eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › "Wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zad.pn.Budowa budynku biurowo-warsztatowegodla terenowej Jednostki Ekspl. w Chojnowie-bud.infrastruktury technicznej związanej z gazownictwem" Numer referencyjny: ZP/2019/01/0006/WROOGŁOSZENIE Z DNIA 2019-01-30


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337Warszawa;OperatorGazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu
Adres: ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław
Województwo: dolnośląskie

Telefon: +48 713353342
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Anna Karbowska
Telefon: +48 713353342
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
"Wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zad.pn.Budowa budynku biurowo-warsztatowegodla terenowej Jednostki Ekspl. w Chojnowie-bud.infrastruktury technicznej związanej z gazownictwem" Numer referencyjny: ZP/2019/01/0006/WRO

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

CPV:
71.24.80.00 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-05


TREŚĆ PRZETARGU

1. Przedmiotem Zamówienia jest ,,Wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Budowa budynku biurowo - warsztatowego dla terenowej Jednostki Eksploatacji w Chojnowie - budowainfrastruktury technicznej związanej z gazownictwem"
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt Umowy
3. Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia:
- 71248000-8
4. Tam gdzie w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji znajduje się odniesienie do konkretnegorodzaju norm, Zamawiający dopuszcza normy równoważne. Wykonawca, który w celu wykazania spełnianiaprzez oferowany przedmiot Zamówienia wymagań realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązaniarównoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiotZamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców, najpóźniej na 3 dni przedupływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 2 dni przedzaproponowaną przez siebie datą przeprowadzenia wizji lokalnej, wystąpić przy użyciu środków komunikacjielektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1219; dalej jako ,,ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną") do Zamawiającego z wnioskiem o ustalenieterminu (dnia i godziny) dokonania wizji lokalnej
z zastrzeżeniem, że wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-14:00.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zaleceń wynikających z KodeksuPostępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (KodeksPostępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny nastronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/).
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Regulaminu Platformy Zakupowej eB2B,dostępnego na stronie internetowej: https://gazsys-tem.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions/.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.