eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Głuchołazy

Gmina Głuchołazy - przetargiGmina Głuchołazy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-03
2020-07-21
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)
2020-07-02
2020-07-22
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Ochrona bioróżnorodności w Lesie Komunalnym w Głuchołazach- poprawa stanu technicznego nawierzchni istniejących szlaków w lesie komunalnym
2020-06-23
2020-07-21
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Budowa toalety publicznej przy ul. Magistrackiej w Głuchołazach wraz zagospodarowaniem terenu
2020-06-23
2020-07-21
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Modernizacja mostu w Nowym Świętowie nad rzeką Biała Głuchołaska
2020-06-22
2020-07-21
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Budowa przejścia dla pieszych w poziomie szyn kategorii "E" w km 5,637 linii kolejowej nr 343 relacji: Głuchołazy - Granica Państwa (Mikulovice) wraz z przebudową fragmentu sieci telekomunikacyjnej do granicy Państwa RP
2020-06-19
2020-07-16
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy "Montaż ogrzewania c.o. zasilanego gazem w gminnych lokalach mieszkalnych"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Głuchołazy
Gmina Głuchołazy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-18
2020-07-03
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)
2020-06-16
2020-07-01
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową w: Żłobku Miejskim oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach
2020-05-28
2020-06-15
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 63) w Burgrabicach - etap II
2020-05-22
2020-06-09
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową w: Żłobku Miejskim oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach
2020-05-15
2020-05-25
Głuchołazy Dostawy Gmina Głuchołazy Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Burgrabicach
2020-04-28
2020-05-12
Głuchołazy Dostawy Gmina Głuchołazy Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacyjnych
2020-03-26
2020-04-06
Głuchołazy Usługi Gmina Głuchołazy Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy
2020-02-27
2020-03-06
Głuchołazy Usługi Gmina Głuchołazy Utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Głuchołazy
2019-12-17
2019-12-30
Głuchołazy Usługi Gmina Głuchołazy Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich
2019-12-06
2019-12-23
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Budowa krytego basenu w Głuchołazach
2019-11-18
2019-11-27
Głuchołazy Usługi Gmina Głuchołazy Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich
2019-11-15
2019-12-02
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 107152 O ul. J. Tuwima, ul. G. Zapolskiej oraz ul. Mickiewicza w miejscowości Głuchołazy" w ramach zadania pn.: "Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach"
2019-11-05
2019-11-21
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszo rowerowej przy Stadionie Miejskim w systemie zaprojektuj i wybuduj
2019-10-30
2019-11-22
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Budowa krytego basenu w Głuchołazach
2019-10-22
2019-10-30
Głuchołazy Usługi Gmina Głuchołazy Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: Modernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach
2019-08-13
2019-08-21
Głuchołazy Usługi Gmina Głuchołazy Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich
2019-08-07
2019-08-22
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy - Mikulovice etap II
2019-07-26
2019-08-12
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Budowa fragmentu oświetlenia ulicznego przy ul. Ornowskiego i Lutosławskiego na działkach o nr ewid. gruntu 1676/9, 1866/14, 1938/24 w Głuchołazach
2019-07-25
2019-08-09
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Zadaszenie części trybun na stadionie miejskim w Głuchołazach
2019-06-12
2019-06-27
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom "SENIOR+ w systemie zaprojektuj i wybuduj

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Głuchołazy
Gmina Głuchołazy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-02
brak danych
Głuchołazy Dostawy Gmina Głuchołazy Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Burgrabicach
2020-04-22
brak danych
Głuchołazy Usługi Gmina Głuchołazy Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy
2020-03-27
brak danych
Głuchołazy Usługi Gmina Głuchołazy Utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Głuchołazy
2020-01-28
brak danych
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszo rowerowej przy Stadionie Miejskim w systemie zaprojektuj i wybuduj
2020-01-28
brak danych
Głuchołazy Usługi Gmina Głuchołazy "Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadaniaModernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach"
2020-01-28
brak danych
Głuchołazy Usługi Gmina Głuchołazy Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich
2019-12-17
brak danych
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 107152 O ul. J. Tuwima, ul. G. Zapolskiej oraz ul. Mickiewicza w miejscowości Głuchołazy w ramach zadania pn."Budowa ul.Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach
2019-09-23
brak danych
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy - Mikulovice etap II
2019-09-23
brak danych
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Zadaszenie części trybun na stadionie miejskim w Głuchołazach
2019-09-18
brak danych
Głuchołazy Usługi Gmina Głuchołazy Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich
2019-09-06
brak danych
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Budowa fragmentu oświetlenia ulicznego przy ul. Ornowskiego i Lutosławskiego na działkach o nr ewid. gruntu 1676/9, 1866/14, 1938/24 w Głuchołazach
2019-07-25
brak danych
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy "Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie wraz z budową budynku sanitariatów, łącznika, przebudową schodów zewnętrznych, budową pochylni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
2019-07-25
brak danych
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom "SENIOR+ w systemie zaprojektuj i wybuduj
2019-07-09
brak danych
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Budowa ul. Fredry, Tuwima, Brzechwy w Głuchołazach w ramach zadania pn."Budowa ul. Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach"
2019-06-17
brak danych
Głuchołazy Roboty budowlane Gmina Głuchołazy Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Burgrabice - etap I
2019-05-27
brak danych
Głuchołazy Dostawy Gmina Głuchołazy Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacyjnych
2019-05-14
brak danych
Głuchołazy Usługi Gmina Głuchołazy Utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Głuchołazy
2019-05-14
brak danych
Głuchołazy Usługi Gmina Głuchołazy Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy
2019-04-19
brak danych
Głuchołazy Usługi Gmina Głuchołazy Utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Głuchołazy
2019-01-30
brak danych
Głuchołazy Usługi Gmina Głuchołazy Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Głuchołazy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.