eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 - przetargiZespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-23
2020-08-11
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 REMONT WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-27
2020-04-15
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Wykonanie instalacji wewnętrznej wodnej przeciwpożarowej wraz z hydrantami wewnętrznymi oraz przebudowy instalacji elektrycznych (rozdzielni głównej, wymiany WLZ-ów)
2019-08-28
2019-09-12
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Wykonanie przyłącza wodociągowego
2019-06-03
2019-06-18
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Wykonania instalacji wewnętrznej wodnej przeciwpożarowej wraz z hydrantami wewnętrznymi i przyłączem wodociągowym.
2019-05-30
2019-06-17
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 REMONT SAL POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W CZĘŚCI ŚRODKOWEJ BUDYNKU WARSZTATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH i LICEALNYCH NR 2 w WARSZAWIE
2018-12-03
2018-12-18
Warszawa Dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Kompleksowa dostawa ( sprzedaż i przesył / dystrybucja) energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie
2018-07-20
2018-08-08
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 przy ul. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie.
2018-06-14
2018-07-03
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 przy ul. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie.
2018-05-14
2018-05-29
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 przy ul. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie
2018-04-26
2018-05-11
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 przy ul. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie
2017-12-18
2017-12-29
Warszawa Dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 kompleksowa dostawa (sprzedażi przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie
2017-12-05
2017-12-12
Warszawa Dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 kompleksowa dostawa (sprzedażi przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie
2017-08-27
2017-09-15
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 roboty remontowo-budowlane polegające na wykonaniu remontu i przebudowy po-mieszczeń dydaktycznych przez podział, likwidacji istniejącej wentylacji grawitacyjnej w części budynku warsztatów szkolnych z usunięciem otworów dachowych pozostałych po wentylacji grawitacyjnej, położeniu izolacji cieplnej i wodochronnej na powierzchni czę-ści dachu warsztatów szkolnych i montażu klimatyzacji w pomieszczeniach dydaktycz-nych w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie.
2016-12-13
2016-12-23
Warszawa Dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Kompleksowa dostawa sprzedaż i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie (01-038) Warszawa, Al. Jana Pawła II 69
2016-09-29
2016-10-14
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu sal, pomieszczeń szkolnych i warsztatowych, wymianie okien oraz na wykonaniu robót wstępnych dla termomodernizacji dachów polegających na położeniu nowych izolacji cieplnych i wodnych na części dachów budynku na terenie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie
2016-04-29
2016-05-16
Warszawa roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Remont i przebudowa sal warsztatowych na sale dydaktyczne w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie.
2016-03-09
2016-03-17
Warszawa dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włościańska 35 w Warszawie
2016-02-22
2016-03-01
Warszawa dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włościańska 35 w Warszawie
2015-10-21
2015-11-06
Warszawa dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Dostawa i przesył - dystrybucja energii cieplnej do budynku Zespołu Szkól Samochodowych i Licealnych Nr 2
2015-07-31
2015-08-14
Warszawa roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Wykonanie remontu i przebudowa sal warsztatowych na sale dydaktyczne w budynku warsztatowym Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2w Warszawie
2015-07-14
2015-07-29
Warszawa roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Wykonanie remontu i przebudowy sal warsztatowych na sale dydaktyczne w budynku warsztatowym Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Remont sal i pomieszczeń szkolnych w części środkowej budynku warsztatowego Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie.
2019-10-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Wykonanie przyłącza wodociągowego.
2018-08-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 przy ul. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie.
2016-10-28
brak danych
Warszawa Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu sal, pomieszczeń szkolnych i warsztatowych, wymianie okien oraz na wykonaniu robót wstępnych dla termomodernizacji dachów polegających na położeniu nowych izolacji cieplnych i wodnych na części dachów budynku na terenie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie
2016-04-21
brak danych
Warszawa Dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włościańska 35 w Warszawie
2015-11-09
brak danych
Warszawa Dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Dostawa i przesył - dystrybucja energii cieplnej do budynku Zespołu Szkól Samochodowych i Licealnych Nr 2
2014-12-12
brak danych
Warszawa Dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Zakup urządzeń pomiarowo - diagnostycznych do celów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie
2014-01-27
brak danych
Warszawa Dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Dostawa energii elektrycznej do budynków Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych w Warszawie przy ul. Włościańskiej 35
2013-12-19
brak danych
Warszawa Usługi Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Dostawa i przesył / dystrybucja energii cieplnej do budynku Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2
2013-02-11
brak danych
Warszawa Dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Przetarg na energię elektryczną
2012-12-06
brak danych
Warszawa Dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH W FORMIE PAPIEROWEJ
2012-11-23
brak danych
Warszawa Dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Przedmiotem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowych urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem..
2012-11-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń/korytarzy na terenie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2, mieszczącego się w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 69, zgodnie z dokumentacją projektową.
2011-11-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Wymiana instalacji elektrycznej w ramach zadania p. n. Modernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła nr 69 w Warszawie - zamówienie uzupełniające (3/ZP/ZSSiL Nr 2/2011)
2011-11-23
brak danych
Warszawa Dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 Dostawa bonów towarowych w formie papierowej
2011-06-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Wymiana instalacji elektrycznej w ramach zadania p.n. Modernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 przy Al. Jana Pawła II Nr 69 w Warszawie (znak sprawy2/ZP/ZSSiL Nr 2/2011).
2011-04-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 Remont dachów budynku głównego oraz budynku stacji diagnostycznych Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 przy Al. Jana Pawła II Nr 69 w Warszawie (znak sprawy1/ZP/ZSSiL Nr2/2011).
2011-02-22
brak danych
Warszawa Dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 Dostawa stanowisk do przeprowadzania ćwiczeń w pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych oraz w pracowni elektroniki i elektrotechniki samochodowej.
2010-11-19
brak danych
Warszawa Dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 Dostawa bonów towarowych w formie papierowej.
2010-10-29
brak danych
Warszawa Dostawy Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Dostawa sprzętu komputerowego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.