eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-02
2016-12-12
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-12-01
2016-12-09
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym oraz bieżącym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
2016-12-01
2016-12-12
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadaniaPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 8 w województwie dolnośląskim w m. Polanica Zdrój polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 388 w m. Polanica Zdrój
2016-11-30
2016-12-15
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 63 na odcinku Sokołów Podlaski - granica województwa w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - część I w miejscowości Nur.
2016-11-30
2016-12-12
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Kompleksowy nadzór inwestorski w trakcie robót budowlanych oraz nadzór w 5-cio letnim okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania"Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w m. Kawice"
2016-11-30
2016-12-12
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.Rozbudowa drogi krajowej nr 55 na odcinku Grudziądz - Klęczkowo polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-11-30
2016-12-08
Gdańsk Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2016-11-30
2016-12-15
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 19 w miejscowości Łosice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-11-30
2016-12-15
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 60 na odcinku Gołymin - Maków Mazowiecki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
2016-11-30
2016-12-15
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
2016-11-30
2016-12-15
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 50 na odcinku Kamion - Młodzieszyn w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
2016-11-30
2016-12-15
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 79 w miejscowości Piaseczno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-11-29
2016-12-07
Katowice Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Sukcesywna dostawa na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów
2016-11-29
2016-12-08
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg będących w administracji GDDKiA O/Katowice Rejon w Zawierciu
2016-11-29
2016-12-07
Rzeszów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Obsługa administracyjno-gospodarcza Obiektu Socjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kalnicy
2016-11-28
2016-12-13
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 51 na odcinku Dywity - Kieźliny w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-11-28
2016-12-07
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Świadczenie usług w zakresie organizacji i pełnienia dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu w Rejonach
2016-11-28
2016-12-06
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn."Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Brzoza - Nowa Wieś Wielka w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych".
2016-11-25
2016-12-05
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Przeglądy okresowe, naprawy awaryjne i remonty sprzętu do zimowego utrzymania dróg będących w dyspozycji Rejonów GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
2016-11-25
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Ochrona mienia i ludzi, oraz monitoring w obiektach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z podziałem na zadania

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-24
2016-12-02
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi sprzątania w budynkach GDDKiA Oddział w Poznaniu oraz RejonachChodzież, Gniezno, Konin, Leszno.
2016-11-24
2016-12-02
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, Wydziału Technologii - Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35c oraz Rejonów
2016-11-23
2016-12-01
Gdańsk Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2016-11-23
2016-12-01
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa sprzętu komputerowego.
2016-11-23
2016-12-01
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU I JEDNOSTKACH TERENOWYCH z podziałem na 6 części
2016-11-23
2016-12-01
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
2016-11-22
2016-11-30
Zielona Góra Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji)do budynków Laboratorium Drogowego i Obwodu Drogowego znajdujących się w Zielonej Górze - Raculi u. Wierzbowa 6
2016-11-21
2016-12-01
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 7 zadań
2016-11-17
2016-11-28
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usługi w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pojazdów GDDKiA będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wraz z Rejonami z podziałem na 7 zadańZadanie 1 - GDDKiA Oddział w Olsztynie, Zadanie 2 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu Zadanie 3 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku Zadanie 4 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Giżycku Zadanie 5 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim Zadanie 6 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ostródzie Zadanie 7 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Szczytnie
2016-11-17
2016-12-02
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie skrzyżowania dk nr 94 w km 317+750 z drogą powiatową nr 2130 K (ul. Krakowska) oraz drogą gminną nr K601422 (ul. Łokietka) w miejscowości Czajowice oraz odcinka dk nr 94 w km od 317+660 do km 317+910
2016-11-16
2016-11-28
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Świadczenie usług administracyjno - gospodarczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w podziale na III częściCzęść I - Obsługa administracyjno - biurowa i transportowa w siedzibie GDDKiA O/BI ul. Zwycięstwa 2 Część II - Obsługa Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego w Augustowie ul. Przewięź 1A. Część III - Obsługa Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego w Białowieży ul. Krzyże 36
2016-11-15
2016-11-23
Kielce Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Zakup wraz z dostawa wkładów drukujących dla Oddziału w Kielcach GDDKiA z podziałem na VII części
2016-11-15
2016-11-30
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Roboty, dostawy i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych oraz bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział Zielona Góra z podziałem na 8 części.
2016-11-14
2016-11-23
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy w sezonie 2016/2017, z podziałem na częściCzęść 1Rejon w Toruniu Obwód drogowy w Młyńcu - DK 15 odcinek Toruń - Lipnica i DK 96 węzeł Turzno - DK 15, Część 2Rejon w Toruniu Obwód drogowy w Młyńcu - DK 15 odcinek Lipnica - Brzozie, Część 3Rejon w Inowrocławiu Obwód drogowy w Strzelnie - DK 15, 25 i 62.
2016-11-14
2016-11-22
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zimowe utrzymanie drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Lublin Szerokie" do węzła "Lublin Węglin" od km 1+100 do km 10+863 w sezonie zimowym 2016/2017
2016-11-14
2016-11-29
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 61 w miejscowości Młynarze w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-11-10
2016-11-18
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
2016-11-10
2016-11-25
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 79 na odcinku Helenówka - Sycyna w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-11-10
2016-11-18
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Obsługa administracyjno-gospodarcza Obiektu Socjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kalnicy
2016-11-08
2016-11-23
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 63 w miejscowości Węgorzewo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-02
brak danych
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
2016-12-02
brak danych
Kielce Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Dostawa serwerów do siedzib Oddziałów GDDKiA w podziale na cztery części
2016-11-30
brak danych
Kielce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 74 w miejscowości Ćmińsk
2016-11-29
brak danych
Zielona Góra Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Remont drogi krajowej nr 29 w m. Drzeniów na odcinku od km 29+044 do km 30+603
2016-11-28
brak danych
Warszawa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dostawa dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad licencji oprogramowania oraz praw do jego uaktualniania.
2016-11-28
brak danych
Olsztyn Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych w sezonie zimowym 2016/2017 w podziale na 9 zadań
2016-11-25
brak danych
Lublin Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 12 na odcinku Brzeziczki - Kolonia Struża od km 635+635 do km 639+311 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 12 na odcinku Brzeziczki - Kolonia Struża w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
2016-11-23
brak danych
Lublin Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Dostawa i montaż urządzenia do badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni w sposób ciągły dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
2016-11-23
brak danych
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A1 na odcinku od Węzła Łódź Północ (bez węzła) do Węzła Tuszyn (z węzłem), będących w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej (PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren)
2016-11-22
brak danych
Olsztyn Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Montaż, utrzymanie i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie zimowym 2016/2017 w podziale na zadaniaZadanie nr 1Na drogach administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn Rejon Elbląg; Zadanie nr 2Na drogach administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn Rejon Ełk; Zadanie nr 3Na drogach administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn Rejon Olsztyn;
2016-11-22
brak danych
Szczecin Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Zamówienie uzupełniające pod nazwą Budowa obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 11, polegające nawykonaniu archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku Turowo 39 (AZP 26-26/4) na powierzchni 12,5 ara
2016-11-18
brak danych
Lublin Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Ustawienie barier ochronnych, urządzeń zabezpieczających ruch pieszych oraz znaków pionowych w związku z realizacją zaleceń audytu brd dla zadania pn. Budowa obwodnicy Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski - granica państwa
2016-11-18
brak danych
Olsztyn Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont placu dojazdowego do magazynu soli na bazie Rejonu w Lidzbarku Warmińskim - II postępowanie
2016-11-17
brak danych
Opole Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Wydziału Technologii, archiwum i obwodu drogowego przy ulicy Żerkowickiej 1c w Opolu w okresie 24 m-cy od dnia podpisania umowy.
2016-11-17
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont dk nr 92 odc. Chełmno - Podrzewie
2016-11-16
brak danych
Katowice Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty i usługi w zakresie utrzymania drogowych obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon w Pszczynie
2016-11-16
brak danych
Gdańsk Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU - z podziałem na 4 części zamówienia.
2016-11-15
brak danych
Opole Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont nawierzchni w ciągu DK 94 na odcinku Skorogoszcz - Karczów od km 162+140 do km 170+900
2016-11-15
brak danych
Zielona Góra Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 31 NA ODC. PAMIĘCIN-GOLICE OD KM 122+000 DO KM 123+000
2016-11-15
brak danych
Zielona Góra Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze REMONT DRÓG KRAJOWYCH NR 2 i 12 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.