eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - przetargiGdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-10
2015-11-25
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostosowanie budynku przy ul Wyzwolenia 48 do obowiązujących przepisów p.poż

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-12
2015-11-23
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenie administrowanym przez GZNK SZB w 2016 r
2015-11-10
2015-11-18
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej remontu kamienicy przy ul. Ogarnej 27-28 oraz budynku przy ul. Kartuskiej 124a w Gdańsku wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej
2015-11-09
2015-11-24
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie altan śmietnikowych dla wybranych punktów gromadzenia odpadów na terenie Gdańska
2015-10-29
2015-11-10
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy świadczenie usług kominiarskich w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2016
2015-10-29
2015-11-09
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Świadczenie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zamawiającego w roku 2016 r.
2015-10-28
2015-11-12
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót rozbiórkowych obiektów przy ul. Wita Stwosza 77 w Gdańsku
2015-10-27
2015-11-12
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicachSzeroka 48/49 m 5, Rajska 4E m 9, Liczmańskiego 14 m 3 w Gdańsku
2015-10-21
2015-11-03
Gdańsk dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia dla budynku Domu Otwartego przy ul. Uczniowskiej 22 w Gdańsku
2015-10-19
2015-11-03
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie rozbiórki komina stalowego wraz z odciągami przy ul. Kościuszki 4B w Gdańsku
2015-10-14
2015-10-29
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicachChwaszczyńska 5 m 6, Kasztanowa 5B m 2, Niska 11 m 8, Zalesie 1 m 3 w Gdańsku
2015-10-13
2015-10-26
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy świadczenie usług kominiarskich w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2016
2015-10-01
2015-10-16
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie zabezpieczenia stropów budynku przychodni lekarskiej przy ul. Wałowej 27 w Gdańsku
2015-09-29
2015-10-14
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicachOdrzańska 17 m 5, Warneńska 9A m 11, Lelewela 15 m 1, Trakt Św. Wojciecha 299 m 5, Rejtana 20 m 2, Raduńska 30 m 7 w Gdańsku
2015-09-24
2015-10-05
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej remontu kamienicy przy ul. Ogarnej 27-28 oraz budynku przy ul. Kartuskiej 124a w Gdańsku wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej
2015-09-18
2015-10-05
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie remontu dachu oraz prac konserwatorskich zabezpieczających elementy kamiennego detalu architektonicznego związanego z konstrukcją dachu Bramy Nizinnej w Gdańsku
2015-09-16
2015-10-01
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych oraz wewnętrznej posesyjnej instalacji wod - kan do Bramy Nizinnej przy ul. Grodza Kamienna 5 w Gdańsku
2015-09-16
2015-09-25
Gdańsk usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na remont Bramy Nizinnej przy ul. Dolna Brama w Gdańsku wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej
2015-09-14
2015-09-29
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy budynku ul. Chodowieckiego 12 w Gdańsku
2015-09-11
2015-09-28
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie altan śmietnikowych dla wybranych punktów gromadzenia odpadów na terenie Gdańska
2015-09-10
2015-09-25
Gdańsk roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wymiana istniejącego węzła cieplnego na węzeł kompaktowy szafkowy, dwufunkcyjny wraz z dostosowaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do współpracy z nowym urządzeniem w budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 88 w Gdańsku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-18
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy zagospodarowanie 6 wnętrz podwórzowych w Gdańsku
2015-11-18
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Zagospodarowanie 3 wnętrz podwórzowych w Gdańsku
2015-11-17
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy budynkach ul. Partyzantów 17B oraz ul. Chodkiewicza 12 w Gdańsku
2015-11-17
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Zagospodarowanie 6 wnętrz podwórzowych przy ulicach Jasnej, Kartuskiej, Wesołej, Żuławskiej 5, Jaskółczej 4A, Wyzwolenia 29, Gen Hallera 237, Waryńskiego 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, Miszewskiego w Gdańsku
2015-11-16
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie rozbiórki komina stalowego wraz z odciągami przy ul. Kościuszki 4B w Gdańsku
2015-11-06
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicachKołodziejska 7/9 B m 5, Stare Domki 9/10 m 2, Wschodnia 11 m 8 w Gdańsku
2015-11-05
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicachOdrzańska 17 m 5, Warneńska 9A m 11, Lelewela 15 m 1, Trakt Św. Wojciecha 299 m 5, Rejtana 20 m 2, Raduńska 30 m 7 w Gdańsku
2015-11-05
brak danych
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia dla budynku Domu Otwartego przy ul. Uczniowskiej 22 w Gdańsku.
2015-11-04
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie zabezpieczenia stropów budynku przychodni lekarskiej przy ul. Wałowej 27 w Gdańsku
2015-10-28
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy budynkach ul. Grunwaldzkiej 478 oraz ul. Kowalskiej 4, 6, 8 w Gdańsku
2015-10-28
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie dokumentacji projektowej nasadzenia drzew i krzewów na podwórkach. II.1.2) Rodzaj zamówieniausługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej nasadzenia
2015-10-26
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie remontu dachu oraz prac konserwatorskich zabezpieczających elementy kamiennego detalu architektonicznego związanego z konstrukcją dachu Bramy Nizinnej w Gdańsku
2015-10-26
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy budynku ul. Chodowieckiego 12 w Gdańsku
2015-10-19
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych oraz wewnętrznej posesyjnej instalacji wod - kan do Bramy Nizinnej przy ul. Grodza Kamienna 5 w Gdańsku
2015-10-14
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na remont Bramy Nizinnej przy ul. Dolna Brama w Gdańsku wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej
2015-10-09
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie remontu więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zagroble 7 w Gdańsku.
2015-10-09
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie- podłączenia budynku mieszkalnego przy ul. Łęczyckiej 18 w Gdańsku do miejskiej sieci wodociągowej, - podłączenia budynku mieszkalnego przy ul. Trakt Św. Wojciecha 71 w Gdańsku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
2015-10-02
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicachPawia 1B m 18, Brzechwy 3 m 8, Zagroble 8 m 4, Zimna 9C m 14, Tamka 18 m 7, Pobiedzisko 6 m 2, Kartuska 71 m 1 w Gdańsku
2015-10-02
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wymiana istniejącego węzła cieplnego na węzeł kompaktowy szafkowy, dwufunkcyjny wraz z dostosowaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do współpracy z nowym urządzeniem w budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 88 w Gdańsku
2015-09-23
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowych wrót i furtek zespołu Bramy Nizinnej położonej przy ul. Dolna Brama w Gdańsku wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.