eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-23
2017-09-07
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Opole - Rejon w Kędzierzynie Koźlu w latach 2017-2021"
2017-08-23
2017-09-08
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi krajowej nr 11 na odc. Nowe Miasto -Klęka - pocz. obwodnicy Jarocina oraz m. Witaszyce
2017-08-22
2017-08-31
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót pn. Naprawa systemu wideodetekcji wraz z opracowaniem programu naprawczego w Tunelu Emilia w Lalikach w ciągu drogi ekspresowej S 1 g (dawna S 69) relacji Bielsko-Biała -Żywiec -Zwardoń
2017-08-22
2017-09-07
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont nawierzchni drogi ekspresowej S-1
2017-08-22
2017-09-07
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 2 części
2017-08-22
2017-09-07
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie remontu drogi leśnej będącej w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Puławy
2017-08-22
2017-09-06
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 19 i 82 w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, z podziałem na dwie części: Część 1: Rozbudowa drogi krajowej nr 19 w m. Turów od km 230+519,50 do km 231+135,00. Część 2: Budowa zatoki autobusowej i chodnika w m. Kołacze przy DK Nr 82 od km 64+718 do km 65+139 na DK Nr 82 w m. Kołacze gm. Stary Brus.
2017-08-22
2017-09-06
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Przebudowa drogi krajowej nr 20 w m. Śmiadowo
2017-08-21
2017-09-06
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Zaprojektowanie i budowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Brzegi Dolne, w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok - Krościenko - Granica w km 42+432 wraz z przebudową dojazdów, wykonaniem regulacji koryta potoku, przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z planowanym zadaniem inwestycyjnym
2017-08-21
2017-09-14
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo, zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 380 + 559 u zbiegu ulic: Kościuszki (dk 79), Harcerskiej i Metalurgicznej w Trzebini
2017-08-21
2017-09-06
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont dachu budynku garażowo - warsztatowego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Zabrze - Kończyce
2017-08-21
2017-08-29
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Dostawa i montaż elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia wraz z usługą monitorowania sygnałów alarmu i obsługą serwisową w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach w podziale na 5 części
2017-08-21
2017-09-05
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim z podziałem na części
2017-08-21
2017-09-08
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku "Budowa chodnika w m. Chwaszczyno w km 308+293÷309+285 oraz w km 309+520÷309+820 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w województwie pomorskim w miejscowości Chwaszczyno w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych"
2017-08-18
2017-08-30
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 33 na odcinku Domaszków - Roztoki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-08-17
2017-09-01
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Poprawa spływu wód opadowych z nawierzchni autostrady A1 na lewej jezdni (do Gdańska) na odcinku od km 246+460 do km 246+760 oraz na odcinku od km 270+746 do km 271+146
2017-08-17
2017-09-01
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu dk nr 11 z drogą powiatową nr 1488P w Budzyniu
2017-08-17
2017-09-05
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Naprawa drenażu podłużnego usytuowanego w tunelu drogowym "EMILIA" strona lewa w m. Laliki w ciągu drogi ekspresowej S 1 (dawna S 69) relacji Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń wraz z czyszczeniem drenaży
2017-08-16
2017-09-01
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 84 W MIEJSCOWOŚCI SANOK NA ULICACH LWOWSKA I KOLEJOWA OD KM 0+000 DO KM 0+775 ORAZ ULICY LIPIŃSKIEGO OD KM 0+775 DO KM 1+758
2017-08-11
2017-08-29
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Projektuj i Buduj" Budowa lewoskrętów z pasem środkowym przy drodze krajowej nr 25 w miejscowości Mikorzyn

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-11
2017-08-22
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wykonanie archeologicznych badań sondażowych na wyznaczonym obszarze Lasu Giełczyńskiego (gmina Zambrów, województwo podlaskie) wraz z opracowaniem wyników badań
2017-08-10
2017-08-22
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 na odcinku w Orzeszu Zawiści".
2017-08-09
2017-08-21
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie i podległych jednostek terenowych.
2017-08-04
2017-08-16
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Naprawa i obsługa techniczna środków transportowych będących w posiadaniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy - pojazdy i przyczepki użytkowane w GDDKiA Rejon we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek
2017-08-04
2017-08-22
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Prace naprawcze ekranów akustycznych na autostradzie A2 Stryków - Konotopa odcinek C od km 425+000 do km 431+500 - strona lewa, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Część I
2017-08-04
2017-08-21
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t.: " Remont nawierzchni oraz wymiana dylatacji na obiekcie mostowym w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 38,408 do km 39,108 m. Kłodzko" wraz z wykonaniem projektu.
2017-08-04
2017-08-21
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont budynku administracyjnego oraz rozbiórka portierni i budynku gospodarczego na terenie Obwodu Drogowego w Dziekanowie Leśnym.
2017-08-03
2017-08-18
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t: "Budowa wiaduktu nad drogą krajową nr 3 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 w Polkowicach".
2017-08-03
2017-08-11
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Dostawa i montaż elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia wraz z usługą monitorowania sygnałów alarmu i obsługą serwisową w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach w podziale na 5 części
2017-08-02
2017-08-17
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Remont dróg krajowych o nr 72 i 83 na odcinkach administrowanych przez Rejon w Sieradzu - DK 72 od km 63+100 do km 64+500 m. Zakrzew - DK 83 od km 38+200 do km 39+300 m. Warta.
2017-08-02
2017-08-18
Białystok Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych) do kotłowni w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i w Rejonach
2017-08-02
2017-08-18
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont przepustu pod drogą krajową nr 48, km 75+904 w m. Korzeń
2017-08-02
2017-08-21
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Bieżąca konserwacja obiektów inżynierskich w podziale na 3 części
2017-08-01
2017-08-18
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie robót polegającycjh na wzmocnieniu - remoncie nawierzchni w obrębie 9 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Garwolinie, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ostrołęce, Rejon w Płocku, Rejon w Przasnyszu, Rejon w Siedlcach oraz Rejon w Zwoleniu w podziale na zadania 1-3
2017-08-01
2017-08-21
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie "Budowę miejsc do ważenia pojazdów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz dostawa wag w podziale na zadania:
2017-08-01
2017-08-17
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi krajowej nr 41 w km 19+750 w m. Rudziczka
2017-08-01
2017-08-17
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont nawierzchni drogi krajowej nr 19 na odcinku od miejscowości Pikule do miejscowości Łążek od km 392+800 do km 400+200
2017-07-31
2017-08-10
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów mostowych w miejscowościach Zarszyn, Sieniawa, Jasienica Rosielna i Domaradz wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z podziałem na cztery zadania
2017-07-31
2017-08-16
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze REMONT DRÓG KRAJOWYCH NR 27 I NR 31 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO: CZĘŚĆ 1 - "REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 27 OD KM 0+176 DO KM 2+918 - M. PRZEWÓZ"; CZĘŚĆ 2 - "REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 31 OD KM 103+800 DO KM 106+943 - KOSTRZYN NAD ODRĄ"
2017-07-31
2017-08-16
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 42 na odcinku Kuczów - Styków od km 272+700 do km 274+277 oraz od km 274+783 do km 276+000

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-27
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 w województwie podkarpackim w miejscowości Wierzawice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych wraz z remontem drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl na odcinku od km 97+560÷ 99+200 w miejscowości Wierzawice
2017-07-27
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 74 w miejscowości Kostomłoty od km 74+270 do km 75+100
2017-07-27
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont drogi krajowej nr 2 Warszawa - Siedlce - Terespol w zakresie odtworzenia urządzeń odwadniających pas drogowy i tereny przyległe z wód powierzchniowych tj. przepust w km 660+002 (przed zmianą kilometracii 659+997,91)
2017-07-27
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 74 w miejscowości Kostomłoty od km 74+270 do km 75+100
2017-07-27
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU - z podziałem na 2 części zamówienia.
2017-07-27
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi krajowej nr 41 w km 19+750 w m. Rudziczka "
2017-07-27
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi krajowej nr 10 na odc. obwodnicy m.Piły
2017-07-26
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 63 i 76 w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, z podziałem na dwie części.
2017-07-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowę miejsc do ważenia pojazdów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz dostawa wag w podziale na zadaniaZadanie 1S7 na odcinku Grójec-Jedlińsk w km 422+776,40 ÷ 423+541,65 (strona prawa) Zadanie 2S8 na odcinku Radzymin - Wyszków w km 484+063,00 ÷ 484+806,71 (strona prawa)
2017-07-26
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Remont drogi krajowej nr 11 na odc. Wierzchowo-Szczecinek od km 103+700 do km 105+620 oraz od km 108+080 do km 108+850 dł. odc. 2,69 km
2017-07-26
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Remont drogi krajowej nr 20 w m. Czaplinek od km 95+100 do km 96+610 dł. odc. 1,51 km
2017-07-25
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Krzemień po stronie lewej drogi krajowej nr 74 od km 216+925 do km 217+195 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 74 w miejscowości Krzemień w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych
2017-07-25
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Bieżąca konserwacja obiektów inżynierskich w podziale na 3 części
2017-07-25
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK 16 w miejscowości Podlejki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Część VI)
2017-07-25
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 78 na odcinku Damiany - Chlewice od km 171+600 do km 172+100 oraz od km 173+000 do km 173+500
2017-07-25
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku zespołu ds. obsługi szkoleń i wypoczynku "DROGOWIEC" w Pokrzywnej
2017-07-25
brak danych
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa materiałów biurowych na potrzeby GDDKiA Oddział w Poznaniu
2017-07-24
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Projektuj i Buduj - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DK 83 Marianów-Kowale Pańskie od km 5+955 do km 8+300
2017-07-24
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Obsługa prawna Oddziału GDDKiA w Poznaniu w zakresie realizacji inwestycji
2017-07-24
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługa odbioru odpadów z koszy ulicznych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.