eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Przedmiotem Zamówienia jest ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: a. Przebudowa SOK Bytnik (Przedmoście), b. Przebudowa SOK Słone, c. Przebudowa SOK Sucha Dolna, d .Przebudowa SOK Komorniki, e. Przebudowa SOK Kaczyce, f. Przebudowa SOK Bobrzany, g. Przebudowa SOK Ulesie, h. Przebudowa SOK Przybyłowice" 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt UmowyOGŁOSZENIE Z DNIA 2019-01-07


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa; Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział we Wrocławiu
Adres: ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław
Województwo: dolnośląskie

Telefon: +48 713353342
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Anna Karbowska
Telefon: +48 713353342
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: a. Przebudowa SOK Bytnik (Przedmoście), b. Przebudowa SOK Słone, c. Przebudowa SOK Sucha Dolna, d .Przebudowa SOK Komorniki, e. Przebudowa SOK Kaczyce, f. Przebudowa SOK Bobrzany, g. Przebudowa SOK Ulesie, h. Przebudowa SOK Przybyłowice" 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt Umowy

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

CPV:
71.24.20.00 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-31


TREŚĆ PRZETARGU
       1. Przedmiotem Zamówienia jest ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: a. Przebudowa SOK Bytnik (Przedmoście), b. Przebudowa SOK Słone, c. Przebudowa SOK Sucha Dolna, d .Przebudowa SOK Komorniki, e. Przebudowa SOK Kaczyce, f. Przebudowa SOK Bobrzany, g. Przebudowa SOK Ulesie, h. Przebudowa SOK Przybyłowice"

       2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt Umowy

       3. Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia:

        - 71242000-6

       4. Tam gdzie w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji znajduje się odniesienie do konkretnego rodzaju norm, Zamawiający dopuszcza normy równoważne. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania przez oferowany przedmiot Zamówienia wymagań realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

       5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców, najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 2 dni przed zaproponowaną przez siebie datą przeprowadzenia wizji lokalnej, wystąpić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219; dalej jako ,,ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną") do Zamawiającego z wnioskiem o ustalenie terminu (dnia i godziny) dokonania wizji lokalnej z zastrzeżeniem, że wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-14:00.

       6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zaleceń wynikających z Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/).

       7. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Regulaminu Platformy Zakupowej eB2B, dostępnego na stronie internetowej:  https://gazsys­tem.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions/.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z WROCŁAWIA

więcej: przetargi w Wrocławiu »


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.