eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Teatr im. Wandy Siemaszkowej

Teatr im. Wandy Siemaszkowej - przetargiTeatr im. Wandy Siemaszkowej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-31
2020-08-17
Rzeszów Roboty budowlane Teatr im. Wandy Siemaszkowej Przebudowa drogi transportowej dla dekoracji scenicznych Dużej Sceny w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Teatr im. Wandy Siemaszkowej
Teatr im. Wandy Siemaszkowej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-04-15
2020-04-30
Rzeszów Dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Realizacja w ramach zadania pn.: Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez kulturalnych m.in.: TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowna, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncerty plenerowe.
2020-04-15
2020-04-30
Rzeszów Dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa sprzętu oświetleniowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Realizacja w ramach zadania pn.: Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez kulturalnych m.in.: TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowna, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncerty plenerowe.
2020-04-01
2020-04-22
Rzeszów Dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Realizacja w ramach zadania pn.: Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez kulturalnych m.in.: TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowna, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncerty plenerowe
2020-03-12
2020-03-23
Rzeszów Usługi Teatr im. Wandy Siemaszkowej Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności, wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego. Realizacja w ramach zadania pn.: Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej - Etap V
2019-08-14
2019-08-29
Rzeszów Roboty budowlane Teatr im. Wandy Siemaszkowej Przebudowa budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w celu dostosowania ich do wymagań ochrony przeciwpożarowej - II etap realizacji
2019-06-06
brak danych
Rzeszów Teatr im. Wandy Siemaszkowej Przebudowa okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
2019-05-22
brak danych
Rzeszów Teatr im. Wandy Siemaszkowej Przebudowa okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
2019-04-29
2019-05-15
Rzeszów Roboty budowlane Teatr im. Wandy Siemaszkowej Przebudowa okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
2018-11-13
2018-11-21
Rzeszów Usługi Teatr im. Wandy Siemaszkowej Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi transportowej dla dekoracji scenicznych dużej sceny budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
2018-10-29
2018-11-09
Rzeszów Dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i fotograficznego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
2018-09-11
2018-09-19
Rzeszów Usługi Teatr im. Wandy Siemaszkowej Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy toalet w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego.
2018-08-03
2018-08-16
Rzeszów Usługi Teatr im. Wandy Siemaszkowej Realizacja imprez kulturalnych w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE.
2018-07-13
2018-07-25
Rzeszów Usługi Teatr im. Wandy Siemaszkowej Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy okna portalowego na dużej scenie w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego
2017-10-31
2017-11-10
Rzeszów Dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
2016-10-26
2016-11-07
Rzeszów Dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2015-11-19
2015-11-27
Rzeszów dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa fabrycznie nowychurządzeń zasilania i systemu oświetlenia, systemu nagłośnienia oraz systemu multimediów na potrzeby działań Teatru Wędrownego prowadzonych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
2015-11-10
2015-11-18
Rzeszów dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa fabrycznie nowych namiotów ekspresowych oraz ławek składanych na potrzeby działań Teatru Wędrownego prowadzonych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
2015-10-30
2015-11-09
Rzeszów dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa fabrycznie nowychurządzeń systemu nagłośnienia, oświetlenia, multimediów oraz namiotów, ławek składanych i podestów scenicznych na potrzeby działań Teatru Wędrownego prowadzonych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
2012-06-19
2012-07-05
Rzeszów roboty budowlane Teatr im. Wandy Siemaszkowej Remont klatki schodowej budynku administracyjnego Teatru im. W. Siemaszkowej - Mała Scena
2011-06-28
2011-07-13
Rzeszów roboty budowlane Teatr im. Wandy Siemaszkowej Remont elewacji oraz schodów i balustrady budynku Małej Sceny Teatru im W. Siemaszkowej w Rzeszowie II etap, okładziny schodów

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Teatr im. Wandy Siemaszkowej
Teatr im. Wandy Siemaszkowej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-28
brak danych
Rzeszów Dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
2020-07-14
brak danych
Rzeszów Dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa sprzętu oświetleniowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.Realizacja w ramach zadania pn.Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez kulturalnych m.in.TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowna, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncerty plenerowe.
2020-06-16
brak danych
Rzeszów Dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
2020-05-31
brak danych
Rzeszów Dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i fotograficznego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
2019-09-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Teatr im. Wandy Siemaszkowej Przebudowa budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w celu dostosowania ich do wymagań ochrony przeciwpożarowej - II etap realizacji
2018-10-04
brak danych
Rzeszów Usługi Teatr im. Wandy Siemaszkowej Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy toalet w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego.
2018-09-04
brak danych
Rzeszów Usługi Teatr im. Wandy Siemaszkowej Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy okna portalowego na dużej scenie w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego.
2018-08-23
brak danych
Rzeszów Usługi Teatr im. Wandy Siemaszkowej Realizacja imprez kulturalnych w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE.
2018-02-18
brak danych
Rzeszów Dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
2017-01-26
brak danych
Rzeszów Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa sprzętu multimedialnego, projekcyjnego oraz nagłośnieniowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
2015-12-31
brak danych
Rzeszów Dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa fabrycznie nowychurządzeń systemu nagłośnienia, oświetlenia, multimediów oraz podestów scenicznych na potrzeby działań Teatru Wędrownego prowadzonych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
2015-12-31
brak danych
Rzeszów Dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa fabrycznie nowych namiotów ekspresowych oraz ławek składanych na potrzeby działań Teatru Wędrownego prowadzonych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
2015-12-31
brak danych
Rzeszów Dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa fabrycznie nowychurządzeń zasilania i systemu oświetlenia, systemu nagłośnienia oraz systemu multimediów na potrzeby działań Teatru Wędrownego prowadzonych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
2015-12-31
brak danych
Rzeszów Dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa fabrycznie nowychurządzeń zasilania i systemu oświetlenia, systemu nagłośnienia oraz systemu multimediów na potrzeby działań Teatru Wędrownego prowadzonych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
2015-12-31
brak danych
Rzeszów Dostawy Teatr im. Wandy Siemaszkowej Dostawa fabrycznie nowychurządzeń zasilania i systemu oświetlenia, systemu nagłośnienia oraz systemu multimediów na potrzeby działań Teatru Wędrownego prowadzonych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
2008-10-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Teatr im. Wandy Siemaszkowej Wykonanie remontu elewacji budynku Teatru im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zakres częściowy.
2006-09-04
brak danych
Rzeszów roboty budowlane Teatr im. Wandy Siemaszkowej modernizacja Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie II etap - scena
2006-09-04
brak danych
Rzeszów roboty budowlane Teatr im. Wandy Siemaszkowej modernizacja Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie II etap, wykonanie wzmocnienia fundamentów, foyer, zaplecza, szatni, dachu, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej sali teatralnej
2006-05-25
2006-03-17
Rzeszów roboty budowlane Teatr im. Wandy Siemaszkowej modernizacja Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie II etap - elewacja frontowa

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Teatr im. Wandy Siemaszkowej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.