eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.

Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. - przetargiOczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-18
2020-10-05
Częstochowa Roboty budowlane Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Zadanie 1: Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w Budynku Krat (Obiekt 01) znajdującym się na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie. Zadanie 2: Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej oraz grzewczej w Stacji odwadniania osadu (Obiekt 18) znajdującej się na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.
Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-08
2020-09-23
Częstochowa Roboty budowlane Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Wymiana części ogrodzenia strony wschodniej i ogrodzenia strony zachodniej terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie
2020-09-07
2020-09-15
Częstochowa Dostawy Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Dostawa, montaż i uruchomienie szafy zasilająco - sterowniczej do Pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie
2020-08-28
2020-09-14
Częstochowa Roboty budowlane Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Budowa i przebudowa infrastruktury na terenie Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie przy ul. Srebrnej 172/188.
2020-08-21
2020-08-31
Częstochowa Usługi Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Fizyczna ochrona obiektów Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie.
2020-07-28
2020-08-05
Częstochowa Dostawy Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Dostawa, montaż i uruchomienie układu przygotowania prób na terenie Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Żabiej w Częstochowie
2020-05-12
2020-05-27
Częstochowa Roboty budowlane Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Adaptacja pomieszczenia na potrzeby instalacji spektrometru ICP-OES w budynku A na terenie Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie.
2020-04-30
2020-05-15
Częstochowa Roboty budowlane Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Zadanie 1: Wykonanie robót remontowych bieżni zgarniacza osadu w osadniku wtórnym 09e na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie. Zadanie 2: Wykonanie robót remontowych kanałów odpływowych ścieków z reaktorów biologicznych oraz komory K-21 na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie.
2020-04-08
2020-05-05
Częstochowa Dostawy Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Dostawa polielektrolitu (emulsji) w ilości do 15,00 Mg stosowanego do zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczaczu
2020-03-24
2020-04-02
Częstochowa Usługi Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Modernizacja Systemu Komputerowego Centralnej Dyspozytorni (SKCD) dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie.
2019-12-02
2019-12-11
Częstochowa Dostawy Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Zadanie 1: Zakup i bieżąca dostawa siarczanu żelazowego w ilości do 550 Mg dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie. Zadanie 2: Zakup i bieżąca dostawa chlorku poliglinu w ilości do 650 Mg dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie
2019-11-29
2020-01-03
Częstochowa Dostawy Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Dostawa polielektrolitu (proszku) w ilości do 21,00 Mg stosowanego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasach taśmowych.
2019-11-20
2019-11-28
Częstochowa Usługi Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Wynajem i utrzymanie w sprawności technicznej oraz kompleksowa obsługa serwisowa toalet przenośnych na terenie miasta Częstochowy.
2019-11-14
2019-11-22
Częstochowa Dostawy Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Dostawa optycznego spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-OES wraz z instalacją, uruchomieniem, sprawdzeniem i przeszkoleniem pracowników dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie
2019-11-14
2019-11-29
Częstochowa Roboty budowlane Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Adaptacja pomieszczenia na potrzeby instalacji spektrometru ICP-OES w budynku A na terenie Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie
2019-10-21
2019-10-29
Częstochowa Usługi Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości do 3500 Mg (kod odpadu 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z wyłączeniem możliwości zagospodarowania w procesie R10 (obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska)
2019-10-16
2019-11-07
Częstochowa Dostawy Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie
2019-10-01
2019-10-16
Częstochowa Roboty budowlane Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Wykonanie, na podstawie projektów, rozbudowy podestów obsługowych przenośników osadu pomiędzy obiektem stacji mechanicznego odwadniania osadu a suszarnią osadu wraz z instalacją oświetleniową i gniazdami remontowymi na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie.
2019-09-26
2019-10-11
Częstochowa Roboty budowlane Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Wykonanie nowego zasilania stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie, wraz z budową placu manewrowego, kanałami kablowymi podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną.
2019-09-23
2019-10-01
Częstochowa Usługi Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie.
2019-09-20
2019-09-30
Częstochowa Usługi Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Fizyczna ochrona obiektów Oczyszczalni Ścieków "WARTA´ S.A. w Częstochowie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.
Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-03
brak danych
Częstochowa Dostawy Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Dostawa polielektrolitu (emulsji) w ilości do 15,00 Mg stosowanego do zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczaczu
2020-06-30
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Adaptacja pomieszczenia na potrzeby instalacji spektrometru ICP-OES w budynku A na terenie Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie.
2020-06-19
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Zadanie 1Wykonanie robót remontowych bieżni zgarniacza osadu w osadniku wtórnym 09e na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie. Zadanie 2Wykonanie robót remontowych kanałów odpływowych ścieków z reaktorów biologicznych oraz komory K-21 na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie.
2020-05-04
brak danych
Częstochowa Usługi Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Modernizacja Systemu Komputerowego Centralnej Dyspozytorni (SKCD) dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie.
2020-03-16
brak danych
Częstochowa Dostawy Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Dostawa optycznego spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-OES wraz z instalacją, uruchomieniem, sprawdzeniem i przeszkoleniem pracowników dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie.
2020-02-25
brak danych
Częstochowa Dostawy Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Dostawa polielektrolitu (proszek) w ilości do 21,00 Mg stosowanego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasach taśmowych.
2020-02-12
brak danych
Częstochowa Dostawy Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie
2020-01-28
brak danych
Częstochowa Dostawy Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Zadanie 1Zakup i bieżąca dostawa siarczanu żelazowego w ilości do 550 Mg dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie. Zadanie 2Zakup i bieżąca dostawa chlorku poliglinu w ilości do 650 Mg dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie.
2020-01-03
brak danych
Częstochowa Usługi Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Wynajem i utrzymanie w sprawności technicznej oraz kompleksowa obsługa serwisowa toalet przenośnych na terenie miasta Częstochowy.
2019-11-26
brak danych
Częstochowa Usługi Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości do 3500 Mg (kod odpadu 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z wyłączeniem możliwości zagospodarowania w procesie R10 (obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska).
2019-10-17
brak danych
Częstochowa Usługi Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Serwisowanie urządzeń HACH LANGE zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń.
2019-10-03
brak danych
Częstochowa Usługi Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Fizyczna ochrona obiektów Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie.
2019-08-30
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Remont wybranych komór technologicznych na kolektorach tłocznych ścieków pomiędzy Centralną Przepompownią Ścieków (CPŚ) a Centralną Oczyszczalnią Ścieków (COŚ) w Częstochowie.
2019-08-29
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Remont kapitalny konstrukcji stalowej mostu i zgarniacza oraz roboty naprawcze konstrukcji żelbetowej osadnika wstępnego (ob. 06b) na terenie Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie.
2019-08-07
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Zadanie 1Remont obiektów technologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie. Zadanie 2Wymiana odcinków sieci ciepłowniczej i sieci ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją na terenie Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie. Zadanie 3Remont kapitalny konstrukcji stalowej mostu i zgarniacza oraz roboty naprawcze konstrukcji żelbetowej osadnika wstępnego (ob. 06b) na terenie Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie
2019-07-29
brak danych
Częstochowa Dostawy Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Dostawa i wymiana 3 200 sztuk dyfuzorów systemu napowietrzania ścieków zamontowanego w czterech reaktorach biologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie
2019-04-25
brak danych
Częstochowa Dostawy Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaciZadanie 1skratek w ilości do 800 Mg (kod odpadu 19 08 01 - skratki), Zadanie 2zawartości piaskowników w ilości do 600 Mg (kod odpadu 19 08 02 - zawartość piaskowników), Zadanie 3ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości do 5200 Mg (kod odpadu 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe)
2019-04-24
brak danych
Częstochowa Usługi Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Remont mieszadła produkcji Hermann Traexler typ TMA4, jednostki napędowej mieszadła, systemu mocowania wraz z rurą centralną mieszadła oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowa.
2019-03-14
brak danych
Częstochowa Dostawy Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Zakup oraz dostawa samochodu dostawczego ze specjalistyczną zabudową laboratoryjną dla OŚ "WARTA" S.A. w Częstochowie.
2019-03-14
brak danych
Częstochowa Roboty budowlane Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Modernizacja układu zagęszczania osadu wraz z rurociągiem oraz pompownią osadu nadmiernego na terenie Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.