eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - przetargiMuzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-02
2017-06-20
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie i adaptacji części naziemnej Wodozbioru w ramach projektu pn. "Źródła przemian. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2017-05-30
2017-06-08
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Świadczenie usług marketingu internetowego na rzecz Muzeum Łazienki Królewskie
2017-05-29
2017-06-07
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Konserwacja wybranych drewnianych elementów wnętrza Teatru Królewskiego
2017-05-18
2017-05-26
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Konserwacja i restauracja zabytkowych mebli z widowni Teatru Królewskiego w budynku Starej Oranżerii
2017-05-17
2017-05-30
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Ekspertyza archeologiczna - opracowanie kwerendy archiwalnej oraz programu nieinwazyjnych badań archeologicznych wraz z wyceną dla obiektu Wodozbioru
2017-05-16
2017-05-24
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w trakcie realizacji prac remontowo-konserwatorskich w Wodozbiorze na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-04-28
2017-05-12
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Promocja Projektu pn. "Źródła przemian. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2017-04-13
2017-04-27
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Dostawa i montaż systemu cieniującego rośliny kubłowe na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach przedsięwzięcia "Miejska bioróżnorodność - ochrona, edukacja i rewaloryzacja w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie"
2017-03-23
2017-04-06
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Konserwacja i restauracja dekoracji malarskich wnętrz w pomieszczeniach nr 4,5,6A,6B,6C,7,8 na II piętrze Pałacu Myślewickiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2016-11-25
2016-12-05
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Przedmiotem zamówienia jestświadczenie usług w zakresie serwisu i konserwacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa istniejących w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
2016-11-21
brak danych
Warszawa Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap IV - roboty budowlane wraz z robotami wykończeniowymi
2016-10-21
brak danych
Warszawa Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap IV - roboty budowlane wraz z robotami wykończeniowymi
2016-08-29
2016-09-06
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Konserwacja i restauracja dekoracji malarskich wnętrz w pomieszczeniach nr 1,2,3 na II piętrze Pałacu Myślewickiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2016-07-07
2016-07-22
Warszawa roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap IV - roboty budowlane wraz z robotami wykończeniowymi
2016-03-03
2016-03-11
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów wyposażenia w przestrzeni edukacyjnej w obiekcie Starej Pomarańczarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2016-02-19
2016-02-29
Warszawa dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozbudowa istniejących w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie systemów techniki ochronnej o System Ochrony Indywidualnej Zbiorów w Pałacu Myślewickim
2016-02-18
2016-02-26
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie mobilnego systemu wystawienniczego w Galerii Rzeźby Polskiej w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego.
2016-02-04
2016-02-12
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie mobilnego systemu wystawienniczego w Galerii Rzeźby Polskiej w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2015-12-23
2016-01-05
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów wyposażenia w przestrzeni edukacyjnej w obiekcie Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2015-12-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie ław kominiarskich w obiekcie Starej Oranżerii -zamówienie uzupełniające do Umowy nr 242092014K z 15 września 2014 r. pn. Wykonanie wielobranżowych prac remontowych i konserwatorskich w obiekcie Starej Pomarańczarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-20
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w trakcie realizacji prac remontowo-konserwatorskich w Wodozbiorze na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-05-25
brak danych
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Dostawę i montaż systemu cieniującego rośliny kubłowe na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach przedsięwzięcia "Miejska bioróżnorodność - ochrona, edukacja i rewaloryzacja w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie"
2017-05-25
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Konserwację i restaurację dekoracji malarskich wnętrz w pomieszczeniach nr 4,5,6A,6B,6C,7,8 na II piętrze Pałacu Myślewickiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-05-18
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk broszury o tytule "Programy dla szkół i przedszkoli 2017/2018" nieposiadającej numeru ISBN
2017-05-10
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk książki pt. "Gdy Europa mówiła po francusku" Marca Fumarolego posiadającej numer ISBN. Znak sprawy7/2017
2017-04-26
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk broszur do wystawy pod roboczym tytułem "Wystawa jednego obrazu. Malarstwo z kolekcji Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie i Kunsthalle w Hamburgu" w dwóch wersjach językowychpolskiej i angielskiej, posiadających numery ISBN
2017-02-20
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk książki pt."Przechadzki po ogrodach. Traktat Gorgiasza. Utopia Eudaimoni", posiadającej numer ISBN
2016-12-14
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Świadczenie usług w zakresie serwisu i konserwacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa istniejących w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2016-09-27
brak danych
Warszawa Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Konserwacja i restauracja dekoracji malarskich wnętrz w pomieszczeniach nr 1,2,3 na II piętrze Pałacu Myślewickiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2016-08-23
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk książki pt.Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia, posiadającej numer ISBN
2016-08-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap IV - roboty budowlane wraz z robotami wykończeniowymi
2016-07-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające polegające na rozszerzeniu prac w zakresie remontowo - budowlanym i instalacyjnym w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2016-07-05
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk broszury pt. Królewska Galeria Rzeźby w Starej Oranżerii w wersji polskiej i angielskiej, nieposiadających numeru ISBN
2016-06-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające polegające na rozszerzeniu zakresu remontu zascenia w Starej Oranżerii przy Teatrze Królewskim pod kątem dostosowania obiektu do zakładanej funkcji (zaplecze Teatru), tj. wykonanie prac remontowo - budowlanych w łazience w skrzydle wschodnim, w tym prac instalacyjnych, remont pionów wodno - kanalizacyjnych oraz wykonanie prac remontowych instalacji CO w skrzydle wschodnim, zgodnie z projektem.
2016-05-31
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające polegające na realizacji dwóch zadań, tj. wykonanie okablowania teletechnicznego do pomieszczeń edukacyjnych w skrzydle zachodnim Starej Oranżerii pod kątem zakupionego sprzętu multimedialnego oraz wykonanie podłączeń do podgrzewaczy przy zaprojektowanych zlewach oraz wykonanie remontu toalety w skrzydle zachodnim Starej Oranżerii przy salach edukacyjnych zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do opisu wraz z remontem instalacji wodno-kanalizacyjnych w poziomie piwnic obsługujących pomieszczenia toalety i sal edukacyjnych
2016-05-24
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie druk dwóch katalogów wystawyHolenderski plakat kulturalny, Gielijn Escher, Lex Reitsma, posiadających numer ISBN
2016-05-18
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk publikacji pt. Oświeceniowa republika władców, posiadającej numer ISBN.
2016-05-11
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk broszury edukacyjnej pn. Broszura edukacyjna dla rodzin w dwóch wersjach językowychpolskiej i angielskiej, nieposiadających numeru ISBN.
2016-05-06
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zamówienie dodatkowe do umowy nr 242 09 2014 K z 15 września 2014 r. polegające na wykonaniuusługi konserwacji podłogi w pomieszczeniu 1.4 na parterze skrzydła zachodniego polegającą na wykonaniu naprawy i odtworzeniu parkietu wraz z warstwami konserwacyjnymi, wykonania w pomieszczeniu 2.3 dwóch stref zagłębionych w posadzce świadków XVIII-wiecznych tafli wraz z oświetleniem oraz na konserwacji marmurowej posadzki w Przedsionku na I piętrze skrzydła zachodniego Starej Oranżerii
2016-05-06
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy nr 242 09 2014 K z 15 września 2014 r. polegające na wykonaniu usługi demontażu i odtworzenia trzech zabytkowych luster znajdujących się w kuluarze dolnym przy szatni w skrzydle zachodnim Starej Oranżerii.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.