Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-30
2015-05-15
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Rozbudowa skrzyżowania DK73 z drogą powiatową nr 0060T w miejscowości Młyny, gmina Busko-Zdrój od km 48+800 do km 49+250. Zamówienie nr 67/2015
2015-04-30
2015-05-15
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont wiaduktu nad drogą krajową nr 17 w km 142+245 w m. Krasnystaw
2015-04-30
2015-05-15
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie remontu części jezdnej mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości Szelków w km 77+443 drogi krajowej nr 61
2015-04-30
2015-05-11
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie SUKCESYWNE DOSTAWY WODY W BANIAKACH ORAZ WODY MINERALNEJ W BUTELKACH 1,5 L I 0,5 L DLA ODDZIAŁU W WARSZAWIE, UL. MIŃSKA 25, WYDZIAŁU TECHNOLOGII LABORATORIUM DROGOWE, UL. ŚRODKOWA 35C ORAZ REJONÓW, W TERMINIE 24 MIESIĘCY.
2015-04-30
2015-05-12
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Monitoring migracji drobnych zwierząt (w tym płazów) oraz wykorzystania wybranych przejść dla zwierząt w ciągu autostrady A-1 na odcinku od węzła Świerklany do granicy Państwa w Gorzyczkach (odc. A1a od km 30+116 do km 48+723)
2015-04-30
2015-05-18
Kraków roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Remont wiaduktów WD-26, 2WD-27, WD-28 nad autostradą A-4 w obszarze Węzła Wielicka w Krakowie
2015-04-29
2015-05-12
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa urządzeń kopiujących 7 szt. do GDDKiA oddział w Warszawie i jednostek podległych .
2015-04-29
2015-05-13
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie NAPRAWY URZADZEŃ ODWADNIAJĄCYCH W CIĄGACH DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA REJON W OLSZTYNIE
2015-04-29
2015-05-14
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowychNr 7, Nr 9, Nr 42, Nr 73, Nr 74, Nr 77, Nr 78 i Nr 79 na terenie GDDKIA Oddział w Kielcach w podziale na V częściCzęść I - na terenie Rejonu GDDKiA w Busku - Zdroju;Część II - na ternie Rejonu GDDKiA w Jędrzejowie;Część III - na terenie Rejonu GDDKiA w Kielcach;Część IV - na terenie Rejonu GDDKiA w Opatowie;Część V - na terenie Rejonu GDDKiA w Starachowicach.
2015-04-28
2015-05-07
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S3 odc. 1 i 2 Nowa Sól - Legnica wraz z opracowaniem wyników badań
2015-04-27
2015-05-05
Szczecin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Monitoring abiotyczny wraz z analizą porealizacyjną inwestycji pn.Budowa węzła Tczewska na przecięciu autostrady A-6 z istniejącą ulica Tczewską oraz projektowaną ulicą Nowoprzestrzenną, stanowiących ciąg drogi powiatowej klasy G w Szczecinie
2015-04-27
2015-05-06
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Nadzór Inwestorski nad realizacją zadaniaPrzebudowa odcinka drogi krajowej nr 39 w m. Łagiewniki.
2015-04-24
2015-05-11
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych nr 53, 57, 58, 59 administrowanych przez Oddział w Olsztynie, Rejon w Szczytnie
2015-04-24
2015-05-12
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu w latach 2015-2017, z podziałem na zadania
2015-04-24
2015-05-11
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 42 w km 274+502 wraz z odcinkami dojazdów do mostu od km 274+277 do km 274+783 w miejscowości Styków
2015-04-23
2015-05-08
Rzeszów roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Remont mostów na sieci dróg krajowych na terenie administrowanym przez Oddział w Rzeszów GDDKiAZad.1. Remont mostu na rzece Stobnica w miejscowości Domaradz w km 233+830 km (starej DK 9) w ciągu DK NR 19 polegający na wykonaniu prac zabezpieczających ustroju nośnego, podpór i dojazdów Zad.2. Remont mostu na rzece Leszczawka w miejscowości Leszczawa Dolna w km 309+664 w ciągu DK NR 28
2015-04-22
2015-05-07
Rzeszów roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Remont chodnika przy drodze krajowej nr 73 Wiśniówka-Jasło w m. Jasło od km 164+199 do 165+443 po stronie lewej i prawej drogi
2015-04-22
2015-05-07
Bydgoszcz roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Frezowanie nawierzchni asfaltowych w latach 2015-2016 na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
2015-04-22
2015-05-05
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Naprawa 4 sztuk pługów wirnikowych Ził na potrzeby Rejonów w Olsztynie, Giżycku, Ełku oraz Szczytnie
2015-04-22
2015-05-07
Opole roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontów nawierzchni jezdni dróg krajowych na terenie Rejonu w Kluczborku Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 48 miesięcy

Zobacz wiecej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

Zobacz wiecej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-22
2015-04-30
Lublin dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zakup samochodu terenowego dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
2015-04-22
2015-04-30
Białystok usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Usunięcie odpadów z działki nr 331/1 obręb Mężenin oraz zdeponowanie pozyskanych odpadów w zakładzie przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów
2015-04-22
2015-04-30
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do założenia księgi wieczystej i uzyskania w niej wpisu dot. prawa własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA oraz dokumentacji niezbędnej do zmiany w istniejących księgach wieczystych oznaczenia pgr. do działek ewidencyjnych uwidocznionych w katastrze nieruchomości dla działek wchodzących w pas drogowy dróg krajowych
2015-04-22
2015-04-30
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Nadzór Inwestorski nad realizacją zadaniaRemont drogi krajowej nr 3 od km 415+000 do km 416+930 w miejscowości Jawor
2015-04-21
2015-04-29
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wywóz (pompowanie i transport pojazdami asenizacyjnymi) i utylizacja nieczystości płynnych z miejsc obsługi podróżnych Jastrząbka i Jawornik zlokalizowanych przy autostradzie A-4 w miejscowości Jaźwiny
2015-04-21
2015-04-29
Opole usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Kluczbork w okresie 24 miesięcy
2015-04-20
2015-04-29
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi w zakresie bieżącego utrzymania obsługi podróżnych S-8 MOP Ochędzyn i MOP Niwiska
2015-04-20
2015-04-28
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Nadzór Inwestorski nad realizacją zadaniaPrzebudowa odcinka DK 8 Szczytna - Duszniki Zdrój
2015-04-16
2015-04-24
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Usługa sprzątania domków, pokoi, pomieszczeń socjalnych i biurowych na terenie Obiektu Socjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kalnicy
2015-04-16
2015-04-24
Opole usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Nysa w okresie 24 miesięcy - trzeci przetarg
2015-04-15
2015-04-30
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont mostu przez rzekę Pilicę w m. Mniszew w km 43+051 drogi krajowej nr 79
2015-04-15
2015-04-30
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych mostu przez rzekę Łynę w miejscowości Kosyń w ciągu drogi krajowej nr 51 km 60+621
2015-04-15
2015-04-23
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Prace geodezyjne związane z wykonaniem podziału działek w celu regulacji stanu prawnego pasa drogowego dróg krajowych nr 94, 3, 5, 8, 33, 35, 36, A-4 w podziale na 13 zadań
2015-04-15
2015-04-30
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepustów w ciągu drogi krajowej nr 51 w km 57+085 i 57+288 koło miejscowości Smolajny
2015-04-15
2015-04-30
Kraków roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie robót naprawczych obiektów mostowych na autostradzie A4 odc. węzeł Wielicka - węzeł Szarów
2015-04-14
2015-04-22
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną oraz Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej
2015-04-13
2015-04-22
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie usług w zakresie prowadzenia i obsługi Punktu Informacji Drogowej (PID) w Oddziale GDDKiA Poznań
2015-04-13
2015-04-23
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg nr A4, DK81 i DK44 będących w administracji GDDKiA O/Katowice Rejon Wysoki Brzeg
2015-04-13
2015-04-28
Szczecin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie siatki wygradzającej w ciągu drogi krajowej nr 10 na obwodnicy Kobylanki. Morzyczyna i Zieleniewa
2015-04-11
2015-04-27
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zaprojektowanie i wymiana dylatacji blokowych typu Multiflex na moście przez rzekę Bzurę w Łowiczu w km 0+819 drogi krajowej nr 14 Łowicz - Łódź.

Zobacz wiecej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-30
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Pełnienie nadzoru nad usuwaniem usterek gwarancyjnych dla zadania Autostradowa Obwodnica Wrocławia A-8.
2015-04-29
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem drogi krajowej nr 44 na odcinku Babice-Oświęcim od km 52+400 do km 58+460
2015-04-29
brak danych
Opole Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r.
2015-04-29
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Usługi kserograficzne na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie i Rejonów
2015-04-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych w ramach prac przygotowawczych na potrzeby budowy dróg krajowych i autostrad na terenie działania GDDKiA Oddział w Warszawie, województwo mazowieckie
2015-04-29
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg nr A4, DK81 i DK44 będących w administracji GDDKiA O/Katowice Rejon Wysoki Brzeg
2015-04-29
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Przebudowa drogi krajowej nr 40 na odcinku w m. Wierzbiec od km 9+488 do km 9+739 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 40 na odcinku Wierzbiec - Mochów
2015-04-27
brak danych
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz badań środowiska w latach 2015 - 2017 dla obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S61 wraz z opracowaniem wyników
2015-04-27
brak danych
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa monitoringu wizyjnego do siedziby Oddziału przy ul. Siemiradzkiego 5a i siedziby Oddziału przy ul. Gajowej 6 oraz kontrola wejścia do budynku siedziby Oddziału przy ul. Siemiradzkiego 5a
2015-04-27
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Przebudowa odcinka DK 8 Szczytna - Duszniki Zdrój
2015-04-24
brak danych
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach
2015-04-24
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Prowadzenie monitoringu jakości wód podziemnych w 2015 roku w istniejącej sieci monitoringowej zlokalizowanej w rejonie autostrady A4, drogi ekspresowej S7 oraz drogi krajowej DK4
2015-04-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 65 w województwie warmińsko-mazurskim w miejscowości Nowa Wieś Ełcka
2015-04-23
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Porealizacyjny monitoring faunistyczny dla dróg krajowych w województwie zachodniopomorskim.
2015-04-22
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Usługa ochrony mienia Obwodu Drogowego w Brzezince przy ul. Białostockiej 3, 44-164 Gliwice-Brzezinka i Obwodu Drogowego w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 3, 47-400 Racibórz
2015-04-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Remont drogi krajowej nr 44 na odcinku Babice-Oświęcim od km 52+400 do km 58+460
2015-04-22
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
2015-04-22
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Odbiór i utylizacja padliny zwierzęcej z dróg krajowych nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez GDDKiA O/OL Rejon Szczytno
2015-04-22
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remonty i konserwacje sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych D-6 na wysięgniku, znaków aktywnych C-9 z U-5c
2015-04-22
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Awaryjna naprawa barier w ciągu dróg krajowych nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Szczytnie w podziale na dwa zadania

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.