eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › ZAD.AZakup i dostawa kserokopiarek ZAD.BZakup i dostawa drukarek i faksów ZAD.CZakup i dostawa szaf przemysłowych przeznaczonych do montażu serwerów i osprzętu sieciowego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2008-11-28

Zielona Góra: Zad. A: Zakup i dostawa kserokopiarek
Numer ogłoszenia: 338411 - 2008; data zamieszczenia: 28.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272799 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, Pl. Słowiański 1, Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3220155, faks 068 3220155.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zad. A: Zakup i dostawa kserokopiarek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1)Kserokopiarka A3 czarno-kolorowa w ilościach 3 szt, dla: - Sądu Okręgowego Zielona Góra, Pl. Słowiański 1 - 1 szt (Odział Kadr - 1 szt) - Sądu Okręgowego Zielona Góra, Pl. Słowiański 5 - 1 szt (Oddział Gospodarczy - 1 szt) - Sądu Rejonowego Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 24 - 1 szt, 2) Kserokopiarka A3 czarno-biała w ilościach 5 szt. dla: - Sądu Rejonowego Świebodzin, Park Chopina 3 - 1 szt, - Sądu Rejonowego Zielona Góra, Pl. Słowiański 2 - 2 szt, (VII Wydział Sąd Grodzki, Pl. Słowiański 5 - 1 szt) (II Wydział Karny, Pl. Słowiański 2 - 1 szt) - Sąd Okręgowy Zielona Góra, Pl. Słowiański 6 - 2 szt (IX Wydział Ubezpieczeń Społecznych- 1 szt) (I Wydział Cywilny Sekcja Rozwodów - 1 szt.).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.00 - Drukarki i plotery 30.23.21.10 - Drukarki laserowe 30.21.00.00 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 90351.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zad. A: Zakup i dostawa kserokopiarek

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 90351.00
  • Oferta z najniższą ceną: 89388.00 oferta z najwyższą ceną: 143131.00
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.