eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Krosno

Gmina Miasto Krosno - przetargiGmina Miasto Krosno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-14
2020-02-24
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Koszenie traw w pasach drogowych na terenie miasta Krosna w 2020 roku
2020-02-10
2020-02-26
Krosno Roboty budowlane Gmina Miasto Krosno Modernizacja Hali Sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie
2020-02-05
2020-02-20
Krosno Roboty budowlane Gmina Miasto Krosno "I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku" - etap 1
2020-02-04
2020-02-19
Krosno Roboty budowlane Gmina Miasto Krosno Utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Krosna w 2020 roku
2019-12-06
brak danych
Krosno Roboty budowlane Gmina Miasto Krosno Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Krosno
Gmina Miasto Krosno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-01-29
2020-02-13
Krosno Roboty budowlane Gmina Miasto Krosno Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie.´´ Budowa infrastruktury dla zjeżdżalni rodzinnej, jednotorowej połączonej z istniejącym basenem rekreacyjnym- etap 1
2020-01-27
2020-02-05
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Koszenie traw w pasach drogowych na terenie miasta Krosna w 2020 roku
2020-01-22
2020-02-06
Krosno Roboty budowlane Gmina Miasto Krosno Realizacja odnowienia oznakowania pionowego dróg w 2020 roku na terenie miasta Krosna
2020-01-22
2020-02-10
Krosno Roboty budowlane Gmina Miasto Krosno Remonty cząstkowe chodników i dróg w 2020 roku na terenie miasta Krosna
2020-01-22
2020-01-30
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych na terenie Miasta Krosna oraz wprowadzanie nowych nasadzeń krzewów i utrzymanie istniejących nasadzeń w pasach przydrożnych i na działkach gminnych w ciągu całego sezonu wegetacyjnego 2020 roku
2020-01-21
2020-02-07
Krosno Roboty budowlane Gmina Miasto Krosno "Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie"
2020-01-17
2020-01-27
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Pozimowe oczyszczanie dróg i chodników
2020-01-17
2020-01-28
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Obsługa geodezyjna bieżących zadań wynikających z pracy urzędu oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie Miasta Krosna w 2020 r.
2020-01-10
2020-01-27
Krosno Roboty budowlane Gmina Miasto Krosno ,,Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie.´´ Budowa infrastruktury dla zjeżdżalni rodzinnej, jednotorowej połączonej z istniejącym basenem rekreacyjnym- etap 1
2019-12-23
2020-01-02
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Usługa organizacji wycieczek do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla uczniów krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. "Moja wiedza - moja przyszłość" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014 - 2020
2019-12-23
2020-01-02
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Usługa organizacji wycieczek do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz do Arboretum w Bolestraszycach dla uczniów krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. "Moja wiedza - moja przyszłość" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014 - 2020
2019-12-17
2020-01-02
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic miasta Krosna i na działkach gminnych w roku 2020
2019-12-13
2019-12-23
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Modernizacja oprogramowania systemu do prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków w Mieście Krosno w ramach projektu pn. "Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich"
2019-12-12
2019-12-20
Krosno Dostawy Gmina Miasto Krosno Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i programów multimedialnych do pracowni przyrodniczych krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. "Moja wiedza - moja przyszłość" realizowanego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2019-12-10
brak danych
Krosno Gmina Miasto Krosno Zarządzanie lotniskiem w Krośnie oraz nieruchomościami położonymi w Krośnie przy ul. Lotników, oznaczonymi jako działki numer376/14, 376/15, 376/17, 376/18, 376/19, 404 o łącznej pow. 6,6844 ha, zabudowanymi budynkami, a także prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg z terenu miasta Krosna z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
2019-12-05
2019-12-13
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Konserwacja sieci oświetleniowej - bieżąca naprawa, remont i przegląd oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno w 2020r.
2019-12-05
2019-12-13
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Modernizacja oprogramowania systemu do prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków w Mieście Krosno w ramach projektu pn. "Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich"
2019-12-05
2019-12-13
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Utrzymanie parków i skwerów na terenie miasta Krosna w 2020 roku
2019-12-03
2019-12-11
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych
2019-12-02
2019-12-17
Krosno Roboty budowlane Gmina Miasto Krosno ,,Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie.´´ Budowa zjeżdżalni rodzinnej, jednotorowej do istniejącego basenu rekreacyjnego - etap 1.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Krosno
Gmina Miasto Krosno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-01-30
brak danych
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Utrzymanie parków i skwerów na terenie miasta Krosna w 2020 roku
2020-01-30
brak danych
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn."Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła"
2020-01-24
brak danych
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic miasta Krosna i na działkach gminnych w roku 2020
2020-01-21
brak danych
Krosno Roboty budowlane Gmina Miasto Krosno Remont schodów z ul. Zjazdowej do ul. Podwale w Krośnie
2020-01-15
brak danych
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Zarządzanie lotniskiem w Krośnie oraz nieruchomościami położonymi w Krośnie przy ul. Lotników, oznaczonymi jako działki numer376/14, 376/15, 376/17, 376/18, 376/19, 404 o łącznej pow. 6,6844 ha, zabudowanymi budynkami, a także prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg z terenu miasta Krosna z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
2020-01-14
brak danych
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Konserwacja sieci oświetleniowej - bieżąca naprawa, remont i przegląd oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno w 2020r.
2020-01-14
brak danych
Krosno Dostawy Gmina Miasto Krosno Zakup sprzętu teleinformatycznego - Projekt grantowy pn."Rozwój kompetencji cyfrowych w Mieście Krośnie" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa", Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"
2020-01-10
brak danych
Krosno Dostawy Gmina Miasto Krosno Rozbudowa budynku przy ul. Piastowskiej 58 dla potrzeb Klubu Seniora i Rady Osiedla - zakup sprzętu komputerowego, drukarki i wyposażenia
2019-12-30
brak danych
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Integracja oprogramowania obsługującego system podatkowy z systemem gospodarki nieruchomościami w Mieście Krosno w ramach projektu pn. "Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich"
2019-12-18
brak danych
Krosno Roboty budowlane Gmina Miasto Krosno Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie
2019-12-09
brak danych
Krosno Dostawy Gmina Miasto Krosno Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - środków bhp i innych pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. "Moja wiedza - moja przyszłość" realizowanego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2019-12-03
brak danych
Krosno Roboty budowlane Gmina Miasto Krosno "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna" - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Żeromskiego i Asnyka w Krośnie z wylotem do rzeki Wisłok
2019-12-03
brak danych
Krosno Dostawy Gmina Miasto Krosno Zakup sprzętu komputerowego w Mieście Krosno w ramach projektu pn. "Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich"
2019-12-02
brak danych
Krosno Dostawy Gmina Miasto Krosno Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych krośnieńskich szkół podstawowych - trzech pracowni biologicznych i jednej pracowni geograficznej w ramach projektu pn. "Moja wiedza - moja przyszłość", realizowanego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego
2019-11-29
brak danych
Krosno Dostawy Gmina Miasto Krosno "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - kolektory słoneczne"
2019-11-22
brak danych
Krosno Dostawy Gmina Miasto Krosno Zakup sprzętu komputerowego i drukarek
2019-11-19
brak danych
Krosno Roboty budowlane Gmina Miasto Krosno Przebudowa ul. S. Batorego w Krośnie (Osiedle Traugutta)
2019-11-19
brak danych
Krosno Roboty budowlane Gmina Miasto Krosno "Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego" "Dobudowa punktów świetlnych na Osiedlu Markiewicza w Krośnie"
2019-11-14
brak danych
Krosno Usługi Gmina Miasto Krosno Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie miasta Krosna - nasadzenia drzew w obrębie stref izolacyjnych dla cmentarzy komunalnych
2019-11-05
brak danych
Krosno Roboty budowlane Gmina Miasto Krosno "Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul. Piłsudskiego (plac z pomnikiem R. W. Portiusa poniżej Bazyliki Farnej)" "Bezpieczne Krosno"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Krosno
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.