eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Toruńskie Centrum Usług Społecznych

Toruńskie Centrum Usług Społecznych - przetargiToruńskie Centrum Usług Społecznych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-27
2023-04-12
Toruń Roboty budowlane Toruńskie Centrum Usług Społecznych Wykonanie robót remontowych na potrzeby osób korzystających z obsługi CUS w zakresie określonym w przedmiarze robót i STWiORB w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"
2023-03-21
2023-03-31
Toruń Dostawy Toruńskie Centrum Usług Społecznych Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli oraz wyposażenia do mieszkań wspomaganych na potrzeby Toruńskiego Centrum Usług Społecznych, w związku z realizacją projektów unijnych z podziałem na części

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Toruńskie Centrum Usług Społecznych
Toruńskie Centrum Usług Społecznych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-21
2023-03-29
Toruń Dostawy Toruńskie Centrum Usług Społecznych Dostawa i montaż fabrycznie nowych, mebli oraz wyposażenia do mieszkań wspomaganych na potrzeby Toruńskiego Centrum Usług Społecznych w Toruniu, w związku z realizacją projektu "Postaw na rozwój!"
2023-03-21
2023-03-30
Toruń Dostawy Toruńskie Centrum Usług Społecznych Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli oraz wyposażenia na potrzeby Toruńskiego Centrum Usług Społecznych w Toruniu, w związku z realizacją projektów unijnych z podziałem na części
2023-03-20
2023-03-28
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych Realizacja usługi świadczenia wsparcia (poradnictwa rodzinnego i mediacji) ramach projektu pn. "Rodzina w Centrum 3"
2023-03-17
2023-03-27
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych przeprowadzenie usług dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
2023-02-15
2023-02-23
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
2023-02-03
2023-02-13
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych świadczenie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu "Toruń po mojemu!"
2023-02-01
2023-02-09
Toruń Dostawy Toruńskie Centrum Usług Społecznych dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi, mebli biurowych z podziałem na części
2023-01-26
2023-02-03
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. "PROaktywni"
2023-01-24
2023-02-02
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych świadczenie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania) dla 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
2023-01-23
2023-02-01
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych świadczenie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania) dla 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
2023-01-18
2023-01-27
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej dla 14 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
2022-12-28
2023-01-12
Toruń Roboty budowlane Toruńskie Centrum Usług Społecznych Wykonanie robót remontowych w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Broniewskiego 29/31 m. 32, Poznańskiej 46 m. 3, Prostej 24 m. 4 oraz Rolniczej 1 m. 2 w ramach projektu pn. "Akademia Współpracy"
2022-12-08
2022-12-16
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych Usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. "Toruń po mojemu
2022-12-06
2022-12-14
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej
2022-11-24
2022-12-02
Toruń Dostawy Toruńskie Centrum Usług Społecznych Dostawa i montaż wyposażenia Dziennego Domu "Senior+" przy ulicy Bydgoskiej 74 w związku z realizacją przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025
2022-10-27
2022-11-04
Toruń Dostawy Toruńskie Centrum Usług Społecznych Dostawa i montaż wyposażenia Dziennego Domu "Senior+" przy ulicy Bydgoskiej 74 w związku z realizacją przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych programu wieloletniego "Senior+"
2022-10-27
2022-11-07
Toruń Dostawy Toruńskie Centrum Usług Społecznych dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi, mebli biurowych na potrzeby Toruńskiego Centrum Usług Społecznych z podziałem na części
2022-10-25
2022-11-03
Toruń Dostawy Toruńskie Centrum Usług Społecznych dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego na potrzeby Toruńskiego Centrum Usług Społecznych z podziałem na części
2022-10-21
2022-11-07
Toruń Roboty budowlane Toruńskie Centrum Usług Społecznych Wykonanie robót remontowych w gminnych lokalach mieszkalnych położonych przy ul. Poznańskiej 76/2, Poznańskiej 46/12 i Mickiewicza 120/6A, w ramach projektów "Postaw na rozwój!" i "Aktywnie Działamy!"
2022-09-27
2022-10-05
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych świadczenie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania) dla 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu "Akademia Współpracy"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Toruńskie Centrum Usług Społecznych
Toruńskie Centrum Usług Społecznych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-28
brak danych
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy dla 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
2023-03-17
brak danych
Toruń Dostawy Toruńskie Centrum Usług Społecznych dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi, mebli biurowych z podziałem na części
2023-03-09
brak danych
Toruń Dostawy Toruńskie Centrum Usług Społecznych dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi, mebli biurowych z podziałem na części
2023-03-08
brak danych
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych świadczenie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu "Toruń po mojemu!"
2023-02-28
brak danych
Toruń Roboty budowlane Toruńskie Centrum Usług Społecznych Wykonanie robót remontowych w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Broniewskiego 29/31 m. 32, Poznańskiej 46 m. 3, Prostej 24 m. 4 oraz Rolniczej 1 m. 2 w ramach projektu pn. "Akademia Współpracy"
2023-02-23
brak danych
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych świadczenie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania) dla 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu "Akademia Współpracy"
2023-02-22
brak danych
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej dla 14 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
2023-02-22
brak danych
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych świadczenie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania) dla 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
2023-02-01
brak danych
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych Usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. "Toruń po mojemu
2022-12-29
brak danych
Toruń Dostawy Toruńskie Centrum Usług Społecznych Dostawa i montaż wyposażenia Dziennego Domu "Senior+" przy ulicy Bydgoskiej 74 w związku z realizacją przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025
2022-12-23
brak danych
Toruń Dostawy Toruńskie Centrum Usług Społecznych dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego na potrzeby Toruńskiego Centrum Usług Społecznych z podziałem na części
2022-12-23
brak danych
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej
2022-12-20
brak danych
Toruń Roboty budowlane Toruńskie Centrum Usług Społecznych Wykonanie robót remontowych w gminnych lokalach mieszkalnych położonych przy ul. Poznańskiej 76/2, Poznańskiej 46/12 i Mickiewicza 120/6A, w ramach projektów "Postaw na rozwój!" i "Aktywnie Działamy!"
2022-12-15
brak danych
Toruń Dostawy Toruńskie Centrum Usług Społecznych Dostawa i montaż wyposażenia Dziennego Domu "Senior+" przy ulicy Bydgoskiej 74 w związku z realizacją przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych programu wieloletniego "Senior+"
2022-12-07
brak danych
Toruń Dostawy Toruńskie Centrum Usług Społecznych Dostawa wyposażenia mieszkań wspieranych w związku z realizacją projektu pn. "Aktywny senior" oraz dostawa podnóżków ergonomicznych na potrzeby TCUS w związku z realizacją projektu "Zdrowi i Aktywni"
2022-12-06
brak danych
Toruń Dostawy Toruńskie Centrum Usług Społecznych dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego na potrzeby Toruńskiego Centrum Usług Społecznych z podziałem na części
2022-12-01
brak danych
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
2022-11-30
brak danych
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych Usługa realizacji warsztatów oraz spotkań indywidualnych dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Toruńskim Centrum Usług Społecznych z podziałem na części
2022-11-25
brak danych
Toruń Dostawy Toruńskie Centrum Usług Społecznych dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego na potrzeby Toruńskiego Centrum Usług Społecznych z podziałem na części
2022-10-17
brak danych
Toruń Usługi Toruńskie Centrum Usług Społecznych Realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z podziałem na trzy części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Toruńskie Centrum Usług Społecznych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.