eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA DZIAŁOSZYCE

GMINA DZIAŁOSZYCE - przetargiGMINA DZIAŁOSZYCE - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-25
2022-12-05
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego do świetlicy w Dzierążni
2022-11-24
2022-12-09
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa budynku pełniącego funkcję ośrodka zdrowia z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją i modernizacją budynku w Stępocicach
2022-11-23
2022-12-01
Działoszyce Usługi GMINA DZIAŁOSZYCE "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Działoszyce"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA DZIAŁOSZYCE
GMINA DZIAŁOSZYCE - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-10
2022-11-30
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Pierocice .
2022-11-04
2022-11-14
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE Dostawa produktów spożywczych do świetlicy środowiskowej w Dzierążni" w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce
2022-11-04
2022-11-21
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dziekanowice na działce nr ewid 513 dł. 140 m obręb 0007 Dziekanowice jedn. ewid. 260801_5 Działoszyce obszar wiejski
2022-11-03
2022-11-18
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa drogi dojazdowej w m. Jastrzębniki na działce nr ewid. 29 dł. 360 m" obręb 0014 Jastrzębniki jedn. ewid. 260801_5 Działoszyce
2022-10-26
2022-11-10
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa budynku pełniącego funkcję ośrodka zdrowia z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją i modernizacją budynku.
2022-10-10
2022-10-25
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Kompleksowa rewitalizacji miasta Działoszyce - etap II
2022-09-30
2022-10-17
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Działoszyce - Etap I"
2022-09-14
2022-09-29
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Działoszyce - Etap I"
2022-09-12
2022-09-20
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE Dostawa opału w gminie Działoszyce w sezonie 2022/2023
2022-09-01
2022-09-09
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE Dostawa opału w gminie Działoszyce w sezonie 2022/2023
2022-07-29
2022-08-12
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE "Adaptacja pomieszczeń i remont Szkoły Podstawowej w Dzierążni celem utworzenia świetlicy środowiskowej w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce"
2022-06-24
2022-07-11
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem"
2022-05-26
2022-06-10
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa i rozbudowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem
2022-05-17
2022-05-25
Działoszyce Usługi GMINA DZIAŁOSZYCE Świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu pn. "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce"
2022-05-11
2022-05-30
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Budowa boiska przy SP w Dzierążni
2022-02-25
2022-03-07
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE "Dostawa wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Działoszycach, dla potrzeb projektu pn. "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce"
2022-02-22
2022-03-09
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Opatkowice.
2022-02-22
2022-03-09
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Marianów.
2022-02-22
2022-03-09
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Sudół.
2022-02-22
2022-03-09
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Dębiany.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA DZIAŁOSZYCE
GMINA DZIAŁOSZYCE - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-27
brak danych
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE "Adaptacja pomieszczeń i remont Szkoły Podstawowej w Dzierążni celem utworzenia świetlicy środowiskowej w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce"
2022-09-12
brak danych
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE Dostawa opału w gminie Działoszyce w sezonie 2022/2023
2022-09-07
brak danych
Działoszyce Usługi GMINA DZIAŁOSZYCE Świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu pn. "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce"
2022-05-20
brak danych
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE "Dostawa wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Działoszycach, dla potrzeb projektu pn. "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce"
2022-05-12
brak danych
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Budowa przedszkola i żłobka samorządowego w Działoszycach przy ulicy Krakowskiej 5 w ramach programu Maluch+ edycja 2021
2022-02-15
brak danych
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE Dostawa wyposażenia do dwóch świetlic środowiskowych w Dzierążni i Dziekanowicach, dla potrzeb projektu "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce"
2022-02-14
brak danych
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE Dostawa wyposażenia do dwóch świetlic środowiskowych w Dzierążni i Dziekanowicach, dla potrzeb projektu "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce"
2022-01-27
brak danych
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE Dostawa wyposażenia do dwóch świetlic środowiskowych w Dzierążni i Dziekanowicach, dla potrzeb projektu "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce"
2022-01-18
brak danych
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE Dostawa wyposażenia do dwóch świetlic środowiskowych w Dzierążni i Dziekanowicach, dla potrzeb projektu "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce"
2022-01-12
brak danych
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE Dostawa fabrycznie nowego samochodu elektrycznego typu BUS 8-osobowegodostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
2022-01-05
brak danych
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierążnia-Marianów w km 1+423,96 - km 3+753,96
2022-01-05
brak danych
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej w km: 0+007, 0+093, 0+214 i 0+451
2021-12-16
brak danych
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Remont drogi gminnej Kujawki - Sudół nr 321082T od km 0+445 do km 0+650 długości 0,205 km.
2021-12-16
brak danych
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 101/1, 101/2, obręb Bronocice przez most od km 0+000 do km 0+175, długości 0,175 km.
2021-12-16
brak danych
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierążnia-Marianów w km 1+000 - km 1+423,96
2021-12-16
brak danych
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. gruntu 425, 336, 334, obręb Jakubowice od km 0+000 do km 0+830 długości 0,830 km
2021-12-16
brak danych
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa drogi wewnętrznej, dz. nr ewid. 281, 338, 239, obręb Bronocice od km 0+760 do km 2+280, długości 1,520 km
2021-12-16
brak danych
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Remont drogi gminnej Działoszyce - Jakubowice nr 321042 T od km 0+180 do km 0+360, długości 0,180 km
2021-12-16
brak danych
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Modernizacja /przebudowa/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bronocice i Rosiejów w granicach istniejącego pasa drogowego, dz. nr ewid. 454, / długości 0,500 km/.
2021-12-15
brak danych
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa drogi wewnętrznej Opatkowice - Ksawerów od km 0+000 do km 1+360

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA DZIAŁOSZYCE
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.