eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Baza orzeczeń KIO

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze wyroki i orzeczenia KIO
 • 2018-07-03 WYROK Sygn. akt KIO 1202/18
  łczewska-Romek Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 czerwca 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2018-06-19 WYROK Sygn. akt KIO 1111/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 4 czerwca 2018 r. przez wyko nawcę ECM Group Polska S. A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Skarb Państwa –
 • 2018-06-13 WYROK Sygn. akt KIO 1057/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 12 czerwca 2018 r odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 maja 2018 r. przez odwołującego: BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2018-06-12 WYROK Sygn. akt KIO 1066/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 czerwca 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 maja 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie: Mera-Serwis SGL sp. z o.o. S.K.A, ul. Langiewicza 16
 • 2018-06-06 WYROK Sygn. akt KIO 930/18, KIO 992/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 maja 2018 roku przez wykonawcę Goldman & White Line Architects Sp. z o.o. Sp. k., ul. Niedziałkowskiego
 • 2018-06-06 WYROK Sygn. akt KIO 985/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2018 r. przez wykonawcę Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp.
 • 2018-06-01 WYROK Sygn. akt KIO 959/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Od woławczej w dniu 14 maja 2018 r. przez wykonawcę J. Z. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. Lekaro J. Z.
 • 2018-05-30 WYROK Sygn. akt KIO 940/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2018 r. przez wykonawcę OPTA- TECH Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 36A/u211, 02-797 Warszawa w
 • 2018-05-22 WYROK Sygn. akt KIO 899/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2018 r. , w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 maja 2018 r. przez wykonawcę – ECM Group Polska Spółka Akcyjna w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2018-05-21 WYROK Sygn. akt KIO 822/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 maja 2018 r odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2018 r. przez odwołującego: Skanska S.A., ul. Aleja „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa
 • 2018-05-21 WYROK Sygn. akt KIO 823/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę COVERTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2018-05-14 WYROK Sygn. akt KIO 666/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniach 23 kwietnia 2018 r. i 7 maja 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2018 r. przez odwołującego: ABM Scientific spółka z ograniczoną
 • 2018-05-11 WYROK Sygn. akt KIO 583/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 26 marca 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: TRAKCJA PRKil S.A.
 • 2018-05-10 WYROK Sygn. akt KIO 781/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2018 r. w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 kwietnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Przedsiębiorstwo „OPA-Labor” Sp.
 • 2018-05-02 WYROK Sygn. akt KIO 596/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 i 27 kwietnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesi onego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29.03.2018 r. przez wykonawcę ECM Group Polska S.A., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa w
 • 2018-04-30 WYROK Sygn. akt KIO 504/18, KIO 517/18
  ący: Katarzyna Poprawa Aleksandra Patyk Irmina Pawlik Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2018 roku oraz 10 kwietnia 2018 roku oraz 25 kwietnia 2018 roku odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby
 • 2018-04-26 WYROK Sygn. akt KIO 677/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2018-04-25 WYROK Sygn. akt KIO 670/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2018 r. w Warszawie odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2018 r. przez wykonawc ę B. S. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Neomed B. S.
 • 2018-04-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 658/18
  wobec cofnięcia 25 kwietnia 2018 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę Torpol S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań w postępowaniu
 • 2018-04-25 WYROK Sygn. akt KIO 558/18, KIO 574/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 10 kwietnia i 20 kwietnia 2018 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 26 marca 2018 r. przez wykonawcę - Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz spółka akcyjna z siedzibą
 • 2018-04-25 WYROK Sygn. akt KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18
  po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 9 i 24 kwietnia 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 23 marca 2018 r. przez BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa (sygn. akt: KIO 539/18) B. w dniu
 • 2018-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 681/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę - bezpieczne.it sp. z o.o., ul. Poleczki 20 a; 02-822 Warszawa w
 • 2018-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 675/18
  ący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 23 kwietnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2018 r. FUJIFILM Europe GmbH (Sp.
 • 2018-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 673/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2018 r. w Warszawie odwołania wnie sionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę Dysten Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 91, 41-800 Zabrze, w postępowaniu
 • 2018-04-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 672/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 kwietnia 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2018 roku przez Kompanię Biurową sp. z o.o., ul. Karczunkowska 19, 02-871 Warszawa w
 • 2018-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 669/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę Althea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, w postępowaniu
 • 2018-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 667/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum Firm: M.
 • 2018-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 662/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2018 roku przez wykonawcę WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k. z Tyczyna (36-020)
 • 2018-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 655/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 kwietnia 2018 roku przez wykonawcę Paramedica Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2018-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 641/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwiet nia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2018 r. przez Odwołującego: Rafako Engineering sp. z o.o., ul. Łąkowa 33, 47- 400 Racibórz
Dodaj swoje pytanie
Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.