eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-06
2015-10-21
Kraków roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Projekt, budowa i przebudowa oraz ekspertyza skuteczności zabezpieczeń akustycznych drogi ekspresowej S7 na odcinku Myślenice - Pcim
2015-10-06
2015-10-21
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remonty nawierzchni (nakładki) w ciągach dróg krajowych nr 51, 51a i 57 administrowanych przez GDDKiA Oddział Olsztyn Rejon w Lidzbarku Warmińskim.
2015-10-06
2015-10-15
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wycinka drzew i krzewów przydrożnych, wykonanie nasadzeń w ciągach dróg krajowych nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Szczytnie
2015-10-05
2015-10-14
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dostawa przyczep sygnalizacyjno-zamykających
2015-10-05
2015-10-20
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie usprawnienia odwodnienia drogi nr S-8 w miejscowości Głuchy (w obszarze od km 496+900 do km 497+410
2015-10-05
2015-10-14
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych nowego przebiegu drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn Płd. - Olsztynek
2015-10-05
2015-10-20
Szczecin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wymiana paneli elementów ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej nr 3 na obwodnicy Wolina na odcinku od km 0+017 do km 0+441
2015-10-02
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie uzupełniających robót budowlanych na wybranych odcinkach autostrady A4 Katowice - Kraków, od wiaduktu w/c ul. Kąpielowej w Krakowie do Węzła Wielicka
2015-10-02
2015-10-12
Rzeszów dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Dostawa sprzętu pomiarowego oraz urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów
2015-10-02
2015-10-12
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód dla dróg krajowych na terenie województwa śląskiego w latach 2015-2016
2015-10-02
2015-10-12
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie PROWADZENIE DYŻURÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH W REJONACH GDDKIA ODDZIAŁ W RZESZOWIE
2015-10-02
2015-10-13
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Montaż, utrzymanie i demontaż siatki przeciwśnieżnej wraz z dostawą kołków oraz siatki przeciwśnieżnej w sezonie zimowym 2015/2016, w ciągu dróg krajowych Nr 7, Nr 15, Nr 16 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Ostródzie
2015-10-02
2015-10-19
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez kanał Jegliński w miejscowości Jeglin, dk nr 63 km 88+113 wraz z budową i rozbiórką mostu objazdowego
2015-10-02
2015-10-12
Szczecin dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Dostawa soli do zwalczania śliskości zimowej.
2015-10-02
2015-10-19
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remonty nawierzchni (nakładki) w ciągach dróg krajowych 16, 58 , 63, 65 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku.
2015-10-02
2015-10-12
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Świadczenie usług sprzątania wszystkich pomieszczeń w budynku Oddziału GDDKiA w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5
2015-10-01
2015-10-09
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie analiz porealizacyjnych w zakresie oceny oddziaływania zrealizowanej inwestycji na jakość powietrza, wody powierzchniowe, klimat akustyczny oraz oceny skuteczności zastosowanych ekranów akustycznych z podziałem na części
2015-10-01
2015-10-09
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg będących w administracji GDDKiA O/Katowice Rejon w Częstochowie
2015-10-01
2015-10-09
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Kompensacja przyrodniczna na terenach porolnych przy drodze S-5 Poznań- Gniezno
2015-10-01
2015-10-12
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Obsługa energetyczna i utrzymanie oświetlenia drogi krajowej nr S7/7 w zakresie węzła drogowego Małdyty oraz obwodnicy Elbląga

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-28
2015-10-06
Poznań dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w budynku siedziby Oddziału przy ul. Gajowej 6
2015-09-28
2015-10-06
Szczecin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Prace konserwacyjne oraz naprawy urządzeń oświetlenia drogowego w ciągu drogi krajowej S3 na odcinku Węzeł Klucz - Węzeł Myślibórz administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie
2015-09-25
2015-10-05
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie diagnostyki stanu nawierzchni drogowej polegającej na rejestracji i automatycznej ocenie wizualnej uszkodzeń nawierzchni na sieci dróg krajowych na terenie Oddziału GDDKiA w Katowicach
2015-09-25
2015-10-06
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie nasadzeń drzewek w ciągu dróg krajowych nr 51,51a,57 administrowanych przez Rejon w Lidzbarku Warmińskim oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.
2015-09-24
2015-10-02
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zakup i dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia ul. Środkowa 35C, w podziale na 9 zadań
2015-09-23
2015-10-01
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie zimowym 2015/2016 w ciągu dróg krajowych nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez Rejon w Szczytnie
2015-09-22
2015-09-30
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Obsługa energetyczna i utrzymanie oświetlenia drogi krajowej nr S7/7 w zakresie węzła drogowego Małdyty oraz obwodnicy Elbląga
2015-09-22
2015-09-30
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie diagnostyki stanu nawierzchni drogowej polegającej na rejestracji i automatycznej ocenie wizualnej uszkodzeń nawierzchni na sieci dróg krajowych na terenie Oddziału GDDKiA w Łodzi
2015-09-22
2015-09-30
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Obsługa Punktu Informacji Drogowej (PID) w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
2015-09-21
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ZAMÓWIENIE DODATKOWE NA ZADANIU ROBOTY BUDOWLANE NA DRODZE KRAJOWEJ NR 92CZĘŚĆ NR IPRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 92 W M. TORZYM CZĘŚĆ NR IIROZBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 92 W M. TORZYM
2015-09-21
2015-10-06
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie OPRACOWANIE PROJEKTU ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA DROGI W POSTACI SIATKI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S8 NA OBWODNICY RADZYMINA OD KM 482+300 DO KM 486+700
2015-09-21
brak danych
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie przy realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014 - 2020
2015-09-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Uzupełniające naprawy obiektów inżynierskich WD-03, WD-04, WA-07A, WD-11, WD-16, WD-23 na autostradzie A4 odc. węzeł Wielicka - węzeł Szarów
2015-09-18
2015-09-28
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie specjalistycznych badań w podziale na 5 zadań na kontraktach- Kontynuacja projektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła Opacz na terenie gminy Michałowice - zadania 3 i 5, - Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki - zadania 1,2,3,4.
2015-09-18
2015-09-30
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz doprowadzenie do ustanowienia służebności przesyłu w związku z realizacją inwestycji drogowych z podziałem na 5 części zamówienia
2015-09-18
2015-10-05
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont drogi krajowej Nr 66 na odcinku Kadłubówka - Grabowiec od km 61+450 do km 65+975 o łącznej dł. 4,525 km
2015-09-18
2015-10-05
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont drogi krajowej Nr 66 Zambrów - Brańsk, od km 31+700 do km 32+600 oraz od km 33+100 - 36+400 o długości 4,2 km
2015-09-17
2015-10-02
Opole roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 40 odcinek przez m. Stare Kotkowice w km 42+800 - 44+900
2015-09-17
2015-09-29
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie MONTAŻ, UTRZYMANIE I DEMONTAŻ SIATKI PRZECIWŚNIEŻNEJ W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016, W CIĄGACH DRÓG KRAJOWYCH NR S7, S51, 7, 16, 16c, 51, 53 i 58 ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA REJON W OLSZTYNIE -31 870 M
2015-09-17
2015-10-02
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W ŻARACH

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-06
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Usługa sprzątania pomieszczeń w Obwodzie Drogowym w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 3, 47-400 Racibórz
2015-10-06
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK z podziałem na 6 części zamówienia
2015-10-06
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie, dla każdego operatu odrębnie, decyzji pozwoleń wodnoprawnych dla wybranych odcinków dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
2015-10-06
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie, dla każdego operatu odrębnie, decyzji pozwoleń wodnoprawnych dla wybranych odcinków dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
2015-10-06
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Zadanie 1Przebudowa konstrukcji dachu oraz termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu w Nisku i Obwodu Drogowego w Nisku Zadanie 2Remont posadzek oraz warstw podłogowych w budynku administracyjno garażowym Obwodu Drogowego w Nisku przy ul. Nowej 40 Zadanie 3Remont balustrady przy zbiorniku odparowującym na bazie Obwodu Drogowego w Nisku przy ul. Nowej 40
2015-10-06
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Kontynuacja zarządzania projektem Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku granica województwa mazowieckiego / łódzkiego -Radziejowice
2015-10-05
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Pielęgnacja zadrzewienia na drogach krajowych nr 51, 57 zlokalizowanych na terenie działania GDDKiA Rejonu w Lidzbarku Warmińskim..
2015-10-05
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 8 na odcinku od km 68+400 do km 69+400 na terenie działania Rejonu w Kłodzku - Szklary - Koźmice
2015-10-05
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wymiana i konserwacja ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A4, odc. km 333+832 do km 336+052
2015-10-05
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont dk nr 12 odcinek Kąkolewo - Zbytki od km 173+000 do km 173+900, od km 174+400 do km 176+040, od km 176+250 do km 178+700 (całkowita dł. 5 km).
2015-10-05
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni drogi krajowej nr 94, w km 104+836 - 106+651, m. Radwanice
2015-10-05
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Roboty remontowe na terenie Rejonu w Środzie Wlkp. oraz Obwodów Drogowych w Środzie Wlkp. i Jarocinie
2015-10-05
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont dylatacji płyt przejściowych na wiadukcie nad linią PKP w m. Września w km 226+357 drogi krajowej nr 92 - obiekt wschodni
2015-10-05
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie uzupełniających archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na rozszerzonym stanowisku Litwinki/Szerokopaś III koniecznych do przeprowadzenia w trakcie realizacji budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Nidzica Północ - do węzła Nidzica Południe wraz z opracowaniem wyników badań.
2015-10-05
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie uzupełniających archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na dodatkowych stanowiskach Gryźliny XXIV, Tomaszkowo XIX oraz na rozszerzonym stanowisku Dorotowo IV koniecznych do przeprowadzenia w trakcie budowy drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn Południe - Olsztynek od km 96+467,80 do km 109+815,36 wraz z opracowaniem wyników badań
2015-10-05
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni drogi krajowej nr 8 na odcinku od km 31+250 do km 31+850 w m. Szalejów Górny
2015-10-05
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych wzdłuż dróg krajowych nr 38, 40, 45, 88 i 94 na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału w Opolu GDDKiA w sezonie zimowym 2015/2016 - (3 części )
2015-10-02
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie zbiornika p.poż o pojemności V= 100m3 wraz z zabudowanym punktem czerpania wody w ciągu autostrady A-4 w lokalizacjiMOP Proboszczowice, MOP Chechło, SPO Kleszczów
2015-10-02
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Uzupełniające naprawy obiektów inżynierskich WD-03, WD-04, WA-07A, WD-11, WD-16, WD-23 na autostradzie A4 odc. węzeł Wielicka - węzeł Szarów
2015-10-02
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zaprojektowanie i wymiana dylatacji blokowych typu Multiflex na moście przez rzekę Bzurę w Łowiczu w km 0+819 drogi krajowej nr 14 Łowicz - Łódź.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.