eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Jabłonka

Gmina Jabłonka - przetargiGmina Jabłonka - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-24
2015-08-04
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.117.094,81 zł (słownietrzy miliony sto siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 81/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2015-07-24
2015-08-11
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa kolektora kanalizacji sanitarne od oczyszczalni ścieków do pompowni ścieków na ul. Nadwodniej w m. Jabłonka -ETAP II/od S37 do S58/
2015-07-24
2015-08-10
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Zakamionek w m. Zubrzyca Górna z włączeniem do istniejącej sieci w Lipnicy Małej.
2015-07-23
2015-08-10
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Zagospodarowanie placu przy budynku Zespołu Szkół w Zubrzycy Górnej
2015-07-23
2015-08-04
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.365.883,06 zł (słowniejeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 06/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonka

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Jabłonka
Gmina Jabłonka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-18
2015-07-06
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg tłuczniowo-żwirowych
2015-06-18
2015-06-30
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Urzędu Gminy w miejscowości Jabłonka
2015-06-16
2015-07-01
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Przebudowa ul. 3 Maja oraz skrzyżowania z drogą krajową nr 7 w Jabłonce
2015-06-12
2015-06-22
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej
2015-06-03
2015-06-12
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na potoku Jamy w miejscowości Lipnica Mała w ciągu drogi gminnej - działki nr ewid. 65 dr w połączeniu z drogą powiatową nr ewid. 657 dr
2015-06-03
2015-06-11
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejących rowów odprowadzających wodę z drogi gminnej na Górny Koniec w miejscowości Chyżne na kanał z rur PP
2015-06-02
2015-06-17
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej (etap I)
2015-05-26
2015-06-03
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza administracyjno-biurowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce
2015-05-19
2015-06-03
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Modernizacja budynku przedszkola w Jabłonce wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, wod-kan. i c.o
2015-05-14
2015-05-29
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych
2015-05-13
2015-05-28
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont nawierzchni tłuczniowo - żwirowych dróg
2015-05-07
2015-05-22
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa kanalizacji sanitarnej w Podwilku etap IV
2015-05-06
2015-05-21
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Montaż lamp oświetlenia ulicznego w Gminie Jabłonka. Zadanie należy wykonać w następujących miejscowościachJabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna
2015-04-30
2015-05-18
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Odbudowa mostu koło Kółka Rolniczego na cieku Potok Zubrzyca w miejscowości Zubrzyca Górna w ciągu drogi gminnej - działki nr ewid. 7350/7, 7328/15 w km 0+033- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2015-04-30
2015-05-18
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Odbudowa mostu do Świnków na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała drogi gminnej - działki nr ewid. 9768, 9276 w km 0+090- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2015-04-23
2015-05-08
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka remont dróg gminnych
2015-04-22
2015-04-30
Jabłonka dostawy Gmina Jabłonka Dostawa kruszyw loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka
2015-04-14
2015-04-30
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Modernizacja budynku przedszkola w Jabłonce wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, wod-kan. i c.o.
2015-04-08
2015-04-23
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Rekanalizacja w terenach skanalizowanych na terenie wsi Zubrzyca Górna i Zubrzyca Dolna
2015-04-08
2015-04-23
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Rekanalizacja w terenach skanalizowanych na terenie wsi Lipnica Mała, Chyżne, Orawka, Podwilk w Gminie Jabłonka

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Jabłonka
Gmina Jabłonka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-09
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejących rowów odprowadzających wodę z drogi gminnej na Górny Koniec w miejscowości Chyżne na kanał z rur PP
2015-07-09
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Dolnej (etap I)
2015-07-08
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Montaż lamp oświetlenia ulicznego w Gminie Jabłonka. Zadanie należy wykonać w następujących miejscowościachJabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna
2015-07-08
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Modernizacja budynku przedszkola w Jabłonce wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, wod-kan. i c.o
2015-07-08
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza administracyjno-biurowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce
2015-06-17
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont nawierzchni tłuczniowo - żwirowych dróg
2015-06-17
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych
2015-06-17
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Odbudowa mostu do Świnków na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała drogi gminnej - działki nr ewid. 9768, 9276 w km 0+090- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2015-06-17
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Odbudowa mostu koło Kółka Rolniczego na cieku Potok Zubrzyca w miejscowości Zubrzyca Górna w ciągu drogi gminnej - działki nr ewid. 7350/7, 7328/15 w km 0+033- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2015-06-01
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa kanalizacji sanitarnej w Podwilku etap IV
2015-06-01
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg gminnych
2015-05-13
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościachJabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Górna
2015-05-13
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Rekanalizacja w terenach skanalizowanych na terenie wsi Zubrzyca Górna i Zubrzyca Dolna
2015-05-13
brak danych
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawa kruszyw loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka
2015-05-05
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Rekanalizacja w terenach skanalizowanych na terenie wsi Lipnica Mała, Chyżne, Orawka, Podwilk w Gminie Jabłonka
2015-05-05
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnejna osiedlu Bosaki w miejscowości Zubrzyca Dolna, na osiedlu Szałas Chyżnik oraz na ul. Polnej (Bugaj) w m. Jabłonka-Bory, na osiedlu Dzicy w miejscowości Jabłonka
2015-04-29
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonce w rejonie Kościoła w Borach oraz rekanalizacja w terenach skanalizowanych na terenie Jabłonki.
2015-04-23
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont drogi gminnej o nr ew. 15/3, 15/5, 15/7 Na Zakamionek w miejscowości Lipnica Mała w km od 0+000 do 0+755 Remont drogi gminnej o nr ew. 6589, 6615 ulica Wilsona w miejscowości Jabłonka w km od 0+000 do 0+370 Remont drogi gminnej o nr ew. 2656 ulica Stanisława Góreckiego w miejscowości Jabłonka w km od 0+000 do 0+250 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2015-04-15
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na potoku Zubrzyckim w ciągu drogi gminnej na działkach nr ewid. 10536/1dr, 10630/4, 10630/10, 7079/1 z połączeniem z drogą wojewódzką nr 957 Białka -Nowy Targ w m. Zubrzyca Górna wraz z drogami dojazdowymi
2015-04-15
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Czarna Orawa w ciągu dróg gminnych na działkach nr ewid. 5203dr, 3890dr, w-97 (pomiędzy ul. Łąkową i ul. Handlową - przecznica do ul. Sobieskiego) w miejscowości Jabłonka wraz z drogami dojazdowymi

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Jabłonka
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.