eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Jabłonka

Gmina Jabłonka - przetargiGmina Jabłonka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-07
2018-05-18
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej - etap I
2018-05-02
2018-05-17
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej - etap I
2018-04-26
2018-05-08
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na potoku Chyżny w Chyżnem wraz z drogami dojazdowymi łączącego osiedle Zawodzie i Bugaj z Centrum wsi Chyżne
2018-04-24
2018-05-09
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonka -Dzicy, Jabłonka - Bory ul. Polna (Bugaj), Szałas, Chyżnik
2018-04-16
2018-05-07
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonka - Dzicy, Jabłonka - Bory ul. Polna (Bugaj), Szałas, Chyżnik
2018-04-10
2018-04-18
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania "Budowa odwodnienia i sieci kanalizacji deszczowej
2018-04-05
2018-04-13
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej dla zadania "Modernizacja dróg gminnych - nawierzchnie asfaltowe
2018-04-05
2018-04-23
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach; Jabłonka-Bory, Jabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna.
2018-04-05
2018-04-13
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla zadania "Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach; Jabłonka-Bory, Jabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna
2018-04-04
2018-04-20
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Modernizacja dróg gminnych - nawierzchni asfaltowych
2018-03-27
2018-04-12
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa odwodnienia i sieci kanalizacji deszczowej
2018-03-27
2018-04-06
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania "Budowa odwodnienia i sieci kanalizacji deszczowej
2018-02-26
2018-03-06
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawę kruszyw oraz dostawę kruszyw wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka
2018-01-29
2018-02-07
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Jabłonka, Orawka, Podwilk
2018-01-24
2018-02-01
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawa opału, tj. węgla oraz eko groszku dla potrzeb: Urzędu Gminy, jednostek komunalnych i oświatowych Gminy Jabłonka w roku 2018
2018-01-24
2018-02-02
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej: 1. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla części osiedla Studzianki w Orawce z włączeniem na os. Marchewki oraz wykonanie projektu budowy jednego przyłącza na os. Sołtystwo w Orawce. 2. Projekt budowy przyłącza sanitarnego dla jednego budynku w Zubrzycy Dolnej
2018-01-09
2018-01-17
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonka ulica 3-go Maja, Reja i Targowa
2018-01-04
2018-01-12
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka
2018-01-04
2018-01-12
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka
2017-12-27
2018-01-05
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka 1. Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( ZRID) dla przebudowy drogi w Chyżnym na Zawodziu. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi o nazwie Kiełbasówka Górna w Zubrzycy Dolnej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Jabłonka
Gmina Jabłonka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-14
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla zadania "Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach; Jabłonka-Bory, Jabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna
2018-05-11
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa odwodnienia i sieci kanalizacji deszczowej
2018-05-09
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Modernizacja dróg gminnych - nawierzchni asfaltowych
2018-05-08
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania "Budowa odwodnienia i sieci kanalizacji deszczowej
2018-04-25
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej dla zadania "Modernizacja dróg gminnych - nawierzchnie asfaltowe
2018-03-21
brak danych
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawa kruszyw oraz dostawa kruszyw wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka
2018-03-20
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościachJabłonka, Orawka, Podwilk
2018-03-14
brak danych
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawa opału, tj. węgla oraz eko groszku dla potrzebUrzędu Gminy, jednostek komunalnych i oświatowych Gminy Jabłonka w roku 2018
2018-02-28
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka
2018-02-28
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej1. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla części osiedla Studzianki w Orawce z włączeniem na os. Marchewki oraz wykonanie projektu budowy jednego przyłącza na os. Sołtystwo w Orawce. 2. Projekt budowy przyłącza sanitarnego dla jednego budynku w Zubrzycy Dolnej
2018-02-26
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonka ulica 3-go Maja, Reja i Targowa
2018-02-15
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka
2018-02-08
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka"
2018-02-06
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka 1. Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( ZRID) dla przebudowy drogi w Chyżnym na Zawodziu. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi o nazwie Kiełbasówka Górna w Zubrzycy Dolnej
2018-01-10
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy mostów1. Odbudowa mostu "Do Dzwonnicy" na cieku w miejscowości Zubrzyca Dolna w ciągu drogi gminnej K361368 - działka nr ewid. 3776/2 w km 0+175. 2. Odbudowa mostu "Do Facułów" na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała w ciągu drogi gminnej K361758 - działka nr ewid. 19035
2018-01-10
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka 1. Wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 Białka - Nowy Targ w miejscowości Zubrzyca Dolna - początek odcinek ref. 100 w km 7+134,0m koniec odcinek ref. 100 w km 7+324,0. 2. Wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym i zatoką przystankową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 Białka - Nowy Targ w miejscowości Jabłonka (ul. Podhalańska) - początek odcinek ref. 110 w km 0+000,0 m koniec odcinek ref. 110 w km 0+825,0.
2017-12-29
brak danych
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Jabłonka
2017-12-29
brak danych
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Zakup i dostawę sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Jabłonka
2017-11-16
brak danych
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawa kruszyw loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka
2017-11-02
brak danych
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawa piasku żużlowego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Jabłonka
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.