eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA NOWA RUDA

GMINA NOWA RUDA - przetargiGMINA NOWA RUDA - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-23
2022-07-08
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA Przebudowa drogi w miejscowości Włodowice - Krajanów - Etap II
2022-06-22
2022-07-07
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA "Modernizacja zapory zbiornika wodnego znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 144/28 w miejscowości Dzikowiec"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA NOWA RUDA
GMINA NOWA RUDA - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-08
2022-06-21
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowa Ruda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 , 2023/2024
2022-06-03
2022-06-20
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA Modernizacja zapory zbiornika wodnego znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 144/28 w miejscowości Dzikowiec
2022-04-25
2022-05-09
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA Opracowanie i wydanie albumu promocyjnego dla Gminy Nowa Ruda pn.: "Wokół Wzgórz Włodzickich. 30 lat współpracy polsko-czeskiej
2022-04-13
2022-04-21
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA "Opracowanie i wydanie albumu promocyjnego dla Gminy Nowa Ruda pn.: "Wokół Wzgórz Włodzickich. 30 lat współpracy polsko-czeskiej"
2022-03-17
2022-03-25
Nowa Ruda Dostawy GMINA NOWA RUDA Zakup 58 przenośnych komputerów z oprogramowaniem - w ramach programu grantowego "Cyfrowa Gmina Granty PPGR"
2022-02-22
2022-03-02
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2021/2022
2022-02-10
2022-02-25
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA Modernizacja 4 lokali mieszkalnych przy ulicy Głównej 92 w Ludwikowicach Kłodzkich
2022-02-04
2022-02-23
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, sportowej oraz rozbudowę systemu segregacji odpadów
2021-12-18
2021-12-27
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA Utrzymanie letnie i zimowe drogi oznaczonej nr działki 143 obręb Włodowice
2021-11-25
2021-12-16
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA Budowa przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie
2021-11-25
2021-12-16
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA Budowa przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie
2021-11-15
2021-11-24
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA "Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2021/2022"
2021-10-29
2021-11-08
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2021/2022
2021-10-05
2021-10-20
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Ludwikowice i Przygórze
2021-09-24
2021-10-11
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA "Przebudowie drogi dz. nr 54/8,95/6, 8, 93/3, 82/2 Obręb Włodowice i dz. nr 501 i 502 Obręb Krajanów" - etap I KM 0+811.41- 2+135,52"
2021-09-22
2021-10-07
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA Modernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Świerkach 46
2021-09-17
2021-09-28
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2021/2022
2021-09-03
2021-09-14
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji zapory zbiornika wodnego w miejscowości Dzikowiec
2021-08-13
2021-08-31
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA "Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Nowa Ruda poprzez budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bartnica, Jugów, Bożków i Wolibórz"
2021-08-11
2021-08-20
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji zapory zbiornika wodnego w miejscowości Dzikowiec

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA NOWA RUDA
GMINA NOWA RUDA - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-22
brak danych
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA Modernizacja zapory zbiornika wodnego znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 144/28 w miejscowości Dzikowiec
2022-04-28
brak danych
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, sportowej oraz rozbudowę systemu segregacji odpadów
2022-04-25
brak danych
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA "Opracowanie i wydanie albumu promocyjnego dla Gminy Nowa Ruda pn.: "Wokół Wzgórz Włodzickich. 30 lat współpracy polsko-czeskiej"
2022-04-25
brak danych
Nowa Ruda Dostawy GMINA NOWA RUDA Zakup 58 przenośnych komputerów z oprogramowaniem - w ramach programu grantowego "Cyfrowa Gmina Granty PPGR"
2022-04-05
brak danych
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA Modernizacja 4 lokali mieszkalnych przy ulicy Głównej 92 w Ludwikowicach Kłodzkich
2022-02-16
brak danych
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA "Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2021/2022"
2022-02-09
brak danych
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA Modernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Świerkach 46
2022-02-02
brak danych
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA Budowa przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie
2022-01-24
brak danych
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2021/2022
2022-01-22
brak danych
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA "Przebudowie drogi dz. nr 54/8,95/6, 8, 93/3, 82/2 Obręb Włodowice i dz. nr 501 i 502 Obręb Krajanów" - etap I KM 0+811.41- 2+135,52"
2022-01-19
brak danych
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA Utrzymanie letnie i zimowe drogi oznaczonej nr działki 143 obręb Włodowice
2022-01-19
brak danych
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA "Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Nowa Ruda poprzez budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bartnica, Jugów, Bożków i Wolibórz"
2022-01-19
brak danych
Nowa Ruda Roboty budowlane GMINA NOWA RUDA Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Ludwikowice i Przygórze
2022-01-16
brak danych
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji zapory zbiornika wodnego w miejscowości Dzikowiec
2022-01-05
brak danych
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Ruda oraz usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania
2021-11-15
brak danych
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2021/2022
2021-09-05
brak danych
Nowa Ruda Dostawy GMINA NOWA RUDA Wykonanie, dostawa i montaż biurowego wyposażenia meblowego do budynku Urzędu Gminy Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 2 w Nowej Rudzie
2021-09-05
brak danych
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji zapory zbiornika wodnego w miejscowości Dzikowiec
2021-09-05
brak danych
Nowa Ruda Usługi GMINA NOWA RUDA "Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu zbiornika wodnego w miejscowości Dzikowiec"
2021-09-05
brak danych
Nowa Ruda Dostawy GMINA NOWA RUDA "Dostawa oleju opałowego lekkiego do gminnych obiektów użyteczności publicznej"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA NOWA RUDA
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.