eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - przetargiGdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-27
2017-04-06
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowo - dostawczych
2017-03-14
2017-03-29
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonywanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk zarządzanych przez GZNK SZB wraz z uporządkowaniem terenu w 2017r.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-08
2017-03-27
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy zagospodarowanie wnętrz podwórzowych? przy ul. Długi Targ 25/27 i 28/29, Chlebnicka 17/18 i 19/20, Pończoszników 1, 2, 3 w Gdańsku; działka nr 440/16 obręb ew. 89; ? przy ul. Podgarbary 10, Garbary 1-6/7, Ogarna 1 w Gdańsku ; działki nr 321/10 oraz 321/11 obręb ew. 89.
2017-03-06
2017-03-16
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania podwórek na terenie Głównego Miasta Gdańska wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.
2017-03-03
2017-03-20
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Świętojańska 65 i 66 oraz Grobla III 1/6 a, b, c, d w Gdańsku
2017-03-01
2017-03-13
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowo - dostawczych
2017-02-03
2017-02-13
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB.
2017-02-01
2017-02-13
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, instalacji oraz ekspertyzy technicznej dla budynków przy ulicach Biskupiej 11,17,27,8A,35, Na Stoku 3ABCD,12B,15,23,25,26,35,39,40 i Salwator 7,8.
2017-01-20
2017-01-31
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostawa tonerów, folii, naprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, administrowanie centralami telefonicznymi oraz naprawa linii telefonicznych w 2017 r.
2017-01-17
2017-02-01
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonywanie robót zduńskich w budynkach mieszkalnych administrowanych przez GZNK SZB w 2017 roku
2017-01-13
2017-01-23
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek oraz naprawa ikonserwacja drukarek i kserokopiarek w 2017 r.
2017-01-10
2017-01-18
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie usług odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków gminnych będących w zarządzie GZNK SZB oraz budynków Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB w 2017 r.
2016-12-19
2016-12-28
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonywanie usług odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków gminnych będących w zarządzie GZNK SZB oraz budynków Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB w 2017 r.
2016-12-09
2016-12-20
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Usługa wywozu nieczystości płynnych z szamb i wc wolnostojących w roku 2017
2016-12-09
2016-12-19
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk oraz w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2017
2016-12-06
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenie administrowanym przez GZNK SZB w 2017 r.
2016-12-02
2016-12-12
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne GZNK SZB w 2017 r.
2016-12-01
2016-12-09
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostawa bonów towarowych w formie kart płatniczych dla pracowników GZNK SZB
2016-11-23
2016-12-05
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonywanie usług transportowych oraz opróżnianie lokali z nieczystości dla potrzeb Zamawiającego w roku 2017
2016-10-19
2016-11-08
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenie administrowanym przez GZNK SZB w 2017 r.
2016-09-29
2016-10-14
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonywanie w roku 2016 robót polegających na remoncie lokali mieszkalnych pod zasiedlenie w zakresie branż budowalnej, sanitarnej i elektrycznej
2016-09-15
2016-10-03
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie remontu więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz kominów budynku mieszkalnego przy ul. Tuwima 24 w Gdańsku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-27
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, instalacji oraz ekspertyzy technicznej dla budynków przy ulicach Biskupiej 11,17,27,8A,35, Na Stoku 3ABCD,12B,15,23,25,26,35,39,40 i Salwator 7,8.
2017-02-28
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy na wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB.
2017-02-16
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonywanie robót zduńskich w budynkach mieszkalnych administrowanych przez GZNK SZB w 2017 roku
2017-02-13
brak danych
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Dostawa tonerów, folii, naprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, administrowanie centralami telefonicznymi, naprawa linii telefonicznych w 2017 r.
2017-02-09
brak danych
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek oraz naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarek w 2017 r.
2017-02-06
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie usług odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków gminnych będących w zarządzie GZNK SZB oraz budynków Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB w 2017 r.
2017-01-31
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Licencja oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem Winsarcz na rok 2017
2017-01-20
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Nadzór autorski nad oprogramowaniem firmy MARBIT na rok 2017
2017-01-11
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk oraz w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2017
2017-01-02
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Usługa wywozu nieczystości płynnych z szamb i wc wolnostojących w roku 2017.
2017-01-01
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonywanie usług transportowych oraz opróżnianie lokali z nieczystości dla potrzeb Zamawiającego w roku 2017
2016-12-30
brak danych
Gdańsk Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie robót podobnych na terenie BOM-1 do umowy nr 109/2016/NZ dotyczącej wykonania w roku 2016 robót polegających na remoncie lokali mieszkalnych pod zasiedlenie w zakresie branż budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2016-12-30
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie robót podobnych na terenie BOM-9 do umowy nr 108/2016/NZ dotyczącej wykonania w roku 2016 robót polegających na remoncie lokali mieszkalnych pod zasiedlenie w zakresie branż budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2016-12-30
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie robót podobnych na terenie BOM-2 do umowy nr 107/2016/NZ dotyczącej wykonania w roku 2016 robót polegających na remoncie lokali mieszkalnych pod zasiedlenie w zakresie branż budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2016-12-30
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie robót podobnych na terenie BOM-4 do umowy nr 106/2016/NZ dotyczącej wykonania w roku 2016 robót polegających na remoncie lokali mieszkalnych pod zasiedlenie w zakresie branż budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2016-12-29
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie robót podobnych na terenie BOM-8 do umowy nr 103/2016/NZ dotyczącej wykonania w roku 2016 robót polegających na remoncie lokali mieszkalnych pod zasiedlenie w zakresie branż budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
2016-12-29
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie robót podobnych na terenie BOM-7 do umowy nr 105/2016/NZ dotyczącej wykonania w roku 2016 robót polegających na remoncie lokali mieszkalnych pod zasiedlenie w zakresie branż budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2016-12-21
brak danych
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostawa bonów towarowych w formie kart płatniczych dla pracowników GZNK SZB
2016-11-07
brak danych
Gdańsk Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonywanie w roku 2016 robót polegających na remoncie lokali mieszkalnych pod zasiedlenie w zakresie branż budowalnej, sanitarnej i elektrycznej.
2016-10-19
brak danych
Gdańsk Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonywanie w roku 2016 robót polegających na remoncie lokali mieszkalnych pod zasiedlenie w zakresie branż budowalnej, sanitarnej i elektrycznej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.