eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Proszowice

Gmina Proszowice - przetargiGmina Proszowice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-10-25
2021-11-09
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Klimontów na odc. ref. 110 od km 1+900.0 do odc. ref 120 km 0+980.0
2021-10-22
2021-11-08
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Klimontów na odc. ref. 110 od km 1+900.0 do odc. ref 120 km 0+980.0

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Proszowice
Gmina Proszowice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-10-12
2021-10-21
Proszowice Dostawy Gmina Proszowice Dostawa oprogramowania i wykonanie usług integracyjnych w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice
2021-10-02
2021-10-11
Proszowice Dostawy Gmina Proszowice Dostawa oprogramowania i wykonanie usług integracyjnych w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice
2021-09-21
2021-10-06
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jakubowice w Gminie Proszowice, woj. małopolskie w ramach PROW na lata 2014-2020
2021-09-15
2021-09-30
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Remont drogi gminnej nr 160291 K Przezwody - Posiłów na terenie Gminy Proszowice
2021-09-15
2021-09-30
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Remont dróg gminnych nr 160260 K Kościelec - granica województwa na terenie Gminy Proszowice
2021-09-14
2021-09-29
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Remont dróg gminnych Czuszów Kadzice oraz Makocice na terenie Gminy Proszowice
2021-09-02
2021-09-10
Proszowice Dostawy Gmina Proszowice Dostawa i wdrożenie systemów integracyjnych oraz identyfikacji wizualnej w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice
2021-07-09
2021-07-26
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Remont dróg transportu rolnego oraz drogi gminnej na terenie Gminy Proszowice
2021-06-23
2021-07-08
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Remont dróg transportu rolnego oraz drogi gminnej na terenie Gminy Proszowice
2021-06-09
2021-06-21
Proszowice Dostawy Gmina Proszowice Dostawa oraz montaż wyposażenia w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdującego się w Proszowicach przy ul. Parkowej 10
2021-05-24
2021-06-08
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Przebudowa drogi gminnej nr 160209K na odcinku I - w km od 0+030 do km 0+974, na odcinku II- w km od 0+974 do km 1+662 w miejscowości Proszowice, Gmina Proszowice
2020-12-30
2021-01-11
Proszowice Dostawy Gmina Proszowice Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowo-programowej w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice - nowoczesne zarządzanie w administracji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja
2020-12-29
2021-01-15
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Przebudowa ulicy Jagiełły w Proszowicach w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska. Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych. Podziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna spr z EFRR
2020-12-28
2021-01-08
Proszowice Dostawy Gmina Proszowice Dostawa oraz montaż wyposażenia w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdującego się w Proszowicach przy ul. Parkowej 10 w ramach projektu Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar sportu i rekreacji Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych
2020-12-28
2021-01-11
Proszowice Dostawy Gmina Proszowice Dostawa systemów informatycznych e-usług publicznych wraz z instalacją i konfiguracją w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice - nowoczesne zarządzanie w administracji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja
2020-12-22
2021-01-11
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulicy Racławickiej w Proszowicach (droga gminna od skrzyżowania z ulicą Królewską do mostu na rzece Szreniawa), gm. Proszowice, pow. proszowicki, woj. małopolskie
2020-12-22
2021-01-11
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych na terenie Gminy Proszowice
2020-12-22
2021-01-11
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Stworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Kopernika i ul. Kościuszki w ramach projektu pn. "Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar sportu i rekreacji" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2020-12-16
2020-12-28
Proszowice Usługi Gmina Proszowice Świadczenie dla Gminy Proszowice usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej
2020-11-16
2020-12-01
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Budowa chodnika przy drodze Wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Proszowice/Jakubowice, strona lewa, odcinek od skrzyżowania z ul. Łąkową w Proszowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1274K w miejscowości Jakubowice

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Proszowice
Gmina Proszowice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-10-22
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Klimontów na odc. ref. 110 od km 1+900.0 do odc. ref 120 km 0+980.0
2021-10-11
brak danych
Proszowice Dostawy Gmina Proszowice Dostawa oprogramowania i wykonanie usług integracyjnych w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice
2021-09-22
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Remont dróg transportu rolnego oraz drogi gminnej na terenie Gminy Proszowice
2021-07-13
brak danych
Proszowice Dostawy Gmina Proszowice Dostawa oraz montaż wyposażenia w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdującego się w Proszowicach przy ul. Parkowej 10
2021-07-08
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Remont dróg transportu rolnego oraz drogi gminnej na terenie Gminy Proszowice
2021-07-06
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Przebudowa drogi gminnej nr 160209K na odcinku I - w km od 0+030 do km 0+974, na odcinku II- w km od 0+974 do km 1+662 w miejscowości Proszowice, Gmina Proszowice
2021-05-25
brak danych
Proszowice Usługi Gmina Proszowice utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Proszowice oraz utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej
2021-05-25
brak danych
Proszowice Usługi Gmina Proszowice Utrzymanie czystości i porządku w Parku Miejskim w Proszowicach.
2021-04-10
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych na terenie Gminy Proszowice
2021-04-09
brak danych
Proszowice Dostawy Gmina Proszowice Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowo-programowej w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice - nowoczesne zarządzanie w administracji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja
2021-03-01
brak danych
Proszowice Dostawy Gmina Proszowice Dostawa systemów informatycznych e-usług publicznych wraz z instalacją i konfiguracją w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice - nowoczesne zarządzanie w administracji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja
2021-02-25
brak danych
Proszowice Usługi Gmina Proszowice Przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych" RPO WM na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR
2021-02-25
brak danych
Proszowice Usługi Gmina Proszowice Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych" RPO WM na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR
2021-02-25
brak danych
Proszowice Usługi Gmina Proszowice Przeprowadzenie kursów carving'u, baristy, kelnerskiego dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych" RPO WM na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR
2021-02-25
brak danych
Proszowice Usługi Gmina Proszowice Przeprowadzenie kursów i szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych" RPO WM na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR
2021-02-14
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Stworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Kopernika i ul. Kościuszki w ramach projektu pn. "Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice - obszar sportu i rekreacji" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2021-02-08
brak danych
Proszowice Usługi Gmina Proszowice Świadczenie dla Gminy Proszowice usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej
2021-02-05
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Przebudowa ulicy Jagiełły w Proszowicach w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska. Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych. Podziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna spr z EFRR
2021-02-05
brak danych
Proszowice Roboty budowlane Gmina Proszowice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulicy Racławickiej w Proszowicach (droga gminna od skrzyżowania z ulicą Królewską do mostu na rzece Szreniawa), gm. Proszowice, pow. proszowicki, woj. małopolskie
2021-01-13
brak danych
Proszowice Usługi Gmina Proszowice Prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w mieście Proszowice

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Proszowice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.