eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU - przetargiPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-10-24
2022-11-02
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Świadczenie usług animatora integracyjnego w ramach projektu "Razem silniejsi" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
2022-10-04
2022-10-12
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU "Świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim w ramach projektu "Razem silniejsi" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020"
2022-09-20
2022-09-29
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU "Świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim w ramach projektu "Razem silniejsi" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020"
2022-07-11
2022-07-20
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Zorganiz. i przeprowadz. wyjazd. szkol. przeciwdział. wypal. zawodo. i doskonal. umiejętno. opiekuń. dla osób sprawujących rodzin. pieczę zastęp. w ramach proj. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"
2022-06-24
2022-07-04
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Organizacja letniej kolonii dla 40 dzieci i młodz zagroż wyklucz społ w tym przebyw w pieczy zast w r proj Rodzina jest najważniejsza 2019-2023 fin ze śr EFS w r RPO WZ na lata 2014-2020
2022-04-28
2022-05-06
Myślibórz Dostawy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w 2022 r.
2022-03-11
2022-03-21
Myślibórz Dostawy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w 2022 r. w ramach projektu pn. Rodzina jest najważniejsza 2019 - 2023
2022-02-23
2022-03-03
Myślibórz Dostawy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w 2022 r. w ramach projektu pn. Rodzina jest najważniejsza 2019 - 2023
2022-02-21
2022-03-01
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU USŁUGA WYCHOWAWCY W PUNKCIE WSPARCIA DZIENNEGO W BARLINKU
2022-02-21
2022-03-01
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU USŁUGA WYCHOWAWCY W PUNKCIE WSPARCIA DZIENNEGO W BARLINKU
2021-12-15
2021-12-23
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Organizacja zimowej kolonii budującej kompetencje społeczno - kulturowe dla 40 dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym przebywających w pieczy zastępczej z terenu powiatu myślib
2021-09-13
2021-09-20
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU ZORGAN. I PRZEPR. WYJ. SZKOL. PRZECIWDZIAŁ. WYPAL. ZAWOD. I DOSKONAL. UMIEJĘTN. OPIEK. DLA 24 OS. SPRAW. PIECZĘ ZAST. W DN 4-8.10.2021 W R PROJ "RODZ JEST NAJWAŻN" FIN ZE ŚR EFS W RAM RPO WZ 2014-20
2021-07-07
2021-07-15
Myślibórz Dostawy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w ram proj pn. Rodzina jest najważniejsza 2019 - 2023 fin ze śr Europ Fund Społ w/r RPO WZ na lata 2014 - 2020
2021-06-29
2021-07-07
Myślibórz Dostawy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w ramach projektu Rodzina jest najważniejsza 2019-2023 fin ze śr Europ Fund Społ w/r RPO WZ 2014- 2020
2021-06-29
2021-07-07
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Organizacja letniej kolonii budującej kompetencje społeczno - kulturowe dla 40 dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym przebywających w pieczy zastępczej z terenu powiatu myślibor
2021-06-18
2021-07-06
Myślibórz Roboty budowlane POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Dostosowanie pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu na potrzeby Regionalnego Centrum Kryzysowego
2021-06-02
2021-06-10
Myślibórz Dostawy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w ramach projektu Rodzina jest najważniejsza 2019-2023 fin ze śr Europ Fund Społ w/r RPO WZ 2014- 2020
2021-06-02
2021-06-10
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Organizacja letniej kolonii budującej kompetencje społeczno - kulturowe dla 40 dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym przebywających w pieczy zastępczej z terenu powiatu myślibor
2021-05-18
2021-05-26
Myślibórz Dostawy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w ramach projektu Rodzina jest najważniejsza 2019-2023 fin ze śr Europ Fund Społ w/r RPO WZ 2014-2020

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-10-25
brak danych
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU "Świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim w ramach projektu "Razem silniejsi" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020"
2022-10-25
brak danych
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU "Świadczenie usług tłumaczenia przez osoby władające językiem polskim i ukraińskim w ramach projektu "Razem silniejsi" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020"
2022-09-21
brak danych
Myślibórz Dostawy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w ram proj pn. Rodzina jest najważniejsza 2019 - 2023 fin ze śr Europ Fund Społ w/r RPO WZ na lata 2014 - 2020
2022-08-26
brak danych
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Organizacja letniej kolonii budującej kompetencje społeczno - kulturowe dla 40 dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym przebywających w pieczy zastępczej z terenu powiatu myślibor
2022-08-16
brak danych
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Zorganiz. i przeprowadz. wyjazd. szkol. przeciwdział. wypal. zawodo. i doskonal. umiejętno. opiekuń. dla osób sprawujących rodzin. pieczę zastęp. w ramach proj. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"
2022-05-17
brak danych
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Organizacja zimowej kolonii budującej kompetencje społeczno - kulturowe dla 40 dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym przebywających w pieczy zastępczej z terenu powiatu myślib
2022-05-17
brak danych
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU ZORGAN. I PRZEPR. WYJ. SZKOL. PRZECIWDZIAŁ. WYPAL. ZAWOD. I DOSKONAL. UMIEJĘTN. OPIEK. DLA 24 OS. SPRAW. PIECZĘ ZAST. W DN 4-8.10.2021 W R PROJ "RODZ JEST NAJWAŻN" FIN ZE ŚR EFS W RAM RPO WZ 2014-20
2022-05-16
brak danych
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Organizacja letniej kolonii budującej kompetencje społeczno - kulturowe dla 40 dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym przebywających w pieczy zastępczej z terenu powiatu myślibor
2022-05-13
brak danych
Myślibórz Usługi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU USŁUGA WYCHOWAWCY W PUNKCIE WSPARCIA DZIENNEGO W BARLINKU
2022-04-19
brak danych
Myślibórz Dostawy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w 2022 r. w ramach projektu pn. Rodzina jest najważniejsza 2019 - 2023
2022-03-10
brak danych
Myślibórz Dostawy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w 2022 r. w ramach projektu pn. Rodzina jest najważniejsza 2019 - 2023
2021-08-12
brak danych
Myślibórz Roboty budowlane POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Dostosowanie pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu na potrzeby Regionalnego Centrum Kryzysowego
2021-07-07
brak danych
Myślibórz Dostawy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w ramach projektu Rodzina jest najważniejsza 2019-2023 fin ze śr Europ Fund Społ w/r RPO WZ 2014- 2020
2021-06-29
brak danych
Myślibórz Dostawy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w ramach projektu Rodzina jest najważniejsza 2019-2023 fin ze śr Europ Fund Społ w/r RPO WZ 2014- 2020
2021-06-29
brak danych
Myślibórz Dostawy POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w ramach projektu Rodzina jest najważniejsza 2019-2023 fin ze śr Europ Fund Społ w/r RPO WZ 2014-2020

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.