eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA KŁAJ

GMINA KŁAJ - przetargiGMINA KŁAJ - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-06
2021-04-14
Kłaj Usługi GMINA KŁAJ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych usytuowanego na terenie Gminy Kłaj w 2021 roku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA KŁAJ
GMINA KŁAJ - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-31
2021-01-15
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa Park&Ride w miejscowości Kłaj i Dąbrowa
2020-07-20
2020-07-30
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Projekt "Rozbudowy drogi gminnej nr 560249K na dz. nr 812/3 w km 0+000 - 0+760 w miejscowości Targowisko, Gmina Kłaj" oraz "Rozbudowy drogi gminnej nr 560242K "ul. Grzybówka" na dz. nr 531/1 w km 0+430 - 1+414 w miejscowości Kłaj , Gmina Kłaj
2020-07-03
2020-07-21
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej podobszaru Łysokanie poprzez zagospodarowanie terenu na cele społeczno-rekreacyjne
2020-07-03
2020-07-20
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Przebudowa i rozbudowa boiska szkolnego w miejscowości Szarów, gmina Kłaj
2020-06-23
2020-07-08
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont dróg dojazdowych do pól dz. nr 359/1 w Łysokaniach w km 0+000 - 0+230; dz. nr 983/2 w Brzeziu w km 0+000 - 0+160 oraz dz. nr 1626 w Brzeziu Gruszki w km 0+000 - 0+168
2020-04-30
2020-05-15
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Rozbudowa drogi gminnej nr 560242 K "ul. Grzybówka" w km 0+000-0+430,13 w miejscowości Kłaj, Gmina Kłaj
2020-04-30
2020-05-18
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Grodkowicach
2020-02-10
2020-02-18
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Prowadzenie tymczasowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz obsługa koszy ulicznych na terenie Gminy Kłaj w 2020 r.
2019-11-19
2019-12-03
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie Gminy Kłaj- etap I oraz Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowych w Gminie Kłaj
2019-11-19
2019-12-02
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Kłaj w 2020 r.
2019-11-07
2019-11-15
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonym gminnym Centrum Kultury w Kłaju
2019-10-03
2019-10-28
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie Gminy Kłaj- etap I oraz Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowych w Gminie Kłaj
2019-09-25
2019-10-10
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 560273K w kilometrażu 0+000,00 - 0+541,53 w miejscowości Brzezie Gmina Kłaj
2019-09-10
2019-09-18
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń w budynku Domu Kultury i OSP w miejscowości Łężkowice
2019-09-04
2019-09-19
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Stworzenie nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku
2019-09-04
2019-09-19
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kłaj
2019-08-27
2019-09-12
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń w budynku Domu Kultury i OSP w miejscowości Łężkowice
2019-08-22
2019-09-18
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonym gminnym Centrum Kultury w Kłaju
2019-07-16
2019-07-30
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont drogi dojazdowej do pól działka nr 1708/2 w Targowisku długość 800MB w km 0+000 - 0+800
2019-07-12
2019-07-26
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonym gminnym Centrum Kultury w Kłaju

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA KŁAJ
GMINA KŁAJ - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-12
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa Park&Ride w miejscowości Kłaj i Dąbrowa
2020-09-23
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Przebudowa i rozbudowa boiska szkolnego w miejscowości Szarów, gmina Kłaj
2020-09-14
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej podobszaru Łysokanie poprzez zagospodarowanie terenu na cele społeczno-rekreacyjne
2020-07-31
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont dróg dojazdowych do pól dz. nr 359/1 w Łysokaniach w km 0+000 - 0+230; dz. nr 983/2 w Brzeziu w km 0+000 - 0+160 oraz dz. nr 1626 w Brzeziu Gruszki w km 0+000 - 0+168
2020-07-01
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Grodkowicach
2020-06-04
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Rozbudowa drogi gminnej nr 560242 K "ul. Grzybówka" w km 0+000-0+430,13 w miejscowości Kłaj, Gmina Kłaj
2020-02-05
brak danych
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad zadaniemBudowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie Gminy Kłaj- etap I oraz Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowych w Gminie Kłaj
2019-12-23
brak danych
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad zadaniemRozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonym gminnym Centrum Kultury w Kłaju
2019-12-04
brak danych
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad zadaniemStworzenie nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku
2019-12-04
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonym gminnym Centrum Kultury w Kłaju
2019-11-08
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 560273K w kilometrażu 0+000,00 - 0+541,53 w miejscowości Brzezie Gmina Kłaj
2019-10-01
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń w budynku Domu Kultury i OSP w miejscowości Łężkowice
2019-08-20
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont drogi dojazdowej do pól działka nr 1708/2 w Targowisku długość 800MB w km 0+000 - 0+800
2019-07-30
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Stworzenie nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku
2019-07-29
brak danych
Kłaj Dostawy Gmina Kłaj Dostawa lekkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu
2019-06-04
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Remont dróg gminnych- Brzezie - Gruszki nr 560273 K nr dz. ew. 686, 827, 829/27, 1486 w miejscowości Brzezie w km 0+000 - 1+360, - Szkolna nr 560266 K nr dz. ew. 701/1, 579/2 w miejscowości Szarów w km 0+000 - 1+090, - Wzory nr 560261 K nr dz. ew. 133 w miejscowości Łężkowice w km 0+000 - 0+679, - Wzory nr 560261 K nr dz. ew. 338 w miejscowości Grodkowice w km 1+120 - 2+165
2019-06-03
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Rozbudowa istniejącej drogi w km 0+000,00 - 0+270,70 zlokalizowanej na dz. nr 881/1 na cel drogi gminnej publicznej klasy D oraz budowa nowej drogi gminnej w km 0+020,71-0+486,60 klasy D
2019-04-10
brak danych
Kłaj Usługi Gmina Kłaj Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Kłaj w 2019 r.
2019-02-25
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa parkingu w Szarowie
2018-11-26
brak danych
Kłaj Roboty budowlane Gmina Kłaj Budowa stref rekreacyjno- turystycznych w miejscowości Gdów, gmina Gdów- roboty o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy pzp. Budowa stref rekreacyjno- turystycznych Doliny Raby na terenie Gminy Kłaj Część III Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz małej infrastruktury jej towarzyszącej - MOR w Targowisku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA KŁAJ
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.