPAM
2017-11-21
2017-12-06
Wrocław Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie remontu bud. Z przy ul. Gazowej 3 we Wrocławiu.
2017-11-21
2017-12-06
Wrocław Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych - remont budynku biurowego "K" w Zgorzelcu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.