eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 15 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-06-07

Toruń: Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 15 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Numer ogłoszenia: 144505 - 2010; data zamieszczenia: 07.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 101666 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6118713, faks 056 6118622.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 15 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) prace remontowe budowlano-instalacyjne obejmujące piwnicę, parter i I piętro budynku: - - likwidacja zawilgocenia ścian, - - wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, - - zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń, roboty konstrukcyjne, - - modernizacja pomieszczeń, roboty wykończeniowe - piwnica, klatki schodowe, - - modernizacja pomieszczeń, roboty wykończeniowe - parter, klatki schodowe, - - modernizacja pomieszczeń, roboty wykończeniowe - półpiętro, 1 piętro, 2 piętro klatki schodowe, balkon, - - wewnętrzna instalacja wod.-kan., - - wentylacja i klimatyzacja, - - wewnętrzna instalacja elektryczna, - - elementy zewnętrzne-renowacja elewacji i tarasu, ogrodzenie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Lokalny Program Rewitalizacji Mój region w Europie..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2213114,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1613852,46

  • Oferta z najniższą ceną: 1613852,46 / Oferta z najwyższą ceną: 2965772,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.