eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalinowo › Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i instalacja wentylacji grawitacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Kalinowie ul. Kajki 1, 19-314 Kalinowo - według opracowanej dokumentacji technicznej .

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-06-23

Kalinowo: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i instalacja wentylacji grawitacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Kalinowie ul. Kajki 1, 19-314 Kalinowo - według opracowanej dokumentacji technicznej .
Numer ogłoszenia: 95783 - 2009; data zamieszczenia: 23.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 129900 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6298415, faks 087 6298415.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i instalacja wentylacji grawitacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Kalinowie ul. Kajki 1, 19-314 Kalinowo - według opracowanej dokumentacji technicznej ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania i instalacja wentylacji grawitacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Kalinowie przy ul. Kajki 1 , zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Projekt wykonawczy przewiduje między innymi wykonanie : 1/demontaż istniejącej instalacji c.o., 2/montaż instalacji c.o., 3/instalacja wentylacji grawitacyjnej ( nawiewniki higrosterowane ), 4/roboty budowlane ( wymiana drzwi, malowanie )..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45.11.30.00 - Roboty na placu budowy 45.33.12.10 - Instalowanie wentylacji 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 97779 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Ciepły Dom Leon Bryksa, ul. Tęczowa 7, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 97779
  • Oferta z najniższą ceną: 97779 oferta z najwyższą ceną: 141182
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.