eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Katowice

Miasto Katowice - przetargiMiasto Katowice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-25
2020-04-03
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykonanie dla Miasta Katowice fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych i fotoplanów, skaningu laserowego LIDAR, numerycznego modelu terenu NMT, opracowania prawdziwej ortofotomapy "true ortho", aktualizacji numerycznego modelu 3D budynków i budowli wraz z dostawą i konfiguracją oprogramowania do wizualizacji w architekturze chmury usługi Oracle PaaS & IaaS Universal Credit i integracją z Systemem MSZ-KIIP.
2020-03-19
brak danych
Katowice Miasto Katowice Odprowadzanie wód opadowych urządzeniami wytworzonymi przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z terenów należących do Miasta Katowice
2019-12-18
brak danych
Katowice Roboty budowlane Miasto Katowice Kompleksowa wymiana pokrycia dachu w segmencie wschodnim hali SPODEK realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Katowice
Miasto Katowice - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-26
brak danych
Katowice usługi Miasto Katowice Kontrola prawidłowości i funkcjonowania urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Katowice oraz ich zgodności z obowiązujacymi przepisami.
2006-01-16
brak danych
Katowice usługi Miasto Katowice Projekt oświetlenia ul. Majakowskiego.
2006-01-12
brak danych
Katowice usługi Miasto Katowice Wykonywanie usług geodezyjnych na terenie Miasta katowice w roku 2006.
2006-01-09
brak danych
Katowice usługi Miasto Katowice Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego w rejonie ulic Załęska, Szadoka, Ligocka w Katowicach.
2006-01-09
brak danych
Katowice usługi Miasto Katowice Program ochrony Miasta przez skutkami eksploatacji górniczej.
2005-12-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Miasto Katowice Awaryjne ujęcie wody podziemnej dla miasta Katowice - opracowanie dokumentacji projektowej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Katowice
Miasto Katowice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-10
2020-03-19
Katowice Usługi Miasto Katowice "Świadczenie usług konserwacji zintegrowanych systemów niskoprądowych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach"
2020-03-02
2020-03-17
Katowice Roboty budowlane Miasto Katowice Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bytkowskiej 64 w Katowicach
2020-02-27
brak danych
Katowice Miasto Katowice Koszty eksploatacyjne wraz z wyposażeniem związane z udostępnieniem Miastu powierzchni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, zgodnie z pkt 11.6. umowy koncesji zawartej w dniu 4 lutego 2016r., w związku z organizowanym w Katowicach wydarzeniem pn. "Kongres Miast Edukacyjnych".
2020-02-24
2020-03-05
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykonanie usług projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa" - połączenie ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5.
2020-02-20
2020-02-28
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykonanie gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice. Zamówienie składa się z 22 części.
2020-02-18
2020-02-26
Katowice Dostawy Miasto Katowice Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń nie objętych kompleksową obsługą wydruków w Urzędzie Miasta Katowice w 2020 roku
2020-02-14
brak danych
Katowice Miasto Katowice Wykup pakietu świadczeń promocyjnych w związku z organizowanym w dniach 8 i 14-15 marca 2020 roku w Katowicach wydarzeniem pn. "Fryderyk Festiwal".
2020-02-10
2020-02-26
Katowice Roboty budowlane Miasto Katowice Część I - "Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Lotnisko w Katowicach" Część II - "Budowa połączenia rowerowego wzdłuż Al. Korfantego od ul. Telewizyjnej do terenu skrzyżowania z ul. Konduktorską w Katowicach"
2020-02-06
2020-02-17
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych w roku 2020 na terenie miasta Katowice w obrębie: Tysiąclecie, Śródmieście - Załęże, Dąbrówka Mała, Bogucice-Zawodzie, Roździeń, Szopienice, Janów
2020-01-31
2020-02-10
Katowice Dostawy Miasto Katowice "Dostawa materiałów biurowych". Zamówienie udzielane w 5 częściach
2020-01-30
2020-02-10
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykonanie pomiarów natężeń ruchu, analiz ruchowych i wariantowych koncepcji dla przebudowy skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową oraz usług objętych prawem opcji związanych z udziałem w konsultacjach społecznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa trzech skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Mikołowska - Wincentego Pola".
2020-01-30
2020-02-07
Katowice Usługi Miasto Katowice Zakup kart abonamentowych uprawniających do korzystania z zajęć rekreacyjno-sportowych
2020-01-23
2020-02-03
Katowice Usługi Miasto Katowice Obsługa komunalna imprez i akcji ekologicznych
2020-01-15
brak danych
Katowice Miasto Katowice Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Finału Pucharu Polski w piłce siatkowej mężczyzn w 2020 r. w Katowicach.
2020-01-02
2020-01-13
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych w roku 2020 na terenie miasta Katowice - zamówienie dzieli się na dwa zadania (części)
2019-12-31
brak danych
Katowice Miasto Katowice Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją IV edycji Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice w dniach 25-27 stycznia 2020 r.
2019-12-30
2020-01-16
Katowice Roboty budowlane Miasto Katowice Modernizacja band w hali głównej HWS Spodek w Katowicach i na lodowisku Satelita
2019-12-17
brak danych
Katowice Miasto Katowice Upgrade systemu MSZ-KIIP do wersji 10.6.1 oprogramowania ESRI.
2019-12-16
2019-12-30
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykonywanie wycen nieruchomości w roku 2020 na terenie miasta Katowice - zamówienie dzieli się na dwa zadania
2019-12-13
brak danych
Katowice Miasto Katowice Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją wydarzenia hokejowego pod nazwą Mistrzostwa Świata U-18 dywizji IB kobiet w 2020 r.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Katowice
Miasto Katowice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-27
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Koszty eksploatacyjne wraz z wyposażeniem związane z udostępnieniem Miastu powierzchni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, zgodnie z pkt 11.6. umowy koncesji zawartej w dniu 4 lutego 2016r., w związku z organizowanym w Katowicach wydarzeniem pn. "Kongres Miast Edukacyjnych".
2020-03-23
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Obsługa komunalna imprez i akcji ekologicznych
2020-03-17
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Upgrade systemu MSZ-KIIP do wersji 10.6.1 oprogramowania ESRI.
2020-03-13
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Zakup kart abonamentowych uprawniających do korzystania z zajęć rekreacyjno - sportowych
2020-03-12
brak danych
Katowice Dostawy Miasto Katowice Dostawa wyposażenia dla budynku Obsługi Podróżnych - węzeł Sądowa w ramach zadania inwestycyjnego "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa"
2020-03-10
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" - 8 obiektów.
2020-03-05
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice "Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych w roku 2020 na terenie miasta Katowice w obrębieTysiąclecie, Śródmieście - Załęże, Dąbrówka Mała, Bogucice-Zawodzie, Roździeń, Szopienice, Janów"
2020-02-17
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Druk i kolportaż informatora miejskiego Nasze Katowice (2020)
2020-02-14
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych w roku 2020 na terenie miasta Katowice - zamówienie dzieli się na dwa zadania (części)
2020-02-10
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Finału Pucharu Polski w piłce siatkowej mężczyzn w 2020 r. w Katowicach.
2020-02-06
brak danych
Katowice Roboty budowlane Miasto Katowice Wykonanie połączenia drogowego ulicy Radockiego z ulicą Braci Wiechułów w Katowicach - Etap II."
2020-02-04
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykonywanie wycen nieruchomości w roku 2020 na terenie miasta Katowice
2020-01-31
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykonanie usług projektowych i usług objętych prawem opcji w zakresie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w konsultacjach społecznych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap Ipołączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym.
2020-01-30
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Świadczenie usługi nadzoru autorskiego, usług serwisowych w tym modernizacji oprogramowania Systemu Ratusz firmy REKORD wykorzystywanego w UM Katowice w 2020r.
2020-01-30
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Wykonanie badania sprawozdania finansowego Miasta Katowice za okres od- 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., - 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., - 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2020-01-30
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn" Budowa trzech basenów w dzielnicach" dla następujących lokalizacjiLokalizacja I - Katowice Szopienice-Burowiec ul. Hallera, ul. Konna Lokalizacja II - Katowice Brynów - Osiedle Zgrzebnioka - ul. Kościuszki, ul. Zgrzebnioka
2020-01-23
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.,,Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7"
2020-01-21
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Katowickiej, Wiązowej i planowanego przedłużenia ul. Dobrowolskiego dla zadania inwestycyjnego pn.Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II
2020-01-21
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Usługa dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej dla Miasta Katowice
2020-01-17
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Katowice
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.