eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Opatówek

Gmina Opatówek - przetargiGmina Opatówek - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-11
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Zadanie IITermomodernizacja i przebudowa budynku biblioteki publicznej im. Braci Gillerów, filia w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia przedszkola publicznego. Zadanie II.1Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 5 m3.
2019-01-04
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Projekt"Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek". Zadanie 1"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Opatówek
Gmina Opatówek - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-27
2019-03-15
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Termomodernizacja wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne w miejscowości Opatówek.
2019-02-14
2019-03-01
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Opatówek.
2019-02-07
2019-02-19
Opatówek Dostawy Gmina Opatówek Dostawa kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowiących wyposażenie PSZOK dla Gminy Opatówek.
2019-01-30
2019-02-18
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej - bibliotekę publiczną oraz budowa muru ażurowego.
2019-01-29
2019-02-14
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Opatówek.
2019-01-24
2019-02-11
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatówek - ul. Kasprzaka (675563P), ul. Kilińskiego (675567P), ul. Spokojna (675564P).
2019-01-15
2019-01-30
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w roku 2019.
2019-01-09
2019-01-24
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. nr 488/6
2018-12-06
2019-01-04
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej - bibliotekę publiczną oraz budowa muru ażurowego.
2018-12-01
2018-12-10
Opatówek Usługi Gmina Opatówek Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wydatków inwestycyjnych
2018-11-15
2018-11-30
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Opatówek - Borów, gmina Opatówek
2018-11-09
2018-11-20
Opatówek Usługi Gmina Opatówek I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek. II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
2018-11-02
2018-11-23
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej - bibliotekę publiczną oraz budowa muru ażurowego.
2018-10-18
2018-10-30
Opatówek Usługi Gmina Opatówek I.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek. II.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
2018-10-11
2018-10-26
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Rozdżały, gmina Opatówek
2018-09-14
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Projekt"Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek" Zadanie 2"Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek"
2018-09-10
2018-09-25
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Rożdżały, gmina Opatówek
2018-08-31
2018-09-17
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) dla Gminy Opatówek.
2018-08-31
2018-09-11
Opatówek Dostawy Gmina Opatówek Dostawa kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowiących wyposażenie PSZOK dla Gminy Opatówek.
2018-07-17
2018-08-02
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Przebudowa nawierzchni placu manewrowego przy ul. Poniatowskiego w miejscowości Opatówek.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Opatówek
Gmina Opatówek - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-28
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatówek - ul. Kasprzaka (675563P), ul. Kilińskiego (675567P), ul. Spokojna (675564P).
2019-02-25
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w roku 2019.
2019-02-25
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Budowa punktu przesiadkowego B&R wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obsługi ścieżek rowerowych w m. Szałe na dz. nr 488/6
2018-12-27
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Opatówek - Borów, gmina Opatówek
2018-12-27
brak danych
Opatówek Usługi Gmina Opatówek Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wydatków inwestycyjnych
2018-12-27
brak danych
Opatówek Usługi Gmina Opatówek I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek. II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
2018-11-20
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Rozdżały, gmina Opatówek
2018-09-12
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Przebudowa nawierzchni placu manewrowego przy ul. Poniatowskiego w miejscowości Opatówek.
2018-08-23
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gminBrzeziny, Godziesze Wielkie. Zadanie ITermomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - budynek Urzędu Miejskiego w Opatówku.
2018-07-17
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Przebudowa drogi gminnej Szulec - Józfów, gmina Opatówek
2018-07-04
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Renowacja elewacji domu Fiedlera, obiektu biblioteki, przedszkola i apteki przy ul. Kościelnej 2 w Opatówku.
2018-06-06
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Przebudowa drogi gminnej Rajsko-Smółki, gmina Opatówek
2018-06-01
brak danych
Opatówek Usługi Gmina Opatówek Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7.000.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w szczególności na zadania związane z inwestycjami dotyczącymi rozbudowy oczyszczalni, budowy kanalizacji sanitarnej, inwestycje drogowe.
2018-05-21
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Wymiana pokrycia dachu domu Fiedlera, obiektu biblioteki, przedszkola i apteki przy ul. Kościelnej 2 w Opatówku.
2018-05-08
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Zadanie ITermomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sierzchów.
2018-05-08
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Zadanie IITermomodernizacja i przebudowa budynku biblioteki publicznej im. Braci Gillerów, filia w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia przedszkola publicznego. Zadanie II.1Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 5 m3.
2018-04-13
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Przebudowa dróg gminnych w Opatówku ulicy 3 Maja nr drogi 675561 P i ulicy Ludowej nr drogi 675565 P.
2018-03-27
brak danych
Opatówek Usługi Gmina Opatówek I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
2017-12-29
brak danych
Opatówek Dostawy Gmina Opatówek Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.
2017-11-10
brak danych
Opatówek Roboty budowlane Gmina Opatówek Przebudowa drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy cmentarzu w Opatówku ul. Piaskowa.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Opatówek
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.