eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - przetargiMuzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-15
2018-03-22
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Dostawa specjalistycznego sprzętu ogrodniczego służącego utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni zabytkowej: kosiarka rotacyjna z traktorkiem oraz dwóch wózków ze skrzynią umożliwiającą transport urobku" w ramach przedsięwzięcia ,,Przebudowa i odnowa zabytkowego drzewostanu parkowego oraz doposażenie parku maszyn w specjalistyczny sprzęt służący utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" dofinansowanego ze środków NFOŚiGW

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-14
2018-03-21
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie "Badania archeologiczne reliktów Oranżerii Gotyckiej w otoczeniu Białego Domku w ramach projektu "ŹRÓDŁA PRZEMIAN. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich" finansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020."
2018-03-08
2018-03-16
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Badania archeologiczne reliktów Oranżerii Gotyckiej w otoczeniu Białego Domku w ramach projektu "ŹRÓDŁA PRZEMIAN. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich finansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
2018-02-14
2018-02-23
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Badania archeologiczne reliktów Oranżerii Gotyckiej w otoczeniu Białego Domku w ramach projektu "ŹRÓDŁA PRZEMIAN. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich" finansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020."
2018-02-07
2018-02-21
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Prace remontowo - konserwatorskie dachu wraz z dociepleniem stropu w budynku Dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach projektu "Termomodernizacja budynku Dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienek Królewskich", w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 oraz prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Dawnej Oberży.
2018-01-10
2018-01-31
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Opracowanie ekspertyzy dotyczącej osiemnastowiecznego meblarstwa i wyposażenia wnętrz Białego Domku - koncepcji odtworzenia historycznych wnętrz Białego Domku wraz z aranżacją ich ruchomego wyposażenia na podstawie kwerendy i analizy źródeł archiwalnych i bibliotecznych; zebranie dotychczasowych wyników badań i uporządkowanie ich w jeden, zwarty materiał. Kwerenda ma dotyczyć wnętrz Białego Domku z uwzględnieniem ich funkcji i przemian od XVIII do początku XX wieku. Na podstawie kwerendy - wykonanie projektu plastycznego ekspozycji wnętrz wraz z opisem i wizualizacją komputerową oraz nadzór nad realizacją projektu. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu "ŹRÓDŁA PRZEMIAN. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" finansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
2018-01-08
2018-01-16
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w trakcie realizacji prac remontowo-konserwatorskich w Białym Domku na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-11-28
2017-12-05
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie specjalistycznego oświetlenia przestrzeni wystawienniczej na potrzeby organizowania wystaw czasowych w budynku Podchorążówki
2017-11-27
2017-12-05
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie "ŹRÓDŁA PRZEMIAN. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" finansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
2017-11-17
2017-11-24
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozbudowa systemu telewizji dozorowej CCTV, oraz systemu SSWiN w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-11-16
2017-11-23
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozbudowa Systemu Indywidualnej Ochrony Zbiorów "Piccolo" w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-11-14
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie prac pielęgnacyjno - konserwatorskich w koronach zabytkowego drzewostanu w ramach przedsięwzięcia "Miejska bioróżnorodność - ochrona, edukacja i rewaloryzacja w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" dofinansowanego ze środków NFOŚiGW
2017-11-14
2017-11-21
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Kompleksowe świadczenie usług sprzątania i pilnowania dwóch toalet publicznych, sprzątanie pomieszczeń i toalet w obiektach wskazanych przez Muzeum oraz dostawa środków czystości do realizacji przedmiotowych prac
2017-11-13
2017-11-20
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie specjalistycznego oświetlenia przestrzeni wystawienniczej na potrzeby organizowania wystaw czasowych w budynku Podchorążówki
2017-11-07
2017-11-14
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Modernizacja (wymiana polegająca na odtworzeniu) stolarki okiennej w budynku Dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w ramach termomodernizacji obiektu - poddziałanie 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
2017-10-27
2017-11-06
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wymianę, modernizację oraz dodanie jednej kamery do istniejącego w Muzeum Łazienki Królewskie systemu telewizji dozorowej (CCTV) na elewacji budynku dawnej Oberży
2017-10-20
2017-10-27
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w trakcie realizacji prac remontowo-konserwatorskich w Białym Domku na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-10-18
2017-10-25
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zakup energii elektrycznej do wszystkich punktów na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-09-21
2017-10-05
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Prace remontowo - konserwatorskie dachu wraz z dociepleniem stropu w budynku Dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-08-23
2017-08-31
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w trakcie realizacji prac remontowo-konserwatorskich w Białym Domku na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-08-18
2017-09-01
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Prace remontowo - konserwatorskie dachu wraz z dociepleniem stropu w budynku Dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-15
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w trakcie realizacji prac remontowo-konserwatorskich w Białym Domku na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-12-22
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Kompleksowe świadczenie usług sprzątania i pilnowania dwóch toalet publicznych, sprzątanie pomieszczeń i toalet w obiektach wskazanych przez Muzeum oraz dostawa środków czystości do realizacji przedmiotowych prac.
2017-12-15
brak danych
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozbudowa Systemu Indywidualnej Ochrony Zbiorów "Piccolo" w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-12-14
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie "Modernizacja (wymiana polegająca na odtworzeniu) stolarki okiennej w budynku Dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w ramach termomodernizacji obiektu - projekt "Termomodernizacja budynku Dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienek Królewskich", w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020"
2017-12-08
brak danych
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie specjalistycznego oświetlenia przestrzeni wystawienniczej na potrzeby organizowania wystaw czasowych w budynku Podchorążówki
2017-12-06
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk publikacji "Ochrona Dziedzictwa Kulturowego. 40 lat Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce - doświadczenia i perspektywy" w wersji polskiej i angielskiej, nieposiadającej numer ISSN,
2017-12-04
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk publikacji pt. "Oświeceniowa republika władców" tom II, posiadającej numer ISBN.
2017-12-04
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk publikacji "Listy z podróży. Korespondencja Jana Chrystiana Kamsetzera z królem Stanisławem Augustem i Marcellem Bacciarellim" posiadającej numer ISBN.
2017-11-30
brak danych
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozbudowa systemu telewizji dozorowej CCTV, oraz systemu SSWiN w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-11-29
brak danych
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zakup energii elektrycznej do wszystkich punktów na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-11-16
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wymianę, modernizację oraz dodanie jednej kamery do istniejącego w Muzeum Łazienki Królewskie systemu telewizji dozorowej (CCTV) na elewacji budynku dawnej Oberży
2017-09-29
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Świadczenie usług marketingu internetowego na rzecz Muzeum Łazienki Królewskie
2017-09-12
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie prac pielęgnacyjno - konserwatorskich w koronach zabytkowego drzewostanu w ramach przedsięwzięcia "Miejska bioróżnorodność - ochrona, edukacja i rewaloryzacja w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" dofinansowanego ze środków NFOŚiGW
2017-09-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie instalacji nawadniającej zabytkowego terenu ogrodu pomiędzy budynkiem Dawnej Oberży a Pałacem Myślewickim w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-08-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie i adaptacji części naziemnej Wodozbioru w ramach projektu pn. "Źródła przemian. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2017-08-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Modernizację instalacji c.o. wraz z regulacją systemu centralnego ogrzewania w ramach termomodernizacji budynku Dawnej Oberży
2017-07-05
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie wykonanie ekspertyzy archeologicznej - opracowanie kwerendy archiwalnej (pozyskanie istniejących zasobów w postaci map, planów itp.) wraz z analizą przemian w kontekście rozwoju sieci wodnej oraz opracowanie programu nieinwazyjnych badań archeologicznych wraz z wyceną dla obiektu Wodozbioru
2017-06-20
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w trakcie realizacji prac remontowo-konserwatorskich w Wodozbiorze na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-05-25
brak danych
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Dostawę i montaż systemu cieniującego rośliny kubłowe na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach przedsięwzięcia "Miejska bioróżnorodność - ochrona, edukacja i rewaloryzacja w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie"
2017-05-25
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Konserwację i restaurację dekoracji malarskich wnętrz w pomieszczeniach nr 4,5,6A,6B,6C,7,8 na II piętrze Pałacu Myślewickiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.