eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rydułtowy

Miasto Rydułtowy - przetargiMiasto Rydułtowy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-01
2020-06-08
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości będących jednostkami organizacyjnymi Miasta Rydułtowy (Urząd Miasta, Straż Miejska, Urząd Stanu Cywilnego)
2020-05-28
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Przetarg nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj na roboty budowlano-montażowe związane z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec
2020-05-21
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy "Rewitalizacja Osiedla Karola przy ul. Generała Józefa Bema w Rydułtowach - część II" realizowanego w ramach projektu pod nazwą"Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach".
2020-05-20
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy "Rewitalizacja Osiedla Karola przy ul. Generała Józefa Bema w Rydułtowach" realizowanego w ramach projektu pod nazwą"Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach"
2020-02-10
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta w Rydułtowach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rydułtowy
Miasto Rydułtowy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-25
2020-06-02
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2020-05-15
2020-05-25
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Świadczenie usługi oświetleniowej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Rydułtowy w okresie od lipca 2020 r. do czerwca 2023 r.
2020-03-30
2020-04-15
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: "Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - część I.
2020-03-12
2020-03-23
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów zielonych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2020-03-05
2020-03-24
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsc usług społecznych - etap II
2020-02-17
2020-03-03
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Modernizacja ul. Zygmunta Krasińskiego w Rydułtowach
2019-12-09
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Modernizacja ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Rydułtowach.
2019-12-06
2019-12-23
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy "Rewitalizacja Osiedla Karola przy ul. Generała Józefa Bema w Rydułtowach - część II" realizowanego w ramach projektu pod nazwą: "Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach".
2019-11-21
2019-12-09
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Modernizacja ul. Karola Miarki w Rydułtowach
2019-11-19
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Odwodnienie przy ul. Pietrzkowickiej w Rydułtowach
2019-11-13
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta w Rydułtowach
2019-11-08
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Modernizacja ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Rydułtowach
2019-10-15
2019-10-31
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację czterech przejść dla pieszych w Rydułtowach
2019-10-14
2019-10-29
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Rozbudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) wraz z przebudową ulicy Adama Mickiewicza w Rydułtowach realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach"
2019-09-09
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Modernizacja ulicy Św. Jacka w Rydułtowach.
2019-08-29
2019-09-17
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy "Rewitalizacja Osiedla Karola przy ul. Generała Józefa Bema w Rydułtowach" realizowanego w ramach projektu pod nazwą: "Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach"
2019-07-25
2019-08-06
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 20
2019-07-04
2019-07-16
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kopernika 71 (trasa I)
2019-07-04
2019-07-16
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kopernika 71 (trasa II)
2019-07-04
2019-07-17
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 20

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rydułtowy
Miasto Rydułtowy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-15
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsc usług społecznych - etap II
2020-04-22
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów zielonych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2020-04-08
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Modernizacja ul. Zygmunta Krasińskiego w Rydułtowach
2019-12-05
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Rozbudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) wraz z przebudową ulicy Adama Mickiewicza w Rydułtowach realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą"Modernizacja ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach"
2019-12-02
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację czterech przejść dla pieszych w Rydułtowach
2019-10-29
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy "Rewitalizacja Osiedla Karola przy ul. Generała Józefa Bema w Rydułtowach" realizowanego w ramach projektu pod nazwą"Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach"
2019-09-03
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 20
2019-08-22
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku przy ul. S. Małachowskiego 145
2019-08-21
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Modernizacja ul. Generała Władysława Sikorskiego w Rydułtowach
2019-08-14
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kopernika 71 (trasa II)
2019-08-13
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kopernika 71 (trasa I)
2019-07-26
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Mur oporowy ul. Skalna w Rydułtowach
2019-05-13
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów zielonych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2019-02-28
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Przetarg nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj na roboty budowlano-montażowe związane z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec
2018-11-22
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Realizacja części zadań programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Rydułtowy.
2018-10-10
brak danych
Rydułtowy Dostawy Miasto Rydułtowy Dostawa ciepła i wody do obiektów będących we władaniu Miasta Rydułtowy - część II dostawa ciepła do budynku sali sportowej przy ul. Gen. Józefa Bema w Rydułtowach 126 c
2018-08-08
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kopernika 71
2018-08-08
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 1 Maja 23b
2018-08-08
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Specjalnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rybniku przy ul. ks. Henryka Jośki 41
2018-04-16
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Modernizacja ul. Żytniej w Rydułtowach i Modernizacja drogi ul. Osiedla na Wzgórzu w Rydułtowach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rydułtowy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.