eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Zarząd Dróg

Miejski Zarząd Dróg - przetargiMiejski Zarząd Dróg - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-04-03
2020-04-20
Cieszyn Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Remont nawierzchni dróg Cieszyna w 2020 roku.
2020-04-01
2020-04-20
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa ul. Rubinowej w Toruniu
2020-03-31
2020-04-17
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Bema przy TOR-TORze w Toruniu
2020-03-30
2020-04-15
Nowy Sącz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Bezpieczne przejście dla pieszych- czyli wzbogacenie infrastruktury ciągów pieszych - Budżet Obywatelski 2020 - III
2020-03-27
2020-04-06
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Konserwacja trawników na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020-03-25
2020-04-08
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z wykonaniem dobudowy oświetlenia drogowego przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów na terenie Torunia
2020-03-24
2020-04-10
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Remont ul. Fiołkowej w Toruniu na odcinku od ul. Storczykowej do ul. Kwiatowej
2020-03-20
2020-04-06
Nowy Sącz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Remont i utrzymanie rowów, przepustów i ścieków ulic na terenie Miasta Nowego Sącza w 2020 roku
2020-03-20
2020-04-06
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Wykonanie remontów i napraw, nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych, brukowcowych w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
2020-03-20
2020-04-06
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Wykonanie remontów cząstkowych, napraw nawierzchni bitumicznych dróg w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
2020-03-17
brak danych
Toruń Miejski Zarząd Dróg Budowa oraz rozbiórka tymczasowego mostu składanego typu DMS-65 na rzece Wiśle w ciągu drogi wojewódzkiej nr 257 w Toruniu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Zarząd Dróg
Miejski Zarząd Dróg - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-26
2020-04-03
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020-03-26
2020-04-03
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020-03-18
2020-04-03
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Zaprojektowanie i przebudowa sięgacza ul. Brzoskwiniowej w Toruniu
2020-03-17
2020-04-01
Nowy Sącz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Realizacja Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza w 2020 rok - II : 1. część 1 - ("Dobre drogi na Przetakówce") - Remont nawierzchni jezdni ul.Kochanowskiego- na odcinku od ul.Hallera do ul.Nad Łubinką 2. część 2- ("Bezpieczna droga do szkoły")- Remont nawierzchni jezdni ul.Westerplatte- na odcinku długości 45m od ul.Sucharskiego 3. część 3- "Modernizacja nawierzchni części ul. Wczasowej i części ul. Mała Góra, Osiedle Zawada".
2020-03-16
2020-04-01
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z remontem ul. Zaszpitalnej w Toruniu na odcinku od ul. Jęczmiennej do ul. Mędzymurze
2020-03-16
2020-03-31
Nowy Sącz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Realizacja Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza w 2020 rok: 1. część 1- ("A teraz głosujemy bo chcemy piękny chodnik" ) - Remont istniejącego chodnika przy ul.Barskiej na odcinku od ul.Librantowskiej w kierunku granicy miasta. 2. część 2- ("Nowe parkingi na Helenie") - Przebudowa parkingu przy ul. Św.Heleny. 3. część 3- ("Więcej parkingów") - Budowa miejsc postojowych przy ul.Kochanowskiego między ul.Tuwima i ul.Kołłątaja.
2020-03-13
2020-04-03
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Remont pasów chodnikowych przy ul. Pszenicznej w Toruniu na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Fasolowej
2020-03-13
2020-03-30
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim (dojazd do budynków MZGM)
2020-03-12
2020-03-20
Nowy Sącz Usługi Miejski Zarząd Dróg Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda skrzyżowania ul. 1 Brygady-Freislera w Nowym Sączu.
2020-03-11
2020-03-27
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z budową oświetlenia chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Gniewkowskiej do ul. Poznańskiej 294 c w Toruniu
2020-03-10
2020-03-31
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz remont parkingu MZD przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 23 w Toruniu
2020-03-10
2020-03-27
Cieszyn Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Schodowej w Cieszynie
2020-03-09
2020-03-25
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z remontem chodnika przy ul. Barwnej w Toruniu
2020-03-09
2020-03-19
Toruń Usługi Miejski Zarząd Dróg Zarządzanie i nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn.: Rozbudowa mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu
2020-03-06
2020-03-23
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opracowanie dokumentacji projektoiwo- kosztorysowej wraz z remontem ul. Steinbornów w Toruniu
2020-03-06
2020-03-23
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Naprawa i remonty przy użyciu tłucznia kamiennego, destruktu asfaltowego i żużla paleniskowego nawierzchni dróg gruntowych znajdujących się w zarządzaniu Miejskiego Zarząd Dróg w ramach bieżącego utrzymania ulic na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020-03-05
2020-03-19
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Profilowanie dróg gruntowych w granicach miasta Torunia
2020-03-05
2020-03-13
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Nasadzenie i pielęgnacja kwiatów na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020-02-28
2020-03-17
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Budowa miejsc parkingowych i chodnika przy ul. Grasera w Toruniu
2020-02-28
2020-03-20
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa ul. Żywicznej w Toruniu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Zarząd Dróg
Miejski Zarząd Dróg - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-04-02
brak danych
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej oraz budowa parkingu przy zbiegu ul. Letniej i ul. Galona w Toruniu
2020-04-01
brak danych
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa ul. Batorego w Toruniu na odcinku od Trasy Średnicowej do ul. Towarowej polegająca na budowie drogi rowerowej
2020-03-31
brak danych
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej praz przebudowa parkingu przy ul. Szosa Chełmińska w Toruniu
2020-03-30
brak danych
Płock Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Rozbudowa ul.3 Maja
2020-03-26
brak danych
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa ul. Krakowskiej w Toruniu - etap IV
2020-03-24
brak danych
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Budowa drogi wewnętrznej od ul. Żwirki i Wigury w Toruniu
2020-03-20
brak danych
Skoczów Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania.
2020-03-18
brak danych
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Świerkowej w Ostrowie Wielkopolskim
2020-03-18
brak danych
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kalinowej w Ostrowie Wielkopolskim
2020-03-18
brak danych
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa nawierzchni ulicy oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Malwowej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Lipowej do ul. Wierzbowej)
2020-03-18
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Bieżące utrzymanie urządzeń na terenie Ostrowa Wielkopolskiego
2020-03-12
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Wykonanie profilowania i wałowania ulic gminnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020-03-12
brak danych
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Rozbudowa ul. Przysieckiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od granic miasta Torunia do Barbarki
2020-03-04
brak danych
Nowy Sącz Usługi Miejski Zarząd Dróg Rozbudowa mostu na rzece Kamienica wraz z wiaduktem w ciągu ul. Lwowskiej-droga powiatowa nr 1599K w Nowym Sączu-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
2020-03-03
brak danych
Płock Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa ulicy Kredytowej
2020-03-03
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sygnalizacji świetlnych, a także wykonanie oznakowania poziomego na drogach znajdujących się w zarządzaniu Miejskiego Zarządu Dróg w ramach bieżącego utrzymania ulic na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020-03-02
brak danych
Toruń Usługi Miejski Zarząd Dróg Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu
2020-02-17
brak danych
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa dróg dojazdowych do przeprawy tymczasowej - ul. Zagrodowa w Toruniu
2020-02-11
brak danych
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa dróg dojazdowych do przeprawy tymczasowej - ul. Przybyszewskiego w Toruniu
2020-02-07
brak danych
Nowy Sącz Usługi Miejski Zarząd Dróg Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic krajowych, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza w terminie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Zarząd Dróg
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.