eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Jabłonka

Gmina Jabłonka - przetargiGmina Jabłonka - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-21
2016-06-29
Jabłonka dostawy Gmina Jabłonka Dostawa kruszyw loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka
2016-06-21
2016-06-29
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościachChyżne, Jabłonka-Bory, Jabłonka wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
2016-06-15
2016-06-30
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Wykonanie parkingu przy szkole oraz modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonce Borach
2016-06-13
2016-06-28
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Jabłonka
Gmina Jabłonka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-14
2016-06-23
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem ulicznym od Remizy OSP do Kościoła w Chyżnem
2016-05-23
2016-06-07
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Chyżnem
2016-05-18
2016-06-02
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Odbudowa mostu Koło Starego Sołtysa na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała w ciągu drogi gminnej K361933- działki nr ewidencyjny 16719, 16689/2 w km 0+105, - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2016-05-18
2016-06-02
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Odbudowa mostu koło strażnicy na cieku Potok Zubrzyca w miejscowości Zubrzyca Dolna w ciągu drogi gminnej K361467 - działka nr ewidencyjny 5208/1 w km 0+080 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2016-05-13
2016-05-30
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont drogi gminnej nr K 360977 ulica Na Skarpie o nr ew. 2474 w miejscowości Jabłonka w km od 0+000 do 0+390 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2016-05-12
2016-05-27
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościJabłonka ulica 1-go Maja
2016-05-05
2016-05-20
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa wolnostojącego, jednokondygnacyjnego budynku toalet publicznych - urządzenia budowlane, infrastruktura techniczna
2016-04-25
2016-05-10
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg tłuczniowo - żwirowych w Orawce, w Zubrzycy Dolnej i w Zubrzycy Górnej
2016-04-15
2016-05-02
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Rekanalizacja w miejscowościach Zubrzyca Dolna, Orawka i Podwilk w 2016 roku
2016-04-14
2016-04-29
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa wolnostojącego, jednokondygnacyjnego budynku toalet publicznych - urządzenia budowlane, infrastruktura techniczna
2016-04-12
2016-04-20
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka Wykonanie wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej
2016-04-08
2016-04-25
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Rekanalizacja w miejscowościach Chyżne i Lipnica Mała w 2016 roku
2016-03-31
2016-04-15
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg gminnych - nawierzchnie asfaltowe
2016-03-22
2016-04-06
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościJabłonka-Bory, Jabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna
2016-03-04
2016-03-14
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach; Jabłonka-Bory, Orawka, Podwilk wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
2016-02-29
2016-03-08
Jabłonka dostawy Gmina Jabłonka Dostawa kruszywa loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka
2016-02-08
2016-02-23
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Zagospodarowanie terenu i urządzenie infrastruktury towarzyszącej wraz z budową pomnika Świętego Jana Pawła II na działce ewid. nr 2570/1 w miejscowości Jabłonka
2016-02-04
2016-02-19
Jabłonka roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont i przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Pawła II w Jabłonce wraz z budową oświetlenia ulicznego
2016-01-18
2016-01-26
Jabłonka dostawy Gmina Jabłonka Dostawa opału tj. węgla oraz eko groszku dla potrzebUrzędu Gminy, jednostek komunalnych i oświatowych Gminy Jabłonka w roku 2016
2015-12-10
2015-12-18
Jabłonka usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej pn. odbudowa mostu koło strażnicy na cieku Potok Zubrzyca w miejscowości Zubrzyca Dolna w ciągu drogi gminnej - działka nr ewidencyjny 5208/1 w km 0+080. Odbudowa mostu koło starego Sołtysa na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała w ciągu drogi gminnej - działki nr ewidencyjny 16719, 16689/2 w km 0+105

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Jabłonka
Gmina Jabłonka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-24
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Odbudowa mostu Koło Starego Sołtysa na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała w ciągu drogi gminnej K361933- działki nr ewidencyjny 16719, 16689/2 w km 0+105, - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2016-06-24
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Odbudowa mostu koło strażnicy na cieku Potok Zubrzyca w miejscowości Zubrzyca Dolna w ciągu drogi gminnej K361467 - działka nr ewidencyjny 5208/1 w km 0+080 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2016-06-24
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Chyżnem.
2016-06-15
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg tłuczniowo - żwirowych w Orawce, w Zubrzycy Dolnej i w Zubrzycy Górnej
2016-06-15
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościJabłonka ulica 1-go Maja
2016-06-15
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont drogi gminnej nr K 360977 ulica Na Skarpie o nr ew. 2474 w miejscowości Jabłonka w km od 0+000 do 0+390 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2016-05-27
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont i przebudowę drogi gminnej - ulicy Jana Pawła II w Jabłonce wraz z budową oświetlenia ulicznego - roboty dodatkowe
2016-05-27
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Rekanalizacja w miejscowościach Chyżne i Lipnica Mała w 2016 roku
2016-05-27
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Rekanalizacja w miejscowościach Zubrzyca Dolna, Orawka i Podwilk w 2016
2016-05-19
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Wykonanie wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej
2016-05-09
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont dróg gminnych - nawierzchnie asfaltowe
2016-04-28
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościJabłonka-Bory, Jabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna
2016-04-11
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach; Jabłonka-Bory, Orawka, Podwilk wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
2016-03-23
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Remont i przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Pawła II w Jabłonce wraz z budową oświetlenia ulicznego
2016-03-23
brak danych
Jabłonka Roboty budowlane Gmina Jabłonka Zagospodarowanie terenu i urządzenie infrastruktury towarzyszącej wraz z budową pomnika Świętego Jana Pawła II na działce ewid. nr 2570/1 w miejscowości Jabłonka
2016-03-23
brak danych
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawa kruszywa loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka
2016-02-16
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania placów i dróg gminnych na terenie Gminy Jabłonka w sezonie zimowym 2015/2016. Odśnieżanie i posypywanie w miejscowości Jabłonka - Góra Rejon III, Lipnica Mała - Rejon IV oraz Zubrzyca Dolna Rejon VI
2016-02-15
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania placów i dróg gminnych na terenie Gminy Jabłonka w sezonie zimowym 2015/2016.
2016-02-09
brak danych
Jabłonka Dostawy Gmina Jabłonka Dostawa opału tj. węgla oraz eko groszku dla potrzebUrzędu Gminy, jednostek komunalnych i oświatowych Gminy Jabłonka w roku 2016
2016-01-15
brak danych
Jabłonka Usługi Gmina Jabłonka Opracowanie dokumentacji projektowej pnOdbudowa mostu koło strażnicy na cieku Potok Zubrzyca w miejscowości Zubrzyca Dolna w ciągu drogi gminnej - działka nr ewidencyjny 5208/1 w km 0+080. Odbudowa mostu koło starego Sołtysa na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała w ciągu drogi gminnej - działki nr ewidencyjny 16719, 16689/2 w km 0+105

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Jabłonka
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.