eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › NOBILE POLSKA SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

NOBILE POLSKA SP. Z O.O.
Rumiana 55/57/1
02-954 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie NOBILE POLSKA SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2013 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

9

Łączna wartość
wygranych przetargów

1 405 959 zł

Liczba zamawiających

3

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma NOBILE POLSKA SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie NOBILE POLSKA SP. Z O.O. zamówień to 1 405 958,99 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2014 (4 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 361 681,50 PLN w ramach ogłoszonego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przetargu, którego przedmiotem było remont murków oporowych i ciągów pieszych na terenie przy ulicy Bednarskiej 9 i 11 oraz remont schodów zewnętrznych prowadzących na galerię budynku przy ulicy Bednarskiej 9 w Warszawie.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 8 778,29 PLN. Przedmiot tego zamówienia to roboty dodatkowe do zamówienia nr 076/R/14 powstałe przy realizacji umowy Nr 0773/ZGN/2014 z dnia 16.10.2014 r., związane z remontem nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Grabowskiego Przetarg ogłoszony był przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


Liczba udzielonych firmie NOBILE POLSKA SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy NOBILE POLSKA SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 1 220 667,89 PLN 1
2015 3 816 257,21 PLN 1
2014 4 258 333,89 PLN 2
2013 1 110 700,00 PLN 1
RAZEM: 9 1 405 958,99 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (7 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 1 173 114,10 zł). Przetargi, w których wygrywa firma NOBILE POLSKA SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty remontowe i renowacyjne, Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Zewnętrzne czyszczenie budynków, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanychPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma NOBILE POLSKA SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (9 przetargów na łączną kwotę 1 405 958,99 zł).

Lista przetargów, w których firma NOBILE POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-04-27 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Roboty budowlane

Remont nawierzchni podwórza oraz zagospodarowanie terenu zielenią i oświetleniem przy ul. Ciasnej 15 w Warszawie
220 667,89 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma NOBILE POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 220 667,89 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-10-08 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Roboty budowlane

roboty dodatkowe do zamówienia nr AZ-016/R/15 na remont murków oporowych i ciągów pieszych na terenie przy ulicy Bednarskiej 9 i 11 oraz remont schodów zewnętrznych prowadzących na galerię budynku przy ulicy Bednarskiej 9 w Warszawie
105 255,71 PLN
2015-06-03 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Roboty budowlane

remont murków oporowych i ciągów pieszych na terenie przy ulicy Bednarskiej 9 i 11 oraz remont schodów zewnętrznych prowadzących na galerię budynku przy ulicy Bednarskiej 9 w Warszawie
361 681,50 PLN
2015-06-03 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Roboty budowlane

wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wzmocnienia ceglanej ściany oporowej na posesji przy ulicy Bednarskiej 21, 23
349 320,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma NOBILE POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 816 257,21 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-03 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Roboty budowlane

zamówienie uzupełniające do zamówienia nr 076/R/14 na wykonanie robót związanych ze stałą organizacją ruchu drogi wewnętrznej przy ul. Grabowskiego (m.in. słupów ogrodzeniowych oraz poziomych i pionowych znaków drogowych)
16 347,60 PLN
2014-12-01 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i posadzek oraz wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń piwnicznych w budynku użytkowym przy ul. Wiśniowej 37 w Warszawie.
12 177,00 PLN
2014-11-26 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Roboty budowlane

roboty dodatkowe do zamówienia nr 076/R/14 powstałe przy realizacji umowy Nr 0773/ZGN/2014 z dnia 16.10.2014 r., związane z remontem nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Grabowskiego
8 778,29 PLN
2014-10-16 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Roboty budowlane

remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Grabowskiego w Warszawie
221 031,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma NOBILE POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 258 333,89 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-06-20 Warszawa

Najwyższa Izba Kontroli
Roboty budowlane

REMONT OGRODZENIA W BAZIE TRANSPORTOWEJ NIK PRZY UL. LUBKOWSKIEJ 7/9 W WARSZAWIE
110 700,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma NOBILE POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 110 700,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie