eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-24
2016-07-12
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zaprojektowanie i budowa obiektów inżynierskich oraz dróg dojazdowych w celu połączenia istniejących dróg i zapewnienia prawidłowej obsługi terenów przyległych do drogi ekspresowej S8 na odcinku Złoczew-Sieradz
2016-06-24
2016-07-11
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 79 na odcinku Lipsko - granica województwa w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - część I na odcinku Maruszów - Kostusin
2016-06-24
2016-07-12
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 62 na odcinku Kamionna - Węgrów w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - część II w miejscowości Kalinowiec.
2016-06-24
2016-07-15
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w województwie mazowieckim na odcinku Strykowice Górne- Zwoleń.
2016-06-24
2016-07-05
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na 3 części
2016-06-22
2016-06-30
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwąRozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz - Załęcze
2016-06-22
2016-07-01
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Oznakowanie świadkami >>PD<< granic pasa drogowego autostrady A-2
2016-06-22
2016-07-08
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie instalacji awaryjnego zasilania dla urządzeń laboratoryjnych w budynku Wydziału Technologii w Mokronosie Dolnym, powiat Wrocławski
2016-06-22
2016-07-07
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia korpusu drogi krajowej nr 65 od w km 19+489 do km 19+700.
2016-06-20
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Odprowadzenie ścieków do kanalizacji z budynku Rejonu w Środzie Wlkp. ul. Libelta 2
2016-06-20
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy Nr 21/2015 na Wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych GDDKiA Oddziału w Warszawie przy obsłudze realizowanych zadań w tym współfinansowanych ze środków POIiŚ w zakresie zadania 1Wsparcie merytoryczne Zespołu Kierownika Projektu KP-9 przy obsłudze realizowanych inwestycji w ramach zadań współfinansowanych ze środków POIiŚ
2016-06-20
2016-07-06
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze WYŁĄCZENIE Z RUCHU TRZECH OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA DRODZE KRAJOWEJ NR 18 (JEZDNIA PRAWA)
2016-06-20
2016-07-05
Opole roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi krajowej nr 40 m. Biedrzychowice na odcinkach w km 45+739 - 46+286 i km 46+957 - 47+254 na terenie działania GDDKiA O/Opole Rejonu w Kędzierzynie -Koźle
2016-06-20
2016-06-29
Poznań dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Montaż i dzierżawa zbiornika o pojemności 2700 litrów oraz dostawa gazu propan luzem w ilości ok. 5000 m3 sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego do siedziby Obwodu Drogowego w Orzeszkowie.
2016-06-20
2016-07-05
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 42 w województwie świętokrzyskim w miejscowości Skarżysko - Kamienna
2016-06-20
2016-07-05
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z drogą wojewódzką nr 431 i drogą w m.Granowo
2016-06-17
2016-07-04
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na DK 19 w miejscowości Sokółka w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-06-17
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont autostrady A2 na odcinku od km 257+560 do km 261+970 oraz od km 262+570 do km 272+000 (2 jezdnie), długości 2 x 13,840 km - roboty dodatkowe.
2016-06-17
2016-06-29
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Utrzymanie i naprawa stacji meteorologicznych, znaków o zmiennej treści, monitorowania ruchu i kamer przy drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach.
2016-06-17
2016-07-04
Rzeszów roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim w miejscowości Domaradz w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-16
2016-06-24
Kielce usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w obrębie pasa drogowego dróg krajowych na terenie GDDKiA Rejon w Jędrzejowie
2016-06-16
2016-06-24
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Monitoring przejść dla dużych i średnich zwierząt w latach 2016- 2017 pod kątem wykorzystywania ich przez poszczególne gatunki zwierząt na odcinkach autostrady A41. Tarnów węzeł Krzyż - węzeł Dębica Pustynia od km 502+796,97 do km 537+550, 2. Dębica Pustynia - węzeł Rzeszów Zachodni km 537+550 - 570+300, 3. Jarosław - Radymno km 621+800,67 - 647+455,82, 4. Radymno- Korczowa km 647+455,82 - 668+837,65
2016-06-15
2016-06-23
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ NOGAT W MALBORKU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 22 I 55 WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ
2016-06-13
2016-06-21
Olsztyn dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dostawa znaków i urządzeń drogowych do siedziby Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad Rejon w Giżycku ul. Węgorzewska 4- sukcesywnie na podstawie pojedynczych zamówień wg potrzeb Zamawiającego
2016-06-10
2016-06-21
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie zimowym 2016/2017 w ciągu dróg krajowych nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez Rejon w Szczytnie
2016-06-10
2016-06-20
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych na terenie województwa małopolskiego
2016-06-09
2016-06-24
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego oraz odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego na odcinku drogi krajowej nr S7 od km 82+330 do km 82+578 (Węzeł Elbląg Wschód) oraz od km 0+000 do km 50+726 (Węzeł Elbląg Wschód - Węzeł Miłomłyn Północ- II POSTĘPOWANIE
2016-06-09
2016-06-20
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zabezpieczenie przezroczystych części ekranów akustycznych zlokalizowanych przy drodze krajowej S7 odc. Elbląg - Pasłęk z podziałem na 2 zadania
2016-06-09
2016-06-24
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa magazynu soli w m. Kłobuck
2016-06-08
2016-06-16
Bydgoszcz usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Remont wirnikowych pługów odśnieżnych
2016-06-08
2016-06-21
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pnRozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamość - Łabunie od km 179+113 do km 184+660 wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
2016-06-08
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Wykonanie przebudowy zjazdów z drogi krajowej nr 74 w miejscowości Sitaniec oraz poprawa odwodnienia, obejmujące przebudowę zjazdu w km 0+847,06
2016-06-07
2016-06-22
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w km 8+832 drogi krajowej nr 54 w Braniewie
2016-06-07
2016-06-23
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE CHODNIKA W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCICZĘŚĆ NR 1 NA DRODZE KRAJOWEJ NR 12 W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W MIEJSCOWOŚCI WIECHLICE CZĘŚĆ NR 2 NA DRODZE KRAJOWEJ NR 24 W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W MIEJSCOWOŚCI WIERZBNO
2016-06-07
2016-06-16
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Bieżące utrzymanie MOP-ów kategorii I Skórzewo i Palędzie zlokalizowanych po obu stronach drogi ekspresowej S11 na odc. od węzła Tarnowo Podgórne do węzła Poznań Zachód.
2016-06-07
2016-06-22
Kraków roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Budowa ogrodzenia drogi w formie ekranu akustycznego w ciągu autostrady A-4 na odcinku km 403+800 do km 404+420.
2016-06-07
2016-06-16
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOŚCI SZTUM W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
2016-06-07
2016-06-16
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi w zakresie napraw i przeglądów samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Poznaniu - Oddział, Laboratorium Drogowe, Rejony wChodzieży, Gnieźnie i Kaliszu
2016-06-06
2016-06-21
Kraków roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Budowa dwóch kładek dla pieszych nad drogą krajową nr 7 w miejscowościach Głogoczów i Jawornik w ramach programuPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim
2016-06-04
2016-06-20
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 33 w województwie dolnośląskim w m. Wilkanów

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-24
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie REMONT BUDYNKU BIUROWEGO GDDKIA W OLSZTYNIE PRZY UL. SOKOLEJ 4
2016-06-24
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 20 na terenie województwa zachodniopomorskiego w m. Gogolewo
2016-06-24
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Przebudowa drogi krajowej nr 32 na odc. Granowo - Strykowo od km 146+503 do km 149+071, długości 2,568 km
2016-06-22
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi krajowej nr 65 w miejscowości Oracze w km 62+460.
2016-06-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi ekspresowej S11a na odcinku Kórnik Północ - Kórnik Południe od km 11+880 do km 14+820 długości 2, 94 km - jezdnia prawa oraz od km 12+200 do km 14+820 długości 2, 62 km - jezdnia lewa - roboty dodatkowe.
2016-06-22
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Wykonanie przebudowy zjazdów z drogi krajowej nr 74 w miejscowości Sitaniec oraz poprawa odwodnienia, obejmujące przebudowę zjazdu w km 0+847,06
2016-06-22
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie robót uzupełniających do zadania :Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2014-2017 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku.
2016-06-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Czarna Struga (Bawół) położonego w km 283+271 dk nr 25 w m. Stawiszyn
2016-06-22
brak danych
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Rejonu w Elblągu - POSTĘPOWANIE II
2016-06-21
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zaprojektowanie i remont mostu przez rzekę Pilicę w ciągu drogi krajowej nr 42, w km 171+433, w miejscowości Przedbórz,
2016-06-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zabezpieczenie obrywu skarpy wykopu w km ~32+765 w pasie drogowym drogi krajowej nr 94g, strona prawa, obwodnica Bochni
2016-06-20
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 16, 58, 63, 65 administrowanych przez Rejon w Ełku.
2016-06-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i wykonanie osłon wychwytujących odłamki skalne na odcinku drogi krajowej nr 87 od km25+500 do 26+900 w msc. Piwniczna-Zdrój
2016-06-20
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie dokumentacji projektowej - stadiumuzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dla zadaniaBudowa obwodnicy Chełmca i Nowego Sącza w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Nowy Sącz - Przemyśl - granica państwa od km 0+045,00 - km 1+402,06 - odcinek położony na terenie Gminy Chełmiec
2016-06-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont budynku magazynowego na terenie obwodu drogowego w Ślepkowie Szlacheckim.
2016-06-20
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie przeglądów podstawowych, rozszerzonych i szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
2016-06-17
brak danych
Kraków Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego dla potrzeb GDDKiA Oddział w Krakowie
2016-06-17
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych (bud) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Legnicy w latach 2016-2017 - Zadanie 2 Roboty na nawierzchniach betonowych.
2016-06-17
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia węzła Podwarpie, będącego skrzyżowaniem dróg DK-1 i DK-86, administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach.
2016-06-16
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem zbiornika, separatora i piaskownika przy drodze krajowej nr 45 w m. Osowiec Śląski (parking).

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.