eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Krzeszowice

Gmina Krzeszowice - przetargiGmina Krzeszowice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-04-29
2022-05-24
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo - sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia
2022-04-29
2022-05-16
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Remont odcinka drogi gminnej, przebiegającej po działce nr 1704/26 w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice
2022-04-04
2022-04-21
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000,00 do 0+351,29 w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice
2022-03-25
2022-04-11
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Przebudowa drogi gminnej 600395K ul. Gwoździec w km od 1+417,7 do km 1+727,3 w miejscowości Nawojowa Góra, Gmina Krzeszowice
2022-01-25
2022-02-11
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Remont dróg gminnych - 3 zadania
2022-01-19
2022-02-10
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tenczynek.
2022-01-17
2022-01-25
Krzeszowice Dostawy Gmina Krzeszowice Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji gazu ziemnego dla obiektów stanowiących własność Gminy Krzeszowice
2021-12-03
2021-12-13
Krzeszowice Usługi Gmina Krzeszowice Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu gm. Krzeszowice do schroniska dla bezdomnych zwierząt, sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdom. zwierząt oraz zapewnienie opieki wet.
2021-11-22
2021-12-07
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+000 do 0+92 (w tym przejścia dla pieszych w km 0+90) w miejscowości Krzeszowice.
2021-11-22
2021-12-07
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+035,00 do 0+200,00 (w tym przejście dla pieszych w km 0+105,81) w miejscowości Tenczynek, Gmina Krzeszowice.
2021-11-05
2021-11-25
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasie wraz z budową obiektów sportu i rekreacji
2021-11-02
2021-11-15
Krzeszowice Usługi Gmina Krzeszowice Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
2021-10-26
2021-11-10
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Termomodernizacja budynku OSP Zalas
2021-09-23
2021-10-18
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasie wraz z budową obiektów sportu i rekreacji.
2021-09-21
2021-10-11
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego
2021-06-28
2021-07-07
Krzeszowice Usługi Gmina Krzeszowice Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w roku szkolnym 2021/2022, organizowane przez Gminę Krzeszowice
2021-06-25
2021-07-12
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Wykonanie doświetlenia istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK79
2021-06-15
2021-07-02
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Budowa boiska sportowego w Ostrężnicy w gminie Krzeszowice
2021-06-11
2021-07-01
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego
2021-06-02
2021-06-17
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Modernizacja/remont dróg gminnych w miejscowościach: Czerna, Sanka, Nowa Góra, Krzeszowice - 4 zadania

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Krzeszowice
Gmina Krzeszowice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-24
brak danych
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000,00 do 0+351,29 w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice
2022-05-10
brak danych
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Przebudowa drogi gminnej 600395K ul. Gwoździec w km od 1+417,7 do km 1+727,3 w miejscowości Nawojowa Góra, Gmina Krzeszowice
2022-04-08
brak danych
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Budowa parkingu przesiadkowego w f. "Parkuj i jedź" przy linii kolejowej E30 w m. Krzeszowice - Rewitalizacja terenów sąsiadujących ze stacją kolejową w Krzeszowicach-etap I- zamówienie uzupełniające.
2022-03-29
brak danych
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tenczynek.
2022-03-14
brak danych
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Przebudowa drogi gminnej na odcinku I - w km od 0+000 do 00+406,34 na odcinku II - w km od 00+000 do 00+056,12 w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice - zamówienie uzupełniające etap II.
2022-03-14
brak danych
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+035,00 do 0+200,00 (w tym przejście dla pieszych w km 0+105,81) w miejscowości Tenczynek, Gmina Krzeszowice - zamówienie uzupełniające.
2022-03-11
brak danych
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Remont dróg gminnych - 3 zadania
2022-02-25
brak danych
Krzeszowice Dostawy Gmina Krzeszowice Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji gazu ziemnego dla obiektów stanowiących własność Gminy Krzeszowice
2022-02-25
brak danych
Krzeszowice Usługi Gmina Krzeszowice Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice
2022-01-13
brak danych
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasie wraz z budową obiektów sportu i rekreacji
2022-01-04
brak danych
Krzeszowice Usługi Gmina Krzeszowice Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu gm. Krzeszowice do schroniska dla bezdomnych zwierząt, sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdom. zwierząt oraz zapewnienie opieki wet.
2021-12-28
brak danych
Krzeszowice Usługi Gmina Krzeszowice Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
2021-12-20
brak danych
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+035,00 do 0+200,00 (w tym przejście dla pieszych w km 0+105,81) w miejscowości Tenczynek, Gmina Krzeszowice.
2021-12-20
brak danych
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+000 do 0+92 (w tym przejścia dla pieszych w km 0+90) w miejscowości Krzeszowice.
2021-11-29
brak danych
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Termomodernizacja budynku OSP Zalas
2021-11-17
brak danych
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego
2021-11-03
brak danych
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasie wraz z budową obiektów sportu i rekreacji.
2021-10-07
brak danych
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Przebudowa drogi gminnej na odcinku I - w km od 0+000 do 00+406,34 na odcinku II - w km od 00+000 do 00+056,12 w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice - zamówienie uzupełniające.
2021-09-20
brak danych
Krzeszowice Roboty budowlane Gmina Krzeszowice Budowa boiska sportowego w Ostrężnicy w gminie Krzeszowice
2021-09-20
brak danych
Krzeszowice Usługi Gmina Krzeszowice Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w roku szkolnym 2021/2022, organizowane przez Gminę Krzeszowice - dodatkowa trasa do Krakowa

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Krzeszowice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.