eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA STARO¬REBY

GMINA STARO¬REBY - przetargiGMINA STARO¬REBY - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiaj±cy Przedmiot zamówienia
2023-12-19
2024-01-10
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Budowa Kompleksu Kulturalno-O¶wiatowego z przedszkolem, æ³obkiem wraz z Gminna Bibliotek± Publiczn± w miejscowo¶ci Staro¼reby.
2023-11-23
2023-12-08
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Le¶na) w miejscowo¶ci Nowa Góra na terenie gminy Staro¼reby.
2023-11-05
2023-11-20
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Le¶na) w miejscowo¶ci Nowa Góra na terenie gminy Staro¼reby.
2023-11-02
2023-11-20
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Budowa Kompleksu Kulturalno-O¶wiatowego z przedszkolem, æ³obkiem wraz z Gminna Bibliotek± Publiczna w miejscowo¶ci Staro¼reby
2023-10-20
2023-11-03
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Remont dróg gminnych na terenie gminy Staro¼reby.
2023-10-19
2023-10-27
Staro¼reby Dostawy GMINA STARO¬REBY "Zakup kruszywa do remontu nawierzchni dróg na terenie Gminy Staro¼reby w 2023 roku."
2023-08-16
2023-08-28
Staro¼reby Us³ugi GMINA STARO¬REBY "Modernizacja istniej±cego o¶wietlenia w budynkach uæyteczno¶ci publicznej na terenie Gminy Staro¼reby"
2023-07-07
2023-07-24
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Budowa O¶wietlenia Ulicznego w Miejscowo¶ci SarzynKrzywaniceZdziar Ma³yZdziar WielkiSzulbory Staro¼rebyHektaryS³omkowoP³onnaNowy BromierzykNowe Staro¼rebyStrzeszewoKierzBrudzynoBromierzykBegno,Karwowo
2023-06-21
2023-07-06
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY "Budowa si³owni plenerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staro¼rebach"
2023-06-16
2023-07-03
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY "Budowa O¶wietlenia zewnźtrznego z w³asnym ¼ród³em zasilania w Gminie Staro¼reby"
2023-06-14
2023-06-29
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY "Budowa O¶wietlenia Ulicznego w Miejscowo¶ci Sarzyn, Krzywanice, Zdziar Ma³y, Zdziar Wielki, Szulbory, Staro¼reby Hektary, S³omkowo, P³onna, Nowy Bromierzyk,Nowe Staro¼reby,Strzeszewo,Kierz,Brudzyno
2023-06-12
2023-06-27
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ulicy Wiatracznej w Staro¼rebach.
2023-05-29
2023-06-14
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY "Budowa O¶wietlenia Ulicznego w Miejscowo¶ci Sarzyn, Krzywanice, Zdziar Ma³y, Zdziar Wielki, Szulbory, Staro¼reby Hektary, S³omkowo, P³onna, Nowy Bromierzyk, Nowe Staro¼reby, Strzeszewo, Kierz...
2023-05-10
2023-05-26
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ulicy Wiatracznej w Staro¼rebach.
2023-04-04
2023-04-17
Staro¼reby Dostawy GMINA STARO¬REBY "ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓ£ PROWADZONYCH PRZEZ GMINŹ STARO¬REBY"
2023-03-21
2023-04-06
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Budowa drogi gminnej do miejscowo¶ci Opatówiec.
2023-02-27
2023-03-15
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Budowa drogi gminnej nr 291404W D±brusk - Staro¼reby na terenie Gminy Staro¼reby
2023-02-21
2023-03-09
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Budowa drogi gminnej do miejscowo¶ci Opatówiec.
2023-02-08
2023-02-20
Staro¼reby Dostawy GMINA STARO¬REBY Sukcesywne dostawy mieszanek kruszywa do remontu nawierzchni dróg na terenie Gminy Staro¼reby w 2023 roku
2022-12-20
2023-01-10
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Budowa Kompleksu Kulturalno-O¶wiatowego z przedszkolem, æ³obkiem wraz z Gminna Bibliotek± Publiczna w miejscowo¶ci Staro¼reby.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA STARO¬REBY
GMINA STARO¬REBY - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiaj±cy Przedmiot zamówienia
2024-01-03
brak danych
Staro¼reby Us³ugi GMINA STARO¬REBY Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo¶ci zamieszka³ych zlokalizowanych na terenie Gminy Staro¼reby w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024
2024-01-02
brak danych
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Le¶na) w miejscowo¶ci Nowa Góra na terenie gminy Staro¼reby.
2023-11-30
brak danych
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Remont dróg gminnych na terenie gminy Staro¼reby.
2023-11-30
brak danych
Staro¼reby Us³ugi GMINA STARO¬REBY "Modernizacja istniej±cego o¶wietlenia w budynkach uæyteczno¶ci publicznej na terenie Gminy Staro¼reby"
2023-11-22
brak danych
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Le¶na) w miejscowo¶ci Nowa Góra na terenie gminy Staro¼reby.
2023-11-22
brak danych
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Le¶na) w miejscowo¶ci Nowa Góra na terenie gminy Staro¼reby.
2023-11-22
brak danych
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Le¶na) w miejscowo¶ci Nowa Góra na terenie gminy Staro¼reby.
2023-11-22
brak danych
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Le¶na) w miejscowo¶ci Nowa Góra na terenie gminy Staro¼reby.
2023-11-06
brak danych
Staro¼reby Dostawy GMINA STARO¬REBY "Zakup kruszywa do remontu nawierzchni dróg na terenie Gminy Staro¼reby w 2023 roku."
2023-10-05
brak danych
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY "Przebudowa budynku ¶wietlicy wiejskiej w miejscowo¶ci Rogowo na terenie gminy Staro¼reby"
2023-09-01
brak danych
Staro¼reby Us³ugi GMINA STARO¬REBY " ¦wiadczenie us³ugi dowozu uczniów niepe³nosprawnych i zapewnienie im opieki w czasie dowozu w okresie od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r."
2023-08-18
brak danych
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ulicy Wiatracznej w Staro¼rebach.
2023-08-16
brak danych
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Budowa O¶wietlenia Ulicznego w Miejscowo¶ci SarzynKrzywaniceZdziar Ma³yZdziar WielkiSzulbory Staro¼rebyHektaryS³omkowoP³onnaNowy BromierzykNowe Staro¼rebyStrzeszewoKierzBrudzynoBromierzykBegno,Karwowo
2023-08-16
brak danych
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY "Budowa O¶wietlenia zewnźtrznego z w³asnym ¼ród³em zasilania w Gminie Staro¼reby"
2023-08-10
brak danych
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY "Budowa si³owni plenerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staro¼rebach"
2023-07-06
brak danych
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY "Budowa O¶wietlenia Ulicznego w Miejscowo¶ci Sarzyn, Krzywanice, Zdziar Ma³y, Zdziar Wielki, Szulbory, Staro¼reby Hektary, S³omkowo, P³onna, Nowy Bromierzyk,Nowe Staro¼reby,Strzeszewo,Kierz,Brudzyno
2023-06-14
brak danych
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY "Budowa O¶wietlenia Ulicznego w Miejscowo¶ci Sarzyn, Krzywanice, Zdziar Ma³y, Zdziar Wielki, Szulbory, Staro¼reby Hektary, S³omkowo, P³onna, Nowy Bromierzyk, Nowe Staro¼reby, Strzeszewo, Kierz...
2023-06-12
brak danych
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ulicy Wiatracznej w Staro¼rebach.
2023-05-19
brak danych
Staro¼reby Dostawy GMINA STARO¬REBY "ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓ£ PROWADZONYCH PRZEZ GMINŹ STARO¬REBY"
2023-05-11
brak danych
Staro¼reby Roboty budowlane GMINA STARO¬REBY Budowa drogi gminnej do miejscowo¶ci Opatówiec.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA STARO¬REBY
« Powrót do wyszukiwarki

Je¶li chcesz dodaę og³oszenie do serwisu, zapoznaj siź z nasz± ofert±:

chcź zamieszczaę og³oszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwź miasta, dla którego chcesz znale¼ę jednostkź ZUS.