eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › ORBUDROL ZAKŁAD USŁUGOWY ORFIN RYSZARD

Dane wykonawcy:

ORBUDROL ZAKŁAD USŁUGOWY ORFIN RYSZARD
Leśna 18
55-040 Tyniec Nad Ślęzą
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie ORBUDROL ZAKŁAD USŁUGOWY ORFIN RYSZARD opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2012Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

9

Łączna wartość
wygranych przetargów

1 357 636 zł

Liczba zamawiających

6

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma ORBUDROL ZAKŁAD USŁUGOWY ORFIN RYSZARD, najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie ORBUDROL ZAKŁAD USŁUGOWY ORFIN RYSZARD zamówień to 1 357 636,01 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2009 (4 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 509 900,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu przetargu, którego przedmiotem było Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego drogi krajowej A-4 odc. budziszów-Przylesie od km 109+308 do km 190+363 na terenie administrowanym przez Rejon we Wrocławiu.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 22 464,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Koszenie poboczy i skarp rowów w ciągach dróg wojewódzkich nr 378, 385, 395 i 396 administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie. Przetarg ogłoszony był przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie.


Liczba udzielonych firmie ORBUDROL ZAKŁAD USŁUGOWY ORFIN RYSZARD zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy ORBUDROL ZAKŁAD USŁUGOWY ORFIN RYSZARD w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2012 1 22 464,00 PLN 1
2010 1 110 131,93 PLN 1
2009 4 634 440,08 PLN 3
2008 2 565 100,00 PLN 1
2007 1 25 500,00 PLN 1
RAZEM: 9 1 357 636,01 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (8 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 1 247 504,08 zł). Przetargi, w których wygrywa firma ORBUDROL ZAKŁAD USŁUGOWY ORFIN RYSZARD najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi ogrodnicze, Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, Usługi sprzątania parkingów, Roboty w zakresie konserwacji dróg, Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowejPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma ORBUDROL ZAKŁAD USŁUGOWY ORFIN RYSZARD wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Wrocław (7 przetargów na łączną kwotę 1 225 040,08 zł). Leszno (1 przetarg na łączną kwotę 110 131,93 zł). Strzelin (1 przetarg na łączną kwotę 22 464,00 zł).

Lista przetargów, w których firma ORBUDROL ZAKŁAD USŁUGOWY ORFIN RYSZARD najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-04-19 Strzelin

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Usługi

Koszenie poboczy i skarp rowów w ciągach dróg wojewódzkich nr 378, 385, 395 i 396 administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie.
22 464,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ORBUDROL ZAKŁAD USŁUGOWY ORFIN RYSZARD najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 22 464,00 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-05-11 Leszno

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie
Roboty budowlane

Roboty konserwacyjne na cieku ORLA w km 21+282-38+500 gm. Rawicz, Pakosław i Jutrosin, pow. rawicki, woj. wielkopolskie
110 131,93 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ORBUDROL ZAKŁAD USŁUGOWY ORFIN RYSZARD najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 110 131,93 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-11-10 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Usługi

Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego drogi krajowej A-4 w km 109+308 - 190+363
112 290,00 PLN
2009-05-26 Wrocław

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Usługi

Dwukrotne koszenie poboczy przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego, na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gminy Długołęka, w ilości do 795.200m2 w podziale na: pierwsze koszenie - 397.600m2, drugie koszenie - 397.600m2
43 736,00 PLN
2009-05-22 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Usługi

Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego drogi krajowej A-4 odcinek Budziszów-Bielany Wrocławskie-Przylesie km 109+308-150+850-190+363
397 830,00 PLN
2009-04-22 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Usługi

Koszenie traw i chodników z pasa drogowego wraz z obkaszaniem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu wrocławskiego , oławskiego i średzkiego.
80 584,08 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ORBUDROL ZAKŁAD USŁUGOWY ORFIN RYSZARD najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 634 440,08 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-05-26 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Usługi

Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego drogi krajowej A-4 odc. budziszów-Przylesie od km 109+308 do km 190+363 na terenie administrowanym przez Rejon we Wrocławiu
509 900,00 PLN
2008-03-10 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Usługi

Ręczne oczyszczanie parkingów i zatok przy drodze krajowej A-4
55 200,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ORBUDROL ZAKŁAD USŁUGOWY ORFIN RYSZARD najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 565 100,00 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-10-04 Wrocław

Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu Rejonowy Oddział Dróg Nr 4
Usługi

jednokrotne mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy i skarp z ręcznym obkaszaniem pachołków, barier i innych urządzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Działu - Obwodu Drogowego nr 14 w Dobroszycach w ogólnej ilości 39,91 ha,
25 500,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ORBUDROL ZAKŁAD USŁUGOWY ORFIN RYSZARD najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 25 500,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie