eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Jabłonka

Gmina Jabłonka - przetargiGmina Jabłonka - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-04
2016-02-19
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont i przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Pawła II w Jabłonce wraz z budową oświetlenia ulicznego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Jabłonka
Gmina Jabłonka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-18
2016-01-26
Jabłonka dostawy Gmina Jabłonka Dostawa opału tj. węgla oraz eko groszku dla potrzebUrzędu Gminy, jednostek komunalnych i oświatowych Gminy Jabłonka w roku 2016
2015-12-10
2015-12-18
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej pn. odbudowa mostu koło strażnicy na cieku Potok Zubrzyca w miejscowości Zubrzyca Dolna w ciągu drogi gminnej - działka nr ewidencyjny 5208/1 w km 0+080. Odbudowa mostu koło starego Sołtysa na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała w ciągu drogi gminnej - działki nr ewidencyjny 16719, 16689/2 w km 0+105
2015-11-25
2015-12-03
Jabłonka dostawy Gmina Jabłonka Dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2016 dla potrzeb szkół Gminy Jabłonka
2015-10-15
2015-10-30
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont drogi gminnej o nr ew. 3736 ulica Panowa w miejscowości Jabłonka w km od 0+000 do 0+378. Remont drogi gminnej o nr ew. 23385 do Steców w miejscowości Lipnica Mała w km od 0+000 do 0+240. Remont drogi gminnej o nr drogi K 361090 droga Orawka - Studzianki w miejscowości Orawka w km 2+340 do 3+055 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2015-10-15
2015-10-23
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania placów i dróg gminnych na terenie Gminy Jabłonka w sezonie zimowym 2015/2016
2015-10-13
2015-10-21
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłonka
2015-10-07
2015-10-22
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 Białka -Nowy Targ w miejscowości Jabłonka ul. Babiogórska
2015-10-01
2015-10-16
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg tłuczniowo-żwirowych
2015-09-25
2015-10-05
Jabłonka dostawy Gmina Jabłonka Dostawa kruszyw loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka
2015-09-21
2015-09-30
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania placów i dróg gminnych na terenie Gminy Jabłonka w sezonie zimowym 2015/2016
2015-09-09
2015-09-17
Jabłonka dostawy Gmina Jabłonka Dostawa kruszyw loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka
2015-09-08
2015-09-23
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg tłuczniowo-żwirowych.
2015-08-10
2015-08-18
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka oraz Lipnica Wielka do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK w Czerwiennym w roku szkolnym 2015/2016
2015-07-24
2015-08-04
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.117.094,81 zł (słownietrzy miliony sto siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 81/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2015-07-24
2015-08-11
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa kolektora kanalizacji sanitarne od oczyszczalni ścieków do pompowni ścieków na ul. Nadwodniej w m. Jabłonka -ETAP II/od S37 do S58/
2015-07-24
2015-08-10
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Zakamionek w m. Zubrzyca Górna z włączeniem do istniejącej sieci w Lipnicy Małej.
2015-07-23
2015-08-10
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Zagospodarowanie placu przy budynku Zespołu Szkół w Zubrzycy Górnej
2015-07-23
2015-08-04
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.365.883,06 zł (słowniejeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 06/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonka
2015-06-18
2015-07-06
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg tłuczniowo-żwirowych
2015-06-18
2015-06-30
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Urzędu Gminy w miejscowości Jabłonka

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Jabłonka
Gmina Jabłonka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-15
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej pnOdbudowa mostu koło strażnicy na cieku Potok Zubrzyca w miejscowości Zubrzyca Dolna w ciągu drogi gminnej - działka nr ewidencyjny 5208/1 w km 0+080. Odbudowa mostu koło starego Sołtysa na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała w ciągu drogi gminnej - działki nr ewidencyjny 16719, 16689/2 w km 0+105
2015-12-11
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłonka
2015-11-06
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg tłuczniowo-żwirowych
2015-11-04
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont drogi gminnej o nr ew. 3736 ulica Panowa w miejscowości Jabłonka w km od 0+000 do 0+378. Remont drogi gminnej o nr ew. 23385 do Steców w miejscowości Lipnica Mała w km od 0+000 do 0+240. Remont drogi gminnej o nr drogi K 361090 droga Orawka - Studzianki w miejscowości Orawka w km 2+340 do 3+055 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2015-11-04
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 Białka -Nowy Targ w miejscowości Jabłonka /ul. Babiogórska/.
2015-10-15
brak danych
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawę kruszyw loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka
2015-10-13
brak danych
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawę kruszyw loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka
2015-10-13
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg
2015-10-07
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg tłuczniowo-żwirowych
2015-09-14
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Zakamionek w m. Zubrzyca Górna z włączeniem do istniejącej sieci w Lipnicy Małej
2015-09-14
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od oczyszczalni ścieków do pompowni ścieków na ul. Nadwodniej w m. Jabłonka -ETAP II/od S36 do S58/
2015-09-09
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Zagospodarowanie placu przy budynku Zespołu Szkół w Zubrzycy Górnej
2015-09-01
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.365.883,06 zł (słowniejeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 06/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonka
2015-09-01
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka oraz Lipnica Wielka do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK w Czerwiennym w roku szkolnym 2015/2016
2015-08-27
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.117.094,81 zł (słownietrzy miliony sto siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 81/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2015-08-24
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej
2015-08-21
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Urzędu Gminy w miejscowości Jabłonka
2015-08-20
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg tłuczniowo-żwirowych
2015-08-20
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na potoku Jamy w miejscowości Lipnica Mała w ciągu drogi gminnej - działki nr ewid. 65 dr w połączeniu z drogą powiatową nr ewid. 657 dr
2015-08-20
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Przebudowa ul. 3 Maja oraz skrzyżowania z drogą krajową nr 7 w Jabłonce

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Jabłonka
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.