eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzepin › Autoryzowane szkolenia z zakresu platformy EMC DOCUMENTUM.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-10-21

Rzepin: Autoryzowane szkolenia z zakresu platformy EMC DOCUMENTUM.
Numer ogłoszenia: 346696 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Celna w Rzepinie, ul. Dworcowa 5, 69-110 Rzepin, woj. lubuskie, tel. 95 7509301, faks 95 7596442

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Autoryzowane szkolenia z zakresu platformy EMC DOCUMENTUM..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa autoryzowanych szkoleń z zakresu platformy EMC Documentum, polegająca na przekazaniu wiedzy i umiejętności przez przedstawicieli WYKONAWCY pracownikom i funkcjonariuszom Służby Celnej - poprzez szkolenie stacjonarne (on-site) oraz udostępnienie bazy szkoleń zdalnych (on-line). Zakres zamówienia poniżej 125 000 euro..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00 - Usługi szkolenia komputerowego 80.42.00.00 - Usługi e-learning .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Z informacji posiadanych przez zamawiającego wynika, że usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania może wykonać jedynie firma EMC Computer Systems Austria GmbH, Euro Plaza, Am Euro Platz 1/4, Wienerbergstrasse 41-43/4, 1120 Wien Austria, która jest twórcą platformy EMC Documentum. Przedstawiona okoliczność uzasadnia zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki zgodnie z cytowanym wyżej przepisem (art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy Pzp).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • EMC Computer Systems Austria GmbH, Euro Plaza, za pośrednictwem EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa., Am Euro Platz 1/4, Wienerbergstrasse 41-43/4, Wiedeń, kraj/woj. Austria.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.