eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ - przetargiGMINA GOLUB-DOBRZYŃ - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-07-09
2024-07-25
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń
2024-07-05
2024-07-24
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń
2024-07-03
2024-07-18
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa małej architektury w ramach zadania pn. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Podzamek Golubski

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA GOLUB-DOBRZYŃ
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-06-07
2024-06-24
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń
2024-06-03
2024-06-11
Golub-Dobrzyń Usługi GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Udzielenie Gminie Golub-Dobrzyń kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2024-06-03
2024-06-18
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa małej architektury w ramach zadania pn. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Podzamek Golubski
2024-04-30
2024-05-15
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Podzamek Golubski
2024-04-18
2024-05-08
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Przebudowa drogi w miejscowości Węgiersk
2024-04-12
2024-04-29
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń
2024-04-12
2024-04-29
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze, których funkcjonowały PPGR
2024-03-15
2024-04-02
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Modernizacja drogi gminnej i zagospodarowanie terenu na obszarze, w którym funkcjonowało zlikwidowane PPGR
2024-03-13
2024-03-28
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze, których funkcjonowały PPGR
2024-02-28
2024-03-07
Golub-Dobrzyń Dostawy GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Dostawa opału na potrzeby Gminy Golub-Dobrzyń
2024-02-15
2024-03-01
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Modernizacja drogi gminnej i zagospodarowanie terenu na obszarze, w którym funkcjonowało zlikwidowane PPGR
2024-02-02
2024-02-19
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze, których funkcjonowały PPGR
2024-01-30
2024-02-16
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Przebudowa drogi gminnej nr 110272C w m. Sokołowo
2023-12-22
2024-01-09
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalnym dla OSP Handlowy Młyn
2023-11-10
2023-11-27
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Remont drogi gminnej nr 110215C Pląchoty - Józefat na odcinku Pląchoty - Wrocki km 0+009 - km 2+229
2023-11-08
2023-11-23
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa chodnika w ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej w m.Ruziec
2023-10-20
2023-11-06
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaręba i Sokołowo wraz z Przebudową drogi gminnej nr 110261C w miejscowości Macikowo oraz Przebudową drogi gminnej na dz.nr 290 w miejscowości Ostrowite
2023-10-04
2023-10-13
Golub-Dobrzyń Dostawy GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Golub-Dobrzyń
2023-09-26
2023-10-04
Golub-Dobrzyń Dostawy GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kWp na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kWp na potrzeby hali sportowej w Gałczewie
2023-09-07
2023-09-25
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Zmiana sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gałczewie na żłobek

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA GOLUB-DOBRZYŃ
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-07-15
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń
2024-07-04
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa małej architektury w ramach zadania pn. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Podzamek Golubski
2024-06-25
brak danych
Golub-Dobrzyń Usługi GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Udzielenie Gminie Golub-Dobrzyń kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2024-06-05
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Przebudowa drogi w miejscowości Węgiersk
2024-05-28
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Podzamek Golubski
2024-05-28
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń
2024-05-28
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze, których funkcjonowały PPGR
2024-04-19
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Modernizacja drogi gminnej i zagospodarowanie terenu na obszarze, w którym funkcjonowało zlikwidowane PPGR
2024-04-10
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze, których funkcjonowały PPGR
2024-03-29
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja dróg, obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej i przygotowanie dokumentacji
2024-03-28
brak danych
Golub-Dobrzyń Dostawy GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Dostawa opału na potrzeby Gminy Golub-Dobrzyń
2024-03-11
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze, których funkcjonowały PPGR
2024-03-11
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Modernizacja drogi gminnej i zagospodarowanie terenu na obszarze, w którym funkcjonowało zlikwidowane PPGR
2024-03-06
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Przebudowa drogi gminnej nr 110272C w m. Sokołowo
2024-02-09
brak danych
Golub-Dobrzyń Usługi GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w 2024 r.
2024-02-05
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalnym dla OSP Handlowy Młyn
2023-12-13
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa chodnika w ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej w m.Ruziec
2023-12-05
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Remont drogi gminnej nr 110215C Pląchoty - Józefat na odcinku Pląchoty - Wrocki km 0+009 - km 2+229
2023-11-24
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaręba i Sokołowo wraz z Przebudową drogi gminnej nr 110261C w miejscowości Macikowo oraz Przebudową drogi gminnej na dz.nr 290 w miejscowości Ostrowite
2023-11-09
brak danych
Golub-Dobrzyń Dostawy GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kWp na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kWp na potrzeby hali sportowej w Gałczewie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA GOLUB-DOBRZYŃ
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.