eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-19
2017-02-03
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 w miejscowości PĘCHÓW w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-01-19
2017-01-27
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Część 1Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń w budynkach stanowiących siedzibę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zespołu Historii Drogownictwa w Szczucinie (33-230) przy ulicy 1-go Maja 39. Część 2Utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczucinie, utrzymanie terenów zielonych i odśnieżanie.
2017-01-19
2017-02-03
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu "Prace remontowe na drodze krajowej nr 5 na odcinku Kostomłoty-Strzegom od km 370+700 do km 389+407"
2017-01-18
2017-02-02
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 w miejscowościach Lubienia i Rudnik w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych
2017-01-18
2017-01-26
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Utrzymanie czystości i porządku Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Kępsko z podziałem na dwie częściCzęść 1 - Kępsko Zachód Część 2 - Kępsko Wschód
2017-01-17
2017-01-26
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwąPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 35 w miejscowości Unisław Śląski w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-01-13
2017-01-24
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwąPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 25 w miejscowości Drołtowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-01-12
2017-01-27
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie wzmocnienia nasypu drogowego oraz jego podłoża wraz z rekonstrukcją nawierzchni i poboczy drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 568+000 do km 568+340.
2017-01-12
2017-01-23
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie terenów zielonych w Oddziale GDDKiA w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami - II postępowanie
2017-01-12
2017-01-20
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Kierowanie i obsługa codzienna samochodów oraz obsługa administracyjno-gospodarcza Oddziału GDDKiA w Kielcach
2017-01-11
brak danych
Gdańsk Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku "REMONT UMOCNIEŃ KORYTA RZEKI KACZEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ S6 OD KM 318+000 DO KM 318+100"
2017-01-04
2017-01-20
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont drogi krajowej nr A4 na odc. w. Opole Południe - w. Krapkowice od km 242+300 do km 254+200 wraz z węzłem Krapkowice
2016-12-06
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa ciągu pieszo-rowerowego Września-Gonice
2016-12-06
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Roboty naprawcze, konserwacja i bieżące naprawy urządzeń sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych
2016-11-25
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Ochrona mienia i ludzi, oraz monitoring w obiektach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z podziałem na zadania
2016-11-10
brak danych
Lublin Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont nawierzchni drogi krajowej nr 17 i 74 z podziałem na dwie części.
2016-10-06
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Obsługa prawna Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-11
2017-01-19
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usługi w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pojazdów GDDKiA będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z podziałem na 3 zadaniaZadanie 1 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku; Zadanie 2 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim; Zadanie 3 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ostródzie
2017-01-04
2017-01-19
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską w miejscowości Giżycko
2016-12-30
2017-01-12
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód dla dróg krajowych na terenie województwa śląskiego w latach 2017-2018.
2016-12-29
2017-01-10
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Monitoring stanu i wykorzystania przejść dla zwierząt oraz stanu technicznego i szczelności ogrodzeń ochronnych dla zwierząt na odcinku drogi ekspresowej S1 od węzła Pyrzowice do węzła Lotnisko(od km 0+300 do km 2+158) wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji
2016-12-28
2017-01-12
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 63 na odcinku Sokołów Podlaski - granica województwa w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - część I w miejscowości Nur
2016-12-28
2017-01-12
Warszawa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
2016-12-28
2017-01-16
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 60 na odcinku Gołymin - Maków Mazowiecki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
2016-12-28
2017-01-16
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 19 w miejscowości Łosice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-12-28
2017-01-13
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 79 w miejscowości Piaseczno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-12-28
2017-01-13
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 50 na odcinku Kamion - Młodzieszyn w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-12-22
2017-01-10
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S8 na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka odcinek od km 324+772 do km 386+000.
2016-12-22
2017-01-03
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i toalet (3 piętraVI, VII, VIII) w siedzibie GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25.
2016-12-21
2017-01-02
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Opolu
2016-12-16
2017-01-05
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwąRozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz - Załęcze
2016-12-16
2017-01-02
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Roboty budowlane i usługi w zakresie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie administrowanym przez Rejony w Kutnie i Radomsku w latach 2017 - 2019 z podziałem na 2 zadania
2016-12-15
brak danych
Szczecin Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Dostawa wody do budynku Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego w miejscowości Skarbimierzyce przy ul. Wiosennej 8
2016-12-13
2016-12-21
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kędzierzynie-Koźlu
2016-12-13
2016-12-22
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Opinia techniczna systemu odwodnienia autostrady A4 od km 297+800 do km 311+000 wraz z oceną możliwości zwiększenia retencji w systemie odwodnienia drogi
2016-12-13
2016-12-22
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Świadczenie usług administracyjno - gospodarczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w podziale na III częściCzęść I - Obsługa administracyjno - biurowa i transportowa w siedzibie GDDKiA O/BI ul. Zwycięstwa 2 Część II - Obsługa Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego w Augustowie ul. Przewięź 1A. Część III - Obsługa Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego w Białowieży ul. Krzyże 36
2016-12-09
2016-12-19
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Przeglądy okresowe, naprawy awaryjne i remonty sprzętu do zimowego utrzymania dróg będących w dyspozycji Rejonów GDDKiA Oddział w Zielonej Górze

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-19
brak danych
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku "SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU I JEDNOSTKACH TERENOWYCH" z podziałem na 6 części
2017-01-16
brak danych
Kielce Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Zakup wraz z dostawa wkładów drukujących dla Oddziału w Kielcach GDDKiA z podziałem na VII części
2017-01-12
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w m. Kawice
2017-01-12
brak danych
Kraków Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i wykonanie ciągów pieszych na DK 44 i DK 52 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim w podziale na 3 części
2017-01-12
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kędzierzynie-Koźlu.
2017-01-10
brak danych
Gdańsk Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2017-01-09
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 na odcinku Smyków - Zbójno w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych
2017-01-05
brak danych
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Przeglądy okresowe, naprawy awaryjne i remonty sprzętu do zimowego utrzymania dróg będących w dyspozycji Rejonów GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
2017-01-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny
2017-01-04
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn."Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 51 w msc. Lidzbark Warmiński (ul. Orła Białego) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych" oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych ww. dokumentacją
2017-01-03
brak danych
Katowice Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Sukcesywna dostawa na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów
2016-12-30
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg będących w administracji GDDKiA O/Katowice Rejon w Zawierciu
2016-12-30
brak danych
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy w sezonie 2016/2017, z podziałem na częściCzęść 1Rejon w Toruniu Obwód drogowy w Młyńcu - DK 15 odcinek Toruń - Lipnica i DK 96 węzeł Turzno - DK 15 Część 2Rejon w Toruniu Obwód drogowy w Młyńcu - DK 15 odcinek Lipnica - Brzozie Część 3Rejon w Inowrocławiu Obwód drogowy w Strzelnie - DK 15, 25 i 62
2016-12-29
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 7 zadań
2016-12-29
brak danych
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
2016-12-27
brak danych
Rzeszów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Obsługa administracyjno-gospodarcza Obiektu Socjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kalnicy
2016-12-23
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddziału w Bydgoszczy z podziałem na części
2016-12-23
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty i usługi w zakresie utrzymania drogowych obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon w Pszczynie
2016-12-22
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Utrzymanie i naprawa stacji meteorologicznych zlokalizowanych przy drogach. Rozbudowa sieci Drogowych Stacji Pogodowych.
2016-12-22
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Usługa sprzątania wszystkich pomieszczeń biurowych w budynku Oddziału GDDKiA przy ul. Myśliwskiej 5 w Katowicach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.