eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Baza orzeczeń KIO

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze wyroki i orzeczenia KIO
 • 2018-11-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2198/18
  po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2018 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 października 2018 roku przez wykonawcę Urtica spółka
 • 2018-11-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2247/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 7 listopada 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 października 2018 roku przez wykonawcę Farmator Spółka
 • 2018-10-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2141/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 30 października 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 października 2018 r. przez wykonawcę Symbiona Spółka Akcyjna
 • 2018-10-30 WYROK Sygn. akt KIO 2134/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 października 2018 r. przez wykonawcę Sprint S.A. , ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn w postępowaniu
 • 2018-10-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2174/18
  jowej Izby Odwoławczej w dniu 22 października 2018 r. przez wykonawcę Doosan Babcock Energy Polska Sp ółka z Akcyjna z siedzibą w Rybniku w postępowaniu prowadzonym przez zamawiaj ącego Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w
 • 2018-10-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2091/18
  jowej Izby Odwoławczej w dniu 11 października 2018 r. przez wykonawcę Greg Print Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Centralną Komisję
 • 2018-10-22 WYROK Sygn. akt KIO 2038/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (1)
 • 2018-10-17 WYROK Sygn. akt KIO 2009/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 października 2018 roku przez wykonawcę KatrGis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2018-10-15 WYROK Sygn. akt KIO 1972/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 października 2018 roku przez o dwołującego Foxmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2018-10-15 WYROK Sygn. akt KIO 1946/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 września 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
 • 2018-10-12 WYROK Sygn. akt KIO 1951/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 września 2018 r. przez wykonawcę Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05 - 800 Pruszków
 • 2018-10-08 WYROK Sygn. akt KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniach 1 i 2 października 2018 r. odwołań, wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 września 2018 r.: A. W. B. , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BYŚ” W. B.
 • 2018-10-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1908/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 4 października 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 września 2018 r. przez wykonawcę S. D. prowadzącą działalność gospodarczą
 • 2018-10-04 WYROK Sygn. akt KIO 1888/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 września 2018 r. przez o dwołującego M. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
 • 2018-10-01 WYROK Sygn. akt KIO 1819/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 września 2018 r. przez wykonawcę Sagemcom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • 2018-09-26 WYROK Sygn. akt KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18
  kowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2018 r. , 27 lipca 2018 r, 11 września 2018, 13 września 2018 r., 20 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A) w dniu 9 lipca 2018
 • 2018-09-26 WYROK Sygn. akt KIO 1826/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 września 2018 r. przez IP Connect sp. z o.o., ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik w postępowaniu prowadzonym przez Komendę
 • 2018-09-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1831/18
  wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy - na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 25 września 2018 r. - odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 1 1 września 2018 r. przez wykonawcę Integrated Solutions Sp. z o.
 • 2018-09-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1821/18
  wobec cofnięcia w dniu 24 września 2018 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 11 września 2018 r. przez wykonawcę MAXTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul.
 • 2018-09-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1861/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania w dniu 24 września 2018 roku, wobec cofnięcia w dniu 24 września 2018 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17
 • 2018-09-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1800/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 21 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 września 2018 r. przez wykonawcę Metalzbyt - Hurt spółka z ograniczoną
 • 2018-09-18 WYROK Sygn. akt KIO 1751/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 września 2018 r. przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia Otoria Sp. z o.o. Sp.k.
 • 2018-09-14 WYROK Sygn. akt KIO 1665/18, KIO 1675/18
  po rozpoznaniu na rozprawie 29 i 30 sierpnia oraz 5 i 12 września 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych 13 i 17 sierpnia 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: AVR S.A. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu pn.
 • 2018-09-10 WYROK Sygn. akt KIO 1659/18
  p o rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2018 roku w Warszawie odwołania wniesione go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę GE Power Sp. z o.o., ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa
 • 2018-09-10 WYROK Sygn. akt KIO 1619/18, KIO 1631/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia i 5 września 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 sierpnia 2018 r. przez: A. Thales Polska Sp. z o.o., ul. gen. Józefa Zajączka 9, 01-518
 • 2018-09-10 WYROK Sygn. akt KIO 1546/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia i 6 września 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę OPTeam Spółka akcyjna, Tajęcina 113, 36-002 Jasionka w
 • 2018-09-06 WYROK Sygn. akt KIO 1652/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę SIMPLE S.A., ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa w postępowaniu
 • 2018-09-06 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1711/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania w Warszawie w dniu 6 września 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowy
 • 2018-09-05 WYROK Sygn. akt KIO 1651/18, KIO 1662/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 16 sierpnia 2018 r. przez wykonawc ów: Konsorcjum Firm: 1) MullenLowe Warsaw Sp. z o.o. (Lider), 2)
 • 2018-09-05 WYROK Sygn. akt KIO 1650/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wni esionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę Komputronik Biznes Sp. z o. o. w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez
Dodaj swoje pytanie
Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.