eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - przetargiGdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-11
2016-02-29
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonywanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk wraz z uporządkowaniem terenu
2016-02-09
2016-02-17
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonywanie w roku 2016 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk na terenie BOM 9

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-22
2016-02-08
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych oraz przebudowa lokali polegająca na wydzieleniu pomieszczeń wc, łazienki i kuchni przy ulicachSkarpowa 126 m 9, Struga 40 m 4, Szara 23 m 11, Waryńskiego 41 m 1 w Gdańsku
2016-01-15
2016-02-01
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie robót zduńskich w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zamawiającego w roku 2016
2016-01-08
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Licencja oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem Winsarcz
2016-01-08
2016-01-18
Gdańsk dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Dostawa tonerów do kserokopiarek oraz konserwacja i naprawa kserokopiarek
2016-01-05
2016-01-14
Gdańsk dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek oraz naprawę i konserwację drukarek w 2016 roku
2015-12-24
2016-01-05
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy usługę usuwania sopli z okapów budynków gminnych oraz odśnieżania dachów i usuwania sopli z okapów budynków Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB w 2016 r.
2015-12-22
2016-01-05
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania podwórek na terenie Głównego Miasta Gdańska wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej
2015-12-10
2015-12-18
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonywanie usług transportowych oraz opróżniania lokali z nieczystości dla potrzeb Zamawiającego w roku 2016
2015-12-08
2015-12-17
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB w 2016 r
2015-12-07
2015-12-15
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków gminnych będących w zarządzie GZNK SZB w 2016 r
2015-12-02
2015-12-14
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Usługa wywozu nieczystości płynnych z szamb i wc wolnostojących w roku 2016
2015-11-30
2015-12-11
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne GZNK SZB w 2016 r
2015-11-27
2015-12-07
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania podwórek na terenie Głównego Miasta Gdańska wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej
2015-11-12
2015-11-23
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenie administrowanym przez GZNK SZB w 2016 r
2015-11-10
2015-11-25
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostosowanie budynku przy ul Wyzwolenia 48 do obowiązujących przepisów p.poż
2015-11-10
2015-11-18
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej remontu kamienicy przy ul. Ogarnej 27-28 oraz budynku przy ul. Kartuskiej 124a w Gdańsku wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej
2015-11-09
2015-11-24
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie altan śmietnikowych dla wybranych punktów gromadzenia odpadów na terenie Gdańska
2015-10-29
2015-11-10
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy świadczenie usług kominiarskich w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2016
2015-10-29
2015-11-09
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Świadczenie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zamawiającego w roku 2016 r.
2015-10-28
2015-11-12
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót rozbiórkowych obiektów przy ul. Wita Stwosza 77 w Gdańsku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-11
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie robót zduńskich w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zamawiającego w roku 2016
2016-02-08
brak danych
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Dostawa tonerów do kserokopiarek oraz konserwacja i naprawa kserokopiarek
2016-02-08
brak danych
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostawę materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń telekomunikacyjnych, świadczenie usług administrowania centralami telefonicznymi, naprawę i konserwację urządzeń telekomunikacyjnych oraz naprawę linii telefonicznych w 2016 r.
2016-01-26
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania podwórek na terenie Głównego Miasta Gdańska wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej
2016-01-25
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Licencja oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem Winsarcz
2016-01-19
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy usługę usuwania sopli z okapów budynków gminnych oraz odśnieżania dachów i usuwania sopli z okapów budynków Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB w 2016 r
2016-01-19
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego nr ZP/66/14/A (BOM 1, 2, 7, 8 i 9), polegających na wykonaniu w roku 2015 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
2016-01-15
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Nadzór autorski nad oprogramowaniemFinansowo księgowym, Środki Trwałe, Płace, Kadry, Dekret, Dekret - Wspólnoty
2016-01-14
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonywanie w miesiącu styczniu 2016 r. robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB
2016-01-11
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostosowanie budynku przy ul Wyzwolenia 48 do obowiązujących przepisów p.poż
2016-01-05
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonywanie usług transportowych oraz opróżniania lokali z nieczystości dla potrzeb Zamawiającego w roku 2016
2016-01-04
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Usługa wywozu nieczystości płynnych z szamb i wc wolnostojących w roku 2016
2016-01-04
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne GZNK SZB w 2016 r
2015-12-31
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków gminnych będących w zarządzie GZNK SZB w 2016 r
2015-12-21
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy świadczenie usług kominiarskich w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2016
2015-12-17
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie altan śmietnikowych dla wybranych punktów gromadzenia odpadów na terenie Gdańska
2015-12-14
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenie administrowanym przez GZNK SZB w 2016 r.
2015-12-01
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Świadczenie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zamawiającego w roku 2016 r
2015-12-01
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót rozbiórkowych obiektów przy ul. Wita Stwosza 77 w Gdańsku
2015-11-18
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy zagospodarowanie 6 wnętrz podwórzowych w Gdańsku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.