eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa - przetargiZarząd Dróg Miasta Krakowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-02-25
2021-03-05
Kraków usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy Kwartowej w Krakowie
2021-02-23
2021-03-03
Kraków usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja oprogramowania dla OPP w Krakowie: SEGA wraz ze wszystkimi komponentami
2021-02-19
2021-03-02
Kraków usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Świadczenie usług całodobowej ochrony na ,,Parkingu Stare Podgórze"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Zarząd Dróg Miasta Krakowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-30
2021-01-08
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Świadczenie obsługi prawnej Projektu pn. "Budowa linii tramwajowej Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) - etap IV (ul. Meissnera- Mistrzejowice) w formule partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP)"
2020-12-30
2021-01-08
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Rozbudowa ul. Rucianej w Krakowie - opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych na realizację robót budowlanych.
2020-12-30
2021-01-08
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Asysta techniczna systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz planowania budżetu EZD SIDAS oraz SPiRB w roku 2021.
2020-12-29
2021-01-07
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodników wraz z zatokami autobusowymi i przejściem dla pieszych w ramach zadania "Program budowy chodników" dla kompleksu przystanków "Park Skały Twardowskiego" przy ulicy Tynieckiej.
2020-12-28
2021-01-07
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja oprogramowania dla OPP w Krakowie: SEGA wraz ze wszystkimi komponentami
2020-12-28
2021-01-14
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Rozbudowa i przebudowa ul. Królowej Jadwigi - etap VI wraz z przebudową i budową kanalizacji opadowej, chodników, oświetlenia ulicznego i przebudową kolidującego uzbrojenia
2020-12-17
2020-12-29
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną".
2020-12-15
2020-12-23
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i budowy miejsc postojowych przy ul. Zuchów wzdłuż budynków nr 7 i 8 na os. Ogrodowym w Krakowie wraz z odwodnieniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.
2020-12-15
2020-12-23
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i budowy miejsc postojowych na os. Hutniczym od strony budynków nr 8, 1, 2 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.
2020-12-08
2020-12-16
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Sprzątanie pomieszczeń zlokalizowanych w tunelu tramwajowym Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) - przystanek "Dworzec Główny" oraz przystanek "Politechnika".
2020-12-08
2020-12-16
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz wariantowej koncepcji dla budowy linii tramwajowej w ciągu ul. Lema wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2020-12-03
2020-12-11
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa "Obsługa infolinii oraz działań informacyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa"
2020-12-02
2020-12-10
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Kompleksowa obsługa kolekcji bilonu z parkometrów zlokalizowanych w Obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie
2020-12-01
2020-12-10
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i dobudowy przyłącza oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VII - dla zadań: Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego; Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa; Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela
2020-12-01
2020-12-10
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Układ drogowy Kraków - Nowa Huta Przyszłości - budowa drogi do obsługi Strefy Aktywności Gospodarczej - opracowane koncepcji
2020-11-26
2020-12-14
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na ul. Gipsowej w Krakowie
2020-11-26
2020-12-04
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Miasta Krakowa Dostawa komputerów przenośnych dla ZDMK.
2020-11-26
2020-12-04
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Miasta Krakowa Dostawa baterii akumulatorów do tunelu KST.
2020-11-24
2020-12-09
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia przy ul. Ks. Turka w Krakowie.
2020-11-24
2020-12-03
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Zarząd Dróg Miasta Krakowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-02-23
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa "Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej" - opracowanie dokumentacji projektowej
2021-02-18
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Obsługa Archiwum Zakładowego oraz archiwizacja dokumentacji dla Zarządu Dróg Miasta Krakowa,
2021-02-18
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodników wraz z zatokami autobusowymi i przejściem dla pieszych w ramach zadania "Program budowy chodników" dla kompleksu przystanków "Park Skały Twardowskiego" przy ulicy Tynieckiej.
2021-02-12
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i budowy miejsc postojowych przy ul. Zuchów wzdłuż budynków nr 7 i 8 na os. Ogrodowym w Krakowie wraz z odwodnieniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.
2021-02-12
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i budowy miejsc postojowych na os. Hutniczym od strony budynków nr 8, 1, 2 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.
2021-02-05
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Asysta techniczna systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz planowania budżetu EZD SIDAS oraz SPiRB w roku 2021
2021-02-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Rozbudowa ul. Glinik
2021-02-03
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Bieżące utrzymanie oznakowania i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa - drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne - zamówienie polegające na powtórzeniu robót podobnych do robót świadczonych na podstawie umowy nr 103/ZDMK/2019 z dnia 15.01.2019 r. - część 3: Rejon III Krowodrza
2021-02-03
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Bieżące utrzymanie oznakowania i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa - drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne - zamówienie polegające na powtórzeniu robót podobnych do robót świadczonych na podstawie umowy nr 102/ZDMK/2019 z dnia 15.01.2019 r. - część 1: Rejon I Śródmieście
2021-02-03
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa "Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ul. Benedyktyńskiej, ul. Bolesława Śmiałego i ul. Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego" - Opracowanie dokumentacji projektowej.
2021-02-01
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Świadczenie obsługi prawnej Projektu pn. "Budowa linii tramwajowej Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) - etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice) w formule partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP)"
2021-01-28
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną".
2021-01-22
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla lokali będących w ZDMK
2021-01-20
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Układ drogowy Kraków - Nowa Huta Przyszłości - budowa drogi do obsługi Strefy Aktywności Gospodarczej - opracowane koncepcji
2021-01-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy ekranów akustycznych przy ul. Turowicza w ramach zadania pn.: "Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego".
2021-01-14
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Miasta Krakowa Dostawa baterii akumulatorów do tunelu KST.
2021-01-13
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Szlifowanie torowisk tramwajowych na terenie Miasta Krakowa.
2021-01-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia przy ul. Ruczaj 5
2021-01-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia przy ul. Ks. Turka w Krakowie.
2021-01-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia przy ul. Poziomkowej"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Miasta Krakowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.