eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Jabłonka

Gmina Jabłonka - przetargiGmina Jabłonka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-26
2018-03-06
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawę kruszyw oraz dostawę kruszyw wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka
2018-01-29
2018-02-07
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Jabłonka, Orawka, Podwilk
2018-01-24
2018-02-01
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawa opału, tj. węgla oraz eko groszku dla potrzeb: Urzędu Gminy, jednostek komunalnych i oświatowych Gminy Jabłonka w roku 2018
2018-01-24
2018-02-02
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej: 1. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla części osiedla Studzianki w Orawce z włączeniem na os. Marchewki oraz wykonanie projektu budowy jednego przyłącza na os. Sołtystwo w Orawce. 2. Projekt budowy przyłącza sanitarnego dla jednego budynku w Zubrzycy Dolnej
2018-01-09
2018-01-17
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonka ulica 3-go Maja, Reja i Targowa
2018-01-04
2018-01-12
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka
2018-01-04
2018-01-12
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka
2017-12-27
2018-01-05
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka 1. Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( ZRID) dla przebudowy drogi w Chyżnym na Zawodziu. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi o nazwie Kiełbasówka Górna w Zubrzycy Dolnej
2017-11-30
2017-12-08
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka 1. Wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 Białka - Nowy Targ w miejscowości Zubrzyca Dolna - początek odcinek ref. 100 w km 7+134,0m koniec odcinek ref. 100 w km 7+324,0. 2. Wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym i zatoką przystankową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 Białka - Nowy Targ w miejscowości Jabłonka (ul. Podhalańska) - początek odcinek ref. 110 w km 0+000,0 m koniec odcinek ref. 110 w km 0+825,0.
2017-11-29
2017-12-08
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Zakup i dostawę sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Jabłonka
2017-11-27
2017-12-06
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy mostów: 1. Odbudowa mostu "Do Dzwonnicy" na cieku w miejscowości Zubrzyca Dolna w ciągu drogi gminnej K361368 - działka nr ewid. 3776/2 w km 0+175. 2. Odbudowa mostu "Do Facułów" na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała w ciągu drogi gminnej K361758 - działka nr ewid. 19035.
2017-11-09
2017-11-27
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka
2017-10-12
2017-10-20
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawa kruszyw loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka
2017-10-11
2017-10-19
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawa piasku żużlowego.
2017-09-21
2017-10-31
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Jabłonka
2017-09-14
2017-09-29
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg i odwodnienia w miejscowości Jabłonka
2017-09-08
2017-09-18
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i placów na terenie Gminy Jabłonka w sezonie zimowym 2017/2018.
2017-09-07
2017-09-22
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg tłuczniowo- żwirowych w Jabłonce, Orawce, Podwilku i Zubrzycy Dolnej
2017-08-23
2017-09-04
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.130.698,29 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem, 29/100 złotych ) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2017-08-21
2017-09-05
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Odbudowa mostu "koło kościoła" na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała w ciągu dróg gminnych K361922 działka nr ewid. 12280/1 i K361845 działka nr ewid. 12350 w km 0+057"oraz "Odbudowa mostu "Na Tomasówkę" na cieku Solawka w miejscowości Zubrzyca Górna w ciągu drogi gminnej K361576 - działki nr ewid. 8338/1, 8338/2 w km 0+084"- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Jabłonka
Gmina Jabłonka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-21
brak danych
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawa kruszyw oraz dostawa kruszyw wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka
2018-03-20
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościachJabłonka, Orawka, Podwilk
2018-03-14
brak danych
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawa opału, tj. węgla oraz eko groszku dla potrzebUrzędu Gminy, jednostek komunalnych i oświatowych Gminy Jabłonka w roku 2018
2018-02-28
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka
2018-02-28
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej1. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla części osiedla Studzianki w Orawce z włączeniem na os. Marchewki oraz wykonanie projektu budowy jednego przyłącza na os. Sołtystwo w Orawce. 2. Projekt budowy przyłącza sanitarnego dla jednego budynku w Zubrzycy Dolnej
2018-02-26
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonka ulica 3-go Maja, Reja i Targowa
2018-02-15
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka
2018-02-08
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka"
2018-02-06
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka 1. Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( ZRID) dla przebudowy drogi w Chyżnym na Zawodziu. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi o nazwie Kiełbasówka Górna w Zubrzycy Dolnej
2018-01-10
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy mostów1. Odbudowa mostu "Do Dzwonnicy" na cieku w miejscowości Zubrzyca Dolna w ciągu drogi gminnej K361368 - działka nr ewid. 3776/2 w km 0+175. 2. Odbudowa mostu "Do Facułów" na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała w ciągu drogi gminnej K361758 - działka nr ewid. 19035
2018-01-10
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka 1. Wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 Białka - Nowy Targ w miejscowości Zubrzyca Dolna - początek odcinek ref. 100 w km 7+134,0m koniec odcinek ref. 100 w km 7+324,0. 2. Wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym i zatoką przystankową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 Białka - Nowy Targ w miejscowości Jabłonka (ul. Podhalańska) - początek odcinek ref. 110 w km 0+000,0 m koniec odcinek ref. 110 w km 0+825,0.
2017-12-29
brak danych
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Jabłonka
2017-12-29
brak danych
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Zakup i dostawę sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Jabłonka
2017-11-16
brak danych
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawa kruszyw loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka
2017-11-02
brak danych
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawa piasku żużlowego
2017-10-11
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i placów na terenie Gminy Jabłonka w sezonie zimowym 2017/2018.
2017-10-09
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg tłuczniowo- żwirowych w Jabłonce, Orawce, Podwilku i Zubrzycy Dolnej
2017-10-09
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg i odwodnienia w miejscowości Jabłonka
2017-10-05
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Odbudowa mostu "koło kościoła" na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała w ciągu dróg gminnych K361922 działka nr ewid. 12280/1 i K361845 działka nr ewid. 12350 w km 0+057"oraz "Odbudowa mostu "Na Tomasówkę" na cieku Solawka w miejscowości Zubrzyca Górna w ciągu drogi gminnej K361576 - działki nr ewid. 8338/1, 8338/2 w km 0+084"- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2017-09-19
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.130.698,29 zł (słownietrzy miliony sto trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem, 29/100 złotych ) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Jabłonka
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.