eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - przetargiMuzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-03-03
2016-03-11
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów wyposażenia w przestrzeni edukacyjnej w obiekcie Starej Pomarańczarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2016-02-19
2016-02-29
Warszawa dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozbudowa istniejących w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie systemów techniki ochronnej o System Ochrony Indywidualnej Zbiorów w Pałacu Myślewickim
2016-02-18
2016-02-26
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie mobilnego systemu wystawienniczego w Galerii Rzeźby Polskiej w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego.
2016-02-04
2016-02-12
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie mobilnego systemu wystawienniczego w Galerii Rzeźby Polskiej w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2015-12-23
2016-01-05
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów wyposażenia w przestrzeni edukacyjnej w obiekcie Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2015-12-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie ław kominiarskich w obiekcie Starej Oranżerii -zamówienie uzupełniające do Umowy nr 242092014K z 15 września 2014 r. pn. Wykonanie wielobranżowych prac remontowych i konserwatorskich w obiekcie Starej Pomarańczarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2015-12-11
2015-12-21
Warszawa dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozbudowa systemów techniki ochronnej CCTV i SSP w budynku Starej Oranżerii
2015-10-22
2015-10-30
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Świadczenie usług sprzątania i utrzymania toalet publicznych na terenie Muzeum Łazienki Królewskie
2015-10-19
2015-10-28
Warszawa dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej do wszystkich punktów na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
2015-10-19
2015-10-28
Warszawa dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej do wszystkich punktów na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2015-08-04
2015-08-18
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Promocja i działania z zakresu public relations na rzecz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2015-07-28
2015-08-12
Warszawa roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap III - stan surowy zamknięty
2015-07-02
2015-07-10
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie prac patynowania dachów i obróbek blacharskich Pałacu na Wyspie wraz z kolumnadami i pawilonami wschodnim i zachodnim w ramach projektu Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, dofinansowanego ze środków POIiŚ
2015-06-19
2015-06-29
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Odsłonięcie i konserwacja dekoracji malarskich wybranych wnętrz II pietra Pałacu Myślewickiego w ramach projektu Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, dofinansowanego ze środków POIiŚ.
2015-06-08
2015-06-23
Warszawa roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap III - stan surowy zamknięty
2015-05-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy 112.04.2015.K z dnia 27.04.2015 polegającego na wykonaniu dodatkowej instalacji odgromowej na dachu oraz otoku Pałacu w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - projekt Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie- projekt Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
2015-05-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy nr 320/12/2014/K na wykonanie dodatkowych prac obejmujących prace w zakresie instalacji wodnych i kanalizacyjnych, prac renowacyjnych i poinstalacyjnych w Pałacu Myślewickim.
2015-05-15
2015-06-01
Warszawa roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap II - stan surowy zamknięty.
2014-12-08
2014-12-16
Warszawa dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zakup i sukcesywna dostawa paliw płynnych do Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w 2015 roku.
2014-12-03
2014-12-11
Warszawa usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Świadczenie usług w zakresie serwisu i konserwacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa istniejących w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-24
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie druk dwóch katalogów wystawyHolenderski plakat kulturalny, Gielijn Escher, Lex Reitsma, posiadających numer ISBN
2016-05-18
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk publikacji pt. Oświeceniowa republika władców, posiadającej numer ISBN.
2016-05-11
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk broszury edukacyjnej pn. Broszura edukacyjna dla rodzin w dwóch wersjach językowychpolskiej i angielskiej, nieposiadających numeru ISBN.
2016-05-06
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zamówienie dodatkowe do umowy nr 242 09 2014 K z 15 września 2014 r. polegające na wykonaniuusługi konserwacji podłogi w pomieszczeniu 1.4 na parterze skrzydła zachodniego polegającą na wykonaniu naprawy i odtworzeniu parkietu wraz z warstwami konserwacyjnymi, wykonania w pomieszczeniu 2.3 dwóch stref zagłębionych w posadzce świadków XVIII-wiecznych tafli wraz z oświetleniem oraz na konserwacji marmurowej posadzki w Przedsionku na I piętrze skrzydła zachodniego Starej Oranżerii
2016-05-06
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy nr 242 09 2014 K z 15 września 2014 r. polegające na wykonaniu usługi demontażu i odtworzenia trzech zabytkowych luster znajdujących się w kuluarze dolnym przy szatni w skrzydle zachodnim Starej Oranżerii.
2016-05-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające polegające na wykonaniu prac poprawiających bezpieczeństwo pożarowe budynku Starej Oranżerii, w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - zamówienie uzupełniające do umowy nr 242 09 2014 K z 15 września 2014 r
2016-04-26
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy nr 15 02 2014 K z dnia 7.02.2014 r. na opracowanie koncepcji Wirtualnego Muzeum łazienki Królewskie w Warszawie pn. Budowa aplikacji mobilnej ORANŻERIA, platforma iOS oraz Android, nawiązującej wizualnie i funkcjonalnie do istniejącej aplikacji mobilnej w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2016-04-22
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające na wykonanie usługi garderób wraz z oświetleniem oraz oświetlenia scenicznego i nagłośnienia, wykonane z materiałów własnych wykonawcy, w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - zamówienie uzupełniające do umowy nr 53 03 2015 K z 10 marca 2015 r.
2016-04-20
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk broszur do wystawy pod roboczym tytułem Królewska Galeria Obrazów. Wystawa jednego obrazu z muzeum holenderskiego Mauritshuis w Hadze w dwóch wersjach językowychpolskiej i angielskiej, nieposiadających numerów ISBN.
2016-04-20
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk publikacji pt. Przechadzki po ogrodach. Esej z dziejów ogrodnictwa i pielgrzymowania, posiadającej numer ISBN
2016-04-20
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające na wykonanie mobilnego systemu wystawienniczego w Galerii Rzeźby Polskiej, w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - zamówienie uzupełniające do umowy nr 79 03 2016 K z 11 marca 2016 r.
2016-04-13
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie uzupełniające na wykonanie usługi montażu opraw oświetleniowych do kuluaru dolnego wejściowego i kuluaru dolnego za szatnią oraz usługi montażu mobilnego podestu scenicznego, wykonane z materiałów własnych wykonawcy, w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego.
2016-04-05
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zamówienie na roboty uzupełniające polegające na wykonaniu, dostawie i montażu elementów składających się na wyposażenie przestrzeni kuluarów dolnych wejściowych (z wyłączeniem oświetlenia) w Starej Oranżerii - zamówienie uzupełniające do umowy nr 53 03 2015 K z dnia 10 marca 2015 r.
2016-03-23
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie elementów wyposażenia w przestrzeni edukacyjnej w obiekcie Starej Pomarańczarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2016-03-11
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Wykonanie mobilnego systemu wystawienniczego w Galerii Rzeźby Polskiej w ramach projektu Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego
2016-03-09
brak danych
Warszawa Dostawy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozbudowa istniejących w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie systemów techniki ochronnej o System Ochrony Indywidualnej Zbiorów w Pałacu Myślewickim
2016-03-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Roboty uzupełniające polegające na odtworzeniu wieszaków i boazerii oraz wymiana istniejących elementów oświetleniowych w pomieszczeniu szatni i kuluarach dolnych Starej Pomarańczarni -zamówienie uzupełniające do umowy nr 242 09 2014 K z dnia 15.09.2014 r.
2016-03-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu wzmocnienia elementów konstrukcyjnych budynku oraz wymiana parkietów i podłóg w budynku Starej Pomarańczarni -zamówienie dodatkowe do umowy nr 242 09 2014 K z dnia 15.09.2014
2016-02-11
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Druk Broszury edukacyjnej Programy dla szkół 2016
2016-02-10
brak danych
Warszawa Usługi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rewaloryzacja szaty roślinnej na terenie południowo - wschodniej części Łazienek Królewskich w Warszawie na południe od Mostka Kaskadowego -zamówienie uzupełniającego do umowy nr 24/02/2014/K Rewaloryzacja dróg i ścieżek parkowych Ogrodu Modernistycznego Geometrycznego wraz z nasadzeniami, na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.