eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie - przetargiWielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-22
2016-07-06
Konin roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych na terenie subregionu konińskiego w 2016 r. OBIEKT NR 1B
2016-06-22
2016-07-06
Konin roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych na terenie subregionu konińskiego w 2016 r. OBIEKT NR 2A
2016-06-22
2016-07-06
Konin roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych na terenie subregionu konińskiego w 2016 r. OBIEKT NR 2B
2016-06-22
2016-07-06
Konin roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych na terenie subregionu konińskiego w 2016 r. OBIEKT NR 3A
2016-06-22
2016-07-06
Konin roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych na terenie subregionu konińskiego w 2016 r. OBIEKT NR 3B
2016-06-22
2016-07-06
Konin roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych na terenie subregionu konińskiego w 2016 r. OBIEKT NR 4A
2016-06-22
2016-07-06
Konin roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych na terenie subregionu konińskiego w 2016 r. OBIEKT NR 4B
2016-06-22
2016-06-29
Konin usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie Wykonanie oceny 5 letniej wałów przeciwpowodziowych na tzw. polderach w tym budowle wałowe, bez przepompowni.
2016-06-20
2016-06-29
Leszno usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie Wykonanie operatów wodnoprawnych, instrukcji gospodarowania wodą i instrukcji eksploatacji dla urządzeń melioracji podstawowych powiatgostyński, leszczyński, kościański, wolsztyński, rawicki województwowielkopolskie
2016-06-13
2016-06-28
Poznań roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 1 - Wrześnica-Gniezno
2016-06-13
2016-06-28
Poznań roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 2 - Wełna-Gniezno
2016-06-13
2016-06-28
Poznań roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 3 - Kanał Północny Obry
2016-06-13
2016-06-28
Poznań roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 4 - Szarka
2016-06-13
2016-06-28
Poznań roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 5 - Kanał Środkowy Obry
2016-06-13
2016-06-28
Poznań roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 6 - Międzychód
2016-06-13
2016-06-28
Poznań roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 7 - Szamotuły
2016-06-13
2016-06-28
Poznań roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 8 - Oborniki
2016-06-13
2016-06-28
Poznań roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 9 - Pniewy
2016-06-13
2016-06-28
Poznań roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 10 - Miłosławski
2016-06-13
2016-06-28
Poznań roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 11 - Dopływy Warty

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-09
2016-06-24
Poznań roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty na terenie gm. Śrem - etap II. pow. śremski, woj. wielkopolskie
2016-06-07
2016-06-23
Piła roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile BUDOWA PRZEPŁAWKI Z PRZEBUDOWĄ JAZU w km 0+571 RZEKI CZŁAPI Lokalizacjagm. Krzyż Wlkp., pow. czarnkowsko-trzcianecki
2016-04-26
2016-05-09
Piła usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile STABILIZACJA POZIOMU LUSTRA WODY JEZIORA MIEJSKIEGO- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Lokalizacjagm. Miasto Złotów, pow. złotowski
2016-04-15
2016-04-29
Konin usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie Wykonanie podziałów geodezyjnych działek gruntu oraz sporządzenie dokumentacji geo-dezyjnej do celów prawnych na podstawie decyzji administracyjnej ustalającej linię brzegową rzeki Powy od km 14+550 do 20+530 w miejscowościach Karsy, Lisiec Mały, Lisiec Wielki i Kazimierów gmina Stare Miasto.
2016-04-14
2016-04-29
Ostrów Wielkopolski roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Zbiornik wodny Kobyla Góra - przebudowa drogi na zaporze czołowej (remont nawierzchni)
2016-04-07
2016-04-19
Leszno usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Prut - regulacja i obwałowanie w km 0+000 - 3+722
2016-04-07
2016-04-19
Leszno usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Orla- regulacja i obwałowanie w km 47+520 - 50+370
2016-04-07
2016-04-19
Leszno usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Rów Krobski - regulacja w km 0+000 - 3+000
2016-04-07
2016-04-25
Poznań roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu roboty budowlane i usługi w systemie - zaprojektuj i wybuduj, pn.Działania energooszczędne w budynkach użyteczności pu-blicznej na terenie ojewództwa wielkopolskiego realizowane w obiekcie administracyjno - biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Piekary 17, miasto Poznań, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
2016-03-21
2016-04-05
Konin roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu konińskiego w 2016 r.
2016-03-21
2016-04-05
Konin roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu kolskiego w 2016 r.
2016-03-21
2016-04-05
Konin roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu tureckiego w 2016 r.
2016-02-09
2016-02-24
Ostrów Wielkopolski roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Zapora czołowa zbiornika wodnego Kobyla Góra, gm Kobyla Góra - odmulenie części cofkowej (prace utrzymaniowe)
2015-12-30
2016-01-22
Poznań roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu DZIAŁANIA ENERGOOSZCZĘDNE W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERE-NIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO REALIZOWANE W OBIEKCIE ADMINISTRA-CYJNO - BIUROWYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W POZNANIU PRZY UL. PIEKARY 17 WRAZ Z JEGO POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ MODERNIZACJĄ Z OSIĄGNIĘCIEM, UTRZYMANIEM I ZAGWARANTOWANIEM EFEKTU ENERGETYCZNEGO, W RAMACH REALIZACJI PRO-GRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO - na roboty budowlane i usługi w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2015-12-10
2015-12-18
Piła usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile Usługa - wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych
2015-12-09
2015-12-17
Piła usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile Usługa - wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych - pompownie
2015-12-08
2015-12-16
Konin usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych zlokalizowanych na terenie RO WZMiUW Konin w 2016 r.
2015-11-26
2015-12-07
Ostrów Wielkopolski usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych
2015-11-20
2015-12-07
Leszno roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie Masłówka - odbudowa wałów dwustronnych w km 10+427-13+930, etap II
2015-11-18
2015-12-03
Ostrów Wielkopolski roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Zapora czołowa zbiornika wodnego Kobyla Góra, gm Kobyla Góra - odmulenie części cofkowej zbiornika

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-20
brak danych
Poznań Usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku biurowym przy ulicy Piekary 17 w Poznaniu
2016-06-09
brak danych
Konin Usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie Wykonanie podziałów geodezyjnych działek gruntu oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych na podstawie decyzji administracyjnej ustalającej linię brzegową rzeki Powy od km 14+550 do 20+530 w miejscowościach Karsy, Lisiec Mały, Lisiec Wielki i Kazimierów gmina Stare Miasto
2016-06-01
brak danych
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Zbiornik wodny Kobyla Góra - przebudowa drogi na zaporze czołowej ( remont nawierzchni)
2016-05-24
brak danych
Piła Usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile STABILIZACJA POZIOMU LUSTRA WODY JEZIORA MIEJSKIEGO- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Lokalizacjagm. Miasto Złotów, pow. złotowski.
2016-05-24
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obiekcie administracyjno - biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Piekary 17
2016-05-13
brak danych
Leszno Usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego Prut - regulacja i obwałowanie w km 0+000 - 3+722
2016-05-13
brak danych
Leszno Usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Orla -regulacja i obwałowanie w km 47+520-50+370
2016-05-13
brak danych
Leszno Usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Rów Krobski - regulacja w km 0+000 - 3+000
2016-04-28
brak danych
Konin Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu konińskiego w 2016 r.
2016-04-28
brak danych
Konin Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu kolskiego w 2016 r.
2016-04-28
brak danych
Konin Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu tureckiego w 2016 r.
2016-03-16
brak danych
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Zapora czołowa zbiornika wodnego Kobyla Góra, gm. Kobyla Góra-odmulenie części cofkowej zbiornika (roboty utrzymaniowe)
2016-01-21
brak danych
Poznań Usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Kanał Trojanka - roboty dodatkowe - obiekt nr 4 Przeźmierowo
2016-01-21
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Sama - roboty dodatkowe - obiekt nr 16 Szamotuły
2016-01-21
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Kanał Tesiny-Orkowo, Kanał Szymanowo-Grzybno - roboty dodatkowe - obiekt nr 21 Kadzewo
2016-01-21
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Kanał Wapno-Laskownica - roboty dodatkowe - obiekt nr 23 Łekno
2016-01-21
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Kanał Ulgi - roboty dodatkowe - obiekt nr 24 Moskawa
2016-01-21
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Wielki Rów - roboty dodatkowe - obiekt nr 25 Wielki Rów
2016-01-13
brak danych
Piła Usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile Usługa - wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych - pompownie
2016-01-13
brak danych
Piła Usługi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile Usługa - wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.