eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU

MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU - przetargiMIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-17
2023-03-30
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Usługi utrzymania, pielęgnacji placów zabaw i terenów zielonych polegające na koszeniu trawników i chwastów oraz przycinaniu żywopłotów usytuowanych na terenie Gminy Opole.
2023-03-08
2023-03-21
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Naprawa urządzeń placu zabaw w Parku 800-lecia w Opolu w celu uruchomienia urządzeń wyłączonych z użytkowania oraz dostosowania do zgodności z obowiązującymi normami dla placów zabaw
2023-03-02
2023-03-23
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - remont 10 lokali mieszkalnych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU
MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-12-08
2022-12-28
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Roboty budowlane realizowane w 2023 r. mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Opole.
2022-12-08
2022-12-29
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Roboty dekarskie realizowane w 2023 r. mające na celu konserwację, wymianę lub usuwanie awarii w budynkach lub lokalach stanowiących zasób Gminy Opole
2022-12-08
2022-12-29
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Roboty drogowe realizowane w 2023 r. polegające na remoncie nawierzchni terenów mieszkaniowych (podwórza) stanowiących zasób Gminy Opole.
2022-12-06
2022-12-22
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Roboty budowlane realizowane w 2023 r. w zakresie wod-kan, CO, gaz (konserwacja, wymiana lub naprawa) w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Opole.
2022-11-17
2022-11-29
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe usługi bieżącego utrzymania placów zabaw oraz piaskownic na terenie Gminy Opole w 2023 r.
2022-11-15
2022-11-24
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe w 2023r.
2022-11-15
2022-11-28
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi stałego utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych należących do Gminy Opole w 2023 r.
2022-10-05
2022-10-26
Opole Dostawy MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do budynków komunalnych na terenie Gminy Opole.
2022-09-22
2022-10-10
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Zagospodarowanie terenu stanowiącego własność Gminy Opole w Parku Nadodrzańskim (działka nr 4/8, k.m. 51, obręb Opole)
2022-07-23
2022-08-10
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Zagospodarowanie terenu stanowiącego własność Gminy Opole przy ul. Nysy Łużyckiej 9 w Opolu (nr dz. 15/6, k.m. 22, obręb Opole)
2022-07-13
2022-07-29
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Modernizacja budynku przy ul. Jagiellonów 72 w Opolu (Willa Skauta)
2022-06-24
2022-07-19
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu "Specjalista w Opolu" z podziałem na cztery części (zadania).
2022-06-13
2022-07-05
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Zagospodarowanie terenu stanowiącego własność Gminy Opole przy ul. Grechuty w Opolu (działka nr 82/5, k.m. 7, obręb Półwieś) realizacja I Etapu robót
2022-05-12
2022-05-31
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Modernizacja budynku przy ul. Spychalskiego 2 / Pl. Piłsudskiego 10
2022-05-04
2022-05-19
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Budowa boiska przy ul. Robotniczej w Opolu.
2022-04-06
2022-04-19
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Usługi utrzymania, pielęgnacji placów zabaw i terenów zielonych polegające na koszeniu trawników i chwastów oraz przycinaniu żywopłotów usytuowanych na terenie Gminy Opole - Rejon III.
2022-04-05
2022-04-20
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Częściowe docieplenie budynków mieszkalnych w zakresie wybranych przegród budowlanych w 5 lokalizacjach stanowiących własność Gminy Opole
2022-03-15
2022-03-25
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Usługi utrzymania, pielęgnacji placów zabaw i terenów zielonych polegające na koszeniu trawników i chwastów oraz przycinaniu żywopłotów usytuowanych na terenie Gminy Opole
2022-03-11
2022-03-28
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Roboty budowlane w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym w 9 lokalizacjach stanowiących własność Gminy Opole
2022-02-08
2022-02-23
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych (konserwacja, naprawa, usuwanie awarii i wymiana) w budynkach i lokalach Gminy Opole w 2022r.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU
MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-01-27
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Roboty budowlane realizowane w 2023 r. w zakresie wod-kan, CO, gaz (konserwacja, wymiana lub naprawa) w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Opole.
2023-01-27
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Roboty budowlane realizowane w 2023 r. mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Opole.
2023-01-27
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Roboty dekarskie realizowane w 2023 r. mające na celu konserwację, wymianę lub usuwanie awarii w budynkach lub lokalach stanowiących zasób Gminy Opole
2023-01-27
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Roboty drogowe realizowane w 2023 r. polegające na remoncie nawierzchni terenów mieszkaniowych (podwórza) stanowiących zasób Gminy Opole.
2023-01-27
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Roboty budowlane mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Opole- rejon III.
2023-01-20
brak danych
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Usługi opieki informatycznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Nieruchomościami "GRANIT".
2023-01-20
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - konserwacja, naprawa i wymiana instalacji elektrycznych lub usuwanie awarii w budynkach lub lokalach stanowiących zasób Gminy Opole w 2023 roku.
2023-01-04
brak danych
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe w 2023r.
2022-12-23
brak danych
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi stałego utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych należących do Gminy Opole w 2023 r.
2022-12-23
brak danych
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe usługi bieżącego utrzymania placów zabaw oraz piaskownic na terenie Gminy Opole w 2023 r.
2022-12-09
brak danych
Opole Dostawy MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych na terenie Gminy Opole w 2023 roku.
2022-10-28
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Docieplenie podłogi poddasza w budynku przy ul. Jagiellonów 72 w Opolu (Willa Skauta).
2022-10-27
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Zagospodarowanie terenu stanowiącego własność Gminy Opole w Parku Nadodrzańskim (działka nr 4/8, k.m. 51, obręb Opole)
2022-10-27
brak danych
Opole Dostawy MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do budynków komunalnych na terenie Gminy Opole.
2022-09-08
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Zagospodarowanie terenu stanowiącego własność Gminy Opole przy ul. Nysy Łużyckiej 9 w Opolu (nr dz. 15/6, k.m. 22, obręb Opole)
2022-09-05
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Roboty ogólnobudowlane mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole - rejon I
2022-08-23
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Modernizacja budynku przy ul. Jagiellonów 72 w Opolu (Willa Skauta)
2022-08-22
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu "Specjalista w Opolu" z podziałem na cztery części (zadania).
2022-07-29
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Zagospodarowanie terenu stanowiącego własność Gminy Opole przy ul. Grechuty w Opolu (działka nr 82/5, k.m. 7, obręb Półwieś) realizacja I Etapu robót
2022-07-23
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Modernizacja budynku przy ul. Spychalskiego 2 / Pl. Piłsudskiego 10

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.