eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Nowy Targ

Gmina Nowy Targ - przetargiGmina Nowy Targ - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-19
2020-04-06
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Remonty cząstkowe nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych w ilości ok. 360 ton (tj. 2 401,20 m2) i regeneracja, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni drogowych emulsją z kruszywem w ilości ok. 100 m2 na terenie gminy Nowy Targ.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Nowy Targ
Gmina Nowy Targ - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-11
2020-03-27
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową węzła przesiadkowego dla autobusu MZK w miejscowości Pyzówka w ramach projektu pn.: "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary".
2020-02-11
2020-02-19
Nowy Targ Dostawy Gmina Nowy Targ Dostawa około 90 ton węgla i około 130 ton węgla typu eko groszek do szkół z terenu Gminy Nowy Targ.
2020-02-04
2020-02-20
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Wykonanie strefy aktywnego wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie w ramach projektu pt. "Historyczno - kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III".
2020-01-31
2020-02-10
Nowy Targ Dostawy Gmina Nowy Targ Dostawa około 170m3 oleju opałowego lekkiego dla szkół w Gronkowie, Krempachach, Nowej Białej, Waksmundzie i Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej oraz Wiejskiego Domu Kultury w Krempachach.
2020-01-31
2020-02-17
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy drodze gminnej od Stadionu do Cmentarza w miejscowości Klikuszowa.
2019-12-06
2019-12-16
Nowy Targ Dostawy Gmina Nowy Targ Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowy Targ w 2020 roku.
2019-11-26
2019-12-04
Nowy Targ Dostawy Gmina Nowy Targ Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowy Targ w 2020 roku.
2019-11-19
2019-11-27
Nowy Targ Usługi Gmina Nowy Targ Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 w miejscowościach: Dursztyn, Gronków, Morawczyna, Pyzówka.
2019-11-14
2019-11-22
Nowy Targ Usługi Gmina Nowy Targ Organizacja polsko-słowackich obozów szkoleniowych w ramach mikroprojektu pt. "Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie narciarstwa biegowego na pograniczu polsko - słowackim".
2019-11-04
2019-11-12
Nowy Targ Usługi Gmina Nowy Targ Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020.
2019-10-30
2019-11-08
Nowy Targ Dostawy Gmina Nowy Targ Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Nowa Biała.
2019-10-25
2019-11-04
Nowy Targ Usługi Gmina Nowy Targ Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 6 968 361,00 zł na sfinansowanie budżetu gminy na rok 2019 oraz na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych.
2019-10-03
2019-10-14
Nowy Targ Usługi Gmina Nowy Targ Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020.
2019-10-01
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Remonty cząstkowe nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych w ilości ok. 250 ton (tj. 1 667,50 m2) i regeneracja, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni drogowych emulsją z kruszywem w ilości ok. 1 000 m2 na terenie gminy Nowy Targ.
2019-09-26
2019-10-14
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Budowa drogi gminnej nr 363264K "Na Wielką Górę" w km od 0+000,00 do km 0+749,33 w miejscowości Łopuszna, Gmina Nowy Targ.
2019-09-11
2019-09-27
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Budowa ścieżki rowerowej od Pyzówki do Klikuszowej w ramach projektu pt. "Historyczno - kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III".
2019-08-12
2019-08-27
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Remont drogi gminnej "Na Potok" Nr K 363011 w miejscowości Knurów w km 0+000 - 0+240 i 0+365 - 0+450 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
2019-08-06
2019-08-21
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Remont drogi rolniczej K 362827 "Do Przylasku" w km 0+700 - 1+160 w miejscowości Dębno.
2019-08-02
2019-08-19
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 969 w km 020 - 1+470 do km 040 - 1+970 w miejscowościach Waksmund - Ostrowsko oraz budową wiat przystankowych na terenie miejscowości Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna w ramach projektu pn.: "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary".
2019-08-01
2019-08-09
Nowy Targ Usługi Gmina Nowy Targ Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Nowy Targ w roku szkolnym 2019/2020.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Nowy Targ
Gmina Nowy Targ - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-04-03
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Wykonanie strefy aktywnego wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie w ramach projektu pt. "Historyczno - kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III".
2020-03-25
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy drodze gminnej od Stadionu do Cmentarza w miejscowości Klikuszowa.
2020-03-17
brak danych
Nowy Targ Dostawy Gmina Nowy Targ Dostawa około 170m3 oleju opałowego lekkiego dla szkół w Gronkowie, Krempachach, Nowej Białej, Waksmundzie i Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej oraz Wiejskiego Domu Kultury w Krempachach.
2020-03-09
brak danych
Nowy Targ Usługi Gmina Nowy Targ Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym"Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie GminNowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia".
2020-01-16
brak danych
Nowy Targ Dostawy Gmina Nowy Targ Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowy Targ w 2020 roku.
2020-01-13
brak danych
Nowy Targ Usługi Gmina Nowy Targ Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 w miejscowościachDursztyn, Gronków, Morawczyna, Pyzówka.
2020-01-09
brak danych
Nowy Targ Usługi Gmina Nowy Targ Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020.
2019-12-17
brak danych
Nowy Targ Dostawy Gmina Nowy Targ Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Nowa Biała.
2019-12-17
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Budowa ścieżki rowerowej od Pyzówki do Klikuszowej w ramach projektu pt. "Historyczno - kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III"
2019-12-03
brak danych
Nowy Targ Usługi Gmina Nowy Targ Organizacja polsko-słowackich obozów szkoleniowych w ramach mikroprojektu pt. "Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie narciarstwa biegowego na pograniczu polsko - słowackim".
2019-11-25
brak danych
Nowy Targ Usługi Gmina Nowy Targ Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020.
2019-11-22
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Budowa drogi gminnej nr 363264K "Na Wielką Górę" w km od 0+000,00 do km 0+749,33 w miejscowości Łopuszna, Gmina Nowy Targ.
2019-11-20
brak danych
Nowy Targ Usługi Gmina Nowy Targ Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 6 968 361,00 zł na sfinansowanie budżetu gminy na rok 2019 oraz na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych.
2019-11-19
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Remont drogi rolniczej K 362827 "Do Przylasku" w km 0+700 - 1+160 w miejscowości Dębno.
2019-10-25
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krempachy i Nowa Biała.
2019-09-18
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Remont drogi gminnej "Na Potok" Nr K 363011 w miejscowości Knurów w km 0+000 - 0+240 i 0+365 - 0+450 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
2019-09-13
brak danych
Nowy Targ Usługi Gmina Nowy Targ Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Nowy Targ w roku szkolnym 2019/2020.
2019-08-30
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Remont drogi gminnej nr K 363366 "Po Brzegu" w km 0+000 - 0+750 w miejscowości Nowa Biała.
2019-08-26
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Remont drogi gminnej "Na Łazy" Nr K 363081 w miejscowości Krempachy w km 0+300-0+600 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
2019-08-26
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Gmina Nowy Targ Remont drogi gminnej "Na Wielką Górę" Nr K 363584 w miejscowości Waksmund w km 0+650-1+350 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Nowy Targ
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.