eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TADEUSZ KRAWCZUK

Dane wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TADEUSZ KRAWCZUK
Kochanowskiego 8
19-400 Olecko
woj. warmińsko-mazurskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TADEUSZ KRAWCZUK opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2010 - 2011Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

3

Łączna wartość
wygranych przetargów

336 149 zł

Liczba zamawiających

2

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TADEUSZ KRAWCZUK, najczęściej zlokalizowane były w województwie warmińsko-mazurskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TADEUSZ KRAWCZUK zamówień to 336 148,54 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2010 (2 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Urząd Gminy w Wieliczkach.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 219 639,86 PLN w ramach ogłoszonego przez Urząd Gminy w Wieliczkach przetargu, którego przedmiotem było Budowa budynku świetlicy w Niedźwiedzkich i rozbudowa budynku świetlicy na potrzeby C.I.W. w Wieliczkach.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 17 047,08 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Remont przepustu kamienno-ceglanego w ciągu drogi woj. nr 655 Kąp-Wydminy-Olecko-Raczki-Suwałki-Rutka Tartak w km 55+120, k. m. Wieliczki. Przetarg ogłoszony był przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.


Liczba udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TADEUSZ KRAWCZUK zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TADEUSZ KRAWCZUK w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2011 1 219 639,86 PLN 1
2010 2 116 508,68 PLN 2
RAZEM: 3 336 148,54 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (3 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 336 148,54 zł). Przetargi, w których wygrywa firma PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TADEUSZ KRAWCZUK najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty drogowe, Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej, Roboty budowlane w zakresie budynkówPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TADEUSZ KRAWCZUK wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Wieliczki (2 przetargi na łączną kwotę 319 101,46 zł). Olsztyn (1 przetarg na łączną kwotę 17 047,08 zł).

Lista przetargów, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TADEUSZ KRAWCZUK najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-07-21 Wieliczki

Urząd Gminy w Wieliczkach
Roboty budowlane

Budowa budynku świetlicy w Niedźwiedzkich i rozbudowa budynku świetlicy na potrzeby C.I.W. w Wieliczkach
219 639,86 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TADEUSZ KRAWCZUK najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 219 639,86 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-10-06 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Remont przepustu kamienno-ceglanego w ciągu drogi woj. nr 655 Kąp-Wydminy-Olecko-Raczki-Suwałki-Rutka Tartak w km 55+120, k. m. Wieliczki.
17 047,08 PLN
2010-07-23 Wieliczki

Urząd Gminy w Wieliczkach
Roboty budowlane

Remont chodnika przy ul. Tunelowej i przy drodze gminnej na działkach 297/1; 297/2 oraz przy ul. Słonecznej w Wieliczkach.
99 461,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TADEUSZ KRAWCZUK najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 116 508,68 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019
Dodaj swoje pytanie