eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ - przetargiGMINA GOLUB-DOBRZYŃ - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-12-08
2022-12-23
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń
2022-12-08
2022-12-23
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie
2022-11-25
2022-12-12
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA GOLUB-DOBRZYŃ
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-16
2022-12-01
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny
2022-11-10
2022-11-18
Golub-Dobrzyń Dostawy GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Dostawa 25 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych z monitorem oraz oprogramowaniem do backupu danych preinstalowanych na komputerach - Grant w projekcie "Cyfrowa Gmina"
2022-11-08
2022-11-23
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Remont drogi gminnej w Białkowie oraz Remont drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka
2022-10-06
2022-10-24
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Remont drogi gminnej w Białkowie oraz Remont drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka
2022-09-19
2022-09-29
Golub-Dobrzyń Dostawy GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Dostawa opału na potrzeby Gminy Golub-Dobrzyń
2022-09-07
2022-09-16
Golub-Dobrzyń Dostawy GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Dostawa 92 fabrycznie nowych laptopów, 19 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych z monitorem, 6 fabrycznie nowych tabletów, 27 fabrycznie nowych routerów mobilnych z internetem LTE - Granty PPGR"
2022-08-19
2022-08-30
Golub-Dobrzyń Dostawy GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Dostawę opału na potrzeby Gminy Golub-Dobrzyń
2022-06-29
2022-07-15
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Węgiersku oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wrockach.
2022-06-20
2022-06-28
Golub-Dobrzyń Dostawy GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Dostawa 92 fabrycznie nowych laptopów, 19 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych z monitorem, 6 fabrycznie nowych tabletów, 27 fabrycznie nowych routerów mobilnych z internetem LTE - Granty PPGR"
2022-06-14
2022-06-30
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny
2022-05-27
2022-06-07
Golub-Dobrzyń Usługi GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Udzielenie Gminie Golub-Dobrzyń kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2022-05-24
2022-06-08
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Przebudowa drogi gminnej nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz Przebudowa drogi gminnej nr 110236C w miejscowości Lisewo
2022-05-20
2022-06-06
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Remont drogi gminnej w Białkowie oraz Remont drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka
2022-02-16
2022-03-14
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Poprawa bezpieczeństwa i warunków infrastruktury drogowej w Gminie Golub-Dobrzyń
2022-02-08
2022-02-24
Golub-Dobrzyń Dostawy GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Dostawa opału na potrzeby Gminy Golub-Dobrzyń
2021-11-29
2021-12-17
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na inkubator przedsiębiorczości
2021-11-12
2021-11-22
Golub-Dobrzyń Usługi GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Świadczenie usług cateringowych obejmujących dostarczanie obiadów dla uczestników projektu: Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie
2021-09-17
2021-10-11
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Węgiersk
2021-08-12
2021-08-30
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.
2021-06-02
2021-06-30
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Przebudowa drogi gminnej nr 110258C Kamienny Smug - Nowogród w km od 0+000 do 0+999 w miejscowości Kamienny Smug

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA GOLUB-DOBRZYŃ
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-15
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Remont nawierzchni drogi gminnej nr 110233C Tokary-Konstancjewo
2022-11-08
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Remont drogi gminnej w Białkowie oraz Remont drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka
2022-10-17
brak danych
Golub-Dobrzyń Dostawy GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Dostawa opału na potrzeby Gminy Golub-Dobrzyń
2022-10-07
brak danych
Golub-Dobrzyń Dostawy GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Dostawa 92 fabrycznie nowych laptopów, 19 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych z monitorem, 6 fabrycznie nowych tabletów, 27 fabrycznie nowych routerów mobilnych z internetem LTE - Granty PPGR"
2022-10-05
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Węgiersku oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wrockach.
2022-10-05
brak danych
Golub-Dobrzyń Dostawy GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Dostawa 92 fabrycznie nowych laptopów, 19 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych z monitorem, 6 fabrycznie nowych tabletów, 27 fabrycznie nowych routerów mobilnych z internetem LTE - Granty PPGR"
2022-09-12
brak danych
Golub-Dobrzyń Dostawy GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Dostawę opału na potrzeby Gminy Golub-Dobrzyń
2022-07-13
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny
2022-07-13
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Przebudowa drogi gminnej nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz Przebudowa drogi gminnej nr 110236C w miejscowości Lisewo
2022-07-01
brak danych
Golub-Dobrzyń Usługi GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Udzielenie Gminie Golub-Dobrzyń kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2022-06-21
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Remont drogi gminnej w Białkowie oraz Remont drogi gminnej nr 110245C Skępsk-Olszówka
2022-05-13
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Poprawa bezpieczeństwa i warunków infrastruktury drogowej w Gminie Golub-Dobrzyń
2022-03-09
brak danych
Golub-Dobrzyń Dostawy GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Dostawa opału na potrzeby Gminy Golub-Dobrzyń
2022-01-21
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na inkubator przedsiębiorczości
2021-12-28
brak danych
Golub-Dobrzyń Usługi GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Świadczenie usług cateringowych obejmujących dostarczanie obiadów dla uczestników projektu: Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie
2021-11-15
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Węgiersk
2021-09-28
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.
2021-08-13
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Przebudowa drogi gminnej nr 110258C Kamienny Smug - Nowogród w km od 0+000 do 0+999 w miejscowości Kamienny Smug
2021-08-12
brak danych
Golub-Dobrzyń Roboty budowlane GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Remont części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Paliwodziźnie przeznaczonych na Klub Seniora
2021-07-13
brak danych
Golub-Dobrzyń Usługi GMINA GOLUB-DOBRZYŃ Udzielenie Gminie Golub-Dobrzyń kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA GOLUB-DOBRZYŃ
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.