eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-27
2017-05-12
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 73 na odcinku Morawica - Wola Morawicka od km 24+952 do km 25+900
2017-04-27
2017-05-15
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 63 i 76 w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, z podziałem na dwie części
2017-04-27
2017-05-08
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku dojazdu do mostu w Annopolu od km 175+502 do km 176+025" wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
2017-04-27
2017-05-12
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wymiana dylatacji nad filarem nr 4 oraz odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wód opadowych z przęseł nr 6, 7 i 8 wiaduktu nad linią kolejową PKP w ciągu drogi krajowej nr 15 w km 197+441 (ul. Poznańska) w miejscowości Inowrocław
2017-04-26
2017-05-15
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont części dachu budynku garażowo - magazynowego
2017-04-26
2017-05-09
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Konserwacja, bieżące naprawy i obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z podziałem na III części
2017-04-25
2017-05-10
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK35 w województwie dolnośląskim na odcinku Mieroszów - Stary Dwór, z podziałem na zadaniaZadanie nr 1Budowa chodnika w pasie drogi krajowej nr 35 na odcinku Mieroszów-Kowalowa od km 5+500 do km 5+945 Zadanie nr 2Budowa chodnika, zatoki i azylu na przejściu dla pieszych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym na DK 35 od km 78+090 do km 78+308 pomiędzy miejscowościami Małuszów i Gniechowice na wysokości zjazdu do Starego Dworu
2017-04-25
2017-05-10
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w SzczecinieBudowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 11 w miejscowości Mostowo
2017-04-25
2017-05-05
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie "Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie" - z podziałem na 4 części
2017-04-24
2017-05-10
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad USŁUGI W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I NAPRAW BIEŻĄCYCH SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI CENTRALI GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
2017-04-24
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej Nr 12 Biskupice - Dorohucza od km 643+849 do km 644+550 (701mb) w m. Pełczyn
2017-04-24
2017-05-09
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w podziale na zadania
2017-04-20
2017-05-08
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zaprojektowanie i budowa zatok autobusowych na drodze krajowej Nr 74 w miejscowości Dobrzelów (w km od 84+850 do 85+300)
2017-04-20
2017-05-09
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Zaprojektowanie i budowa oświetlenia, oznakowania aktywnego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w podziale na 3 części
2017-04-20
2017-05-05
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK46 w miejscowości Paczków w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych"
2017-04-20
2017-05-05
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Przebudowa pasów wyłączania z ulicy Słowackiego na łącznice węzła Lotnisko w Gdańsku
2017-04-20
2017-05-08
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i budowa mostu na potoku Olczyskim w m. Zakopane w km 37+950 w/c drogi krajowej nr 47
2017-04-20
brak danych
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostarczanie w sposób ciągły wody dla celów pitnych i gospodarczych z wodociągu do budynków MOP Modliszewko Wschód i Modliszewko Zachód
2017-04-19
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Odbiór ścieków z budynków MOP Modliszewko Wschód i Modliszewko Zachód w ilościach wg wskazań liczników zużycia wody w każdym budynku
2017-04-19
2017-05-05
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont warsztatu wraz z remontem wytwórni solanki zlokalizowanego na terenie Obwodu Drogowego w Gliwicach Brzezince

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach




Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach




Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-19
2017-04-27
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wprowadzanie zmian w projektach stałej organizacji ruchu dla dróg krajowych nr 7, nr 28, nr 44, nr 73, nr 79, nr 87, nr 94
2017-04-18
2017-04-26
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami mostowymi z podziałem na 4 części
2017-04-18
2017-04-27
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla odcinków dróg z podziałem na 4 części.
2017-04-18
2017-04-27
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Sprzątanie pomieszczeń GDDKiA O/Poznań Rejon w Środzie Wlkp. w podziale na częściCzęść I - obejmująca Rejon w Środzie Wlkp. ul. Libelta 2; Część II - obejmująca Obwód Drogowy w Środzie Wlkp. ul. Nekielska 24; Część III - obejmująca Obwód Drogowy w Jarocinie ul. Zaciszna 1.
2017-04-14
2017-04-25
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadaniaRozbudowa skrzyżowania DK12 z drogą powiatową nr 2930E w miejscowości Głuchów gmina Tuszyn
2017-04-12
2017-04-25
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa mostu przez Kanał Warmiński w ciągu drogi krajowej nr 16, w km 110+893 koło miejscowości Stare Jabłonki"
2017-04-12
2017-04-27
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 77 na odcinku Lipnik-Milczany od km 0+300 do km 14+000
2017-04-11
2017-04-26
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Przebudowa przepustu na rz. Kwaczej i mostu z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 21 w m. Kwakowo
2017-04-11
2017-04-26
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Remont drogi krajowej nr 92 na odcinkachod km 44+542 do km 46+132, od km 47+042 do km 49+042, od km 50+370 do km 55+555
2017-04-10
2017-04-25
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Czaplinek w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
2017-04-10
2017-04-26
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w SzczecinieRemont drogi krajowej nr 10 Żółwino - Prostynia od km 93+444 do km 100+320 dł. odc. 6,876 km.
2017-04-10
2017-04-26
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa odwodnienia dróg lokalnych w pasie drogowym Drogi Ekspresowej S8 na odcinku Salomea-Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 Etap I - Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) - węzeł Opacz (bez węzła) - węzeł Łopuszańska (bez węzła) Część 2 - odcinek zlokalizowany w granicach m.st. Warszawy.
2017-04-07
2017-04-25
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty w zakresie napraw i utrzymania obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Zawierciu.
2017-04-07
2017-04-18
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami mostowymi w miejscowościach Brody, Biały Dunajec, Klęczany.
2017-04-07
2017-04-24
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w SzczecinieRemont drogi krajowej nr 10 Lubno - Wałcz od km 140+800 do km 147+600 dł. odc. 6,8 km
2017-04-07
2017-04-19
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa kanałów technologicznych na DK nr 12 odc. Marchwacz-Szczytniki
2017-04-07
2017-04-24
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont dróg gminnych umożliwiający dojazd do dróg dojazdowych Dd2 i Dd3 realizowanych w ramach zadania "Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu Dk 33 wraz z łącznikiem Dk 46"
2017-04-06
2017-04-14
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn."Rozbudowa drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno - Julianpol od km 20+993 do km 23+330"
2017-04-06
2017-04-21
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie robót na drodze ekspresowej S17 na odcinku Kurów - Lublin - Piaski, wynikających m.in. z zaleceń audytu BRD, w podziale na 3 części.
2017-04-06
2017-04-18
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Opracowanie dokumentacji formalno - prawnej wraz z wyceną nieruchomości oraz wykonanie wszelkich innych niezbędnych czynności mających na celu nabycie nieruchomości zajętych pod drogę krajową nr 2 na terenie województwa lubelskiego.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach




Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-26
brak danych
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Utrzymanie czystości i porządku Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Kępsko z podziałem na dwie częściCzęść 1 - Kępsko Zachód Część 2 - Kępsko Wschód
2017-04-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie remontu mostu przez rzekę Wisła w ciągu drogi krajowej Nr 48 w km 153+057 w miejscowości Dęblin
2017-04-26
brak danych
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku dojazdu do mostu w Annopolu od km 175+502 do km 176+025" wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
2017-04-25
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwąPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 25 w miejscowości Drołtowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-04-25
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont drogi krajowej nr 2 Warszawa - Siedlce - Terespol w zakresie odtworzenia urządzeń odwadniających pas drogowy i tereny przyległe z wód powierzchniowych tj. "przepust w km 660+002 (przed zmianą kilometracii 659+997,91) miejscowość Wólka Dobryńska".
2017-04-24
brak danych
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn."Rozbudowa drogi krajowej nr 55 na odcinku Grudziądz - Mokre w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-04-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 63 na odcinku Sokołów Podlaski - granica województwa w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - część I w miejscowości Nur.
2017-04-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 57 w km 162 + 017 w m. Krasiniec.
2017-04-21
brak danych
Opole Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 38, 40, 40b, 45, 45b, 88 i 94 będących w administracji GDDKiA O/Opole Rejon w Kędzierzynie-Koźlu w okresie 24 miesięcy
2017-04-21
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont drogi krajowej nr 46 m. Kłodzko od km 0+000 do km 1+460
2017-04-21
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Przebudowa mostu przez rzekę Branew w km 215+899 drogi krajowej Nr 74 w m. Krzemień
2017-04-20
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa lewoskrętu na DK nr 25 w m. Mikorzyn
2017-04-20
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Projektuj i Buduj - Budowa skrzyżowania, lewoskrętów, sygnalizacji w m. Słodków
2017-04-20
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 w miejscowościach Lubienia i Rudnik w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych
2017-04-19
brak danych
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Opracowanie dokumentacji formalno - prawnej wraz z wyceną nieruchomości oraz wykonanie wszelkich innych niezbędnych czynności mających na celu nabycie nieruchomości zajętych pod drogę krajową nr 2 na terenie województwa lubelskiego.
2017-04-19
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w zakresie budowy nowych obiektów mostowych w miejscowościachSzczepanowice, Tylicz i Brzesko
2017-04-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Budowa dwóch mostów w miejscowości Biały Dunajec w/c drogi krajowej nr 47 w km 29+837,27 na potoku Florynów i w km 30+893,65 na potoku Syposów
2017-04-19
brak danych
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 3 CZĘŚCICZĘŚĆ NR 1ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, CZĘŚĆ NR 2REJON W NOWEJ SOLI, CZĘŚĆ NR 3REJON W SŁUBICACH
2017-04-19
brak danych
Warszawa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 79 w miejscowości Piaseczno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-04-14
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 67 w miejscowości Szpetal Górny w ramach PBDK - Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej 67 z drogą wojewódzką nr 562 w miejscowości Szpetal Górny

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach




« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.