eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku - przetargiZarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-30
2023-06-07
Białystok Dostawy Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Sukcesywna dostawa i wymiana wodomierzy do pomiaru zużycia wody ciepłej i zimnej w ramach legalizacji w lokalach mieszkalnych i użytkowych na terenie miasta Białegostoku w ilości 385 szt.
2023-05-19
2023-06-05
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Modernizacja toalet na Targowisku Miejskim na działce nr ew. gr. 774/5 obręb 09 Nowe Miasto w Białymstoku w formule zaprojektuj i wyremontuj.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-10
2023-05-19
Białystok Usługi Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Monitorowanie budynków (pustostanów) położonych w Białymstoku w zarządzie ZMK z możliwością przestawienia systemów do innych budynków.
2023-05-09
2023-05-25
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji wskazanej części parkingu zlokalizowanego przy budynku nr 12 na działce o nr. ewid. 788/11 przy ul. Węglowej w Białymstoku.
2023-04-28
2023-05-16
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej z wykonaniem robót modernizacyjnych trzech kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Barszczańskiej 2 (kl.2), ul. Barszczańskiej 14 (kl. 1 i 2) w Białymstoku.
2023-04-28
2023-05-15
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Roboty budowlane polegające na restauracji pozostałości muru cmentarza gettowego przy ul. Żabiej położonego na działkach o nr ewid. gr. 136 i 137 obręb - 11 Śródmieście w Białymstoku.
2023-04-26
2023-05-09
Białystok Usługi Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu z ul. Kawaleryjskiej na Targowisko Miejskie w Białymstoku obręb Nowe Miasto oraz uzyskanie prawomocnej decyzji na lokalizację zjazdu.
2023-04-18
2023-04-26
Białystok Dostawy Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Dostawa i roboty budowlane towarzyszące polegające na montażu liczników mediów z armaturą i dostawą systemu odczytowego.
2023-04-12
2023-04-28
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Modernizacja części budynku przy ul. dr I. Białówny 11 w Białymstoku.
2023-04-04
2023-04-25
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Zad. 1: Remont instalacji elektr. w gminnych lok. mieszkalnych zarządzanych przez ZMK w Białymstoku. Zad 2: Remont instalacji elektr. w gminnych lok. użytkowych zarządzanych przez ZMK w Białymstoku.
2023-04-03
2023-04-20
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie w ramach rewitalizacji istniejącego placu zabaw przy ul. Pietkiewicza i ul. Dojnowskiej w Białymstoku w podziale na dwa zadania.
2023-03-29
2023-04-14
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Wykonanie sieci punktów dostępu do zasilania energią elektryczną stanowisk sprzedaży w Parku Starym im. Księcia Józef Poniatowskiego, Parku Planty im. Konstytucji 3 Maja.
2023-03-28
2023-04-05
Białystok Dostawy Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Dostawa i wymiana wodomierzy wraz z modułami radiowymi na terenie miasta Białegostoku w ilości 304 szt. wraz z przygotowaniem tras odczytowych dla poszczególnych budynków.
2023-03-27
2023-04-12
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Przebudowa i remont budynku mieszk. jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pracownie artystyczne - Dojlidy przy ul. Ks. St. Suchowolca 25D w Białymstoku.
2023-03-22
2023-03-31
Białystok Usługi Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Organizacja wycieczki autokarem do Międzyzdroje - Świnoujście - Malmo - Kopenhaga - Ystad - Szczecin, w tym rejs promem.
2023-03-20
2023-03-30
Białystok Usługi Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej nawierzchni na Targowisku Miejskim w Białymstoku w podziale na 2 zadania.
2023-03-15
2023-04-03
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Modernizacja mieszkań komunalnych celem wsparcia uchodźców z Ukrainy w Białymstoku, w podziale na pięć zadań.
2023-03-14
2023-03-23
Białystok Usługi Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynków położonych przy ul. Suchowolca 6 w B-stoku, zajmowanych wcześniej przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej (WSAP).
2023-03-13
2023-03-29
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Roboty instalacyjne sanitarne wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w lokalach i częściach wspólnych budynków zarządzanych przez ZMK w Białymstoku.
2023-03-13
2023-03-21
Białystok Usługi Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Zad 1: Zakup, dostarczenie i posadzenie 67 drzew na działkach gminnych, będących w zarządzie ZMK w B-stoku. Zad 2: Zakup, dostarczenie i posadzenie 36 drzew i 53 m2 krzewów przy ul. Suchowolca 25-25g.
2023-03-10
2023-03-27
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Roboty budowlane polegające na wykonaniu robót porządkowych i zabezpieczających konstrukcję budynku zabytkowego zlokalizowanego przy ul. Kijowskiej 3 w Białymstoku.
2023-03-03
2023-03-20
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2: Sukcesywne wykonywanie remontów gminnych lokali mieszkalnych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach mieszkalnych.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-23
brak danych
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie w ramach rewitalizacji istniejącego placu zabaw przy ul. Pietkiewicza i ul. Dojnowskiej w Białymstoku w podziale na dwa zadania.
2023-05-22
brak danych
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Zad. 1: Remont instalacji elektr. w gminnych lok. mieszkalnych zarządzanych przez ZMK w Białymstoku. Zad 2: Remont instalacji elektr. w gminnych lok. użytkowych zarządzanych przez ZMK w Białymstoku.
2023-05-22
brak danych
Białystok Dostawy Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Dostawa i roboty budowlane towarzyszące polegające na montażu liczników mediów z armaturą i dostawą systemu odczytowego.
2023-05-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Wykonanie sieci punktów dostępu do zasilania energią elektryczną stanowisk sprzedaży w Parku Starym im. Księcia Józef Poniatowskiego, Parku Konstytucji 3 Maja.
2023-05-04
brak danych
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Roboty budowlane polegające na wykonaniu robót porządkowych i zabezpieczających konstrukcję budynku zabytkowego zlokalizowanego przy ul. Kijowskiej 3 w Białymstoku.
2023-04-27
brak danych
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Roboty instalacyjne sanitarne wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w lokalach i częściach wspólnych budynków zarządzanych przez ZMK w Białymstoku.
2023-04-27
brak danych
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2: Sukcesywne wykonywanie remontów gminnych lokali mieszkalnych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach mieszkalnych.
2023-04-26
brak danych
Białystok Usługi Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Zad 1: Zakup, dostarczenie i posadzenie 67 drzew na działkach gminnych, będących w zarządzie ZMK w B-stoku. Zad 2: Zakup, dostarczenie i posadzenie 36 drzew i 53 m2 krzewów przy ul. Suchowolca 25-25g.
2023-04-24
brak danych
Białystok Usługi Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Organizacja wycieczki autokarem do Międzyzdroje - Świnoujście - Malmo - Kopenhaga - Ystad - Szczecin, w tym rejs promem.
2023-04-19
brak danych
Białystok Dostawy Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Dostawa i wymiana wodomierzy wraz z modułami radiowymi na terenie miasta Białegostoku w ilości 304 szt. wraz z przygotowaniem tras odczytowych dla poszczególnych budynków.
2023-04-17
brak danych
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych, dojazdów, chodników, schodów terenowych, placów i parkingów na terenie zarządzanym przez ZMK w Białymstoku.
2023-04-04
brak danych
Białystok Usługi Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej nawierzchni na Targowisku Miejskim w Białymstoku w podziale na 2 zadania.
2023-03-24
brak danych
Białystok Usługi Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i monitoringu "Psiego parku" położonego przy ul. Włókienniczej, dz. nr 6, nr PPE: PL_ZEBB_2061181688_00 w Białymstoku.
2023-03-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Wykonanie sieci punktów dostępu do zasilania energią elektryczną stanowisk sprzedaży w Parku Starym im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Parku Planty im. Konstytucji 3 Maja.
2023-03-14
brak danych
Białystok Usługi Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Prace związane z wycinką i usuwaniem drzew oraz frezowaniem pni, a także z kompleksową pielęgnacyjną przycinką drzew, wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego, na dz. gm. będących w zarządzie ZMK.
2023-03-09
brak danych
Białystok Usługi Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej przy ul. Kawaleryjskiej - Targowisko miejskie w podziale na trzy zadania.
2023-03-02
brak danych
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych własnych na terenie miasta Białegostoku.
2023-03-02
brak danych
Białystok Usługi Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy nawierzchni utwardzonych oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingów wraz z infrastrukturą techniczną.
2023-02-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych związanych z realizacją robót drogowych na terenie miasta Białegostoku.
2023-02-09
brak danych
Białystok Usługi Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Oprac. dok. projektowej budowy budynku administracyjnego z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz pełnienie nadzorów autorskich.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.