eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-21
2016-11-09
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DRODZE EKSPRESOWEJ S3, ODC. GORZÓW WLKP.-SULECHÓW
2016-10-21
2016-11-07
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-10-21
2016-11-03
Lublin Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Dostawa i montaż urządzenia do badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni w sposób ciągły dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
2016-10-21
2016-11-03
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa sprzętu komputerowego.
2016-10-20
2016-11-04
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie remontu nawierzchni parkingu wraz ze stanowiskiem do ważenia pojazdów w m. Kalinówka w ciągu drogi powiatowej nr 2108L (ul. Męczenników Majdanka).
2016-10-20
2016-10-28
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sukcesywna dostawa oleju opałowego (grzewczego) do GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejony w Szczytnie oraz Olsztynie
2016-10-20
2016-11-04
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 22 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W MIEJSCOWOŚCI SUCUMIN
2016-10-19
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy Nr GDDKiA.O.BY.D-3.2411.4.2016.23 z dnia 13.07.2016r. pod nazwąPrzebudowa drogi krajowej nr 10 polegająca na wzmocnieniu podłoża i konstrukcji nawierzchni w m. Kikół-Wieś od km 348+790 do km 349+040
2016-10-19
2016-11-04
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 45 w m. Jełowa (skrzyżowanie z ul. Leśną i ul. Nadleśną) w ramach PBDK- Program Likwidacji miejsc niebezpiecznych
2016-10-19
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont nawierzchni drogi krajowej nr 19 na odcinku Tchórzew Kol. - Kock od km 255+040 do km 256+000.
2016-10-18
2016-10-28
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Opracowanie Koncepcji poprawy stosunków wodnych na odcinku drogi ekspresowej S2 od węzła "Konotopa" w km 456+240 do węzła "Puławska" w km 470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła "Lotnisko" do węzła "Marynarska"
2016-10-17
2016-11-03
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont placu dojazdowego do magazynu soli na bazie Rejonu w Lidzbarku Warmińskim - II postępowanie
2016-10-17
2016-10-26
Lublin Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Dostawa i montaż wyposażenia parkingów administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie.
2016-10-17
2016-10-25
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych w sezonie zimowym 2016/2017 w podziale na 9 zadań
2016-10-14
2016-11-02
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z podziałem na częściCzęść 1 - Zaprojektowanie i wybudowanie chodnika i zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 31 w Słubicach km ok. 135+630 Część 2 - Zaprojektowanie i wybudowanie chodnika przy drodze krajowej nr 32 we wsi Dąbie km ok. 35+090 do km 37+240 Część 3 - Zaprojektowanie i wybudowanie chodnika przy drodze krajowej nr 12 we wsi Bożnów km ok. 56+320 do km 56+850
2016-10-14
2016-11-02
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Ustawienie barier ochronnych, urządzeń zabezpieczających ruch pieszych oraz znaków pionowych w związku z realizacją zaleceń audytu brd dla zadania pn. Budowa obwodnicy Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski - granica państwa
2016-10-14
2016-11-02
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu "Projektuj i Buduj" - Budowa ciągu pieszo - rowerowego na dk nr 72 odcinek Janowice-Żdżary
2016-10-14
2016-10-26
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 12 na odcinku Brzeziczki - Kolonia Struża od km 635+635 do km 639+311 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 12 na odcinku Brzeziczki - Kolonia Struża w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
2016-10-14
2016-11-02
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 67 w miejscowości Szpetal Górny w ramach PBDK - Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej 67 z drogą wojewódzką nr 562 w miejscowości Szpetal Górny
2016-10-14
2016-10-25
Lublin Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Dostawa materiałów eksploatacyjnychtuszy, tonerów, bębnów i pojemników na zużyty toner do urządzeń drukujących i kopiujących

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-06
2016-10-21
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Projektuj i Buduj - Budowa skrzyżowania, lewoskrętów, sygnalizacji w m. Słodków
2016-10-06
2016-10-21
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 8, km 105+625 do km 106+200, Odcinek Kobierzyce - Magnice
2016-10-06
2016-10-21
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kotowskie
2016-10-05
2016-10-17
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.Rozbudowa drogi krajowej nr 55 na odcinku Grudziądz - Klęczkowo polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
2016-10-05
2016-10-20
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku REMONT UMOCNIEŃ KORYTA RZEKI KACZEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ S6 OD KM 318+000 DO KM 318+100"
2016-10-04
2016-10-19
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont dk nr 92 odc. Chełmno - Podrzewie
2016-10-04
2016-10-19
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad REMONT OGRODZENIA TERENU ZESPOŁU OBSŁUGI SZKOLEŃ I KONFERENCJI GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W JÓZEFOWIE
2016-10-04
2016-10-11
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Prowadzenie Punktów Zimowego Utrzymania Dróg Krajowych w GDDKiA O/Opole w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na 4 części"
2016-10-04
2016-10-12
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu, Rejon w Kaliszu
2016-10-03
2016-10-18
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO NA TERENIE OUD BACZYNA
2016-09-30
2016-10-18
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników na drogach krajowych Oddziału w Opolu GDDKiA w okresie do 30.06.2018r. - drogi nr 40, 40a, 41, 41a, 46 i 46c na terenie Rejonu w Nysie
2016-09-29
2016-10-10
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Montaż, utrzymanie i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie zimowym 2016/2017 w podziale na zadaniaZadanie nr 1Na drogach administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn Rejon Elbląg; Zadanie nr 2Na drogach administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn Rejon Ełk; Zadanie nr 3Na drogach administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn Rejon Olsztyn;
2016-09-29
2016-10-13
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont nawierzchni w ciągu DK 94 na odcinku Skorogoszcz - Karczów od km 162+140 do km 170+900
2016-09-28
2016-10-14
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku REMONT UMOCNIEŃ BETONOWYCH NA OBIEKCIE MOSTOWYM DROGI EKSPRESOWEJ S6 GDAŃSK KOWALE KM 340+252
2016-09-28
2016-10-06
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dostawa dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad licencji oprogramowania oraz praw do jego uaktualniania.
2016-09-27
2016-10-12
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze "Rozbiórka ustrojów nośnych (wraz z pomostem) obiektów wyłączonych z ruchu w ciągu drogi krajowej nr 18"
2016-09-27
2016-10-14
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku "WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU"
2016-09-26
2016-10-11
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 31 NA ODC. PAMIĘCIN-GOLICE OD KM 122+000 DO KM 123+000
2016-09-26
2016-10-11
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 94d,km 26+000 do km 27+080 m. Zebrzydowa.
2016-09-26
2016-10-11
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont chodników w pasie drogi krajowej nr 5a w Kamiennej Górze i drogi krajowej nr 35 w Świdnicy z podziałem na częściCzęść 1Remont chodnika przy drodze krajowej nr 5a w Kamiennej Górze w km 0+780 - 0+950 strona prawa, 0+785 - 1+020 strona lewa w ramach bieżącego utrzymania dróg Część 2Remont chodnika przy drodze nr 35 (ul. Esperantystów) w Świdnicy od skrzyżowania z ul. Strzegomską do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego, km 43+912 - 44+600 strona lewa

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-21
brak danych
Białystok Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont nawierzchni dróg krajowych nr8, 63 i 65 z podziałem na 3 części
2016-10-21
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont chodników w pasie drogi krajowej nr 5a w Kamiennej Górze i drogi krajowej nr 35 w Świdnicy z podziałem na częściCzęść 1Remont chodnika przy drodze krajowej nr 5a w Kamiennej Górze w km 0+780 - 0+950 strona prawa, 0+785 - 1+020 strona lewa w ramach bieżącego utrzymania dróg Część 2Remont chodnika przy drodze nr 35 (ul. Esperantystów) w Świdnicy od skrzyżowania z ul. Strzegomską do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego, km 43+912 - 44+600 strona lewa
2016-10-21
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Dokończenie budowy Obwodu Utrzymania Drogowego "Oleśnica-Północ" w ramach zadania "Rozbudowa drogi ekspresowej S-8 Wrocław (Psie Pole) - Syców o budowę Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej na węźle "Gęsia Górka" wraz z budową kanalizacji teletechnicznej dla Systemu Zarządzania i Monitorowania Ruchem wzdłuż obwodnicy Oleśnicy
2016-10-21
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Remont przepustu drogowego pod drogą krajową nr 16 Dolna Grupa - Ogrodniki w km 31+455 w miejscowości Łasin.
2016-10-21
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 62 w miejscowości Kobylniki w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych tj. budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62 i drogi wojewódzkiej nr 412 wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno-użytkową
2016-10-21
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK25 na odcinku Okole - Tryszczyn w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-10-21
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 na odcinku Tarkowo Górne - Stefanowo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-10-21
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Remont wirnikowych pługów odśnieżnych
2016-10-21
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu czterech lat od podpisania umowy
2016-10-20
brak danych
Kraków Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych dla drogi ekspresowej S 52 na odcinku od węzła Modlniczka do węzła Kraków Mistrzejowice.
2016-10-19
brak danych
Kielce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Budowa chodnika w m. Byszówka w ciągu DK nr 9
2016-10-19
brak danych
Kielce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont nawierzchni Drogi Krajowej nr 73 w m. Wola Morawicka na długości 0,425 km
2016-10-19
brak danych
Kielce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 w miejscowości Kunów w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-10-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 w województwie podkarpackim w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z podziałem na następujące zadaniaZadanie nr 1odcinek Turbia - Agatówka Zadanie nr 2odcinek Zbydniów - Turbia Zadanie nr 3odcinek Rudnik - Kopki Zadanie nr 4m. Karczmiska
2016-10-17
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Świadczenie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wraz z podległymi Rejonami, kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym oraz instalacji cyfrowych central abonenckich w podziale na 3 zadania
2016-10-17
brak danych
Katowice Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Sukcesywna dostawa na potrzeby Rejonów podległych Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów
2016-10-17
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 77 w miejscowości Kleczanów w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-10-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej nr 60 na odcinku Obwodnicy Gostynina od km 0+000 do km 8+804
2016-10-17
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad KontraktemProjekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej nr 60 na odcinku Obwodnicy Gostynina od km 0+000 do km 8+804
2016-10-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie administrowanym przez Oddział Rzeszów GDDKiAZad.1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 9 w województwie podkarpackim w miejscowości Nowa Dęba w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Zad.2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim w miejscowości Lutoryż w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.