eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA MOSZCZENICA

GMINA MOSZCZENICA - przetargiGMINA MOSZCZENICA - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-24
2022-12-05
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2022 z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej" gm. Moszczenica

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA MOSZCZENICA
GMINA MOSZCZENICA - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-22
2022-12-01
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA Świadczenie usług komunikacyjnych polegających na wykonywaniu odpłatnych stałych przewozów uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica.
2022-11-16
2022-11-25
Moszczenica Dostawy GMINA MOSZCZENICA Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moszczenica pow. piotrkowski, woj. łódzkie
2022-11-15
2022-11-24
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA "Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Moszczenica"
2022-11-14
2022-11-23
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.945.000,- zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w 2022 r.
2022-11-08
2022-11-17
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA Świadczenie usług komunikacyjnych polegających na wykonywaniu odpłatnych stałych przewozów uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica .
2022-10-26
2022-11-15
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczenica" Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
2022-10-24
2022-11-03
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA "Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Moszczenica"
2022-10-21
2022-10-31
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.945.000,- zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w 2022 r.
2022-10-20
2022-11-07
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA "Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego" Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2022-10-17
2022-10-26
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA Usunięcie azbestu z terenu gmin Bobowa, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie i Moszczenica
2022-09-26
2022-10-13
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA "Remont i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży w Moszczenicy" Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2022-08-16
2022-09-01
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA "Budowa wieży widokowej w Moszczenicy". Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2022-08-08
2022-08-18
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Staszkówce Gmina Moszczenica - poprawa życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego".
2022-07-25
2022-08-10
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA Remont i modernizacja dróg dojazdowych "Rolnicza", "Grabowa", "Na Bracha" w Moszczenicy oraz "Na Wąsowskiego" w Staszkówce.
2022-07-22
2022-08-02
Moszczenica Dostawy GMINA MOSZCZENICA Wykonanie dostawy laptopów w ramach programu Cyfrowa Polska "Granty PPGR"
2022-07-18
2022-07-26
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA Wykonanie usługi: kompleksowej organizacji dwóch edycji międzynarodowej konferencji wraz z towarzyszącymi jej targami branżowymi.
2022-07-15
2022-07-26
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA Usunięcie azbestu z terenu gmin Bobowa, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie i Moszczenica
2022-07-08
2022-07-25
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA Modernizacja drogi na dz. nr ewid. 109 w miejscowości Rękoraj, obręb geodezyjny Rękoraj Dobra, stanowiącej drogę dojazdową do gruntów rolnych
2022-07-07
2022-07-25
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA "Modernizacja oczyszczalni ścieków Moszczenica" w formule zaprojektuj i wybuduj Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2022-07-04
2022-07-19
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA Dostosowanie części budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA MOSZCZENICA
GMINA MOSZCZENICA - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-21
brak danych
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA Świadczenie usług komunikacyjnych polegających na wykonywaniu odpłatnych stałych przewozów uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Moszczenica .
2022-11-16
brak danych
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA "Remont i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży w Moszczenicy" Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2022-11-09
brak danych
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA "Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Moszczenica"
2022-11-08
brak danych
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.945.000,- zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w 2022 r.
2022-10-17
brak danych
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA Dostosowanie części budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych
2022-10-06
brak danych
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA "Modernizacja oczyszczalni ścieków Moszczenica" w formule zaprojektuj i wybuduj Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2022-10-05
brak danych
Moszczenica Dostawy GMINA MOSZCZENICA Wykonanie dostawy laptopów w ramach programu Cyfrowa Polska "Granty PPGR"
2022-10-04
brak danych
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA "Budowa wieży widokowej w Moszczenicy". Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2022-10-04
brak danych
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA Wykonanie usługi: kompleksowej organizacji dwóch edycji międzynarodowej konferencji wraz z towarzyszącymi jej targami branżowymi.
2022-10-03
brak danych
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dla zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Staszkówce Gmina Moszczenica - poprawa życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego".
2022-10-03
brak danych
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA Remont i modernizacja dróg dojazdowych "Rolnicza", "Grabowa", "Na Bracha" w Moszczenicy oraz "Na Wąsowskiego" w Staszkówce.
2022-09-29
brak danych
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA Zarządzanie projektem RPMP.04.01.01-12-1061/17 pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa"
2022-09-29
brak danych
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA Modernizacja drogi na dz. nr ewid. 109 w miejscowości Rękoraj, obręb geodezyjny Rękoraj Dobra, stanowiącej drogę dojazdową do gruntów rolnych
2022-08-25
brak danych
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA Usunięcie azbestu z terenu gmin Bobowa, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie i Moszczenica
2022-08-10
brak danych
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA "Budowa wieży widokowej w Moszczenicy". Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2022-08-02
brak danych
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA Inspektor Nadzoru dla zadania Dodatkowe instalacje fotowoltaiczne w ramach Projektu RPMP.04.01.01-12-1061/17 pn Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii Biała-Ropa
2022-07-18
brak danych
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA Remont i modernizacja dróg dojazdowych "Rolnicza", "Grabowa", "Na Bracha" w Moszczenicy oraz "Na Wąsowskiego" w Staszkówce.
2022-07-05
brak danych
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moszczenica, etap III
2022-06-20
brak danych
Moszczenica Roboty budowlane GMINA MOSZCZENICA "Modernizacja oczyszczalni ścieków Moszczenica" w formule zaprojektuj i wybuduj Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2022-06-06
brak danych
Moszczenica Usługi GMINA MOSZCZENICA Inspektor Nadzoru dla zadania Dodatkowe instalacje fotowoltaiczne w ramach ProjektuRPMP.04.01.01-12-1061/17pn.Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii Biała-Ropa

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA MOSZCZENICA
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.