eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - przetargiMuzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-21
2017-10-05
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Prace remontowo - konserwatorskie dachu wraz z dociepleniem stropu w budynku Dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-08-23
2017-08-31
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w trakcie realizacji prac remontowo-konserwatorskich w Białym Domku na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-08-18
2017-09-01
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Prace remontowo - konserwatorskie dachu wraz z dociepleniem stropu w budynku Dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-08-11
2017-08-18
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie "Dostawa specjalistycznego sprzętu ogrodniczego służącego utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni zabytkowej: wielozadaniowego nośnika narzędzi z wysięgnikiem teleskopowym wraz z przystawkami oraz trzech wózków transportowych z wywrotką w ramach przedsięwzięcia ,,Przebudowa i odnowa zabytkowego drzewostanu parkowego oraz doposażenie parku maszyn w specjalistyczny sprzęt służący utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" dofinansowanego ze środków NFOŚiGW
2017-08-09
2017-08-23
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie prac remontowo - instalacyjnych oraz konserwatorskich fontanny przy Białym Domku na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach projektu "ŹRÓDŁA PRZEMIAN. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich" finansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020."
2017-08-01
2017-08-09
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Dostawa specjalistycznego sprzętu ogrodniczego służącego utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni zabytkowej: wielozadaniowego nośnika narzędzi z wysięgnikiem teleskopowym wraz z przystawkami oraz trzech wózków transportowych z wywrotką w ramach przedsięwzięcia ,,Przebudowa i odnowa zabytkowego drzewostanu parkowego oraz doposażenie parku maszyn w specjalistyczny sprzęt służący utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" dofinansowanego ze środków NFOŚiGW
2017-08-01
2017-08-16
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Modernizacja instalacji c.o. wraz z regulacją systemu centralnego ogrzewania w ramach termomodernizacji budynku Dawnej Oberży
2017-07-28
2017-08-11
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie remontu elewacji budynku Nowej Kordegardy na terenie Muzeum Łazienki Królewskie
2017-07-25
2017-08-03
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie prac pielęgnacyjno - konserwatorskich w koronach zabytkowego drzewostanu w ramach przedsięwzięcia "Miejska bioróżnorodność - ochrona, edukacja i rewaloryzacja w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" dofinansowanego ze środków NFOŚiGW
2017-07-14
2017-07-31
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie prac remontowo - instalacyjnych oraz konserwatorskich fontanny przy Białym Domku na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach projektu "ŹRÓDŁA PRZEMIAN. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich" finansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020."
2017-07-14
2017-07-31
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie instalacji nawadniającej zabytkowego terenu ogrodu pomiędzy budynkiem Dawnej Oberży a Pałacem Myślewickim w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-07-14
2017-07-24
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Dostawa, montaż i uruchomienie systemu elektronicznych depozytorów kluczy w obiektach Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-07-14
2017-07-24
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Dostawa specjalistycznego sprzętu ogrodniczego służącego utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni zabytkowej: wielozadaniowego nośnika narzędzi z wysięgnikiem teleskopowym wraz z przystawkami oraz trzech wózków transportowych z wywrotką w ramach przedsięwzięcia ,,Przebudowa i odnowa zabytkowego drzewostanu parkowego oraz doposażenie parku maszyn w specjalistyczny sprzęt służący utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-06-28
2017-07-13
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Modernizacja instalacji c.o. wraz z regulacją systemu centralnego ogrzewania w ramach termomodernizacji budynku Dawnej Oberży
2017-06-02
2017-06-20
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie i adaptacji części naziemnej Wodozbioru w ramach projektu pn. "Źródła przemian. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2017-05-30
2017-06-08
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Świadczenie usług marketingu internetowego na rzecz Muzeum Łazienki Królewskie
2017-05-29
2017-06-07
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Konserwacja wybranych drewnianych elementów wnętrza Teatru Królewskiego
2017-05-18
2017-05-26
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Konserwacja i restauracja zabytkowych mebli z widowni Teatru Królewskiego w budynku Starej Oranżerii
2017-05-17
2017-05-30
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Ekspertyza archeologiczna - opracowanie kwerendy archiwalnej oraz programu nieinwazyjnych badań archeologicznych wraz z wyceną dla obiektu Wodozbioru
2017-05-16
2017-05-24
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w trakcie realizacji prac remontowo-konserwatorskich w Wodozbiorze na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-29
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Świadczenie usług marketingu internetowego na rzecz Muzeum Łazienki Królewskie
2017-09-12
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie prac pielęgnacyjno - konserwatorskich w koronach zabytkowego drzewostanu w ramach przedsięwzięcia "Miejska bioróżnorodność - ochrona, edukacja i rewaloryzacja w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" dofinansowanego ze środków NFOŚiGW
2017-09-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie instalacji nawadniającej zabytkowego terenu ogrodu pomiędzy budynkiem Dawnej Oberży a Pałacem Myślewickim w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-08-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie i adaptacji części naziemnej Wodozbioru w ramach projektu pn. "Źródła przemian. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2017-08-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Modernizację instalacji c.o. wraz z regulacją systemu centralnego ogrzewania w ramach termomodernizacji budynku Dawnej Oberży
2017-07-05
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie wykonanie ekspertyzy archeologicznej - opracowanie kwerendy archiwalnej (pozyskanie istniejących zasobów w postaci map, planów itp.) wraz z analizą przemian w kontekście rozwoju sieci wodnej oraz opracowanie programu nieinwazyjnych badań archeologicznych wraz z wyceną dla obiektu Wodozbioru
2017-06-20
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w trakcie realizacji prac remontowo-konserwatorskich w Wodozbiorze na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-05-25
brak danych
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Dostawę i montaż systemu cieniującego rośliny kubłowe na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach przedsięwzięcia "Miejska bioróżnorodność - ochrona, edukacja i rewaloryzacja w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie"
2017-05-25
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Konserwację i restaurację dekoracji malarskich wnętrz w pomieszczeniach nr 4,5,6A,6B,6C,7,8 na II piętrze Pałacu Myślewickiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2017-05-18
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk broszury o tytule "Programy dla szkół i przedszkoli 2017/2018" nieposiadającej numeru ISBN
2017-05-10
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk książki pt. "Gdy Europa mówiła po francusku" Marca Fumarolego posiadającej numer ISBN. Znak sprawy7/2017
2017-04-26
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk broszur do wystawy pod roboczym tytułem "Wystawa jednego obrazu. Malarstwo z kolekcji Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie i Kunsthalle w Hamburgu" w dwóch wersjach językowychpolskiej i angielskiej, posiadających numery ISBN
2017-02-20
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk książki pt."Przechadzki po ogrodach. Traktat Gorgiasza. Utopia Eudaimoni", posiadającej numer ISBN
2016-12-14
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Świadczenie usług w zakresie serwisu i konserwacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa istniejących w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2016-09-27
brak danych
Warszawa Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Konserwacja i restauracja dekoracji malarskich wnętrz w pomieszczeniach nr 1,2,3 na II piętrze Pałacu Myślewickiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2016-08-23
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk książki pt.Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia, posiadającej numer ISBN
2016-08-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap IV - roboty budowlane wraz z robotami wykończeniowymi
2016-07-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające polegające na rozszerzeniu prac w zakresie remontowo - budowlanym i instalacyjnym w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2016-07-05
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk broszury pt. Królewska Galeria Rzeźby w Starej Oranżerii w wersji polskiej i angielskiej, nieposiadających numeru ISBN
2016-06-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające polegające na rozszerzeniu zakresu remontu zascenia w Starej Oranżerii przy Teatrze Królewskim pod kątem dostosowania obiektu do zakładanej funkcji (zaplecze Teatru), tj. wykonanie prac remontowo - budowlanych w łazience w skrzydle wschodnim, w tym prac instalacyjnych, remont pionów wodno - kanalizacyjnych oraz wykonanie prac remontowych instalacji CO w skrzydle wschodnim, zgodnie z projektem.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.