eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - przetargiMuzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-22
2015-10-30
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Świadczenie usług sprzątania i utrzymania toalet publicznych na terenie Muzeum Łazienki Królewskie
2015-10-19
2015-10-28
Warszawa dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej do wszystkich punktów na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
2015-10-19
2015-10-28
Warszawa dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej do wszystkich punktów na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2015-08-04
2015-08-18
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Promocja i działania z zakresu public relations na rzecz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2015-07-28
2015-08-12
Warszawa roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap III - stan surowy zamknięty
2015-07-02
2015-07-10
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie prac patynowania dachów i obróbek blacharskich Pałacu na Wyspie wraz z kolumnadami i pawilonami wschodnim i zachodnim w ramach projektu Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, dofinansowanego ze środków POIiŚ
2015-06-19
2015-06-29
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Odsłonięcie i konserwacja dekoracji malarskich wybranych wnętrz II pietra Pałacu Myślewickiego w ramach projektu Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, dofinansowanego ze środków POIiŚ.
2015-06-08
2015-06-23
Warszawa roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap III - stan surowy zamknięty
2015-05-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy 112.04.2015.K z dnia 27.04.2015 polegającego na wykonaniu dodatkowej instalacji odgromowej na dachu oraz otoku Pałacu w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - projekt Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie- projekt Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
2015-05-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy nr 320/12/2014/K na wykonanie dodatkowych prac obejmujących prace w zakresie instalacji wodnych i kanalizacyjnych, prac renowacyjnych i poinstalacyjnych w Pałacu Myślewickim.
2015-05-15
2015-06-01
Warszawa roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap II - stan surowy zamknięty.
2014-12-08
2014-12-16
Warszawa dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zakup i sukcesywna dostawa paliw płynnych do Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w 2015 roku.
2014-12-03
2014-12-11
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Świadczenie usług w zakresie serwisu i konserwacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa istniejących w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
2014-11-18
2014-11-26
Warszawa dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zakup i sukcesywna dostawa paliw płynnych do Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w 2015 roku
2014-11-13
2014-11-21
Warszawa dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Sprzedaż energii elektrycznej do wszystkich punktów na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2014-11-12
2014-11-27
Warszawa roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2014-10-27
2014-11-12
Warszawa roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2014-10-22
2014-10-31
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozbudowa istniejących w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie systemów techniki ochronnej o System Ochrony Indywidualnej Zbiorów w Pałacu na Wyspie oraz w Białym Domku
2014-09-30
2014-10-15
Warszawa roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów posadowienia budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2014-09-10
2014-09-25
Warszawa roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów posadowienia budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-24
brak danych
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej do wszystkich punktów na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2015-09-25
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Promocja i działania z zakresu public relations na rzecz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
2015-09-18
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk broszury edukacyjnej Stara Oranżeria -Królewska Galeria Rzeźby
2015-09-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap III - stan surowy zamknięty
2015-08-03
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk dwóch przewodników pt.Musée du Palais Royal de Łazienki a Varsovie i Das Königliche Łazienki Museum in Warschau
2015-07-22
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wzmocnienie cokołu pod rzeźbą Lwa w Amfiteatrze -zamówienie uzupełniające do umowy nr 158 06 2015 K z dnia 1 czerwca 2015 r. w ramach projektu pn. Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
2015-07-16
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Odsłonięcie i konserwacja dekoracji malarskich wybranych wnętrz II pietra Pałacu Myślewickiego w ramach projektu Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, dofinansowanego ze środków POIiŚ
2015-07-16
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie prac patynowania dachów i obróbek blacharskich Pałacu na Wyspie wraz z kolumnadami i pawilonami wschodnim i zachodnim w ramach projektu Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, dofinansowanego ze środków POIiŚ.
2015-06-22
brak danych
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Uzupełnienie istniejącego w Muzeum Łazienki Królewskie Systemu Indywidualnej Ochrony Zabytków _zamówienie uzupełniające do umowy nr 303_11_2014_K z dnia 7 listopada 2014 r.
2015-06-10
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie wzmocnienia belki stropowej nad dawnym przepierzeniem w Oranżerii oraz wykonaniu prac pozłotniczych szlagmetalem drzwi wewnętrznych, detali architektonicznych w kuluarach i szatni Teatru w budynku Starej Pomarańczarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie -zamówienie dodatkowe do umowy nr 242/09/2014/K z dnia 15 września 2014 r. na wykonanie wielobranżowych prac remontowych i konserwatorskich w obiekcie Starej Pomarańczarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2015-06-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy 112.04.2015.K z dnia 27.04.2015 polegającego na wykonaniu dodatkowej instalacji odgromowej na dachu oraz otoku Pałacu w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - projekt Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie- projekt Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
2015-05-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy nr 320/12/2014/K na wykonanie dodatkowych prac obejmujących prace w zakresie instalacji wodnych i kanalizacyjnych, prac renowacyjnych i poistalacyjnych w Pałacu Myślewickim.
2015-05-19
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk dwóch katalogów wystaw z cyklu Plakat KulturalnyBenito Cabanasa i Germána Montalvo, wydawanych przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, posiadających numery ISBN
2015-05-07
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk i oprawa ulotki edukacyjnej pn.:Sennik Salomona
2015-04-24
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk książki pt.Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, posiadającej numer ISBN.
2015-04-07
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk książki pt.Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, posiadającej numer ISBN
2015-02-27
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie świadczenie usług w zakresie organizacji Festiwalu Strefa Ciszy Royal Łazienki Music Festival
2015-02-27
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie realizacja koncertów w ramach Pikniku Wolności, które odbędą się w Muzeum Łazienki Królewskie 4, w dniach 7 i 8 czerwca 2014 r.
2015-02-27
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Ogród Naturalistyczny o stylistyce chińskiej - wykonanie dwóch pawilonów i mostku oraz ich montażu i wykończenie przez wykwalifikowany chiński personel na miejscu ekspozycji
2015-02-26
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie roboty dodatkowe do umowy nr 204/07/2014/K z dnia 30 lipca 2014 roku na Wykonanie konserwacji 34 kopii gipsowych i jednej marmurowej z Królewskiej Kolekcji wraz z dokumentacją konserwatorską, polegające na wykonaniu prac dodatkowych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu nowych stelaży konstrukcji obiektów z materiału odpornego na działanie czynników niszczących

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.