eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-25
2016-06-02
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 4 zadania
2016-05-25
2016-06-06
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadaniaPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 8 w województwie dolnośląskim w m. Polanica Zdrój polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 388 w m. Polanica Zdrój
2016-05-25
2016-06-09
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont mostu przez rz. Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 74 km 256,771 w m. Szczebrzeszyn
2016-05-25
2016-06-08
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 23 zadania.
2016-05-25
2016-06-14
Kraków roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie robót naprawczych obiektów inżynierskich na drodze ekspresowej nr S7c odc. węzeł Bieżanów - węzeł Rybitwy
2016-05-25
2016-06-09
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Projekt i wykonanie robót w zakresiePoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 63 w miejscowościachKlębów i Stok (budowa chodnika dla pieszych) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-05-25
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Sprzątanie pasa drogowego dróg krajowych administrowanych przez Rejon Kraków Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2016-05-25
2016-06-13
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Przebudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Złota - Szewce od km 193+729,49 do km 201+269,83
2016-05-25
2016-06-14
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Remont pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji GDDKiA w Józefowie.
2016-05-25
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze krajowej nr 15 odcinku Koźmin - Lipowiec - Czarny Sad od km 68+200 do km 70+862 długości 2,662 km.
2016-05-25
2016-06-14
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie rektyfikacji kładki technologicznej KT-1 nad drogą ekspresową S-69, km 4+735 w miejscowości Bielsko-Biała
2016-05-25
2016-06-13
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rozbudowa drogi krajowej nr 53, w tym budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Grom od km ok. 33+630 do km ok. 34+210
2016-05-24
2016-06-03
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych i gospodarczych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i podległych jednostek terenowych
2016-05-24
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów mostowych na drogach krajowych GDDKiA Oddział w Poznaniu w Rejonie Kalisz
2016-05-24
2016-06-13
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont dwóch wiaduktów w m. Sady - droga krajowa nr 7 w km 328+079
2016-05-24
2016-06-09
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wzmocnienie konstrukcji budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stanowiącego siedzibę Zespołu ds. Historii Drogownictwa w Szczucinie.
2016-05-23
2016-06-08
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Skaryszew.
2016-05-23
2016-05-31
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH W ZWIĄZKU BUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ NOGAT W MALBORKU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 22 I 55 WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ.
2016-05-20
2016-06-07
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Czarna Struga (Bawół) położonego w km 283+271 dk nr 25 w m. Stawiszyn
2016-05-20
2016-06-06
Szczecin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 na terenie województwa zachodniopomorskiego w miejscowości Jelenino i Łubowo

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-13
2016-05-24
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU BIAŁY BÓR (GRANICA WOJEWÓDZTWA) - SPORYSZ w ramach ProgramuPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 na odcinku Biały Bór - Sporysz w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-05-11
2016-05-19
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie dokumentacji projektowej - stadiumuzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dla zadaniaBudowa obwodnicy Chełmca i Nowego Sącza w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Nowy Sącz - Przemyśl - granica państwa od km 0+045,00 - km 1+402,06 - odcinek położony na terenie Gminy Chełmiec.
2016-05-10
2016-05-25
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 317+070 w miejscowości Kalinowo.
2016-05-10
2016-05-25
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa magazynu soli w m. Kłobuck
2016-05-06
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy nr 197/2014 obejmujące wykonanie uzupełniających archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych przy realizacji inwestycji pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S-8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd., w podziale na zadaniaZadanie I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł Kobyłka (odc. A-km 11+600 - km 13+800, odc. B-km 0+521,66 - km 6+450,26), Zadanie II węzeł Kobyłka (bez węzła) - węzeł Radzymin Płd. (km 6+450,26 - km 13+690,73) wraz z opracowaniem wyników badań na stanowisku Kobyłka AZP 54-67/33
2016-05-06
2016-05-18
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU BIAŁY BÓR (GRANICA WOJEWÓDZTWA) - SPORYSZ w ramach ProgramuPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 na odcinku Biały Bór - Sporysz w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-05-06
2016-05-24
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Przebudowa drogi krajowej nr 32 na odc. Granowo - Strykowo od km 146+503 do km 149+071, długości 2,568 km
2016-05-06
2016-05-16
Szczecin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z podziałem na 5 części
2016-05-06
2016-05-23
Bydgoszcz roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 15,25 i 62 w miejscowości Strzelno w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych tj. budowa ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 15,25 i 62 wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno - użytkową
2016-05-05
2016-05-16
Szczecin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadaniaPrzebudowa drogi krajowej Nr 20 w miejscowości Śmiadowo.
2016-05-05
2016-05-13
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Świadczenie usług geodezyjnych i geodezyjno - prawnych przy drogach krajowych na terenie województwa podkarpackiego w zakresie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
2016-05-04
2016-05-12
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka odc. Przemyśl - Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-04-29
2016-05-16
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Skaryszew
2016-04-29
2016-05-16
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Oznakowanie węzła autostradowego Łódź Północ na autostradzie A1 i A2
2016-04-29
2016-05-17
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 25odc. I w m.Główiew od km 260+377 do km 261+660 odc.II Niedźwiady-Kalisz od km 296+050 do km 297+430
2016-04-29
2016-05-16
Kraków roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i wykonanie osłon wychwytujących odłamki skalne na odcinku drogi krajowej nr 87 od km25+500 do 26+900 w msc. Piwniczna
2016-04-29
2016-05-17
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni drogi krajowej nr 36 na odcinku Niemstów - Lubin z łukiem poziomym k/m Osiek w km 12+700 - 15+000 dł. 2,3 km
2016-04-29
2016-05-16
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont mostu przez rzekę Barycz w km 59+990 drogi krajowej nr 36 w m. Wąsosz
2016-04-28
2016-05-06
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie bieżących prac utrzymaniowych na drogach krajowych na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Lesznie Obwód Drogowy w Górce.
2016-04-28
2016-05-17
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi krajowej nr 63 koło miejscowości Grądy w km 64+170

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-25
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 9 w m. Pęchów od km 104+500 do km 105+000 długość odcinka 500m. Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.10.2016.az.
2016-05-25
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Remont przepustów drogowych zlokalizowanych w ciągu dk 94g w m. Bochnia oraz przepustu w/c dk 94 w m. Ujków Nowy
2016-05-25
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 11 w km 487+069 w m. Gotartów
2016-05-24
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont mostu przez ciek bez nazwy w ciągu dk nr 42 w km 276+183 wraz z remontem odcinka drogi od km 276+000 do km 276+900 w miejscowości Styków
2016-05-24
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rozbudowa drogi krajowej nr 80 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 30+364,66 do km 30+895,90 w miejscowości Zławieś Wielka - Pędzewo
2016-05-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont budynków na Obwodzie Drogowym w Garwolinie.
2016-05-24
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie usług ochrony osób i mienia nieruchomości należących do GDDKiA Oddział Szczecin - z podziałem na 2 części.
2016-05-24
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Remont nawierzchni oraz elementów pasa drogowego drogi krajowej nr 28 na odcinku Wadowice - Świnna Poręba km 17+500 - km 21+300 z wyłączeniem odcinkówkm 19+776 - km 19+894, km 21+174,30 - km 21+300
2016-05-24
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej Nr 42 od km 263+672 do km 265+345, odcinek Wąchock - Starachowice oraz ul. Kielecka w Starachowicach Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.7.2016.gk.
2016-05-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Remont obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział Rzeszów
2016-05-24
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Roboty , usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników w ciągu dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku w okresie od 01.05.2016 r. do 30.06.2018 r.
2016-05-23
brak danych
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na 7 części.
2016-05-23
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 16 w województwie podlaskim w miejscowości Poćkuny - projektuj i buduj
2016-05-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont i naprawa chodników w ciągu drogi krajowej nr 54 w km od 6+600 do km 14+400
2016-05-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych nr S7 i 54 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu - POSTĘPOWANIE II
2016-05-23
brak danych
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku AKTUALIZACJA PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA WYBRANYCH ODCINKACH SIECI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2016-05-23
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie drogi krajowej nr 63 w m. Radzyń Podlaski z podziałem na częściCzęść 1 od km 326+587 do km 327+087, Część 2 od km 327+880 do km 328+380
2016-05-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na dwa zadaniaZadanie 1Przebudowa mostu na przepust w ciągu DK Nr 62 w km 276+484 w m. Kalinowiec Zadanie 2Przebudowa przepustu znajdującego się pod drogą krajową nr 63 w km 226+969 w miejscowości Kurowice, gmina Sabnie, na rowie melioracyjnym
2016-05-20
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej Nr 9 w m. Opatów ul. Kościuszki długość odcinka 500 m oraz w m. Klimontów długość odcinka 500 m, o łącznej długości 1 km
2016-05-20
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont drogi krajowej nr 15 na odcinku Lubawa-Byszwałd od km 341+120 do km 343+320 administrowanej przez GDDKiA Rejon w Ostródzie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.