eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA CHRZANÓW

GMINA CHRZANÓW - przetargiGMINA CHRZANÓW - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-10-12
2021-10-27
Chrzanów Roboty budowlane GMINA CHRZANÓW Przebudowa drogi gminnej nr 108836L od km 0+000 do km 0+990 w miejscowości Chrzanów Czwarty uszkodzonej wskutek gwałtownego spływu wód opadowych w 2021 r.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA CHRZANÓW
GMINA CHRZANÓW - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-09-09
2021-09-17
Chrzanów Dostawy GMINA CHRZANÓW Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego dla Urzędu Gminy Chrzanów, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzanowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Otroczu w sezonie grzewczym 2021/2022
2021-08-19
2021-09-03
Chrzanów Roboty budowlane GMINA CHRZANÓW Przebudowa dróg gminnych nr 108813L i 108814L w miejscowości Chrzanów Pierwszy
2021-07-12
2021-07-27
Chrzanów Roboty budowlane GMINA CHRZANÓW Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łada i Otrocz
2021-07-07
2021-07-22
Chrzanów Roboty budowlane GMINA CHRZANÓW Przebudowa drogi gminnej nr 108788L w miejscowości Chrzanów Trzeci oraz drogi gminnej nr 108810L w miejscowości Chrzanów Czwarty
2021-04-20
2021-05-05
Chrzanów Roboty budowlane GMINA CHRZANÓW Budowa boiska wielofunkcyjnego i remont Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzanowie
2020-12-30
2021-01-20
Chrzanów Roboty budowlane Gmina Chrzanów Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską
2020-12-02
2020-12-10
Chrzanów Usługi Gmina Chrzanów Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów
2020-12-01
2020-12-16
Chrzanów Roboty budowlane Gmina Chrzanów Remont drogi gminnej nr 108814L od km 0+008 do km 0+179,6; od km 0+184 do km 0+637; od km 0+771 do km 1+823 w miejscowości Chrzanów Pierwszy
2020-11-26
2020-12-04
Chrzanów Dostawy Gmina Chrzanów SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO DLA URZĘDU GMINY CHRZANÓW, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHRZANOWIE IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ORAZ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OTROCZU W SEZONIE GRZEWCZYM 2020/2021
2020-11-20
2020-11-30
Chrzanów Usługi Gmina Chrzanów Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów
2020-11-12
brak danych
Chrzanów Roboty budowlane Gmina Chrzanów Przebudowa drogi gminnej nr 108807L w miejscowości Chrzanów Czwarty od km 0+065 do km 1+055
2020-11-05
2020-11-18
Chrzanów Usługi Gmina Chrzanów Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Chrzanowie w 2021 roku
2020-10-30
2020-11-17
Chrzanów Roboty budowlane Gmina Chrzanów Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw
2020-10-05
2020-10-14
Chrzanów Dostawy Gmina Chrzanów Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Chrzanowie
2020-09-29
2020-10-07
Chrzanów Usługi Gmina Chrzanów Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2000000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Chrzanów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
2020-09-15
2020-09-23
Chrzanów Usługi Gmina Chrzanów Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Chrzanów.
2020-08-27
2020-09-07
Chrzanów Usługi Gmina Chrzanów Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy Chrzanów
2020-08-19
2020-08-27
Chrzanów Usługi Gmina Chrzanów Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów
2020-08-17
2020-09-02
Chrzanów Roboty budowlane Gmina Chrzanów Przebudowa drogi ul. Fredry w Płazie
2020-08-14
2020-09-02
Chrzanów Roboty budowlane Gmina Chrzanów Budowa drogi ul. Leszczynowej na os. Kościelec

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA CHRZANÓW
GMINA CHRZANÓW - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-10-24
brak danych
Chrzanów Dostawy GMINA CHRZANÓW Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego dla Urzędu Gminy Chrzanów, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzanowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Otroczu w sezonie grzewczym 2021/2022
2021-09-29
brak danych
Chrzanów Roboty budowlane GMINA CHRZANÓW Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łada i Otrocz
2021-09-24
brak danych
Chrzanów Roboty budowlane GMINA CHRZANÓW Przebudowa drogi gminnej nr 108788L w miejscowości Chrzanów Trzeci oraz drogi gminnej nr 108810L w miejscowości Chrzanów Czwarty
2021-07-04
brak danych
Chrzanów Roboty budowlane GMINA CHRZANÓW Budowa boiska wielofunkcyjnego i remont Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzanowie
2021-02-24
brak danych
Chrzanów Roboty budowlane Gmina Chrzanów Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską
2021-01-29
brak danych
Chrzanów Usługi Gmina Chrzanów "Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Chrzanów oraz Urzędu Miejskiego w Chrzanowie w 2021 r."
2021-01-19
brak danych
Chrzanów Usługi Gmina Chrzanów Świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chrzanów, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021
2021-01-19
brak danych
Chrzanów Usługi Gmina Chrzanów Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku Urzędu Miejskiego, budynku w podwórzu 1/2 garaże oraz do budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie
2021-01-08
brak danych
Chrzanów Usługi Gmina Chrzanów Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Chrzanowie w 2021 roku
2021-01-05
brak danych
Chrzanów Roboty budowlane Gmina Chrzanów Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw
2020-12-14
brak danych
Chrzanów Roboty budowlane Gmina Chrzanów Remont drogi gminnej nr 108814L od km 0+008 do km 0+179,6; od km 0+184 do km 0+637; od km 0+771 do km 1+823 w miejscowości Chrzanów Pierwszy
2020-12-04
brak danych
Chrzanów Usługi Gmina Chrzanów Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Chrzanowie w 2021 roku.
2020-12-01
brak danych
Chrzanów Usługi Gmina Chrzanów Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów
2020-11-20
brak danych
Chrzanów Usługi Gmina Chrzanów Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Chrzanów.
2020-11-12
brak danych
Chrzanów Roboty budowlane Gmina Chrzanów Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Łady
2020-10-26
brak danych
Chrzanów Usługi Gmina Chrzanów Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy Chrzanów.
2020-10-19
brak danych
Chrzanów Roboty budowlane Gmina Chrzanów Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Chrzanów Drugi od km 0+007,5 do km 0+220
2020-09-28
brak danych
Chrzanów Roboty budowlane Gmina Chrzanów Budowa drogi ul. Leszczynowej na os. Kościelec
2020-09-23
brak danych
Chrzanów Roboty budowlane Gmina Chrzanów Przebudowa drogi ul. Fredry w Płazie.
2020-09-23
brak danych
Chrzanów Roboty budowlane Gmina Chrzanów Przebudowa drogi gminnej nr 108807L w miejscowości Chrzanów Czwarty od km 0+065 do km 1+055

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA CHRZANÓW
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.