eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Baza orzeczeń KIO

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze wyroki i orzeczenia KIO
 • 2017-12-01 WYROK Sygn. akt KIO 86/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2017 r. przez wykonawcę P. O. Studio Fotografii i Reklamy „b-ART”, ul. Ogrodowa 17, 42-110
 • 2017-11-21 WYROK Sygn. akt KIO 2336/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 listopada 2017 r. przez wykonawcę Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w
 • 2017-11-15 WYROK Sygn. akt KIO 2279/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2017 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 października 2017 roku przez wykonawcę Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie w postępowaniu
 • 2017-11-14 WYROK Sygn. akt KIO 1441/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2017 r., dniu 8 sierpnia 2017 r. oraz w dniu 13 listopada 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lipca 2017 r. przez wykonawcę S. H. Spółka z o.o., (..
 • 2017-11-02 WYROK Sygn. akt KIO 2007/17, KIO 2014/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 9, 17 i 27 października 2017 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 25 września 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2017-10-31 WYROK Sygn. akt KIO 1930/17, KIO 1962/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 i 25 października 2017 r. w W. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 15 września 2017 r. przez wykonawcę: A.P. s.r.o., (...), B. w dniu 18 września 2017 r. przez wykonawcę: B.
 • 2017-10-27 WYROK Sygn. akt KIO 2112/17, KIO 2113/17
  ewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2017 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 9 października 2017 r. przez wykonawcę: R.
 • 2017-10-27 WYROK Sygn. akt KIO 2108/17
  po rozpoznaniu na rozprawie 25 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 9 października 2017 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – TPF
 • 2017-10-27 WYROK Sygn. akt KIO 2049/17
  odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29.09.2017 r. przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia V.S. Sp. z o.o., (...) w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy
 • 2017-10-26 WYROK Sygn. akt KIO 2115/17
  po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron w dniu 23 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 października 2017 r. przez odwołującego - wykonawcę O. P. W. Sp. z o. o., ul. (…)
 • 2017-10-25 WYROK Sygn. akt KIO 2111/17
  p o rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2017 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 09 października 2017 r. przez wykonawcę B. S. A. ul. (…) w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2017-10-24 WYROK Sygn. akt KIO 2098/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 października 2017 przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót
 • 2017-10-24 WYROK Sygn. akt KIO 2043/17, KIO 2094/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 0 października 2017 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 października 2017 roku przez wykonawcę A. sp. z o.o., ul. (…) w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2017-10-24 WYROK Sygn. akt KIO 2087/17
  po rozP. na rozprawie z udziałem stron w dniu 19 października 2017 r. w W. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2017 r. przez odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2017-10-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2110/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego w 23 października dniu 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 października 2017 r. przez
 • 2017-10-23 WYROK Sygn. akt KIO 2106/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 października 2017 r. przez Odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2017-10-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2104/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 23 pa ździernika 2017 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 września 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia TRAKCJA
 • 2017-10-23 WYROK Sygn. akt KIO 2099/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 października 2017 r. przez wykonawcę Centrum Hydrauliki DOH sp. z o.o. w Bytomiu w postępowaniu
 • 2017-10-23 WYROK Sygn. akt KIO 2097/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 października 2017 r. przez wykonawcę – P. D. Sp. z o.o. ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez P. A. Ż. P.
 • 2017-10-23 WYROK Sygn. akt KIO 2093/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 października 2017 r. przez wykonawcę Comarch Polska Spółka Akcyjna w Krakowie w postępowaniu
 • 2017-10-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2114/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu października 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 09 października 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2017-10-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2109/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 października 2017 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 października 2017 r. przez Boxmet Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2017-10-20 WYROK Sygn. akt KIO 2092/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 października 2017 r. przez wykonawcę S. Sp. z o.o. z siedzibą w T., w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2017-10-20 WYROK Sygn. akt KIO 2090/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2017 r. w W. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2017 r. przez Wykonawcę – I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przy (.
 • 2017-10-20 WYROK Sygn. akt KIO 2082/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2017 r. przez wykonawcę Konsorcjum: N. E. S. G. Z. H. U. N. M., Z. P. –H. S. K., U. I. G.
 • 2017-10-20 WYROK Sygn. akt KIO 2058/17, KIO 2066/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 i 16 października 2017 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 1. w dniu 02.10.2017 r. przez W ykonawcę: C. Sp. z o. o. Sp. k., ul. (…) (sygn. akt KIO 2058/17), 2. w dniu
 • 2017-10-20 WYROK Sygn. akt KIO 1964 / 17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 września 2017 r. przez wykonawcę Beckman Coulter Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa
 • 2017-10-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2102/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 19 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dniu 7 października 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2017-10-19 WYROK Sygn. akt KIO 2095/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 października 2017 r. przez wykonawcę J. W. prowadzącego działalność gospodarczą pn. Z. U. K. T. Z. J.
 • 2017-10-19 WYROK Sygn. akt KIO 2088/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2017 r. przez konsorcjum firm: 1) B. B. P. T. Sp. z o. o., (...), 2) F. A. T. Sp. z o. o., (..
Dodaj swoje pytanie

REKLAMA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.