eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP TOMASZ ŚLIWIŃSKI

Dane wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP TOMASZ ŚLIWIŃSKI
44
59-820 Stankowice
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP TOMASZ ŚLIWIŃSKI opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2012 - 2013Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

2

Łączna wartość
wygranych przetargów

239 455 zł

Liczba zamawiających

1

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP TOMASZ ŚLIWIŃSKI, najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP TOMASZ ŚLIWIŃSKI zamówień to 239 454,53 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2012 (1 przetarg). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Leśna.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 162 794,53 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Leśna przetargu, którego przedmiotem było Odbudowa drogi gminnej (nr dz. 241, km 0+000-0+190) wraz z odbudową rowu (dz. nr 222, km 0+000-0+400; dz. nr 260, km 0+000-0+600) w Szyszkowej - powódź 2010r..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 76 660,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to USUWANIE SKUTKÓW POWODZI KATASTROFALNEJ z dnia 29/30.07.2013 r. - przywracanie funkcjonalności i przejezdności dróg w miejscowości Stankowice w Gminie Leśna Przetarg ogłoszony był przez Gmina Leśna.


Liczba udzielonych firmie Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP TOMASZ ŚLIWIŃSKI zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP TOMASZ ŚLIWIŃSKI w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2013 1 76 660,00 PLN 1
2012 1 162 794,53 PLN 1
RAZEM: 2 239 454,53 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (2 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 239 454,53 zł). Przetargi, w których wygrywa firma Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP TOMASZ ŚLIWIŃSKI najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty w zakresie naprawy dróg, Roboty w zakresie kopania rowówPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP TOMASZ ŚLIWIŃSKI wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Leśna (2 przetargi na łączną kwotę 239 454,53 zł).

Lista przetargów, w których firma Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP TOMASZ ŚLIWIŃSKI najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-08-05 Leśna

Gmina Leśna
Roboty budowlane

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI KATASTROFALNEJ z dnia 29/30.07.2013 r. - przywracanie funkcjonalności i przejezdności dróg w miejscowości Stankowice w Gminie Leśna
76 660,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP TOMASZ ŚLIWIŃSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 76 660,00 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-06-11 Leśna

Gmina Leśna
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej (nr dz. 241, km 0+000-0+190) wraz z odbudową rowu (dz. nr 222, km 0+000-0+400; dz. nr 260, km 0+000-0+600) w Szyszkowej - powódź 2010r.
162 794,53 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP TOMASZ ŚLIWIŃSKI najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 162 794,53 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019
Dodaj swoje pytanie