eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA MAŁKINIA GÓRNA

GMINA MAŁKINIA GÓRNA - przetargiGMINA MAŁKINIA GÓRNA - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-25
2022-06-02
Małkinia Górna Dostawy GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 01.07.2022 r. -31.12.2022 r."
2022-05-19
2022-06-03
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA MAŁKINIA GÓRNA
GMINA MAŁKINIA GÓRNA - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-04-26
2022-05-12
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Utwardzenie działki 1102/11 w Małkini Górnej"
2022-03-24
2022-04-12
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II"
2022-03-11
2022-03-28
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA "BUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI BŁĘDNICA - MAŁKINIA DOLNA " Projekt współfinansowany z Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych
2022-02-11
2022-02-28
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw i gruntowych na terenie gminy Małkinia Górna w 2022 roku."
2022-01-20
2022-01-28
Małkinia Górna Dostawy GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 01.03.2022 r. - 30.06.2022 r."
2022-01-05
2022-01-14
Małkinia Górna Dostawy GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 01.03.2022 r. - 31.12.2022 r."
2021-12-15
2021-12-23
Małkinia Górna Usługi GMINA MAŁKINIA GÓRNA Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb gm.Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych w okresie01.01-30.06.2022
2021-12-01
2021-12-10
Małkinia Górna Usługi GMINA MAŁKINIA GÓRNA Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna.
2021-10-26
2021-11-03
Małkinia Górna Usługi GMINA MAŁKINIA GÓRNA Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością Gminy Małkinia Górna w sezonie zimowym 2021/2022
2021-10-22
2021-11-08
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II"
2021-09-10
2021-09-27
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie -Skłodowskiej w Małkini Górnej."
2021-09-09
2021-09-24
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II"
2021-08-19
2021-09-06
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II
2021-08-17
2021-09-01
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap I"
2021-08-12
2021-08-27
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA Budowa drogi gminnej w miejscowości Niegowiec
2021-07-16
2021-08-10
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA Przebudowa z nadbudową Stacji Uzdatniania Wody w Małkini Górnej
2021-06-11
2021-06-28
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA Zmiana sposobu użytkowania plebanii na Gminno Parafialne Centrum Kultury w Małkini Górnej, przebudowa i remont konserwatorski na działce ewidencyjna o numerze 754/4, 754/3 Obręb Małkinia Górna
2021-04-28
2021-05-21
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA Zmiana sposobu użytkowania plebanii na Gminno Parafialne Centrum Kultury w Małkini Górnej , przebudowa i remont konserwatorski na działce ewidencyjna o numerze 754/4, 754/3 Obręb Małkinia Górna
2021-03-30
2021-04-14
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw i gruntowych na terenie gminy Małkinia Górna w 2021 roku.
2020-12-30
2021-01-08
Małkinia Górna Dostawy Gmina Małkinia Górna Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 01.02.2021 r. - 31.12.2021 r.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA MAŁKINIA GÓRNA
GMINA MAŁKINIA GÓRNA - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-03-09
brak danych
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw i gruntowych na terenie gminy Małkinia Górna w 2022 roku."
2022-03-07
brak danych
Małkinia Górna Dostawy GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 01.03.2022 r. - 30.06.2022 r."
2022-01-19
brak danych
Małkinia Górna Dostawy GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 01.03.2022 r. - 31.12.2022 r."
2022-01-17
brak danych
Małkinia Górna Usługi GMINA MAŁKINIA GÓRNA Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna.
2022-01-11
brak danych
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II"
2022-01-04
brak danych
Małkinia Górna Usługi GMINA MAŁKINIA GÓRNA Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb gm.Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych w okresie01.01-30.06.2022
2021-12-07
brak danych
Małkinia Górna Usługi GMINA MAŁKINIA GÓRNA Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością Gminy Małkinia Górna w sezonie zimowym 2021/2022
2021-11-03
brak danych
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie -Skłodowskiej w Małkini Górnej."
2021-10-12
brak danych
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA Przebudowa z nadbudową Stacji Uzdatniania Wody w Małkini Górnej
2021-10-07
brak danych
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap I"
2021-10-07
brak danych
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II
2021-10-05
brak danych
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II"
2021-09-23
brak danych
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA Budowa drogi gminnej w miejscowości Niegowiec
2021-06-15
brak danych
Małkinia Górna Roboty budowlane Gmina Małkinia Górna Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
2021-04-21
brak danych
Małkinia Górna Roboty budowlane GMINA MAŁKINIA GÓRNA Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw i gruntowych na terenie gminy Małkinia Górna w 2021 roku.
2021-02-15
brak danych
Małkinia Górna Usługi Gmina Małkinia Górna Zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r
2021-02-15
brak danych
Małkinia Górna Usługi Gmina Małkinia Górna Zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r
2021-02-15
brak danych
Małkinia Górna Dostawy Gmina Małkinia Górna Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
2021-02-15
brak danych
Małkinia Górna Dostawy Gmina Małkinia Górna Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna od 03 lutego 2020 do 31 grudnia 2020 r.
2021-02-10
brak danych
Małkinia Górna Dostawy Gmina Małkinia Górna Dostawę 9 komputerów przenośnych -laptopów do prowadzenia zdalnych sesji, 1 komputera przenośnego do streamingu online.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA MAŁKINIA GÓRNA
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.