eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargiPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-03
2022-06-13
Lipno Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa elementów sieci ciepłowniczej
2022-05-31
2022-06-15
Lipno Roboty budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonywanie robót brukarskich na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
2022-05-24
2022-06-08
Lipno Roboty budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie robót budowlanych przy obiekcie NCL II
2022-05-16
2022-05-24
Lipno Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługi utrzymania obiektów, których zarządcą jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
2022-04-15
2022-04-25
Lipno Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługa rozdrabniania odpadów komunalnych i wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przyjmowanych w instalacji Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
2022-03-16
2022-03-24
Lipno Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługa rozdrabniania odpadów komunalnych i wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przyjmowanych w instalacji Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
2022-01-26
2022-02-11
Lipno Roboty budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody, budowa fundamentu pod zbiornik retencyjny wody wraz z montażem zbiornika oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Kolejowej w Lipnie.
2021-12-08
2021-12-16
Lipno Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup i dostawa worków do gromadzenia segregowanych i zmieszanych odpadów komunalnych
2021-07-21
2021-07-28
Lipno Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów należących do i użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
2021-07-21
2021-07-28
Lipno Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów należących do i użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
2021-06-23
2021-07-01
Lipno Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Hurtowy zakup oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o.
2021-06-17
2021-06-24
Lipno Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa elementów sieci ciepłowniczej
2021-06-09
2021-06-17
Lipno Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa ładowarki kołowej
2021-06-01
2021-06-11
Lipno Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa elementów sieci ciepłowniczej
2021-05-27
2021-06-07
Lipno Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawy elementów węzłów ciepłowniczych
2021-04-09
2021-04-16
Lipno Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługa rozdrabniania odpadów komunalnych i wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przyjmowanych w instalacji Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
2021-04-06
2021-04-13
Lipno Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o.
2021-03-15
2021-03-22
Lipno usługi PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie badań laboratoryjnych w zakresie analizy procesu przetwarzania odpadów biodegradowalnych w kompost oraz opracowanie reżimu technologicznego dla instalacji kompostowania
2021-03-15
2021-03-22
Lipno Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie badań laboratoryjnych w zakresie analizy procesu przetwarzania odpadów biodegradowalnych w kompost oraz opracowanie reżimu technologicznego dla instalacji kompostowania
2021-03-04
2021-03-18
Lipno roboty budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy węglowej ciepłowni Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. o kocioł gazowy o mocy cieplnej nominalnej ok. 7,5MW wraz z linią gazową

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-28
brak danych
Lipno Roboty budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonywanie robót brukarskich na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
2022-06-27
brak danych
Lipno Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa elementów sieci ciepłowniczej
2022-06-09
brak danych
Lipno Roboty budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie robót budowlanych przy obiekcie NCL II
2022-06-07
brak danych
Lipno Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługi utrzymania obiektów, których zarządcą jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
2022-05-13
brak danych
Lipno Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługa rozdrabniania odpadów komunalnych i wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przyjmowanych w instalacji Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
2022-04-13
brak danych
Lipno Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługa rozdrabniania odpadów komunalnych i wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przyjmowanych w instalacji Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
2022-03-18
brak danych
Lipno Roboty budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody, budowa fundamentu pod zbiornik retencyjny wody wraz z montażem zbiornika oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Kolejowej w Lipnie.
2022-01-11
brak danych
Lipno Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup i dostawa worków do gromadzenia segregowanych i zmieszanych odpadów komunalnych
2021-08-31
brak danych
Lipno Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa ładowarki kołowej
2021-08-31
brak danych
Lipno Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów należących do i użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
2021-07-30
brak danych
Lipno Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Hurtowy zakup oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o.
2021-07-08
brak danych
Lipno Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawy elementów węzłów ciepłowniczych
2021-06-25
brak danych
Lipno Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa elementów sieci ciepłowniczej
2021-06-17
brak danych
Lipno Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie badań laboratoryjnych w zakresie analizy procesu przetwarzania odpadów biodegradowalnych w kompost oraz opracowanie reżimu technologicznego dla instalacji kompostowania
2021-06-11
brak danych
Lipno Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa elementów sieci ciepłowniczej
2021-05-17
brak danych
Lipno Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o.
2021-04-29
brak danych
Lipno Usługi PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługa rozdrabniania odpadów komunalnych i wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przyjmowanych w instalacji Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
2021-04-16
brak danych
Lipno Roboty budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy węglowej ciepłowni Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. o kocioł gazowy o mocy cieplnej nominalnej ok. 7,5MW wraz z linią gazową

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.