eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu - przetargiMiejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-27
2023-12-05
Bytom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów w 2024 r. z podziałem na zadania
2023-11-24
2023-12-04
Bytom Dostawy Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Dostawa paliw, adblue na potrzeby MZDIM w 2024r.
2023-11-23
2023-12-08
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Bytomiu
2023-11-23
2023-12-08
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bytom (RFRD - zadanie 1335/23 i 1336/23) w podziale na zadania

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-07
2023-11-22
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Zabrzańskiej nad zlikwidowaną linią kolejową w rejonie ul. Wytrwałych w Bytomiu
2023-10-11
2023-10-19
Bytom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Bytom i Skarbu Państwa w podziale na zadania-II
2023-10-10
2023-10-18
Bytom Dostawy Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Zakup i dostawa bonów uprawniających do posiłków profilaktycznych i napoi gorących w MZDiM Bytom
2023-10-06
2023-10-23
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i ul. Kolejową w Bytomiu.
2023-10-03
2023-10-18
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2023r.
2023-09-29
2023-10-09
Bytom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Bytom i Skarbu Państwa w podziale na zadania.
2023-09-26
2023-10-04
Bytom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Wynajem z montażem i demontażem dekoracji świątecznych na terenie miasta Bytomia w sezonach 2023/2024 z możliwością zastosowania opcji
2023-09-21
2023-10-06
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej
2023-08-30
2023-09-14
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Remont drogi gminnej w miejscowości Bytom - ulicy Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Astrów do skrzyżowania z ulicą Adamka
2023-08-22
2023-09-13
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Rozbudowa sygnalizacji świetlnych linii T6, T7 i T19 w Bytomiu w podziale na trzy zadania
2023-07-19
2023-07-27
Bytom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań w Bytomiu w podziale na trzy zadania.
2023-07-04
2023-07-12
Bytom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:"Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żołnierskiej oraz wzdłuż ulicy Gombrowicza"
2023-05-23
2023-06-07
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Gombrowicza - II
2023-05-22
2023-06-13
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Remonty studzienek wodnościekowych w ulicach (wpustów ulicznych) z przykanalikami, studni kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia liniowego na terenie Gminy Bytom w 2023 roku - II
2023-05-05
2023-05-16
Bytom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Wymiana piasku i żwiru na placach zabaw
2023-04-28
2023-05-15
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Remonty studzienek wodnościekowych w ulicach (wpustów ulicznych) z przykanalikami, studni kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia liniowego na terenie Gminy Bytom w 2023 roku.
2023-04-24
2023-05-09
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Gombrowicza.
2023-04-24
2023-05-09
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu "Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II" - Część II - zamówienie nr 3
2023-04-12
2023-04-27
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym poza pasem drogowym ul. Węglowej
2023-04-04
2023-04-19
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Remont nawierzchni jezdni ul. Łącznej i ul. Mikołaja oraz ul. Batalionów Chłopskich w podziale na dwa zadania

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-22
brak danych
Bytom Dostawy Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Zakup i dostawa bonów uprawniających do posiłków profilaktycznych i napoi gorących w MZDiM Bytom
2023-11-17
brak danych
Bytom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Wynajem z montażem i demontażem dekoracji świątecznych na terenie miasta Bytomia w sezonach 2023/2024 z możliwością zastosowania opcji
2023-11-17
brak danych
Bytom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Bytom i Skarbu Państwa w podziale na zadania.
2023-11-10
brak danych
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego jezdni na terenie miasta Bytomia w 2023 r." - zamówienie z wolnej ręki
2023-11-10
brak danych
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników na terenie Gminy Bytom w 2023r.
2023-10-26
brak danych
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i ul. Kolejową w Bytomiu.
2023-10-17
brak danych
Bytom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów w 2023 r. z podziałem na zadania" - Zadanie nr 1 - zamówienie z wolnej ręki.
2023-10-16
brak danych
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej
2023-10-02
brak danych
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Remont drogi gminnej w miejscowości Bytom - ulicy Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Astrów do skrzyżowania z ulicą Adamka
2023-09-29
brak danych
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Rozbudowa sygnalizacji świetlnych linii T6, T7 i T19 w Bytomiu w podziale na trzy zadania
2023-09-27
brak danych
Bytom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Kompleksowe utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego , przejść podziemnych i kładek na terenie Gminy Bytom stanowiącej jej własność.
2023-09-25
brak danych
Bytom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu "Wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów w 2023 r. z podziałem na zadania" - Zadanie nr 2 - zamówienie z wolnej ręki.
2023-09-13
brak danych
Bytom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań w Bytomiu w podziale na trzy zadania.
2023-08-04
brak danych
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Przyłączenie szaletu miejskiego przy ul. Kościelnej 10 w Bytomiu do miejskiej sieci ciepłowniczej na potrzeby c.o. i c.w.u.
2023-07-14
brak danych
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym poza pasem drogowym ul. Węglowej
2023-07-14
brak danych
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Remonty studzienek wodnościekowych w ulicach (wpustów ulicznych) z przykanalikami, studni kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia liniowego na terenie Gminy Bytom w 2023 roku - II
2023-07-14
brak danych
Bytom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:"Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żołnierskiej oraz wzdłuż ulicy Gombrowicza"
2023-07-06
brak danych
Bytom Dostawy Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Zakup odzieży roboczej oraz odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby MZDIM Bytom w 2023 r.
2023-06-27
brak danych
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Gombrowicza - II
2023-06-19
brak danych
Bytom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu "Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia - etap II" - Część II - zamówienie nr 3

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.