eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Zakup pojazdów strażackch.Ogłoszenie z dnia 2006-03-01

POZYCJA 11276

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Rzeszów: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, do kontaktów: Janusz Wiercioch, ul. Mochnackiego, 35-016 Rzeszów, woj. podkarpackie, e-mail: adminstr@podkarpacie.straz.pl, www.podkarpacie.straz.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pojazdów strażackch. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 34.14.42.00 - Pojazdy służb ratowniczych Kod CPV wg słownika 2008: 34.14.42.00 - Pojazdy służb ratowniczych 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Samochód specjalny podnośnik hydrauliczny szt. 1, Samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4 x 4 typ ciężki z funkcją do ograniczania stref skażeń - szt.1, Samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 6 x 6 typ ciężki z funkcją do ograniczania stref skażeń - szt.1, Samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4 x 4 typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń - szt.1, Samochód ratowniczo-gaśniczy typ lekki z funkcją do ratownictwa drogowego - szt.3, Samochodów specjalny do przewozu strażaków - szt.1. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.05.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: WT.II-2370/-/06.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 23.02.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.14.42.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Samochód specjalny podnośnik PM-25-D- szt. 1. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 900000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.05.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 30.11.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.14.42.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4 x 4 typ ciężki z funkcją do ograniczania stref skażeń - szt.1. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 550000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 30.11.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.14.42.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 6 x 6 typ ciężki z funkcją do ograniczania stref skażeń - szt.1. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 750000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 30.11.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.14.42.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4 x 4 typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń - szt.1. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 550000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 30.11.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.14.42.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Samochód ratowniczo-gaśniczy typ lekki z funkcją do ratownictwa drogowego - szt.3. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 950000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 30.11.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.14.42.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Samochód specjalny do przewozu strażaków - szt.1. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 750000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 30.11.2006. 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.