eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - przetargiGdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-27
2015-09-07
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowych wrót i furtek zespołu Bramy Nizinnej położonej przy ul. Dolna Brama w Gdańsku wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
2015-08-26
2015-09-10
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie altan śmietnikowych dla wybranych punktów gromadzenia odpadów na terenie Gdańska
2015-08-18
2015-09-02
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy budynku ul. Chodowieckiego 12 w Gdańsku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-05
2015-08-20
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy budynkach ul. Grunwaldzkiej 478 oraz ul. Kowalskiej 4, 6, 8 w Gdańsku
2015-08-03
2015-08-18
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicachPawia 1B m 18, Brzechwy 3 m 8, Zagroble 8 m 4, Zimna 9C m 14, Tamka 18 m 7, Pobiedzisko 6 m 2, Kartuska 71 m 1 w Gdańsku
2015-07-29
2015-08-13
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie podłączenia budynku przy Al. Zwycięstwa 8 do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
2015-07-24
2015-08-10
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie remontu więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zagroble 7 w Gdańsku
2015-07-17
2015-08-03
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Zagospodarowanie 6 wnętrz podwórzowych przy ulicach Jasnej, Kartuskiej, Wesołej, Żuławskiej 5, Jaskółczej 4A, Wyzwolenia 29, Gen Hallera 237, Waryńskiego 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, Miszewskiego w Gdańsku
2015-07-15
2015-07-30
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy budynkach ul. Partyzantów 17B oraz ul. Chodkiewicza 12 w Gdańsku
2015-07-14
2015-07-29
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Zagospodarowanie 3 wnętrz podwórzowych w Gdańsku
2015-07-10
2015-07-27
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy zagospodarowanie 6 wnętrz podwórzowych w Gdańsku
2015-07-08
2015-07-23
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy budynkach ul. Manifestu Połanieckiego 12, 14, 16 w Gdańsku
2015-07-03
2015-07-20
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zimnej 1A w Gdańsku
2015-07-03
2015-07-15
Gdańsk dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia dla budynku Domu Otwartego przy ul. Uczniowskiej 22 w Gdańsku
2015-07-01
2015-07-16
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk wraz z uporządkowaniem terenu
2015-06-29
2015-07-09
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Mściwoja II 44, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej
2015-06-26
2015-07-08
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie dokumentacji projektowej nasadzenia drzew i krzewów na podwórkach
2015-06-23
2015-07-08
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie wydzielenia pomieszczenia wc w lokalu nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Boguckiego 133 wraz z wykonaniem podłączenia budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
2015-06-17
2015-06-25
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Mściwoja II 44, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej
2015-06-12
2015-06-29
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicachWładysława IV 12F m 4, Chodkiewicza 20 m 67, Dunikowskiego 1A m 11, Hallera 235 m 10, Dworska 33B m 14, Stryjewskiego 35B m 22 w Gdańsku
2015-06-11
2015-06-26
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie remontu elewacji frontowej oraz docieplenia ścian szczytowych i tylnych budynku przy ul. Wajdeloty 14 oraz zagospodarowania terenu podwórza wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Białej 12, 13 i 14 i Wajdeloty 14 w Gdańsku
2015-06-09
2015-06-24
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicachStrakowskiego 11 m 3, Traugutta 14 m 20, Własna Strzecha 4 m 2 w Gdańsku
2015-06-08
2015-06-23
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w budynkach przy ul. Ukośnej 2, Smętnej 5, Do Studzienki 16 w Gdańsku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-20
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zimnej 1A w Gdańsku
2015-08-19
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie remontu elewacji frontowej oraz docieplenia ścian szczytowych i tylnych budynku przy ul. Wajdeloty 14 oraz zagospodarowania terenu podwórza wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Białej 12, 13 i 14 i Wajdeloty 14 w Gdańsku
2015-08-18
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Mściwoja II 44, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.
2015-08-11
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk wraz z uporządkowaniem terenu
2015-08-10
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie wydzielenia pomieszczenia wc w lokalu nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Boguckiego 133 wraz z wykonaniem podłączenia budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
2015-07-22
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicachStrakowskiego 11 m 3, Traugutta 14 m 20, Własna Strzecha 4 m 2 w Gdańsku
2015-07-15
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie robót dodatkowych do umowy 40/2015/NZ dotyczącej wykonania robót remontowych ogólnobudowlanych i teletechnicznych pomieszczeń biurowych w budynku Skarbu Państwa przy ul. Na Stoku 50 w Gdańsku
2015-07-13
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie prac budowlano-konserwatorskich muru ceglanego przy ul. Cystersów w Gdańsku
2015-07-07
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w budynkach przy ul. Ukośnej 2, Smętnej 5, Do Studzienki 16 w Gdańsku
2015-06-19
brak danych
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Dostawa i montaż czujników tlenku węgla w lokalach administrowanych przez Zamawiającego
2015-06-17
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Chłodnej 9, 10, 14 i Toruńskiej 23 z przebudową lokali oraz przy ul. Mściwoja II 44, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej
2015-06-11
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie remontu elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej oraz wykonanie izolacji Baszty Jacek przy ul. Pańskiej w Gdańsku
2015-06-11
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicachJodłowa 4 m 3, Traugutta 14 m 11, Kartuska 226 m 11, Malczewskiego 113 m 4, Przy Torze 7A m 1 w Gdańsku
2015-06-08
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych i teletechnicznych pomieszczeń biurowych w budynku Skarbu Państwa przy ul. Na Stoku 50 w Gdańsku
2015-06-05
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie GZNK SZB
2015-06-05
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie podłączenia kontenerowego miejskiego ustępu publicznego przy ul. Subisława w Gdańsku
2015-06-01
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Rekonstrukcja muru zabytkowej ściany oporowej stanowiącej zewnętrzną obudowę suchej fosy Szańca Jezuickiego przy ul. Kolonia Anielinki w Gdańsku
2015-06-01
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót zduńskich w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 2 w roku 2015
2015-05-22
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenach BOM-u 1 i 2 administrowanych przez Zamawiającego.
2015-05-22
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie nasadzeń krzewówi bylin wraz z pielęgnacją na terenie wnętrza podwórzowego zlokalizowanego przy ul. Straganiarskiej 43/46 i 47, ul. Targ Rybny 10ABC, ul. Tobiasza 6 i 8B w Gdańsku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.