eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - przetargiMuzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-28
2017-05-12
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Promocja Projektu pn. "Źródła przemian. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-13
2017-04-27
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Dostawa i montaż systemu cieniującego rośliny kubłowe na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach przedsięwzięcia "Miejska bioróżnorodność - ochrona, edukacja i rewaloryzacja w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie"
2017-03-23
2017-04-06
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Konserwacja i restauracja dekoracji malarskich wnętrz w pomieszczeniach nr 4,5,6A,6B,6C,7,8 na II piętrze Pałacu Myślewickiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2016-11-25
2016-12-05
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Przedmiotem zamówienia jestświadczenie usług w zakresie serwisu i konserwacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa istniejących w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
2016-11-21
brak danych
Warszawa Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap IV - roboty budowlane wraz z robotami wykończeniowymi
2016-10-21
brak danych
Warszawa Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap IV - roboty budowlane wraz z robotami wykończeniowymi
2016-08-29
2016-09-06
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Konserwacja i restauracja dekoracji malarskich wnętrz w pomieszczeniach nr 1,2,3 na II piętrze Pałacu Myślewickiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2016-07-07
2016-07-22
Warszawa roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap IV - roboty budowlane wraz z robotami wykończeniowymi
2016-03-03
2016-03-11
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów wyposażenia w przestrzeni edukacyjnej w obiekcie Starej Pomarańczarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2016-02-19
2016-02-29
Warszawa dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozbudowa istniejących w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie systemów techniki ochronnej o System Ochrony Indywidualnej Zbiorów w Pałacu Myślewickim
2016-02-18
2016-02-26
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie mobilnego systemu wystawienniczego w Galerii Rzeźby Polskiej w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego.
2016-02-04
2016-02-12
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie mobilnego systemu wystawienniczego w Galerii Rzeźby Polskiej w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2015-12-23
2016-01-05
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów wyposażenia w przestrzeni edukacyjnej w obiekcie Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2015-12-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie ław kominiarskich w obiekcie Starej Oranżerii -zamówienie uzupełniające do Umowy nr 242092014K z 15 września 2014 r. pn. Wykonanie wielobranżowych prac remontowych i konserwatorskich w obiekcie Starej Pomarańczarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2015-12-11
2015-12-21
Warszawa dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozbudowa systemów techniki ochronnej CCTV i SSP w budynku Starej Oranżerii
2015-10-22
2015-10-30
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Świadczenie usług sprzątania i utrzymania toalet publicznych na terenie Muzeum Łazienki Królewskie
2015-10-19
2015-10-28
Warszawa dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej do wszystkich punktów na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
2015-10-19
2015-10-28
Warszawa dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej do wszystkich punktów na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2015-08-04
2015-08-18
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Promocja i działania z zakresu public relations na rzecz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2015-07-28
2015-08-12
Warszawa roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap III - stan surowy zamknięty
2015-07-02
2015-07-10
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie prac patynowania dachów i obróbek blacharskich Pałacu na Wyspie wraz z kolumnadami i pawilonami wschodnim i zachodnim w ramach projektu Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, dofinansowanego ze środków POIiŚ

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-26
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk broszur do wystawy pod roboczym tytułem "Wystawa jednego obrazu. Malarstwo z kolekcji Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie i Kunsthalle w Hamburgu" w dwóch wersjach językowychpolskiej i angielskiej, posiadających numery ISBN
2017-02-20
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk książki pt."Przechadzki po ogrodach. Traktat Gorgiasza. Utopia Eudaimoni", posiadającej numer ISBN
2016-12-14
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Świadczenie usług w zakresie serwisu i konserwacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa istniejących w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2016-09-27
brak danych
Warszawa Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Konserwacja i restauracja dekoracji malarskich wnętrz w pomieszczeniach nr 1,2,3 na II piętrze Pałacu Myślewickiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2016-08-23
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk książki pt.Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia, posiadającej numer ISBN
2016-08-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap IV - roboty budowlane wraz z robotami wykończeniowymi
2016-07-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające polegające na rozszerzeniu prac w zakresie remontowo - budowlanym i instalacyjnym w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2016-07-05
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk broszury pt. Królewska Galeria Rzeźby w Starej Oranżerii w wersji polskiej i angielskiej, nieposiadających numeru ISBN
2016-06-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające polegające na rozszerzeniu zakresu remontu zascenia w Starej Oranżerii przy Teatrze Królewskim pod kątem dostosowania obiektu do zakładanej funkcji (zaplecze Teatru), tj. wykonanie prac remontowo - budowlanych w łazience w skrzydle wschodnim, w tym prac instalacyjnych, remont pionów wodno - kanalizacyjnych oraz wykonanie prac remontowych instalacji CO w skrzydle wschodnim, zgodnie z projektem.
2016-05-31
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające polegające na realizacji dwóch zadań, tj. wykonanie okablowania teletechnicznego do pomieszczeń edukacyjnych w skrzydle zachodnim Starej Oranżerii pod kątem zakupionego sprzętu multimedialnego oraz wykonanie podłączeń do podgrzewaczy przy zaprojektowanych zlewach oraz wykonanie remontu toalety w skrzydle zachodnim Starej Oranżerii przy salach edukacyjnych zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do opisu wraz z remontem instalacji wodno-kanalizacyjnych w poziomie piwnic obsługujących pomieszczenia toalety i sal edukacyjnych
2016-05-24
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie druk dwóch katalogów wystawyHolenderski plakat kulturalny, Gielijn Escher, Lex Reitsma, posiadających numer ISBN
2016-05-18
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk publikacji pt. Oświeceniowa republika władców, posiadającej numer ISBN.
2016-05-11
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk broszury edukacyjnej pn. Broszura edukacyjna dla rodzin w dwóch wersjach językowychpolskiej i angielskiej, nieposiadających numeru ISBN.
2016-05-06
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zamówienie dodatkowe do umowy nr 242 09 2014 K z 15 września 2014 r. polegające na wykonaniuusługi konserwacji podłogi w pomieszczeniu 1.4 na parterze skrzydła zachodniego polegającą na wykonaniu naprawy i odtworzeniu parkietu wraz z warstwami konserwacyjnymi, wykonania w pomieszczeniu 2.3 dwóch stref zagłębionych w posadzce świadków XVIII-wiecznych tafli wraz z oświetleniem oraz na konserwacji marmurowej posadzki w Przedsionku na I piętrze skrzydła zachodniego Starej Oranżerii
2016-05-06
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy nr 242 09 2014 K z 15 września 2014 r. polegające na wykonaniu usługi demontażu i odtworzenia trzech zabytkowych luster znajdujących się w kuluarze dolnym przy szatni w skrzydle zachodnim Starej Oranżerii.
2016-05-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające polegające na wykonaniu prac poprawiających bezpieczeństwo pożarowe budynku Starej Oranżerii, w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - zamówienie uzupełniające do umowy nr 242 09 2014 K z 15 września 2014 r
2016-04-26
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy nr 15 02 2014 K z dnia 7.02.2014 r. na opracowanie koncepcji Wirtualnego Muzeum łazienki Królewskie w Warszawie pn. Budowa aplikacji mobilnej ORANŻERIA, platforma iOS oraz Android, nawiązującej wizualnie i funkcjonalnie do istniejącej aplikacji mobilnej w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2016-04-22
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające na wykonanie usługi garderób wraz z oświetleniem oraz oświetlenia scenicznego i nagłośnienia, wykonane z materiałów własnych wykonawcy, w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - zamówienie uzupełniające do umowy nr 53 03 2015 K z 10 marca 2015 r.
2016-04-20
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk broszur do wystawy pod roboczym tytułem Królewska Galeria Obrazów. Wystawa jednego obrazu z muzeum holenderskiego Mauritshuis w Hadze w dwóch wersjach językowychpolskiej i angielskiej, nieposiadających numerów ISBN.
2016-04-20
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk publikacji pt. Przechadzki po ogrodach. Esej z dziejów ogrodnictwa i pielgrzymowania, posiadającej numer ISBN

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.