eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › Marcin Wiśniewski "Las - Ogród" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe

Dane wykonawcy:

Marcin Wiśniewski "Las - Ogród" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe
7
13-100 Kolonia Waszulki
woj. warmińsko-mazurskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie Marcin Wiśniewski "Las - Ogród" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2010Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

3

Łączna wartość
wygranych przetargów

59 538 zł

Liczba zamawiających

1

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma Marcin Wiśniewski "Las - Ogród" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe, najczęściej zlokalizowane były w województwie warmińsko-mazurskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Marcin Wiśniewski "Las - Ogród" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe zamówień to 59 537,63 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2008 (1 przetarg). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 31 716,34 PLN w ramach ogłoszonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargu, którego przedmiotem było Dostawa części zamiennych, olejów, smarów i materiałów eksploatacyjnych do pił, kos oraz podkrzesywarek spalinowych będących własnością ZDW Olsztyn, użytkowanych przez RDW Nidzica..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 13 084,74 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Dostawa części zamiennych, olejów, smarów i materiałów eksploatacyjnych do pił, kos oraz podkrzesywarek spalinowych będących własnością ZDW Olsztyn, użytkowanych przez RDW Nidzica. Przetarg ogłoszony był przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.


Liczba udzielonych firmie Marcin Wiśniewski "Las - Ogród" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy Marcin Wiśniewski "Las - Ogród" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2010 1 31 716,34 PLN 1
2009 1 14 736,55 PLN 1
2008 1 13 084,74 PLN 1
RAZEM: 3 59 537,63 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (3 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 59 537,63 zł). Przetargi, w których wygrywa firma Marcin Wiśniewski "Las - Ogród" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Łańcuch, Pilniki lub tarniki, Filtry powietrza, Smary, Zatrzaski, części zamków i kluczePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma Marcin Wiśniewski "Las - Ogród" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Olsztyn (3 przetargi na łączną kwotę 59 537,63 zł).

Lista przetargów, w których firma Marcin Wiśniewski "Las - Ogród" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-02-15 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa części zamiennych, olejów, smarów i materiałów eksploatacyjnych do pił, kos oraz podkrzesywarek spalinowych będących własnością ZDW Olsztyn, użytkowanych przez RDW Nidzica.
31 716,34 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Marcin Wiśniewski "Las - Ogród" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 31 716,34 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-02-18 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa części zamiennych, olejów, smarów i materiałów eksploatacyjnych do pił, kos oraz podkrzesywarek spalinowych będących własnością ZDW Olsztyn, użytkowanych przez RDW Nidzica.
14 736,55 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Marcin Wiśniewski "Las - Ogród" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 14 736,55 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-02-15 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa części zamiennych, olejów, smarów i materiałów eksploatacyjnych do pił, kos oraz podkrzesywarek spalinowych będących własnością ZDW Olsztyn, użytkowanych przez RDW Nidzica.
13 084,74 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Marcin Wiśniewski "Las - Ogród" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 13 084,74 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie