eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA DZIAŁOSZYCE

GMINA DZIAŁOSZYCE - przetargiGMINA DZIAŁOSZYCE - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-09-16
2021-09-24
Działoszyce Usługi GMINA DZIAŁOSZYCE "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Działoszyce"
2021-09-15
2021-09-30
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierążnia-Marianów w km 1+000 - km 3+753,96
2021-09-15
2021-09-30
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa drogi wewnętrznej Opatkowice - Ksawerów od km 0+000 do km 1+360
2021-09-13
2021-09-28
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 101/1, 101/2, obręb Bronocice przez most od km 0+000 do km 0+175, długości 0,175 km.
2021-09-10
2021-09-27
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Modernizacja /przebudowa/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bronocice i Rosiejów w granicach istniejącego pasa drogowego, dz. nr ewid. 454, / długości 0,500 km/.
2021-09-09
2021-09-24
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa drogi gminnej Kujawki - Sudół nr 321005T wraz z drogą wewnętrzną od km 0+000 do km 0+780 długości 0,780 km oraz remont drogi gminnej Kujawki - Sudół nr 321082T
2021-09-09
2021-09-24
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. gruntu 281, obręb Bronocice od km 0+000 do km 0+760 długości 0,760 km.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA DZIAŁOSZYCE
GMINA DZIAŁOSZYCE - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-09-14
2021-09-22
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE Dostawa wyposażenia do dwóch świetlic środowiskowych w Dzierążni i Dziekanowicach, dla potrzeb projektu "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce"
2021-09-10
2021-09-20
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach
2021-08-31
2021-09-15
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Synagogi w Działoszycach oraz zagospodarowanie placu w sąsiedztwie Synagogi w ramach kompleksowej rewitalizacji miasta Działoszyce - etap II
2021-08-31
2021-09-15
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie rzeki Jakubówki (remont utwardzenia i ogrodzenia oraz montaż małej architektury) w ramach kompleksowej rewitalizacji miasta Działoszyce - etap II
2021-08-28
2021-09-14
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa drogi wewnętrznej Opatkowice - Ksawerów od km 0+000 do km 1+360
2021-08-27
2021-09-14
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierążnia-Marianów w km 1+000 - km 3+753,96
2021-08-19
2021-09-02
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Zagospodarowanie rynku (parku) w Działoszycach w ramach kompleksowej rewitalizacji miasta Działoszyce - etap II
2021-08-19
2021-08-27
Działoszyce Usługi GMINA DZIAŁOSZYCE "Zatrudnienie opiekuna/wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie świetlicy środowiskowej w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce"
2021-08-12
2021-08-20
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE "Dostawa produktów spożywczych do świetlic środowiskowych w Dzierążni i Dziekanowicach" w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce"
2021-08-12
2021-08-27
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE "Remont wraz z przebudową pomieszczeń świetlicy w budynku ochotniczej straży pożarnej" - w systemie zaprojektuj i wybuduj
2021-08-09
2021-08-24
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Synagogi w Działoszycach oraz zagospodarowanie placu w sąsiedztwie Synagogi w ramach kompleksowej rewitalizacji miasta Działoszyce - etap II
2021-08-09
2021-08-24
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie rzeki Jakubówki (remont utwardzenia i ogrodzenia oraz montaż małej architektury) w ramach kompleksowej rewitalizacji miasta Działoszyce - etap II
2021-07-26
2021-08-10
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Zagospodarowanie rynku (parku) w Działoszycach w ramach kompleksowej rewitalizacji miasta Działoszyce - etap II
2021-07-21
2021-07-29
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE Dostawa wyposażenia do dwóch świetlic środowiskowych w Dzierążni i Dziekanowicach, dla potrzeb projektu pn. "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce"
2021-07-21
2021-07-29
Działoszyce Usługi GMINA DZIAŁOSZYCE Zatrudnienie opiekunów/wychowawców oraz kadry merytorycznej prowadzących zajęcia z kompetencji kluczowych w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie świetlicy środowiskowej.
2021-07-20
2021-07-28
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE "Dostawa produktów spożywczych do świetlic środowiskowych w Dzierążni i Dziekanowicach" w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce
2021-07-14
2021-07-27
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Pińczowskiej 1, Pińczowskiej 5, Plac Partyzantów 2 i Piłsudskiego 7, 28-440 Działoszyce
2021-07-14
2021-07-29
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE "Remont wraz z przebudową pomieszczeń świetlicy w budynku ochotniczej straży pożarnej" - w systemie zaprojektuj i wybuduj
2021-06-30
2021-07-14
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31x18 m wraz z wyposażeniem oraz budową chodników (dojścia i dojazdy) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275 w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce"
2021-06-23
2021-07-07
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Pińczowskiej 1, Pińczowskiej 5, Plac Partyzantów 2 i Piłsudskiego 7, 28-440 Działoszyce .

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA DZIAŁOSZYCE
GMINA DZIAŁOSZYCE - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-08-26
brak danych
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE "Remont wraz z przebudową pomieszczeń świetlicy w budynku ochotniczej straży pożarnej" - w systemie zaprojektuj i wybuduj
2021-07-30
brak danych
Działoszyce Dostawy GMINA DZIAŁOSZYCE "Dostawa produktów spożywczych do świetlic środowiskowych w Dzierążni i Dziekanowicach" w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce
2021-07-20
brak danych
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE "Remont wraz z przebudową pomieszczeń świetlicy w budynku ochotniczej straży pożarnej" - w systemie zaprojektuj i wybuduj
2021-07-16
brak danych
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Remont lokali komunalnych przy ul. Pińczowskiej1/2 , Pińczowskiej 1/5 oraz Pińczowskiej 1/7, 28-440 Działoszyce będących własnością Miasta Działoszyce
2021-06-29
brak danych
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31x18 m wraz z wyposażeniem oraz budową chodników (dojścia i dojazdy) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275 w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce"
2021-06-10
brak danych
Działoszyce Roboty budowlane GMINA DZIAŁOSZYCE Remont wraz z przebudową pomieszczeń świetlicy w budynku ochotniczej straży pożarnej" - w systemie zaprojektuj i wybuduj
2007-03-20
brak danych
Działoszyce Inne Gmina Działoszyce Przedmiotem zamó wienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 w granicach...
2007-03-20
brak danych
Działoszyce Inne Gmina Działoszyce Transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm z bieżącej produkcji w ilości około 3 000 ton z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na...
2007-03-20
brak danych
Działoszyce Inne Gmina Działoszyce Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce w 2007 r. Mieszanka kruszywa 0 – 63 mm. - 2500 ton Mieszanka kruszywa 0...
2006-04-26
2006-02-28
Działoszyce roboty budowlane Gmina Działoszyce zagospodarowanie terenu w centrum Działoszyc na potrzeby kulturalno-turystyczno-rekreacyjne
2006-04-05
2006-02-28
Działoszyce roboty budowlane Gmina Działoszyce zagospodarowanie terenu w centrum Działoszyc na potrzeby kulturalno-turystyczno-rekreacyjne
2006-03-24
2006-02-28
Działoszyce roboty budowlane Gmina Działoszyce zagospodarowanie terenu w centrum Działoszyc na potrzeby kulturalno-turystyczno-rekreacyjne

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA DZIAŁOSZYCE
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.