eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Baza orzeczeń KIO

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze wyroki i orzeczenia KIO
 • 2018-11-27 WYROK Sygn. akt KIO 2325/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesi onego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 listopada 2018 r. przez wykonawcę Zakład Robót Drogowych O. Spółka z ograniczoną
 • 2018-11-13 WYROK Sygn. akt KIO 1935/18, KIO 1948/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 19 października 2018 r. oraz 5 listopada 2018 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A) w dniu 25 września 2018 r. przez Wykonawcę Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą
 • 2018-11-13 WYROK Sygn. akt KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18
  egłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 23 października, 29 października oraz 8 listopada 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 września 2018 r. przez wykonawcę DXC Technology Polska
 • 2018-11-09 WYROK Sygn. akt KIO 2131/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 30 października 2018 r. i 7 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 października 2018 r. przez odwołującego: PORR S.A. ul. Hołubcowa 123
 • 2018-11-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2198/18
  po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2018 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 października 2018 roku przez wykonawcę Urtica spółka
 • 2018-11-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2247/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 7 listopada 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 października 2018 roku przez wykonawcę Farmator Spółka
 • 2018-11-02 WYROK Sygn. akt KIO 2061/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 22 i 31 października 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 08 października 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum
 • 2018-10-31 WYROK Sygn. akt KIO 2036/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 i 30 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez wykonawcę J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą
 • 2018-10-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2141/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 30 października 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 października 2018 r. przez wykonawcę Symbiona Spółka Akcyjna
 • 2018-10-30 WYROK Sygn. akt KIO 2134/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 października 2018 r. przez wykonawcę Sprint S.A. , ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn w postępowaniu
 • 2018-10-29 WYROK Sygn. akt KIO 1993/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2018 r. i 24 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 października 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2018-10-26 WYROK Sygn. akt KIO 2041/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez Wykonawc ów wspólnie ubiegających się o zamówienie: IMMITIS Spółka
 • 2018-10-25 WYROK Sygn. akt KIO 2039/18
  czący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Ewa Sikorska Robert Skrzeszewski Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 22 października 2018 roku odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej
 • 2018-10-25 WYROK Sygn. akt KIO 1995/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 października 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Roverpol Sp.
 • 2018-10-25 WYROK Sygn. akt KIO 1974/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 października 2018 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul.
 • 2018-10-25 WYROK Sygn. akt KIO 1952/18, KIO 1957/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11, 16 i 23 października 2018 r. w Warszawie odwołań skierowanych w drodze zarządzenia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do łącznego rozpoznania, wniesionych do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w
 • 2018-10-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2174/18
  jowej Izby Odwoławczej w dniu 22 października 2018 r. przez wykonawcę Doosan Babcock Energy Polska Sp ółka z Akcyjna z siedzibą w Rybniku w postępowaniu prowadzonym przez zamawiaj ącego Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w
 • 2018-10-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2091/18
  jowej Izby Odwoławczej w dniu 11 października 2018 r. przez wykonawcę Greg Print Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Centralną Komisję
 • 2018-10-24 WYROK Sygn. akt KIO 2026/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez wykonawcę: COBBY Sp. z o.o. 60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego
 • 2018-10-23 WYROK Sygn. akt KIO 2045/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 22 października 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 października 2018 r. przez wykonawcę Partner XXI Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu w postępowaniu
 • 2018-10-23 WYROK Sygn. akt KIO 2021/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 8 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 października 2018 r. przez wykonawcę: Net Marine – Marine Power Service sp. z o.o., ul. Kotwiczna
 • 2018-10-23 WYROK Sygn. akt KIO 2016/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 18 października 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej w dniu 4 października 2018r. przez wykonawc ę Energetyka – Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2018-10-22 WYROK Sygn. akt KIO 2043/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2018 r., w Warszawie, odwołania wni esionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez wykonawcę OTS-IP sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 112; 30-133 Kraków
 • 2018-10-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2042/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestnika postępowania o dwoławczego w dniu 22 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez
 • 2018-10-22 WYROK Sygn. akt KIO 2030/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez Odwołującego: AG – Complex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2018-10-22 WYROK Sygn. akt KIO 2029/18, KIO 2075/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2018 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 5 października 2018 r. przez wykonawcę Thales Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (KIO 2029/18), B. w dniu
 • 2018-10-22 WYROK Sygn. akt KIO 2028/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez Odwołującego – wykonawcę Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. z siedzibą
 • 2018-10-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2025/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2018-10-22 WYROK Sygn. akt KIO 1991/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 października 2018 roku przez Wasco S A. z siedzibą w Gliwicach w postępowaniu prowadzonym
 • 2018-10-22 WYROK Sygn. akt KIO 1986/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 października 2018 r. przez wykonawcę Altvater Piła Sp. z o.o. ul. Łączna 4A 64-920 Piła
Dodaj swoje pytanie