eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-08-19
2016-08-29
Kraków Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb GDDKiA Oddział w Krakowie i Rejonów
2016-07-27
2016-08-31
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Utrzymanie przepompowni wód deszczowych w Sosnowcu i Katowicach stanowiących element systemu odwodnienia drogi ekspresowej S-86
2016-07-27
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGOBUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) - ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) - ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Zadanie 1Koszwały - Nowy Dwór Gdański- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku Koszwały - Cedry Małe
2016-07-27
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych, aktywnych znaków kasetonowych D-6, aktywnych znaków C-9, U-6a, U-5a i U-3e, awaryjne wymiany podzespołów urządzeń regulacji ruchu, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych nr 7, 28, 47 i 49, administrowanych przez Rejon Nowy Targ Oddziału w Krakowie GDDKiA
2016-07-26
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ZAMÓWIENIE DODATKOWE NA ZADANIU:Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól - drugi odcinek od km 286+043 do km 299+350, polegające na Przebudowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN 6,3 MPa relacji Kotowice - Zielona Góra będącego w kolizji z drugą jezdnią S 3 w km 294 + 252,28
2016-07-26
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie) obsługi prawnej dla- Wydziału Realizacji i Zespołów Kierowników Projektu; - Zespołu ds. Roszczeń i Podwykonawców w Wydziale Realizacji; - Zespołu ds. działań na sieci drogowej w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej; - Wydziału Finansowo - Księgowego w zakresie zadań dotyczących windykacji wierzytelności Skarbu Państwa.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-08-04
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach archeologicznych kolidujących z planowaną do budowy drogą ekspresową S-3 odcinek Legnica - Lubawka (z wyłączeniem trasy obwodnicy Jawora w km 15+500 - 23+600), od km 2+420,47 do km 38+255,00 (Legnica - Bolków) wraz z opracowaniem wyników badań; na stanowisku Bolkowice 10/Wiadrów 9 i Paszowice w km 24+400 - 24+600
2016-07-27
2016-08-09
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych dla zadaniaRozbudowa skrzyżowania DK 12 z DW 449 w m. Borysławice - km 301 + 040.
2016-07-27
2016-08-11
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadaniaBudowa zatok autobusowych wraz z ciągami pieszymi w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku od km 141+225 do km 167+500 Radomsko -Strzelce
2016-07-27
2016-08-05
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego, materiałów przetargowych dla przedsięwzięciaRozbudowa skrzyżowania DK12 z DP1713E w m. Smardzew - km 316+875.
2016-07-27
2016-08-11
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zaprojektowanie i budowa chodników na drodze krajowej Nr 72 m. Prawęcice i Nr 74 m. Paradyż z podziałem na 2 części.
2016-07-27
2016-08-17
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 16 na odcinku Kisielice - Ogrodzieniec w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-07-27
2016-08-04
Białystok usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej to jest projektu wykonawczego i budowlanego na zadanie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na dk 16 w miejscowości Jeziorki - w ramach PBDK - Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych
2016-07-27
2016-08-11
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Awaryjny remont odwodnienia wraz z nawierzchnią drogi krajowej nr 16 w m. Kalinowo od km 316+200 do km 316+483
2016-07-27
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19, 28, 73 w województwie podkarpackim w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z podziałem na cztery zadania
2016-07-27
2016-08-17
Katowice dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Dostawa oleju opałowego do placówek Rejonu w Zabrzu, Wysokim Brzegu, Zawierciu i Laboratorium Drogowego w Jaworznie
2016-07-27
2016-08-11
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ODBUDOWA I KONSERWACJA ISTNIEJĄCYCH ROWÓW MELIORACYJNYCH WRAZ Z WYKONANIEM BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH (ZASTAWEK) NA TERENIE NADLEŚNICTWA ŚWIEBODZIN
2016-07-27
2016-08-11
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Przegląd drzew i krzewów rosnących wzdłuż dróg krajowych będących w zarządzie Oddziału Katowice wraz z opracowaniem planu utrzymania zieleni - z podziałem na części
2016-07-27
2016-08-16
Białystok usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odc. przejście przez Kolno w systemie projektuj i buduj
2016-07-27
2016-08-18
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dr. 25 w m. Siąszyce w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - budowa lewoskrętu od km 268,900 do km 269,050
2016-07-27
2016-08-19
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Zaprojektowanie i wybudowanie elementów drogi w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z podziałem na 3 części- Część 1 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na dk 62 w miejscowości Drohiczyn - Część 2 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na dk 19 w miejscowości Zabłudów - Część 3 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na dk 19 w miejscowości Malinniki
2016-07-27
2016-08-17
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 w m. Kotowskie w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - budowa ciągu pieszo - rowerowego w od km 326+750 do km 330+000 w systemie projektuj i buduj
2016-07-27
2016-08-04
Kielce usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Kielcach - Rejon w Starachowicach, w sezonie zimowym 2016/2017 dysponowane przez Obwód Drogowy w Skarżysku - Kam
2016-07-27
2016-08-17
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi krajowej nr 36 w m. Miejska Górka ul. Ignacego Krasickiego, Wojska Polskiego, Pl. Powstańców Wlkp., Kobylińska od km 82+282 do km 83+500, dł. 1,218 km
2016-07-27
2016-08-12
Bydgoszcz roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK25 na odcinku Okole - Tryszczyn w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-07-27
2016-08-16
Bydgoszcz roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Remont drogi krajowej nr 25 w miejscowości Tarkowo Dolne od km 169+560 do km 170+400

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-08-23
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Montaż i dzierżawa zbiornika o pojemności 2700 litrów oraz dostawa gazu propan luzem w ilości ok. 5000 m3 sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego do siedziby Obwodu Drogowego w Orzeszkowie.
2016-08-23
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Bieżące utrzymanie MOP-ów kategorii I Skórzewo i Palędzie zlokalizowanych po obu stronach drogi ekspresowej S11 na odc. od węzła Tarnowo Podgórne do węzła Poznań Zachód.
2016-08-23
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie bieżących prac utrzymaniowych na drogach krajowych na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Lesznie Obwód Drogowy w Górce.
2016-08-23
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie robót poprawkowych dla zadaniaRozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 1+705 do km 20+894 Odcinek 2od km 7+810 do km 20+894 z wyłączeniem odcinka od km 15+200 do 17+775 - remont oznakowania poziomego nawierzchni oraz malowanie elementów metalowych
2016-08-23
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Remont przepustu pod drogą nr 62 Strzelno - Anusin w 55+043 w miejscowości Brześć Kujawski
2016-08-23
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Odprowadzenie ścieków do kanalizacji z budynku Rejonu w Środzie Wlkp. ul. Libelta 2.
2016-08-23
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach archeologicznych kolidujących z planowaną do budowy drogą ekspresową S-3 odcinek Legnica - Lubawka (z wyłączeniem trasy obwodnicy Jawora w km 15+500 - 23+600), od km 2+420,47 do km 38+255,00 (Legnica - Bolków) wraz z opracowaniem wyników badań; na stanowisku Bolków 10/Wiadrów 9 i Paszowice w km 24+400 - 24+600
2016-08-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka dk nr 79 w km od 359+355 do 359+700 oraz skrzyżowania dk nr 79 w km 359+375 z drogą gminną nr 601652K w miejscowości Niegoszowice
2016-08-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania Przebudowa skrzyżowania obwodnicy Skawiny oraz drogi krajowej nr 44 (ul. Krakowska) w Skawinie
2016-08-22
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze WYŁĄCZENIE Z RUCHU TRZECH OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA DRODZE KRAJOWEJ NR 18 (JEZDNIA PRAWA)
2016-08-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Przebudowa drogi krajowej nr 16 wraz z przebudową obiektu inżynierskiego na przepust stalowy w m. Olszanka w km 380+481
2016-08-19
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 11 zadań.
2016-08-19
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 45 w m. Jełowa (skrzyżowanie z ul. Wiejską) w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-08-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Przebudowa urządzeń budowlanych polegająca na modernizacji istniejących przepompowni ścieków deszczowych P-1 km ist. 466+767 (km proj. 9+450) i P-2 km ist. 467+467 (km proj. 10+150) istniejącej drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Głębocka - węzeł Marki
2016-08-18
brak danych
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach OBSŁUGA GOSPODARCZA BIURA ODDZIAŁU I ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW HIGIENY DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KIELCACH Z PODZIAŁEM NA VII CZĘŚCI Nr ref. O/Ki.D-3.2413.12.2016.gk.
2016-08-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim w miejscowości Domaradz w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-08-18
brak danych
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Olsztynie z podziałem na 2 zadania
2016-08-18
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rozbudowa drogi krajowej nr 53, w tym budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Grom od km ok. 33+630 do km ok. 34+210
2016-08-18
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Zbieranie i wywóz do utylizacjipadłych dzikich zwierząt leśnych lub porzuconej w dużej ilości żywności i odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz padłych ptaków z pasów drogowych i innych terenów będących w zarządzaniu przez GDDKiA O/Szczecin - 3 części.
2016-08-18
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 20 BUDOWA CHODNIKA NA ODCINKU GLINCZ - ŻUKOWO KM 295+100 ÷ 296+300

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.