eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Montaż instalacji klimatyzacji grzewczo-chłodzącej systemu VRF firmy PANASONIC w budynku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz w pomieszczeniach biurowych II Wydziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-08-13

Gorzów Wielkopolski: Montaż instalacji klimatyzacji grzewczo-chłodzącej systemu VRF firmy PANASONIC w budynku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz w pomieszczeniach biurowych II Wydziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 207594 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 176328 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7256700, 095 7256796, faks 095 7202807.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż instalacji klimatyzacji grzewczo-chłodzącej systemu VRF firmy PANASONIC w budynku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz w pomieszczeniach biurowych II Wydziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Montaż instalacji klimatyzacji grzewczo-chłodzącej systemu VRF firmy PANASONIC w budynku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz w pomieszczeniach biurowych II Wydziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie polegające na: - dostawie urządzeń i elementów instalacji według specyfikacji - dostawie stelaży pod agregaty skraplające wg dokumentacji - montażu i podłączeniu jednostek wewnętrznych - montażu i podłączeniu agregatów skraplających - montażu dedykowanych przez producenta rozdzielaczy freonowych - montażu stelaży pod agregaty skraplające - wykonaniu i montażu instalacji chłodniczej - montażu instalacji sterowania - montażu instalacji odprowadzania skroplin - montażu instalacji zasilania urządzeń klimatyzacyjnych - konfiguracji i uruchomieniu urządzeń i instalacji klimatyzacyjnej - podłączeniu systemu do centralnego sterownika DCS - wykonaniu zabudów pionów i innych zabudów instalacji szczegółowo opisane są w załączniku nr 6 i 7 niniejszej SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.42.11.46 - Instalowanie sufitów podwieszanych 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne 45.32.10.00 - Izolacja cieplna 45.33.10.00 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45.33.12.00 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 294309,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 384682,50

  • Oferta z najniższą ceną: 384682,50 / Oferta z najwyższą ceną: 384682,50

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.