eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-21
2020-03-03
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Świadczenie usług badań technicznych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów służbowych eksploatowanych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, z podziałem na części
2020-02-21
2020-03-10
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską w miejscowości Giżycko - kontynuacja
2020-02-21
brak danych
Gdańsk Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK - GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE - POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 2węzeł Luzino (bez węzła) - węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Szemudzie st. nr 5, km 9+700 - 9+800 wraz z opracowaniem wyników badań.
2020-02-20
2020-02-28
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 będących w administracji GDDKiA O/Opole Rejon w Kluczborku w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy
2020-02-20
2020-03-06
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wymiana dylatacji na terenie GDDKiA Oddział w Warszawie: Zadanie 1: Wymiana dylatacji modułowej na dylatacje palczastą/wielomodułową na wiadukcie w m. Sokule droga nr 50f km 4+169; Zadanie 2: Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą/wielomodułową na moście przez rz. Bojewka w m. Sadowne w km 273+748 drogi krajowej nr 50 (2 szt.): Zadanie 3: Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą/wielomodułowej na moście przez rz. Liwiec w m. Gwizdały w km 256+830 drogi krajowej nr 62; Zadanie 4: Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą/wielomodułową na wiadukcie w m. Lucynów droga nr S8d km 3+756
2020-02-20
2020-03-06
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rozbudowa drogi krajowej nr 83 na odcinku Marianów-Kowale Pańskie
2020-02-19
2020-02-28
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Serwis i naprawy samochodów służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Siedlcach.
2020-02-19
2020-03-05
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Regulacja stanów prawnych nieruchomości zarządzanych przez GDDKiA Zielona Góra
2020-02-18
2020-03-05
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rozbiórka wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 40 nad suchodołem w m. Pyskowice.
2020-02-18
2020-03-04
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na dk 92 w miejscowości Brójce w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych polegająca na rozbudowie drogi krajowej od km 60+760 do km 62+560"
2020-02-18
2020-03-04
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA DK 29 NA ODCINKU URAD - CYBINKA W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH, POLEGAJĄCA NA ZAPROJEKTOWANIU I WYBUDOWANIU ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
2020-02-17
2020-02-28
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo /z węzłem/-w. Rzęśnica /bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo
2020-02-17
2020-03-03
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Przebudowa drogi krajowej nr 66 wraz z przebudową mostu przez rz. Mień k/m Mień i budową odwodnienia
2020-02-14
2020-02-27
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Czyszczenie i konserwacja separatorów oraz osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 8 zadań
2020-02-14
2020-03-03
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, dla inwestycji "Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa"
2020-02-13
2020-02-24
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tuczempy, w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice - Korczowa, w km 655+440 Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Besko, w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka, w km 257+668. Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Lipowica, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa - Kuźnica - Lublin Rzeszów - Barwinek - Gr. Państwa, w km 272+698.Część 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tylawa, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa - Kuźnica - Lublin Rzeszów - Barwinek - Gr. Państwa, w km 278+130. Część 5 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tarnogóra, w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl, w km 80+133. Część 6 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu przez potok Rudawka w m. Bircza, w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka, w km 313+680.
2020-02-12
2020-02-27
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą, na moście MA-178 w km 192+430 autostrady A-1 w miejscowości Wieniec
2020-02-12
2020-02-24
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód - Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części:Część 1: most drogowy MD - 1 (L+P) Część 2: wiadukt drogowy WD - 1 Część 3: wiadukt drogowy WD - 2 (L+P)
2020-02-12
2020-02-27
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Utrzymanie nawierzchni, korpusu, odwodnienia dróg, chodników oraz roboty naprawczo-konserwacyjne na obiektach inżynierskich - droga ekspresowa S17 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do węzła Kurów Zachód (bez węzła) i droga krajowa nr 48 na odcinku od km 153+520 do km 186+737
2020-02-11
2020-02-26
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Przebudowa mostu na przepust w km 251+954 drogi krajowej nr 50 w m. Zawiszyn

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-06
2020-02-14
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 od km 0+000 do km 24+650 oraz prowadzenie monitoringowych pomiarów poziomu hałasu w latach 2020-2022 na terenach wymagających ochrony akustycznej położonych w sąsiedztwie obwodnicy Radomia
2020-02-05
2020-02-20
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK-45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim" - zadanie 3 "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK-46 m. Lisowice w ramach PBDK - PLMN.
2020-02-05
2020-02-21
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie robót zabezpieczających na odcinku 6+400 do 14+300 dla Kontraktu pn.: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód
2020-02-04
2020-02-20
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Przebudowa drogi krajowej nr 35 w m. Mieroszów na odcinku od km 3+300 do km 3+749
2020-01-31
2020-02-11
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Chodzieży
2020-01-31
2020-02-18
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: REJON: GORZÓW WLKP., CZĘŚĆ NR 2: REJON: SŁUBICE
2020-01-31
brak danych
Gdańsk Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK - GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE - POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie km 1+425 - 1+566 wraz z opracowaniem wyników badań
2020-01-30
2020-02-12
Katowice Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Oddziału GDDKiA w Katowicach.
2020-01-28
2020-02-12
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Budowa mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 193+836 w m. Andruszkowice
2020-01-28
2020-02-14
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na 3 części: CZĘŚĆ 1 "Zaprojektowanie i budowa schodów dla pieszych przy przyczółku A wiaduktu WD-09 nad drogą ekspresową S8 w km 526+866,80". CZĘŚĆ 2 "Zaprojektowanie i budowa odwodnienia pasa rozdziału - S8 odc. Ia - Wyszków - węzeł ,,Poręba" (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00". CZĘŚĆ 3 "Zaprojektowanie i budowa odwodnienia pasa rozdziału - S8 odc. Ib - węzeł ,,Poręba" (bez węzła) - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04"
2020-01-23
2020-02-04
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GENERALNY POMIAR HAŁASU PRZY DROGACH KRAJOWYCH W 2020 R. Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI
2020-01-23
2020-02-10
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Bieżące utrzymanie drogi krajowej nr 18 oraz bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział Zielona Góra Rejon w Żarach
2020-01-22
2020-01-30
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi w zakresie napraw, konserwacji, prac elektrycznych oraz porządkowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektu socjalnego w Sianożętach ul. Ku Morzu 3
2020-01-21
2020-01-29
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i toalet (3 piętra: VI, VII, VIII oraz część piętra III) w siedzibie GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25
2020-01-20
2020-02-11
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU OD KM 112+164 DO KM 112+230 W MIEJSCOWOŚCI WOŁOGOSZCZ
2020-01-17
2020-01-28
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi sprzątania w siedzibach GDDKiA Oddział w Poznaniu
2020-01-16
2020-01-27
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód - Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części:Część 1: most drogowy MD - 1 (L+P) Część 2: wiadukt drogowy WD - 1 Część 3: wiadukt drogowy WD - 2 (L+P)
2020-01-13
brak danych
Gdańsk Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK - GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE - POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) z podziałem na 2 części.
2020-01-13
brak danych
Gdańsk Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK - GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE - POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 2węzeł Luzino (bez węzła) - węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) z podziałem na 2 części.
2020-01-10
2020-01-22
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKACH ORAZ NA TERENIE JEDNOSTKI ZARZĄDZANEJ PRZEZ GDDKIA W JÓZEFOWIE (WOJ. MAZOWIECKIE)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie "Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, w tym aktywnego, na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 4 zadania"
2020-02-18
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Kompleksowy wynajem oznakowania, wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu wraz z wszelkimi pracami pomocniczymi i towarzyszącymi na autostradzie A-6 - węzeł Szczecin Kijewo
2020-02-18
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Kompleksowy wynajem oznakowania, wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu wraz z wszelkimi pracami pomocniczymi i towarzyszącymi na węzłach budowanej Obwodnicy Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 10
2020-02-18
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 15 od km 312+808 do km 361+029, nr 16 od km 40+507 do 50+402, nr 16b od km 0+000 do km 2+438, nr 16 od km 53+011 do km 100+257, nr 16g od km 0+000 do km 4+996 w zakresie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ostródzie
2020-02-12
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty drogowe i utrzymaniowe na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon w Lublińcu.
2020-02-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie "WYKONANIE ZASTĘPCZE - WYMIANA ELEMENTÓW EKRANOW AKUSTYCZNYCH DLA KONTRAKTU PN.:BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-19, ODCINEK STOBIERNA - RZESZÓW NA ODCINKACHS19 OD KM 461+319,40 DO KM 467+030, DROGA KRAJOWA NR 97 OD KM 0+884 DO KM 2+286"
2020-02-11
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Monitoring skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego dla drogi ekspresowej S7 na odc. koniec obwodnicy Radomia - granica woj. mazowieckiego od km 484+801,23 do km 506+802,18
2020-02-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad BUDOWA 80 STANOWISK DO POMIARU RUCHU DROGOWEGO z podziałem na 10 Części
2020-02-07
brak danych
Gdańsk Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2020-02-06
brak danych
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 74 od km 210+045 do km 211+665 w m. Zofianka Górna".
2020-02-06
brak danych
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK - GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE - POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie km 1+425 - 1+566 wraz z opracowaniem wyników badań"
2020-02-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont mostu w miejscowości Pomiechówek w km 196+116 drogi krajowej nr 62
2020-02-05
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wykonanie prac zabezpieczających branży gazowej na budowie odcinków- 1 S5 od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km, - 2 S5 od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km
2020-02-03
brak danych
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wykonanie analizy porealizacyjnej dla inwestycji "Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Chęciny - Jędrzejów""
2020-01-31
brak danych
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ulica Ogrodowa - Chmielna, Olszewskiego.
2020-01-31
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kędzierzynie - Koźlu w okresie 24 miesięcy
2020-01-30
brak danych
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie przeglądów okresowych, usług serwisowych konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad oddział w Lublinie wraz z rejonami z podziałem na części
2020-01-29
brak danych
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Świadczenie usługi w zakresie bieżącego administrowania - gospodarowania Zakładowymi obiektami socjalnymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
2020-01-28
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 36 w m. Smolice od km 98+300 do km 98+700 w tym, w zakresie budowy dwóch rond"
2020-01-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 4 zadania.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.