eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa - przetargiZarząd Dróg Miasta Krakowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-24
2020-12-09
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia przy ul. Ks. Turka w Krakowie.
2020-11-24
2020-12-03
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną"
2020-11-23
2020-12-02
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa "Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej" - opracowanie dokumentacji projektowej
2020-11-19
2020-11-27
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Szlifowanie torowisk tramwajowych na terenie Miasta Krakowa.
2020-11-17
2020-11-26
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Miasta Krakowa "Zakup serwerów sieciowych wraz z rozbudową przestrzeni Storage dla potrzeb systemów informatycznych ZDMK"
2020-08-26
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Rozbudowa ul. Wrony etap I od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Zarząd Dróg Miasta Krakowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-13
2020-11-23
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Rozbudowa ulicy Lipskiej Bocznej - opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych
2020-11-13
2020-11-23
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Miasta Krakowa Dostawa materiałów biurowych do Zarządu Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53.
2020-11-12
2020-11-23
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Miasta Krakowa Dostawa posortowanych i zakopertowanych bonów podarunkowych w formie papierowej dla Pracowników ZDMK uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS, ważnych w różnych punktach handlowo-usługowych
2020-11-10
2020-11-19
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Utrzymanie, konserwacja i naprawy systemu klasyfikacji pojazdów, monitoringu dróg, drogowych tablic zmiennej treści i stacji meteorologicznych na terenie Miasta Krakowa.
2020-11-05
2020-11-20
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia w systemie P+B
2020-11-05
2020-11-24
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia przy ul. Podgórki.
2020-11-05
2020-11-13
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Rekonfiguracja sieci szkieletowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
2020-11-05
2020-11-20
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego w Krakowie
2020-11-04
2020-11-13
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Modernizacja ul. Pochwalskiego -opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych.
2020-11-04
2020-11-20
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia przy ul. Poziomkowej"
2020-10-28
2020-11-06
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i dobudowy przyłącza oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VII - dla zadań: Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego; Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa; Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela
2020-10-28
2020-11-05
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa "Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ul. Benedyktyńskiej, ul. Bolesława Śmiałego i ul. Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego" - Opracowanie dokumentacji projektowej.
2020-10-28
2020-11-13
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia przy ul. Ruczaj 5
2020-10-22
2020-10-30
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wraz z rozbudową miejsc postojowych przy ul. Kieleckiej 9 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia
2020-10-21
2020-10-29
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Program budowy chodników" - ul. Golikówka na odcinku od ul. Korbońskiego do wjazdu na wały wiślane.
2020-10-21
2020-10-30
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa "Konserwacja oraz bieżąca naprawa dźwigów osobowych i schodów ruchomych przy drogowych obiektach inżynierskich w Krakowie"
2020-10-19
2020-10-27
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania "Program Budowy Chodników
2020-10-16
2020-10-28
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych na os. Zielonym w rejonie bud.nr 15-16 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.
2020-10-16
2020-11-04
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Rozbudowa ul. Glinik.
2020-10-15
2020-10-26
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych na os. Spółdzielczym w rejonie bud. nr 8 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Zarząd Dróg Miasta Krakowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2020-2022.
2020-11-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na ulicy Hoyera w Krakowie"
2020-11-17
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Dekoracja okolicznościowa Miasta Krakowa 2020-2021 r.
2020-11-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka.
2020-11-16
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka - opracowanie koncepcji.
2020-11-10
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Wymiana urządzeń klimatyzacji bytowej w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.
2020-11-06
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia dla zadania pn. "Wykonanie oświetlenia przy alejce łączącej Smoczy Skwer z ul. Zbrojarzy"
2020-11-05
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelowego przejścia pieszo - rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego
2020-10-30
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Bieżące utrzymanie oznakowania i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa - drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne - zamówienie polegające na powtórzeniu robót podobnych do robót świadczonych na podstawie umowy nr 105/ZDMK/2019 z dnia 18.01.2019 r. - część 2Rejon II Podgórze
2020-10-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Rozbudowa ul. Lubockiej w Krakowie poza granicą istniejącego pasa drogowego w rejonie skrzyżowania z ul. Burzową w ramach zadaniaPrzebudowa ul. Lubockiej.
2020-10-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Budowa miejsc postojowych przy ulicy Palacha
2020-10-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulicStrzelców i Lublańskiej do estakady w Krakowie
2020-10-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy chodnika na ul. Górnickiego w Krakowie na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Głogowej w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
2020-10-20
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków.
2020-10-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia przy ul. Gronostajowej.
2020-10-16
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej w okolicy os. Fajny Dom"
2020-10-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i ul. Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie.
2020-10-08
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Miasta Krakowa Utrzymanie, konserwacja i naprawy urządzeń elektroenergetycznych w tunelu KST oraz parkingu podziemnym przy Muzeum Narodowym w latach 2020-2023
2020-10-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych w trybie "zaprojektuj i zbuduj" - budowa oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej w rejonie węzła Bronowice oraz na wysokości budynku nr 11 (pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowską ) w Krakowie
2020-10-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Miasta Krakowa Przebudowa ul. Strumyk na odcinku od ul. Poleskiej do ul. Dolnomłyńskiej w Krakowie - etap I

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Miasta Krakowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.