eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Baza orzeczeń KIO

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze wyroki i orzeczenia KIO
 • 2019-03-25 WYROK Sygn. akt KIO 401/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 6 marca 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót
 • 2019-03-20 WYROK Sygn. akt KIO 410/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2019 r. przez wykonawcę S. S., prowadzącą w Boguchwale działalność gospodarczą pod nazwą S. S.
 • 2019-03-18 WYROK Sygn. akt KIO 397/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 marca 2019 r. przez wykonawcę R. T. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FASTER T. R., ul.
 • 2019-03-18 WYROK Sygn. akt KIO 358/19
  iczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Emilia Garbala Lubomira Matczuk- Mazuś Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2019 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby
 • 2019-03-13 WYROK Sygn. akt KIO 320/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia SICK Spółka
 • 2019-03-12 WYROK Sygn. akt KIO 331/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 lutego 2019 r. przez Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Agencję
 • 2019-03-04 WYROK Sygn. akt KIO 277/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 1 marca 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 lutego 2019 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy
 • 2019-02-27 WYROK Sygn. akt KIO 240/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 lutego 2019 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska spółka
 • 2019-02-25 WYROK Sygn. akt KIO 221/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum „ADRIANA –
 • 2019-02-19 WYROK Sygn. akt KIO 203/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 lutego 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Balzola Polska sp. z o.o.
 • 2019-02-14 WYROK Sygn. akt KIO 156/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 stycznia 2019 r. przez wykonawcę Meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2019-02-13 WYROK Sygn. akt KIO 185/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2019r. przez wykonawcę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz w
 • 2019-02-13 WYROK Sygn. akt KIO 169/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 stycznia 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Motorola Solutions
 • 2019-02-13 WYROK Sygn. akt KIO 137/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 26 stycznia 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez Odwołującego – Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. ul. Więckowskiego
 • 2019-02-08 WYROK Sygn. akt KIO 116/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniach w dniu 05 i 07 lutego 2019 r. i rozprawie w dniu 07 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 stycznia 2019 r. przez W ykonawcę DXC Technology Polska Sp. z o.o.
 • 2019-02-08 WYROK Sygn. akt KIO 119/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2019 r. przez wykonawcę Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu
 • 2019-02-08 WYROK Sygn. akt KIO 92/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 stycznia 2019 r. przez Sygnity S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa w postępowaniu prowadzonym
 • 2019-02-04 WYROK Sygn. akt KIO 12/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 21 oraz 30 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2019 r. przez Odwołującego: Konwerga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2019-02-04 WYROK Sygn. akt KIO 51/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 25 i 28 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2019 r. przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa w Warszawie w postępowaniu
 • 2019-02-01 WYROK Sygn. akt KIO 55/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2019 r. przez Wykonawc ę – PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2019-02-01 WYROK Sygn. akt KIO 45/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2019 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Konsorcjum (1)
 • 2019-02-01 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 39/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron w dniu 1 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11.01.2019 r. w zakresie części 3 zamówienia przez wykonawcę Pana P. W.
 • 2019-01-31 WYROK Sygn. akt KIO 65/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2019 r. przez wykonawcę Werfen Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2019-01-30 WYROK Sygn. akt KIO 54/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 25 stycznia 2019r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2019 r. przez odwołującego: Konsorcjum: 1) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk
 • 2019-01-30 WYROK Sygn. akt KIO 44/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – UAB
 • 2019-01-30 WYROK Sygn. akt KIO 10/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2019 r. przez wykonawc ów Konsorcjum Firm: 1) Ekspert Security Sp. z o.o., (Lider Konsorcjum); 2.
 • 2019-01-30 WYROK Sygn. akt KIO 2700/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2019 roku oraz 25 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 roku przez o dwołującego wykonawców wspólnie ubiegających
 • 2019-01-29 WYROK Sygn. akt KIO 60/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 stycznia 2019 r. przez wykonawcę Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym
 • 2019-01-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 66/19
  odpowiedzialnością Al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiaj ącego Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-3381
 • 2019-01-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 56/19
  ący: Anna Wojciechowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 28 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Dodaj swoje pytanie