eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Koniusza

Gmina Koniusza - przetargiGmina Koniusza - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-26
2020-04-06
Koniusza Dostawy Gmina Koniusza DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO ORAZ UŻYTKOWEGO, EDUKACYJNEGO DO ŻŁOBKA W MIEJSCOWOŚCI WIERZBNO
2020-01-08
brak danych
Koniusza Gmina Koniusza Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Koniusza
2020-01-08
brak danych
Koniusza Gmina Koniusza Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Koniusza

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Koniusza
Gmina Koniusza - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-24
2020-04-02
Koniusza Dostawy Gmina Koniusza DOSTAWA WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO ORAZ MEBLOWEGO DO PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI POSĄDZA
2020-03-24
brak danych
Koniusza Gmina Koniusza Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Karwinie i w Piotrkowicach Małych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej
2020-03-11
2020-03-19
Koniusza Usługi Gmina Koniusza Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Karwinie i w Piotrkowicach Małych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej
2020-03-02
2020-03-18
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koniusza oraz Piotrkowice Małe wraz z remontem instalacji zaopatrzenia w wodę
2019-12-13
2019-12-20
Koniusza Usługi Gmina Koniusza "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Koniusza"
2019-10-01
2019-10-16
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza "Budowa chodnika i kanalizacji opadowej we wsi Piotrkowice Małe przy drodze wojewódzkiej nr 775 w Gminie Koniusza na odcinku od km 1+850,00 do km 1+969,58 oraz na odcinku od km 1+960,40 do km 2+150,00 odc. ref. nr 050 drogi wojewódzkiej nr 775 "
2019-09-27
brak danych
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza" - "Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki"
2019-09-25
2019-10-09
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza Remont drogi gminnej 160497K Czernichów - Wąsów od km 0+000 do km 2+020 położonej w miejscowości Czernichów na działkach nr ewidencyjny gruntów 611/1, 634/1, 634/2 oraz w miejscowości Wąsów na działce numer ewidencyjny gruntów 112 w Gminie Koniusza.
2019-08-13
2019-09-02
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łyszkowice - Biórków Wielki dł.1300m w km 0+000 do km 1+300 na dz. nr ewidencyjny gruntów 178 położonej w miejscowości Łyszkowice i 599 położonej w miejscowości Biórków Wielki
2019-08-05
brak danych
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza "Rozbudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Koniuszy wraz z rozbudową instalacji wewnętrznychelektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, C.O. oraz przebudową sieci zewnętrznych wraz z utwardzeniem terenu oraz infrastrukturą techniczną"
2019-07-17
2019-07-26
Koniusza Dostawy Gmina Koniusza "Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, multimedialnego i interaktywnego do szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Koniusza w ramach realizacji projektu pn. "Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Koniusza"
2019-07-02
2019-07-11
Koniusza Usługi Gmina Koniusza Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Koniusza w roku szkolnym 2019/2020
2019-06-26
2019-07-12
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łyszkowice - Biórków Wielki dł.1300m w km 0+000 do km 1+300 na dz. nr ewidencyjny gruntów 178 położonej w miejscowości Łyszkowice i 599 położonej w miejscowości Biórków Wielki.
2019-06-14
brak danych
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza" - "Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki
2019-06-14
brak danych
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy
2019-05-31
2019-06-10
Koniusza Usługi Gmina Koniusza Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł
2019-02-13
2019-02-21
Koniusza Usługi Gmina Koniusza Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Karwinie i w Piotrkowicach Małych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej.
2019-02-04
2019-02-19
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy"
2019-01-07
2019-01-28
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy"
2018-12-31
2019-01-15
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza "Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Piotrkowice Małe, Gnatowice, Karwin, Koniusza, Wierzbno"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Koniusza
Gmina Koniusza - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-26
brak danych
Koniusza Usługi Gmina Koniusza Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Karwinie i w Piotrkowicach Małych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej
2019-11-06
brak danych
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza Budowa chodnika i kanalizacji opadowej we wsi Piotrkowice Małe przy drodze wojewódzkiej nr 775 w Gminie Koniusza na odcinku od km 1+850,00 do km 1+969,58 oraz na odcinku od km 1+960,40 do km 2+150,00 odc. ref. nr 050 drogi wojewódzkiej nr 775
2019-10-23
brak danych
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza Remont drogi gminnej 160497K Czernichów - Wąsów od km 0+000 do km 2+020 położonej w miejscowości Czernichów na działkach nr ewidencyjny gruntów 611/1, 634/1, 634/2 oraz w miejscowości Wąsów na działce nr ewidencyjny gruntu 112 w Gminie Koniusza
2019-09-10
brak danych
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łyszkowice - Biórków Wielki dł.1300m w km 0+000 do km 1+300 na dz. nr ewidencyjny gruntów 178 położonej w miejscowości Łyszkowice i 599 położonej w miejscowości Biórków Wielki
2019-09-03
brak danych
Koniusza Dostawy Gmina Koniusza na "Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, multimedialnego i interaktywnego do szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Koniusza w ramach realizacji projektu pn. "Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Koniusza"
2019-08-01
brak danych
Koniusza Usługi Gmina Koniusza Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Koniusza w roku szkolnym 2019/2020
2019-07-10
brak danych
Koniusza Usługi Gmina Koniusza Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł
2019-03-25
brak danych
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy
2019-03-25
brak danych
Koniusza Usługi Gmina Koniusza Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Karwinie i w Piotrkowicach Małych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej
2019-01-18
brak danych
Koniusza Usługi Gmina Koniusza Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Koniusza.
2018-12-13
brak danych
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza Budowa chodnika i kanalizacji opadowej we wsi Piotrkowice Małe przy drodze wojewódzkiej nr 775 w Gminie Koniusza na odcinku od km 1+522,85 do km 1+850,00 oraz na odcinku od km 2+150,00 do km 2+468,73 odc. ref. nr 050 drogi wojewódzkiej nr 775
2018-10-04
brak danych
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza Remont drogi gminnej 160498K "Malina" - P. Lewandowska relacji Polekarcice - Łyszkowice od km 0+000-0+700 oraz od km 0+700-0+885
2018-10-04
brak danych
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza Remont drogi gminnej 160613K Glewiec-Glew w km 0+000-0+500
2018-08-13
brak danych
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza "Remont drogi gminnej 160543K "Zadybowiec" w miejscowości Wronin w km 0+000-0+850"
2018-08-13
brak danych
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza "Remont drogi gminnej 160544K w miejscowości Siedliska w km 0+000-0+400"
2018-08-03
brak danych
Koniusza Usługi Gmina Koniusza "Dowóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Koniusza w roku szkolnym 2018/2019"
2018-07-30
brak danych
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza Rozbudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Koniuszy wraz z rozbudową instalacji wewnętrznychelektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, C.O. oraz przebudową sieci zewnętrznych wraz z utwardzeniem terenu oraz infrastrukturą techniczną
2018-07-02
brak danych
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza" - "Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki".
2018-02-22
brak danych
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza
2018-01-30
brak danych
Koniusza Roboty budowlane Gmina Koniusza Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czernichów, Biórków Mały, Biórków Wielki, Gmina Koniusza.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Koniusza
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.