eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy - przetargiZarząd Dróg Miejskich w Legnicy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-17
2023-12-01
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Wymiana warstwy ścieralnej na ul. Pątnowskiej wraz z regulacją urządzeń odwadniających i krawężników.
2023-11-16
2023-12-01
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy "Chodniki i skwer na Goździkowej - II Etap - Pół miliona na Sienkiewicza!" (LBO) - z podziałem na 2 części:
2023-11-14
2023-11-28
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy "Bezpiecznie piechotą po zdrowie - budowa chodnika wzdłuż ulicy Działkowej" (LBO) (cz. I)
2023-11-13
2023-11-27
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Przebudowa ścieżek rowerowych al. J. Piłsudskiego (Legnica) - część I , w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście"
2023-11-13
2023-11-30
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Remont cząstkowy ulic w Legnicy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno.
2023-11-13
2023-11-30
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Remont cząstkowy ulic w Legnicy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco oraz uzupełnienie spękań w nawierzchniach zalewową masą asfaltową na gorąco.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-07
2023-11-21
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Budowa i przebudowa chodników w mieście
2023-11-07
2023-11-15
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Konserwacja i eksploatacja urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym oraz kanalizacji teletechnicznej LEGMAN w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
2023-11-07
2023-11-15
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Legnicy w okresie od zawarcia umowy do 31.03.2024."
2023-10-16
2023-10-31
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Wzmocnienie dróg gruntowych destruktem asfaltowym lub mieszanką kamienną 0-31,5 mm na ulicach o nawierzchni gruntowej i nieulepszonej nieutwardzonej na terenie Legnicy.
2023-10-09
2023-10-24
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg " Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 104455D ulica Hutników, Legnica"
2023-10-05
2023-10-16
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Legnicy w okresie: 01.11.2023 r. ÷ 30.04.2024 r.
2023-09-15
2023-09-29
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy "Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska "
2023-09-08
2023-09-20
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Ubezpieczenie OC z tytułu administrowania drogami i ulicami.
2023-08-07
2023-08-22
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Jaworzyńskiej, Gniewomierskiej, Bydgoskiej w ramach zadania "Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście."
2023-08-01
2023-08-08
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Nasadzenia zastępcze drzew w pasach drogowych na terenie miasta Legnicy.
2023-07-26
2023-08-03
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Oczyszczanie miasta
2023-07-21
2023-08-01
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Utrzymanie kanalizacji deszczowej
2023-07-14
2023-07-28
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy "Remont ulic w mieście - remont cząstkowy nawierzchni ulic przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej."
2023-07-11
2023-07-19
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym w okresie 12 m-cy.
2023-07-04
2023-07-19
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Remont ulic w mieście - CZĘŚĆ I - Remont cząstkowy ulic w Legnicy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco oraz uzupełnienie spękań w nawierzchniach zalewową masą asfaltową na gorąco.
2023-07-04
2023-07-19
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Remont ulic w mieście - CZĘŚĆ II - Remont cząstkowy ulic w Legnicy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno.
2023-06-20
2023-07-06
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy od ronda Unii Europejskiej do ulicy Ceglanej.
2023-06-02
2023-06-16
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Eksploatacja urządzeń oświetlenia elektrycznego ulic stanowiącego własność Gminy Legnica.
2023-05-19
2023-05-29
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Ubezpieczenie OC z tytułu administrowania drogami i ulicami.
2023-05-18
2023-05-26
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy "Oznakowanie poziome"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-13
brak danych
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Legnicy w okresie: 01.11.2023 r. ÷ 30.04.2024 r.
2023-11-09
brak danych
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg " Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 104455D ulica Hutników, Legnica"
2023-10-10
brak danych
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy "Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska ".
2023-10-09
brak danych
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy wykonanie usług związanych z eksploatacją urządzeń oświetlenia elektrycznego ulic stanowiących własność Gminy Legnica, w ramach zadania: "Zakup usług pozostałych".
2023-09-29
brak danych
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy "Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska "
2023-09-20
brak danych
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Ubezpieczenie OC z tytułu administrowania drogami i ulicami.
2023-09-14
brak danych
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Jaworzyńskiej, Gniewomierskiej, Bydgoskiej w ramach zadania "Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście."
2023-08-18
brak danych
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Utrzymanie kanalizacji deszczowej
2023-08-17
brak danych
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Oczyszczanie miasta
2023-08-17
brak danych
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Nasadzenia zastępcze drzew w pasach drogowych na terenie miasta Legnicy.
2023-08-11
brak danych
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym w okresie 12 m-cy.
2023-08-09
brak danych
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy "Remont ulic w mieście - remont cząstkowy nawierzchni ulic przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej."
2023-08-04
brak danych
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy od ronda Unii Europejskiej do ulicy Ceglanej.
2023-07-26
brak danych
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Remont ulic w mieście - CZĘŚĆ I - Remont cząstkowy ulic w Legnicy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco oraz uzupełnienie spękań w nawierzchniach zalewową masą asfaltową na gorąco.
2023-07-26
brak danych
Legnica Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Remont ulic w mieście - CZĘŚĆ II - Remont cząstkowy ulic w Legnicy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno.
2023-07-21
brak danych
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Eksploatacja urządzeń oświetlenia elektrycznego ulic stanowiącego własność Gminy Legnica.
2023-06-20
brak danych
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy "Oznakowanie poziome"
2023-06-16
brak danych
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Utrzymanie czystości płyty Rynku na terenie m. Legnicy w okresie 12 miesięcy.
2023-06-16
brak danych
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Utrzymanie przystanków komunikacyjnych w okresie 12 miesięcy.
2023-05-31
brak danych
Legnica Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy Ubezpieczenie OC z tytułu administrowania drogami i ulicami.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.