eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - przetargiGdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-18
2018-05-07
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie remontu dachu rotundy i zadaszenia tarasu wejściowego budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 529 w Gdańsku
2018-04-11
2018-04-26
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Mikołaja Kopernika 8 w Gdańsku
2017-12-28
brak danych
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek oraz naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarek w 2017 r.
2017-12-22
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Toruńskiej 23 w Gdańsku.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-09
2018-04-19
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Dostawa i montaż mebli socjalnych na potrzeby GZNK SZB.
2018-04-04
2018-04-13
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na podłączenie 42 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i 26 budynków do sieci gazowej a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.
2018-03-26
2018-04-10
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Chłodnej 9 w Gdańsku
2018-03-12
2018-03-22
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na podłączenie 50 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i 26 budynków do sieci gazowej a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.
2018-03-02
2018-03-19
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie GZNK SZB w 2018 r.
2018-02-16
2018-03-05
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Mikołaja Kopernika 8 w Gdańsku
2018-02-14
2018-03-01
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych mieszczących się przy ul. Chłodnej 9 i 10 w Gdańsku.
2018-02-07
2018-02-22
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie izolacji przeciwwodnej piwnic oraz docieplenie elewacji wraz z kolorystyką budynku przy ul. Siennej 10 w Gdańsku
2018-02-01
2018-02-12
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Dostawa materiałów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych na potrzeby remontów lokali komunalnych oraz konserwacji w 2018 r.
2018-01-31
2018-02-12
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy na dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby GZNK SZB.
2018-01-18
2018-02-02
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonywanie robót zduńskich w budynkach mieszkalnych administrowanych przez GZNK SZB w 2018 roku.
2017-12-28
brak danych
Gdańsk Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Udzielenie licencji oraz nadzór autorski nad pakietem oprogramowania WinSarcz na rok 2018 w zakresie obsługi lokali komunalnych i Skarbu Państwa, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt b ustawy.
2017-12-21
2017-12-29
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonywanie usług odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków gminnych będących w zarządzie GZNK SZB oraz budynków Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB w 2018 r.
2017-12-20
2017-12-29
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek oraz ich naprawa i konserwacja w 2018 r.
2017-12-14
2017-12-22
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonywanie usług transportowych wraz z opróżnianiem lokali z nieczystości, wywóz odpadów budowlanych, wywóz i dostawa piasku do piaskownic dla potrzeb Zamawiającego w roku 2018.
2017-12-14
2017-12-22
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostawa tonerów, naprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, administrowanie centralami telefonicznymi oraz naprawa linii telefonicznych w 2018 r.
2017-12-13
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej, remoncie elewacji, wymianie i renowacji stolarki okiennej oraz remoncie dachów budynków mieszkalnych przy ul. Białej 4, 8 i 11 i Wajdeloty 15B w Gdańsku.
2017-12-08
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku Biura Obsługi Mieszkańców nr 1 przy ul. Siennej 6 w Gdańsku.
2017-12-07
2017-12-18
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk oraz w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2018.
2017-12-04
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie remontu pięciu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Biskupiej 30 w Gdańsku.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-16
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na podłączenie 50 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i 26 budynków do sieci gazowej a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.
2018-04-09
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie GZNK SZB w 2018 r.
2018-03-30
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie izolacji przeciwwodnej piwnic oraz docieplenie elewacji wraz z kolorystyką budynku przy ul. Siennej 10 w Gdańsku.
2018-03-16
brak danych
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby GZNK SZB.
2018-03-13
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonywanie robót zduńskich w budynkach mieszkalnych administrowanych przez GZNK SZB w 2018 roku.
2018-03-12
brak danych
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Dostawa materiałów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych na potrzeby remontów lokali komunalnych oraz konserwacji w 2018 r.
2018-03-06
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie robót podobnych na terenie BOM-7 do umowy nr 82/2017/NZ dotyczących wykonywania w roku 2018 robót polegających na remoncie lokali mieszkalnych pod zasiedlenie w zakresie branż budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2018-03-05
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie robót podobnych na terenie BOM-4 do umowy nr 81/2017/NZ dotyczących wykonywania w roku 2018 robót polegających na remoncie lokali mieszkalnych pod zasiedlenie w zakresie branż budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2018-03-05
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie robót podobnych na terenie BOM-8 do umowy nr 83/2017/NZ dotyczących wykonywania w roku 2018 robót polegających na remoncie lokali mieszkalnych pod zasiedlenie w zakresie branż budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2018-02-27
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie robót podobnych na terenie BOM-1 do umowy nr 79/2017/NZ dotyczących wykonywania w roku 2018 robót polegających na remoncie lokali mieszkalnych pod zasiedlenie w zakresie branż budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2018-02-27
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie robót podobnych na terenie BOM-1 do umowy nr 79/2017/NZ dotyczących wykonywania w roku 2018 robót polegających na remoncie lokali mieszkalnych pod zasiedlenie w zakresie branż budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2018-02-27
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonanie robót podobnych na terenie BOM-9 do umowy nr 84/2017/NZ dotyczących wykonywania w roku 2018 robót polegających na remoncie lokali mieszkalnych pod zasiedlenie w zakresie branż budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2018-01-12
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Udzielenie licencji oraz nadzór autorski nad pakietem oprogramowania WinSarcz na rok 2018 w zakresie obsługi lokali komunalnych i Skarbu Państwa prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt b ustawy.
2018-01-08
brak danych
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek oraz ich naprawa i konserwacja w 2018 r.
2018-01-05
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonywanie usług transportowych wraz z opróżnianiem lokali z nieczystości, wywóz odpadów budowlanych, wywóz i dostawę piasku do piaskownic dla potrzeb Zamawiającego w roku 2018.
2018-01-04
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Wykonywanie usług odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków gminnych będących w zarządzie GZNK SZB oraz budynków Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB w 2018 r.
2018-01-04
brak danych
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostawa tonerów, naprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, administrowanie centralami telefonicznymi oraz naprawę linii telefonicznych w 2018 r.
2017-12-18
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy usługa wywozu nieczystości płynnych z szamb i wc wolnostojących w roku 2018
2017-12-14
brak danych
Gdańsk Dostawy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy dostawa bonów towarowych w formie kart płatniczych dla pracowników GZNK SZB
2017-12-08
brak danych
Gdańsk Usługi Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenie administrowanym przez GZNK SZB w 2018 r.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.